Forum Zbawieni
chodzenie z Bogiem, przyjaciel Boga - Wersja do druku

+- Forum Zbawieni (http://zbawieni.com)
+-- Dział: www.zbawieni.com (http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Związek z Bogiem - "trwajcie we Mnie, a Ja w was" (http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Wątek: chodzenie z Bogiem, przyjaciel Boga (/showthread.php?tid=648)chodzenie z Bogiem, przyjaciel Boga - MieczDucha - 14-02-2016

" Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Metuszelacha. (22) Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki. (23) Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. (24) Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. " - 1 Mojżeszowa 5:21-24 Biblia WarszawskaCytat:" Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem " - 1 Mojżeszowa 6:9 BW" I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. " - Jakub 2:23 UBGCytat:" i rzekł: Panie, Boże ojców naszych! Czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać. (7) Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? " - 2 Księga Kronik 20:6-7 Biblia Warszawska 


" Ale ty, Izraelu, sługo mój! ty Jakóbie, któregom obrał, nasienie Abrahama, przyjaciela mego! " - Ksiega Izajasza 41:8 Biblia Gdańska


zapraszam do dyskusji nad tymi arcyważnymi zagadnieniami


,