Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przyszłe życie na odnowionej ziemi
#1
Ewangelia czyli dobra nowina zawiera BOŻE obietnice dotyczące m.in wyzwolenia całego stworzenia w tym ludzi od przeklenstwa a wiec upadłej , grzesznej natury , od smierci , od smutku , od wszelkiego zła , niesprawiedliwosci i zniszczenia - Ewangelia Chrystusowa mówi tez o tym ze na ziemi ostatecznie bedzie istniec tylko KRÓLESTWO BOŻE i ze zamieszkiwac je beda tylko sprawiedliwi ludzie ktorzy w przyszlosci dostana nowe ciala i niesmiertelnosc a BÓG OJCIEC i BÓG OBJAWIONY JEZUS CHRYSTUS zamieszkiwac beda na ziemi razem ze zbawionymi ludzmi : doskonały rząd na odnowionej ziemi :

http://zbawieni.com/showthread.php?tid=140


, jednym ze znaków bliskiego objawienia sie swiatu antychrysta i zniszczenia go oraz jego globalnej władzy przez PANA JEZUSA ma byc własnie zwiastowanie EWANGELII o KRÓLESTWIE BOŻYM na ZIEMII po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom - " będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom " EWANGELIA MATEUSZA 24:14


EWANGELIA CZYLI DOBRA NOWINA mówi m.in o :


- Ewangelia o PANU JEZUSIE - Ewangelia Marka 1:1 , Dzieje Apostolskie 5:42 , Dzieje Ap. 8:35 , Dzieje Ap. 11:20

- Ewangelia chwały błogosławionego Boga Ojca - 1 list do Tymoteusza 1:11

- Ewangelia o chwale PANA JEZUSA - 2 list do Koryntian 4:4

- Ewangelia łaski Bożej - Dzieje Apostolskie 20:24

- Ewangelia o Królestwie Bożym - Ewangelia Mateusza 4:23 , Mateusza 9:35 , Mateusza 24:14 , Łukasza 4:43

- Ewangelia o zmartwychwstaniu - Dzieje Apostolskie 17:18

- Ewangelia zbawienia - list do Efezjan 1:13

- Ewangelia pokoju - list do Efezjan 6:15 , Dzieje Apostolskie 10:36

- Ewangelia wieczna - Objawienie Jana 14:6uwolnienie od śmierci i przekleństwa

, przez grzech Adama stworzenie jest przeklete - KSIEGA RODZAJU 3:17-19 , RODZAJU 5:29 -

,- pojawiła sie takze smierc w wyniku grzechu Adama : "Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie" 1 KORYNTIAN 15:21

" Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli " list do RZYMIAN 5:12


Dzieki miłości BOGA OJCA i PANA JEZUSA , dzieki jego ofierze z Golgoty i bezgrzesznemu zyciu stworzenie zostanie uwolnione w przyszlosci spod przekleństwa , kataklizmów itp

: "stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, (20) gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, (21) że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. (22) Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. (23) A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego " RZYMIAN 8:19-23

, ludzie beda uwolnieni od upadłej, grzesznej natury - nie beda juz czynili nic złego - RZYMIAN 7:14-25 , KSIEGA EZECHIELA 36:25-28 , IZAJASZA 11:9


ostrzeżenie przed "inna" ewangelią :

" Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. (8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! " List do Galacjan 1:6-9

" Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością " 2 KORYNTIAN 11:4


, ziemia i kosmos zostana odnowione i przemienione :


" I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły " OBJAWIENIE JANA 21:1

" I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe " OBJAWIENIE JANA 21:5

" my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość " 2 PIOTRA 3:13

" Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. (18) A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę " IZAJASZA 65:17-18 - zobacz tez IZAJASZA 66:22

niezniszczalne ciala i nieśmiertelność


Zmarli sprawiedliwi zmartwychwstana do zycia wiecznego i otrzymaja niesmiertelnosc tak jak zywi ktorzy doczekaja "pochwycenia" :

" Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność." 1 KORYNTIAN 15:51-53

przyszłe zycie zmarłych opierac sie bedzie wyłcznie na przyszłym zmartywchstaniu : "Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki " EWANGELIA JANA 11:25-26

" Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, (21) który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. " FILIPIAN 3:20-21

" jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest " 1 list JANA 3:2
biblijny "koniec świata"


Od momentu upadku człowieka bogiem bezboznego swiata - cywilizacji jest szatan - 2 Koryntian 4:3-4 ,- stwierdzone jest ze ma on swoje królestwo - EWANGELIA MATEUSZA 12:26 a Księdze Izajasza rozdział 14 , szatan jest opisany jako król babiloński co pasuje do OBJAWIENIA JANA gdzie Wielki Babilon to cały swiatowy bezbozny system ekonomiczny , religijny , społeczny , polityczny , militarny - koniec świata wg Biblii to własnie koniec tego systemu ktory codziennie widzimy czyli swiat grzechu i bezboznosci a nie koniec planety i ludzkości jak to celowo propagowane jest np w filmach -
Wielki Babilon spłonie a wiec spłona wszystkie dzieła ludzkie - za czym teraz wielu tak goni jak np domy , samochody itd wszystko to spłonie : "dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną " 2 PIOTRA 3:10 - po tym nastana 1000 letnie rzady PANA JEZUSA na ziemi a pozniej wiecznosc na niejOKO NIE WIDZIAŁO , UCHO NIE SŁYSZAŁO

Apostoł Paweł opisał przyszły swiat i życie jako cos tak wspaniałego ze człowiek nie jest na obecna chwile sobie tego nawet wyobrazic :

" Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują " 1 KORYNTIAN 2:9

, "utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić " RZYMIAN 8:18
KRÓLESTWO BOŻE - raj na odnowionej ziemi

gdy powróci PAN JEZUS na ziemię ustanowi na niej swoje 1000 letnie królestwo - po 1000 lat i "Sądzie ostatecznym" zapanuje wieczne panowanie BOGA OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA nie bedzie juz nic przekletego , nie bedzie smutku , smierci , bólu , chorób , głodu , wojen , kataklizmów itd - ani zadnego zła i zadnego grzechu - cąłe stworzenie tym wszechswiat zostana odnowione - zbawienie , sprawiedliwi ludzie beda zyc w rajskich warunkach w pelni szczescia i w harmoni z kochajacym BOGIEM OJCEM i BOGIEM OBJAWIONYM JEZUSEM CHRYSTUSEM - wszystko znowu bedzie bardzo dobre tak jak na poczatku stworzenia - KSIEGA RODZAJU 1:31 , ludzie beda spozywac z drzewa życia.Wszystkie organizacje polityczne - państwa zostana zmiecione z powierzchni ziemi - królestwo Boże zapanuje zamiast nich -

:

, " nie będzie już nic przeklętego " OBJAWIENIE JANA 22:3

"I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły." OBJAWIENIE JANA 22:4instynkt drapieznych zwierzat zostanie usuniety"będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół." IZAJASZA 11:6


, "Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem" IZAJASZA 65:25

FAŁSZYWY OBRAZ ŻYCIA WIECZNEGO


szatan i zli ludzie wykreowali obraz zycia wiecznego jako zycia gdzies w niebie pomiedzy chmurami gdzie panuje nuda a aniołowie przygrywaja na harfach - a ze ludzie nie znaja Biblii ale sa wychowywani przez inzynierie spoleczna wykorzystujaca potezna bron - filmy wiec wielu wierzy w tego typu podobne wyobrazenia - co do samego nieba to Biblia wymiania 3 nieba - pierwsze jako atmosfere , drugie jako kosmos i trzecie nieba miejsce poza czasem i przestrzenia gdzie obecnie przebywa m.in BÓG OJCIEC i PAN JEZUS i gdzie szatan ma obecnie dostep i oskarza ludzi w tym chrześcijan ale na okolo 3.5 roku przed powrotem PANA JEZUSA na ziemie zostanie wraz z innymi buntowniczymi aniołami wyrzucony na zawsze z niego - OBJAWIENIE JANA rozdział 12

Kto mysli ze zycie wieczne bedzie polegało na przebywania i nudzeniu sie gdzie w chmurach ten niestety dal sie zwiesc i nie docenia wszechmocy i wszchmadrosci BOGA OJCA i SYNA BOŻEGO JEZUSA - jesli skazone grzechem stworzenie jest tak niesamowicie zroznicowane i czesto tak piekne dla oka to jak nastanie doskonalosc to bedzie to cos nie do opowiedzenia - gdy bezbozni i grzesznicy zobacza ten swiat beda plakac i zgrzytac zebami ze to wszystko ich ominie ale kto kocha grzech i zło nie pojmie tego predzej to wysmieje ale na koniec jesli sie nie opamieta bedzie plakal jak zobaczy co stracil

BÓG OJCIEC zamieszka razem z odnowionymi ludzmi na odnowionej ziemi :


NOWE JERUZALEM kiedy zstapi na ziemie bedzie ostatecznie przybytkiem PANA BOGA i PANA JEZUSA miedzy ludzmi w ktorym beda Oni mieszkac - to sie dopiero nazywa miłosc : STWÓRCA bedzie zył razem z ludzmi na ziemi :


" Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi " OBJAWIENIE JANA 21:3


,"miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. " 1 Jana 4:7-10

Odpowiedz
#2
No a druga śmierć?
Odpowiedz
#3
o tym pisałem gdzie indziej ale jak najbardziej ona bedzie kara ostateczna , nie meczenie kogos przez wiecznosc ale unicestwienie , kara bedzie utrata zycia wiecznego na odnowionej ziemi - ludzie potepieni gdy zobacza co stracili beda płakac i zgrzytac zebami - po jakims czasie zostana wrzuceni do jeziora ognistego które symbolizuje druga smierc - czyli unicestwieni :

" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych " EWANGELIA ŁUKASZA 13:28
Odpowiedz
#4
"Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! (4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! " - Księga Izajasza 35:3-4 , bardzo prawdopodobnie że te wersety które odnosza sie do PANA JEZUSA beda przypisywane człowiekowi grzechu , kiedy ten nadejdzie wsród wielkich cudów i oszustw i bedzie reformował swiat a wybawiał np od NWO , ale uczniowie BOGA JEZUSA bea wiedzieli do kogo odnosza sie te słowa i ze te słowa odnosza sie do nich a nie do bezboznego swiata
Odpowiedz
#5
Przekaz napisał(a):No a druga śmierć?

Apostoł Paweł mówi w tej sprawie :

,,W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego," ( 2 Tes 1,8-9)

Zwróć uwagę na to , że mamy tu do czynienia z 2-ma grupami ludzi :
1. Ci , którzy Boga nie znają czyli nie znają Ewangelii i objawionego w niej Syna Człowieczego
2. Ci , którzy nie są posłuszni Ewangelii czyli oni musieli znać Ewangelię lub przynajmniej ją słyszeć ale nie uwierzyli Bogu i nie poddali się Jego Słowu a być może i tacy , którzy po prostu odpadli czyli umiłowali ten świat bardziej niż Boga
Wszystkich ich czeka ten sam los . U Boga panuje system 0-1-kowy , czyli albo idzie się do chwały albo na zatracenie . Najbardziej zawiedzeni będą zapewne ci z grupy 2-giej , bo będą próbowali przypomnieć Bogu o swoich zasługach dla Niego ale będzie już za późno - oni jako jedyni będą świadomi tego , co stracili .
Odpowiedz
#6
Dla mnie całe Stare przymierze,Stary Testament i wszystko co w nim jest włącznie z Izraelem jest tylko cieniem, zapowiedzią i drogą do przyjścia Jezusa i Nowego Przymierza
Heb 10:1br"Prawo jest tylko cieniem przyszłych dóbr, a nie ich rzeczywistym wyrazem, i dlatego mimo corocznie składanych, ciągle tych samych ofiar nie jest w stanie udoskonalić tych, którzy przychodzą z owymi ofiarami [do Boga]."
Col 2:16-17 bt"(16) Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! (17) Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa."

Skoro stare prawo jest tylko cieniem przyszłego to jest ono ważne ale wskazuje na coś znacznie ważniejszego, na nowe przymierze, które na zawsze pozostanie rzeczywistością i nie będzie na żadne inne przymierze wymienione.
Stare przymierze dotyczyło żydów i wskazywało tylko na przyszły lud potomków na podstawie obietnicy danej Abrahamowi na wzór Jego Syny dziecka obietnicy Izaaka. Ponieważ Abraham uwierzył Bogu będąc jeszcze nie obrzezanym poczytane mu to było za sprawiedliwe i dlatego wszyscy którzy uwierzą w Jezusa stają się duchowymi Izraelitami na podstawie wiary i tworzą wraz z tymi co są cieleśnie potomkami Abrahama i wierzą w Jezusa jeden lud. Od tej pory nie ma już dwóch owczarni bo te inne owce nie mające pasterza, czyli z pogan, zostały przyprowadzone do tych pierwszych owiec izraelitów i razem dziś tworzą jeden lud i Ciało Chrystusa. O innym ludzie mającym być zbawionym nie ma nic w NT
.

Rom 4:9-18 bpd"(9) Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania? Mówimy bowiem: [Wiarę poczytano Abrahamowi za sprawiedliwość]. (10) W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. (11) I otrzymał znak obrzezania (jako) pieczęć sprawiedliwości wiary, tej (którą miał) w nieobrzezaniu, po to, by był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby i im poczytano (to) za sprawiedliwość, (12) oraz ojcem obrzezania - tych, którzy są nie tylko z obrzezania, ale jednocześnie idą śladami wiary naszego ojca Abrahama, (którą miał) w nieobrzezaniu. (13) Gdyż nie za sprawą Prawa (została dana) Abrahamowi lub jego nasieniu obietnica, że będzie dziedzicem świata, lecz za sprawą sprawiedliwości wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są ci z Prawa, wiara stała się pusta, a obietnica - bezużyteczna; (15) gdyż Prawo wytwarza gniew; gdzie zaś nie ma Prawa, nie ma i przestępstwa. (16) Dlatego z wiary, aby (była) według łaski oraz aby obietnica ta była pewna dla całego nasienia, nie tylko tego z Prawa, ale także tego z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich - (17) jak napisano: [Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów] - przed obliczem Tego, któremu uwierzył, Boga, który ożywia umarłych i powołuje to, czego nie ma, jak gdyby było. (18) Abraham wbrew nadziei, z powodu nadziei uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: [Takie będzie twoje nasienie]."

Gal 3:6-9 bpd"(6) Tak jak Abraham [uwierzył Bogu i poczytano mu za sprawiedliwość]. (7) Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. (8) Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, już wcześniej ogłosiło Abrahamowi: [W tobie będą błogosławione wszystkie narody]. (9) Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem."
Stare prawo jest przekleństwem bo nikt przez nie nie może być doprowadzony do życia wiecznego


Gal 3:10-11 bpd"(10) Bo wszyscy, którzy są z uczynków Prawa, są pod przekleństwem; jest bowiem napisane: [Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało napisane w zwoju Prawa, aby to czynić]. (11) A że w Prawie nikt nie jest usprawiedliwiany u Boga, to rzecz oczywista, bo: [Sprawiedliwy z wiary żyć będzie]."
Jezus wybawia od przekleństwa zakonu

Gal 3:13-14 bpd"(13) Chrystus nas wykupił od przekleństwa Prawa przez to, że stał się zamiast nas przekleństwem, gdyż jest napisane: [Przeklęty każdy, kto jest powieszony na drzewie], (14) aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, abyśmy obietnicę Ducha otrzymali przez wiarę."
Jest tylko jeden lud który ma być zbawiony i to są wierzący w Chrystusa czyli dzieci obietnicy składający się z tych z pogan i żydów. Oni razem jako jeden lud są przedstawieni przez Izaaka. Oni mają jedną wspólną nadzieję i NT nie wspomina nic o innym ludzie mającym dostąpić zbawienia ani i innej nadziei na życie dla ludzi.

Gal 4:28 bpd"(28) Wy zaś, bracia, według Izaaka, jesteście dziećmi obietnicy."
Ci ze starego przymierza urodzeni według ciała mieli prześladować tych urodzonych według Ducha i to się cały czas wypełnia
Gal 4:29 bpd"(29) Lecz jak niegdyś ten, który został zrodzony według ciała, prześladował zrodzonego według Ducha, tak i teraz."
Jezus jest zatem pośrednikiem Nowego Przymierza i lepszych obietnic.
Heb 8:6nbg-pl"Ale teraz, naszemu Arcykapłanowi przypadła w udziale znaczniejsza służba; jak też jest pośrednikiem znaczniejszego przymierza, które jest zarządzone dzięki znaczniejszym obietnicom."

Te obietnice dotyczą jedynego ludu który ma być zbawiony nazwany Pszenicą, Oblubienicą albo Ciałem Chrystusa. Poza tym ludem w Nowym Testamencie mowa jest jedynie o plewach które mają być spalone. W NT nie ma śladu o jakiejś innej kategorii ludzi, poza Pszenicą i Plewami którzy mieli by byś wybawieni czy też potępieni. Pszenica nie pozostaje na polu którym jest świat tylko zostaje z niego zabrana.
Mat 3:12bpd"w Jego ręku jest przetak i dokładnie wyczyści swoje klepisko, zbierze swoją ziarno do spichrza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym."
Odpowiedz
#7
Więcej na:

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102008323


Cytat:JEZUS wiedział, że przyszłe życie jest pewne, i uczył tego swoich naśladowców. Obiecał, że odziedziczą życie wieczne (Mateusza 19:25-29).

Bóg zadba o zrealizowanie swego pierwotnego zamierzenia, zgodnie z którym ludzie mieli cieszyć się życiem wiecznym w ziemskim raju. Przywróci im doskonałość, jaką odznaczali się Adam i Ewa przed popełnieniem grzechu. A zatem w "nadchodzącym systemie rzeczy" nastąpi „odtworzenie” rajskich warunków, jakie panowały w ogrodzie Eden.

Czym posłuży się Bóg, by przywrócić na ziemi rajskie warunki? Rządem, o który Jezus w czasie pobytu na ziemi polecił swym naśladowcom się modlić: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Tak więc Bóg zaprowadzi na całej ziemi rajskie warunki za pośrednictwem Królestwa, którego Władcą będzie Jego Syn.

W Biblii powiedziano o nim: „Narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem (...) Książę Pokoju. Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca” (Izajasza 9:6, 7). Ale w jaki sposób rząd poddany tej „władzy książęcej” urzeczywistni zamierzenie Boże?

Biblia odpowiada: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo [wspomnianą „władzę książęcą”], które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44).


JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ RAJ?

Zmartwychwstanie umarłych
„Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego [Jezusa] głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29).

Życie bez chorób, starości i śmierci
„W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło” (Izajasza 35:5, 6).

„Będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

Obfitość żywności
„Ziemia na pewno wyda swój plon; Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił” (Psalm 67:6).

„Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).
Wygodne domy i ciekawa praca dla wszystkich

„Pobudują domy i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce. Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł” (Izajasza 65:21, 22).

Kres przestępczości, przemocy i wojen
„Niegodziwi (...) zostaną z ziemi wytraceni” (Przysłów 2:22).

„Przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania” (Izajasza 2:4).

„Będą mieszkać bezpiecznie, a nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie” (Ezechiela 34:28).

„Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze” (Izajasza 11:9).

Ileż przyjemności będzie sprawiać życie na takiej ziemi, wśród ludzi, którzy kochają Boga i bliźnich! (Mateusza 22:37-39).
"Ja to powiedziałem”,
„ja też to uczynię”
(Izajasza 46:11).
Odpowiedz
#8
Po co myslec jaki bedzie raj ? muzułmanie wyrobili sobie tak wypaczony obraz Raju ,ze niczym dla nich jest ściecie głowy dziecku czy dorosłemu.
A wszystko to w imie pożadliwości hurys wiecznych dziewc a tak sie
wysmiewaja z maryji zawsze dziewicy.

Teraz nalezy odnaleść siebie W NIM i Poznac Jego Samego .
bo Cadikim odziedzicza Ziemie - ale która Ziemie ?Smile
Odpowiedz
#9
(25-01-2013, 04:23 PM)orjo napisał(a):  Po co myslec jaki bedzie raj

Jest bardzo istotne jak będzie wyglądał raj, jeśli to nie byłoby istotne to biblia - Boże Słowo o tym by nawet nie wspominało a jednak jest mnóstwo wersetów na ten temat

Jednak Nasz Stwórca Ojciec postarał się o naszą równowagę psychiczną "w tych trudnych czasach do zniesienia" i nam pokazał jak mają wyglądać Jego plany i zamierzenia wobec ludzkości Mu posłusznej, bowiem trzeba żyć pewną nadzieją, wiedzieć czego się oczekuje i czego od nas oczekuje Stwórca a nie tylko żyć marzeniami. Smile
Odpowiedz
#10
Czy wersety powyzej to opis Raju czy 1000lecia ?

Człowiek to dziwna istota .
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości