Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jakie cialo mial Pan Jezus Chrystus ?
#1
"Biblia używa słowa ciało (greckie - sarx) w podwójny sposób. Raz zaznacza w nim ludzkie ciało i jego członki, np. mówiąc: "Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego" (1 Koryntian 15, 50), mając na myśli nasze śmiertelne ciało. Ale Biblia używa wyrażenia "ciało" również po to, aby oznaczyć ludziom ich zepsutą naturę, i to, że całe ciało i dusza są upadłe. Biblia ma, więc tu na myśli "ciało" jako cały grzech, którym dysponuje człowiek, albo też jego "starą naturę", która jest absolutnie opanowana przez grzech."
http://www.arka-tv.com/kazania_pdf/czytaj_online/czlowiek_z_ciala_i_ducha.html


A Słowo stało się ciałem (sarx) (J 1, 1.14). ->gr. ho logos sarx egeneto


Hebr. 2:14: "Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele (sarx), dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła" (BT).

Rzym. 8.3-4 mówi;
„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele.(BW)

2J.1,7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim (sarx). Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.(BT)

Odpowiedz
#2
SYN CZŁOWIECZY, CHRYSTUS JEZUS nie był zrodzony z prochu ziemi.
SYN CZŁOWIECZY, CHRYSTUS JEZUS nie był zrodzony z człowieka.
SYN CZŁOWIECZY, CHRYSTUS JEZUS jest zrodzony w pełni z BOGA, DUCHA ŚWIĘTEGO.
SYN CZŁOWIECZY, CHRYSTUS JEZUS miał prawdziwe ludzkie CIAŁO ale pochodzi w pełni od BOGA, DUCHA ŚWIĘTEGO.

SŁOWO stało się CIAŁEM.
Od zawsze na zawsze ŚWIĘTOŚĆ.
ŚWIĘTE SŁOWO, ŚWIĘTE CIAŁO

NIESKAŻONE nie stało się i nie mogło stać się skażone.
CIAŁO nie z niskości lecz CIAŁO z WYSOKOŚCI.
CIAŁO KTÓRE SKRYWAŁO CHWAŁĘ.

CIAŁO W KTÓRE WCIELIŁ SIĘ BÓG, STWÓRCA.


Na koniec powiem że każdy człowiek który na ziemi był, jest i będzie jest STWORZENIEM BOGA zaś CHRYSTUS JEZUS jest zrodzony z BOGA, zrodzony z JESTESTWA DUCHA ŚWIĘTEGO.


CHRYSTUS JEZUS przyszedł do ludzi jako SYN CZŁOWIECZY, PRAWDZIWY CZŁOWIEK.
CIAŁO PRAWDZIWIE CZŁOWIECZE.

Natomiast jakie było POCHODZENIE CIAŁA?
ŚWIĘTE.
CIAŁO zrodzone nie z prochu ziemi lecz CIAŁO zrodzone z DUCHA ŚWIĘTEGO.

Stał się CUD.
W Miriam która przyjęła SŁOWO dokonał się CUDOWNY AKT BOŻY.

Pochodzenie robi różnicę największą.
Dwa bieguny;
BEZGRZESZNOŚĆ - grzeszność
POSŁUSZEŃSTWO - nieposłuszeństwo
SPRAWIEDLIWOŚĆ - niesprawiedliwość
NIESKAŻONE - skażone
PRAWDA - kłamstwo
Odpowiedz
#3
Hebr. 2:16„ Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama
17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci(czyli do „potomstwaAbrahama”), aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.


Odpowiedz
#4
ciakawostka z wikipedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_osobowa ;

"Unia osobowa (unia hipostatyczna) – jeden z podstawowych terminów chrystologicznych określający związek boskiej i ludzkiej natury Jezusa Chrystusa po Wcieleniu.

Treść

Dogmatyczne orzeczenie w tej sprawie wydał w 451 roku Sobór Chalcedoński. Należy wyznawać, że Jezus Chrystus będąc jedną osobą posiada dwie natury oraz dwie wole, a ich zjednoczenie dokonało się:
1.bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos) to znaczy spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą z właściwymi dla siebie właściwościami.
2.bez zmieszania (inconfuse gr. asynchytos) to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.
3.bez rozdzielenia (indivise gr. adairetos) to znaczy mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po wcieleniu nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka.
4.bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos) to znaczy, że po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem."
Odpowiedz
#5
1P.2, 22 On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 23 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. 24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. 25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
Odpowiedz
#6
Co chcesz udowodnić tym wersetem?
Odpowiedz
#7
"Sarx" to egzystencja człowieka opanowana przez grzech. W tym wymiarze człowiek pochodzi od Adama. "Sarx" oznacza ludzką skończoność i przemijanie"
Odpowiedz
#8
Twierdzisz że BEZGRZESZNOŚĆ jest grzeszna?
Odpowiedz
#9
(10-07-2012, 10:06 AM)veteran napisał(a):  Twierdzisz że BEZGRZESZNOŚĆ jest grzeszna?
nie twierdze, ze "BEZGRZESZNOSC jest grzeszna". Czy tak odczytujesz wersety, ktore podaje ?
Odpowiedz
#10
A co napisałaś powyżej?
Zastanów się.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości