Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dusza część 1
#1
Polecam wszystkim przejrzeć wszystkie wystepowania tak hebrajskiego nephesh jak i greckiego psyche :

nephesh - strong 5315 - http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.studylight.org/lex/heb/view.cgi%3Fnumber%3D05315&prev=/search%3Fq%3Dstudy%2Blight%2Bnephesh%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DH7C%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=WMVhUJCIFI3VsgashYDICw&ved=0CCkQ7gEwAA

psyche - strong 5590 - http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.studylight.org/lex/grk/view.cgi%3Fnumber%3D5590&prev=/search%3Fq%3Dstudy%2Blight%2Bpsuche%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dx7C%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=gsVhUJryKMzFswbNtIHgAw&ved=0CCwQ7gEwAA,

Wikipedia : Platonizm - "potężny nurt filozoficzny, rozwinięty przez Platona (427-347 pne). Uważał on świat realny, rzeczywisty, w jakim żyjemy za ułomne odbicie świata doskonałego, nazwanego światem idei. Zasada ta jest generalna – dotyczy wszelkich przedmiotów. W szczególności duszy: człowiek oprócz materialnego ciała podlegającego procesowi zniszczenia posiada niematerialną część – duszę, która w chwili śmierci zmierza w kierunku świata idealnego. Dusza nadaje ciału życie, powoduje ruch, jednakże ciało ogranicza ją i stanowi tylko tymczasowe miejsce pobytu. Filozofia ma ułatwić duszy żyjącej w ciele odnalezienie swoich związków ze światem idei.
Platonizm wywarł silny wpływ na myśl europejską, a szczególnie na chrześcijańskie myślenie religijne."


, kłamstwem jest w tej definicji że platonizm wywarł wpływ na chrześcijańskie myślenie religijne , platonizm a raczej diabelskie słowa z Edenu : "nie umrzecie" wywarły wpływ nie na chrześcijaństkie myslenie ale na odstępcze chrześcijaństwo a to różnica bo pierwsi chrześcijanie nie wierzyli niesmiertelna dusze tak samo jak autorzy starego testamentu nie wierzyli w nią.Biblia obala nauki o niesmiertelnej duszy , duszy jako rozumnego , odrębnego od ciała bytu.Biblijna dusza ma wiele znaczeń ale w żadnym wypadku nie pisze że jest ona nieśmiertelna , wrecz przeciwnie w bardzo wielu miejscach pisze ze jest śmiertelna.Są w Biblii fragmenty ukazujące dusze w stosunku do ciała ale i w tych przypadkach nie chodzi o odrębny od ciała byt a tym bardziej o niesmiertelny byt.Z niebiblijnej nauki o nieśmiertelnej duszy powstały w odstępczym chrześcijaństwie inne niebiblijne nauki jak np nauki o czyśćcu , modlitwy za zmarłych , do zmarłych , dogmaty Maryjne , nauki o męczenie przez nieskończoność potepionych w tzw piekle czy wstawiennictwo tzw świętych czy Marii za nami i wiele innych.

Słowo "dusza" w języku hebrajskim to nephesh (strong 5315) , grecki odpowiednik to psuche / psyche (strong 5590) :

, "Bo nie zostawisz duszy (psyche) mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie" Dzieje Apostolskie 2:27 - Piotr tutaj zacytował fragment psalmu 16 : "Bo nie zostawisz duszy (nephesh) mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób" Psalm 16:10, pierwszy raz słowo "dusza" w Biblii jest użyte w stosunku do zwierząt a nie do ludzi , co ważne te same słowa : "NEPHESH CHAYAH" używane sa tak w stosunku do ludzi jak i do zwierząt , tak ludzie jak i zwierzęta sa duszami żywymi i kiedy opuszcza je duch \tchnienie obracają sie w proch.

