Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Modalizm , sabelianizm i podobne nauki
#1
Modalizm – heterodoksalna doktryna monarchianistyczna, która rozwinęła się pod koniec II wieku. Oparta była na koncepcji patrypasjanistycznej. Wyróżnia się dwie fazy ewolucji modalizmu: wcześniejszy etap nazywany był przez współczesnych właściwym monarchianizmem, późny modalizm jest określany mianem sabelianizmu.


, (łac. „sposób, kształt”) Herezja, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że aż twierdziła, że „Ojciec”, „Syn” i „Duch Święty” są tylko rozróżnieniami dokonywanymi przez umysł ludzki i nie są odrębnymi osobami. Byłyby to tylko trzy przejawy albo trzy sposoby objawiania się i oddziaływania jednego i tego samego Boga w dziele stworzenia i odkupienia. Herezję tę w Azji Mniejszej zapoczątkował Noetos (ok. 200), a na Zachodzie ją upowszechnili: Prakseasz (ok. 200), Sabeliusz (początek trzeciego stulecia), Fotinus (IV w.), a także w pewnym stopniu Marceli z Ancyry (zm. ok. 374)


, a wiec modalizm głosi ze BÓG to jedna osoba ale takie poglady obala Biblia która wyraznie rozróznia miedzy OJCEM a SYNEM pokazujac ze sa to dwie odzielne osoby mimo ze sa moim zdaniem jednej boskiej natury.


Pojęcie jednej osoby wprowadza chaos bo jesli np PAN JEZUS jest BOGIEM OJCEM to jak może zasiadac po swojej prawicy w tym samym miejscu i czasie ?? - "Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje" Mateusza 22:43 - jak jedna osoba moze mówic do siebie i siadac obok siebie ?

, "lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej" Hebrajczyków 10:12


PAN JEZUS nie jest sam - gdyby BÓG był jedną osoba byłby sam - " jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał. (17) A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. (18) Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie." Jana 8:16-18 - świadectwo OJCA i SYN porówane jest do zapisu z zakonu mówiacego o 2 swiadectwach dwóch osób a nie o jednej

, "Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie; lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną." Jana 16:32 - a gdzie 3 osoba ? Wink

, Gdyby BÓG był jedna osoba jak głosi modalizm , PAN JEZUS nie używałby liczmy mnogiej - " Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" Jana 14:23 - słowa przyjdziemy , zamieszkamy sa jednoznaczne

, "Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś" Jana 17:21


, te dowody obalają błedy modalizmu ale przykłady mozna mnożyc :

BÓG OJCIEC ma życie sam w sobie i BÓG OBJAWIONY JEZUS ma życie sam w sobie , OJCIEC ma uczucia , przemawia , ma swoją wole :

"mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie" Łukasza 22:42 - jedna osoba nie moze wyprzec sie swojej woli i powiedziec jednoczesnie zeby jej wola sie stała

, wielokrotne mamy relacje modlitwy PANA JEZUSA do OJCA - nie modlił sie do siebie i głos z nieba nie był Jego głosem ale Ojca : "Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię." Jana 12:28

, jesli BÓG jest jedna osoba to ludzie nie potrzebuja posrednika JEZUSA CHRYSTUSA bo po co nam pośrednik miedzy JEZUSEM CHRYSTUSEM a JEZUSEM CHRYSTUSEM ?


, Równiez w starym testamnecie mamy rozróznienie miedzy boskimi osobami - m.in Exodus 23:20-21 i inne z MALACH YHVH , Malachiasza 3:1-2 lub 1 Mojżeszowa 1:26 :

, " Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi " 1 Mojżeszowa 1:26 - uczyńmy to liczna mnoga


, w ST jest równiez wiele innych rózróznien miedzy OJCEM a SYNEM :

"Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo" Izajasza 42:1

, " Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. (7) Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, jego Święty, do tego, który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców: Gdy królowie to zobaczą, powstaną, książęta oddadzą pokłon przez wzgląd na Pana, który jest wierny, Świętego Izraelskiego, który cię wybrał." Izajasza 49:6-8

, "Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." Izajasza 53:10-12

, "Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. (8) Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego" Psalm 45:7-8


wyraznie tu wszedzie widac dwie osoby a nie jedna


Gdyby PAN JEZUS przyszedł jako człowiek mówił : "OJCIEC JEST WIĘKSZY NIŻ JA" lub "A O TYM DNIU I GODZINIE NAWET SYN NIE WIE , TYLKO OJCIEC" - wyraznie widac dwie osoby , po zmartwychwstaniu PAN JEZUS ponownie był wszechmogący - Mateusza 28:18 - w tym swietle trzeba moim zdaniem odczytywac te wersety ale mimo wszystko widzimy 2 osoby nie jedna, równiez OBJAWIENIE JANA obala modalizm czy pokrewne nauki mówiace ze BÓG OJCIEC , PAN JEZUS i lub DUCH ŚWIĘTY to jedna osoba :

, "I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. (2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? (3) I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. (4) I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. (7) I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie" Objawienie Jana 5:1-7 - jesli istnieje jedna osoba to jak to możliwe ze BÓG podchodzi do siebie samego i bierze księge z własnej ręki ??


, "I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków" OBJAWIENIE JANA 5:13 - całe stworzenie oddaje czesc BOGU OJCU i PANU JEZUSOWI - wyraznie widac 2 rózne osoby , o 3 osobie ani słowa jak w ponad 100 innych miejscach gdzie wystepuje OJCIEC i SYN

, "I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków" - wyraznie widac dwie osoby , PAN MA SWOJEGO POMAZANCA , grecki - CHRISTOS - strong 5547.Na potwierdzenie mamy zaimek osobowy JEGO - nie moze byc to wiec jedna osoba

, "I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem" OBJAWIENIE JANA 12:10 - to samo mamy potwierdzone tutaj gdzie wystepuje PAN i JEGO POMAZANIEN - CHRYSTUS

, "Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami" OBJAWIENIE JANA 3:5 - OBJAWIENIE jako ostatnia księga nie wspiera nauki o jednej osobie , PAN JEZUS do końca mówi o swoim OJCU - nie mówi np "JA JESTEM BOGIEM OJCEM" - a takich zworotów powinno byc mnóstwo gdyby modalizm był prawda

, "Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię" OBJAWIENIE JANA 3:12 - gdyby istniała jedna osoba to na czołach zwyciezców byłby jedno imie a nie dwa

, " Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie" OBJAWIENIE 3:21 - PAN JEZUS zasiada wraz z Ojcem na Jego tronie - ja wiec moze byc tylko jedna osoba ? , czy PAN JEZUS gdyby istniała jedna oosba nie powinien powiedziec : JESTEM BOGIEM OJCEM i zwyciezca zasiadze na moim tronie ????

, "I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca" Objawienie Jana 14:1 -144000 ma dwa imiona wypisane na czołach nie jedno i nie trzy - brak wzmiani o 3 osobie

, " Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka" Objawienie 14:4 - znowu mamy Boga i Baranka

, "Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek" Objawienie Jana 21:22 - wyraznie mowa o dwóch oosbach , o 3 osobieani słówka, w CaŁEJ Biblii jest masa dowodów :

, " Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. (35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce" Jana 3:34-35

, " a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał" Jana 17:5 - jesli nie ma róznic osobowych to te słowa i mnóstwo innych w tym cała Biblia nie maja sensu - tworzy sie chaos, " a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został - (3) co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem " 1 list Jana 1:2-3 - ŻYWOT BYŁ U OJCA ale nie był OJCEM !! - społecznosc jest z OJCEM i SYNEM a nie z jedna osoba , na dodatek ponownie ani słowa o 3 osobie