, "I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej (NEPHESH CHAYAH); a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim " 1 Mojżeszowa 1:20 - Biblia Gdańska

, "I stworzył Bóg wieloryby wielkie, i wszelką duszę żywiącą (NEPHESH CHAYAH) płazającą się, którą hojnie wywiodły wody, według rodzaju ich; i wszelkie ptactwo skrzydlaste, według rodzaju ich; i widział Bóg, że to było dobre" 1 Mojżeszowa 1:21 - BG

, "Rzekł też Bóg: Niech wyda ziemia duszę żywiącą według (NEPHESH CHAYAH) rodzaju swego; bydło i płaz, i zwierz ziemski, według rodzaju swego; i stało się tak" 1 Mojżeszowa 1:24 - BG

, "I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żywiąca (NEPHESH CHAYAH); wszelka jarzyna ziela będzie ku pokarmowi; i stało się tak" 1 Mojżeszowa 1:30 - BG

,"A gdy stworzył Pan Bóg z ziemi wszelki zwierz polny, i wszelkie ptactwo niebieskie, tedy je przywiódł do Adama, aby obaczył jakoby je nazwać miał; a jakoby nazwał Adam każdą duszę żywiącą (NEPHESH CHAYAH), tak aby było imię jej" 1 MOJŻESZOWA 2:19 - BG

,"I z każdą duszą żywiącą (NEPHESH CHAYAH), która jest z wami: w ptastwie, w bydle, i w każdem zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkich, co wyszły z korabia, aż do każdego zwierzęcia na ziemi" 1 Mojżeszowa 9:10 - BG

, "Tedy rzekł Bóg: To jest znak przymierza, który Ja dawam między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą (NEPHESH CHAYAH), która jest z wami, w rodzaje wieczne" - 1 mOJŻESZOWA 9:12 - BG

"Że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą (NEPHESH CHAYAH) w każdem ciele; i nie będą więcej wody na potop, ku wytraceniu wszelkiego ciała" 1 Mojżeszowa 9:15 - BG

, "Będzie tedy łuk on na obłoku, i wejrzę nań, abym wspomniał na przymierze wieczne, między Bogiem i między wszelką duszą żywiącą (NEPHESH CHAYAH) w każdem ciele, które jest na ziemi " 1 Mojżeszowa 9:16


...

powyższe przykłady to tylko cześć zwrotów pokazujazych ze zwierzeta to dusze żywe , w innych księgach w tym w nowym testamencie sa równiez takie odniesienia , ten sam zwrot NEPHESH CHAYAH uzyty jest w stosunku do Adama : "Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą (NEPHESH CHAYAH)" 1 Mojżeszowa 2:7

,"Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą (DUSZĄ - PSYCHE) żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym" 1 koryntian 15:45


, powie ktoś : "no dobrze dusza nie jest nieśmiertelna ale duch - dech życia jest nieśmiertelny" , nawet na taka odpowiedz Biblia odpowiada jednoznacznie ze ducha - dech życia maja również zwierzęta i że miedzy tym duchem / tchnieniem zwierzęcym i ludzkim nie ma żadnej różnicy
.
W 1 Mojżeszowej 2:7 , PAN JEZUS tchnął w Adama dech - wyrązone przez hebrajskie słowo NESHAMAH (strong 5397) , słowo to w 1 Mojżeszowej 7:22 użyte jest w stosunku do zwierzat i ogólnie jest synonimem słowa duch , sa tez stosowane czesto zamiennie lub nawet razem :

, "I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. (22) Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia (Neshamah Ruach Chayah), wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło" 1 Mojżeszowa 7:21-22


, co ciekawe chwile wcześniej w 15 wersecie mamy powiedziane tak : "I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie (RUACH) życia " 1 Mojżeszowa 7:22 - ruach (strong 7307) oznacza m.in ducha i jest greckim odpowiednikiem pneuma(strong 4151).wiec widac m.in na przykładzie 7 rozdziału ze ruach i neshamah sa synonimami i sa uzywane tak do ludzi jak i do zwierząt - potwierdza to Księga Kaznodziej Salomona :


, "Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie (RUACH). Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością. (20) Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. (21) Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię? " Kaznodziei Salomona 3:19-21 - los w karuzeli zycia i smierci na planecie jest u zwierzat taki sam jak i u ludzi , co nie znaczy ze zwierzeta zmartwychwstana jak ludzie ale poprostu w cyklu przemijania ludzie i zwierzeta sa tacy sami , człowiek nie ma zadnej przewagi nad zwierzeciem - tak jak napisał Salomon - wszystko jest marnościa a wiec tak zwierzeta jak i ludzie nie maja w sobie nic nieśmiertelnego , żadnego niesmiertelnego bytu który po smierci nadal istnieje - gdyby tak było to Salomon nie nazywałby tego marnścia , niesmiertelnosc nie jest marnościa a wg Biblii tylko BÓG jest niesmiertelny - 1 Tymoteusza 6:16.


Kiedy człowiek traci traci ducha zaczyna sie obracac w proch , tak samo dzieje sie ze zwierzetami : "Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im tchnienie (RUACH), giną I w proch się obracają. (30) Wydajesz tchnienie(RUACH) swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi" Psalm 104:29-30 - fragment mówi o zwierzetach

, "Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc! (4) Gdy opuszcza go duch (RUACH) , wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego" Psalm 146:3-4 - ani dusza ani duch ludzki nie są nieśmiertelne ,

, po śmierci nie pamięta się o Bogu : "Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą" Kaznodziei Salomona 9:5

,"w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości" Kaznodziei Salomona 9:10

Szatan najpierw Ewie i Adamowi wmówił ze nie umrą , kiedy się okazało że kłamał i jednak ludzie umierają to przekształcił swoje kłamstwo - mianowicie jak człowiek żyjacy może myśleć , może odczuwać emocje , może podejmować decyzje , modlić się , może jeść czy pić , odczuwa upływajacy czas itd to śmierć jest odwrotnością życia , jest odwrotnościa tego co możemy robić gdy żyjemy a więc po smierci nie ma uczuć , nie ma bólu , nie ma modlenia się , nie ma rozumowania , rozmyślania , planowania , podejmowania decyzji , nie odczuwa sie upływającego czasu itd - wszystko to wygasa , nie ma żadnej świadomości - jednak szatan co innego mówi że po śmierci , niesmiertelny byt nadal funkcjonuje - to wszystko to zmodernizowane kłamstwo z Edenu.SMIERĆ JEST ODWROTNOŚCIA , PRZECIWIEŃSTWEM ŻYCIA.Wierzę w życie po zmartwychwstaniu a nie w życie po śmierci.

,


Słowa tłumaczone na duch czy dusza określaja wiele rzeczy i aspektów ludzkiej osoby , zapoznanie się z tymi rzeczami jest bardzo ważne aby zrozumieć prawdę o "budowie" człowieka i o prawdziwym znaczeniu np słowa dusza.

Hebrajskie słowo nephesh oraz greckie słowo psyche tłumaczone m,.in jako dusza , pokazują że człowiek jest nierozerwalną jednością , słowa te oznaczają również życie , istote , oddech -tchnienie, osobe.Dusza jako cały człowiek wyraża również aspekty moralne , emocjonalne , myslowe.Dusza wyraza wolna wole , życie duchowe.Dusza jako cały człowiek wyraża rózniez podstawowe potrzeby fizjologiczne np dusza je , dusza pije.Dusza umiera , moze byc zabita , zjedzona , dusza ma krew ale i krew jest duszą , zwłoki sa nazywana martwa duszą.Z nephesh czy psyche zwiazane sa równiez żądze , pragnienia , apetyt.Dusza kocha , nienawidzi , czuje smutek , wstret , cierpi , raduje się.Duszami nazywane sa równiez zwierzęta.


, Słowa : ruach i greckie pneuma m.in tłumaczone jako duch równiez wyrażaja