, "Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. (9) Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. (11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu " Jana 14:8-13 - oczywiscie to bardzo wastki kontekst ale nawet w nim widac ze mowa PANA JEZUSA o tym ze kto widział Go widział OJCA nie dotycza osoby ale charakteru który objawił PAN JEZUS oraz odwiecznej zaleznosci i zwiazku miedzy OJCEM a SYNEM

, "Ja i Ojciec jedno jesteśmy." Jana 10:30 - gdyby istniała tylko jedna osoba boska to PAN JEZUS powiedział by jasno i wyraznie ze On jest OJCEM a wczesniejszy 29 werset mówi ze OJCIEC JEST WIĘKSZY nad wszystkich - w momencie przyjscia na ziemie PANA JEZUSA jako człowieka tak była ale w wiecznosc i po zmartwychwstaniu moim zdaniem sa równi - sa jednej boskiej , równej natury ale osób jest dwie a nie jedna - jedna osoba wszystko komplikuje , gmatwa , wprowadza chaos - oczywiście natura BOGA jest ciezko zrozumiała jak i bska wszechmoc , wszecgmądrość , moc wszechmogący ale mimo wszystko z Pismem w ręku i modlitwą można pewne rzeczy odrzucić i tak jest z modalizmem , sabelianizmem czy podobnymi opiniami


, modalizm czy sabelianizm wyznaja czy w jakims sposb przejeły niekóre grupy zielonoświatkowe jak te zwiazane z naukami Williama Branhama i z ruchem - "Tylko Jezus - Jesus Only" - wiec radze uwazac na te ruchy , organizacje i nauki zwiazane z nimi
Odpowiedz
#2
Smile ciekawi mnie juz Wasza dyskusja na ten temat. Smile

Pan Jezus powiedzial do Samarytanki, ze „Bóg jest Duchem” (J 4,24)

Wiemy tez , ze Bog jest Jeden, tak ?

Jak to pogodzic, ze niektorzy mowia o 2 a inni o 3 Osobach Boskich w Jednym Bogu, ktory jest Duchem. ?

Odpowiedz
#3
Cytat:, modalizm czy sabelianizm wyznaja czy w jakims sposb przejeły niekóre grupy zielonoświatkowe jak te zwiazane z naukami Williama Branhama i z ruchem - "Tylko Jezus - Jesus Only" - wiec radze uwazac na te ruchy , organizacje i nauki zwiazane z nimi

A dlaczego tak RADZISZ skad wiesz ,ze to właśnie ty nie jesteś w błędzie?
Wypisałes tyle niezrozumiałych HASEŁ i po co dla kogo w jakim celu ?
Czy ci prości ludzie słuchający JAHSZUAH mieli uczyc sie co to takiego modelizm i te inne nazwo-twory ?
Nauka Branhama jest ZDROWA TORA .... i gdybyś czytał Biblie przez Umysł Mesjaszowy to nie musiał byś sie bać Prawdy.
Odpowiedz
#4
Post MieczDucha tendencyjny i pisany bez poznania.
Nawet sprzeczny z tym co głosił wcześniej.
Odpowiedz
#5
MieczDucha napisał(a):Gdyby PAN JEZUS przyszedł jako człowiek mówił : "OJCIEC JEST WIĘKSZY NIŻ JA" lub "A O TYM DNIU I GODZINIE NAWET SYN NIE WIE , TYLKO OJCIEC" - wyraznie widac dwie osoby

Ani widać ani tym bardziej wyraźnie.

Cytat:, "I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków" - wyraznie widac dwie osoby , PAN MA SWOJEGO POMAZANCA , grecki - CHRISTOS - strong 5547.Na potwierdzenie mamy zaimek osobowy JEGO - nie moze byc to wiec jedna osoba

Kto jest PANEM? Kto jest POMAZAŃCEM?

Cytat:Gdyby BÓG był jedna osoba jak głosi modalizm

Gdzie jest napisane że BÓG jest OSOBĄ?
I co to znaczy osoba?
Odpowiedz
#6
Cytat: MieczDucha napisał(a):Gdyby PAN JEZUS przyszedł jako człowiek mówił : "OJCIEC JEST WIĘKSZY NIŻ JA" lub "A O TYM DNIU I GODZINIE NAWET SYN NIE WIE , TYLKO OJCIEC" - wyraznie widac dwie osoby
Widac o ile pojmiesz ze jest TU mowa o Ojcu i Israelu-Syn Pierworodny
Moim synem PIERWORODNYM jest Israel
i niech tak zostanie bo pierw fałszuja SŁOWO a potem ci sami zarzucają fałszowanie.

Cytat: Cytat:, "I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków" - wyraznie widac dwie osoby , PAN MA SWOJEGO POMAZANCA , grecki - CHRISTOS - strong 5547.Na potwierdzenie mamy zaimek osobowy JEGO - nie moze byc to wiec jedna osoba
Tak Królowanie przypadło IHVH i Masziach
Masziach to Ruach IHVH - inaczej tłumaczą TCHNIENIE .
nie ma 2 osoby - pomysl DLACZEGO ..
Cytat:Kto jest PANEM? Kto jest POMAZAŃCEM?
WSZYSTKO nam Dano w JEDNEJ OSOBIE - W JAHSZUACH HAMASZIACH
JEDEN- Tak napisano i niech tak zostanie - niefałszujcie...

Cytat:Cytat:Gdyby BÓG był jedna osoba jak głosi modalizm
JEDEN JEDNA OSOBA
W NIM MAMY OJCA-SYNA - Duch JEDEN Obleczony CIAŁEM Z NIEBA
nie z człowieka ...nie z ludzkich skażonych genów DNA ...
Pisze o tym w liscie do rzymian- CZYTAJ i mysl ...
Odpowiedz
#7
wolumen napisał(a):Gdzie jest napisane że BÓG jest OSOBĄ?
I co to znaczy osoba?


"Bóg, istota transcendentna o charakterze osobowym (osoba)"

"Osoba(πρόσωπον /prosopon/, łac. persona) - Podmiot o rozumnej naturze. Może nim być człowiek, a także Bóg, rozumiany jako byt wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia."


zatem Bog Osobowy ?, czy Energia ?

p.s. jeszcze znalazlam cos takiego, nie bardzo to sie chyba trzyma kupy, ale.... mozna cos wyciagnac z tego dla siebie, wiec wklejam;

http://sfery.wordpress.com/2012/08/01/bog-osobowy/
Odpowiedz
#8
(30-08-2012, 04:33 PM)veteran napisał(a):  Post MieczDucha tendencyjny i pisany bez poznania.
Nawet sprzeczny z tym co głosił wcześniej.

janowski napisał(a):
bartek212701 napisał(a):Marka 10:18: Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Nie czyni się Bogiem a wręcz temu zaprzecza ? No szok hehe

???
Umiesz czytac ze zrozumieniem?

Pan nasz Jezus Chrystus byl dobry? Byl i jest absolutnie dobry. Dobroc Pana naszego Jezusa Chrystusa jest doskonala.
Zachodzi oczywista implikacja.
Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem.

Pamietajmy ze Syn Bozy i Bog Ojciec to odrebne Osoby ale stanowia JEDNO.

janowski napisał(a):
bartek212701 napisał(a):Skoro są jedno to do kogo Jezus wołał konając ,,Boże mój Boże mój czemuś mnie opuścił i czy przez 3 dni Bóg nie istniał skoro był martwy

Czyz nie pisalem iz Syn Bozy i Bog Ojciec sa odrebnymi Osobami? Pisalem.

do Bartka;
janowski napisał(a):Przyjdzie czas to i zrozumiesz.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=6154&postdays=0&postorder=asc&start=105

Odpowiedz
#9
O co tobie chodzi przywołując te posty?
Odpowiedz
#10
w- zostaw nie zwracaj na to uwagi szkoda zasmucac Ducha
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości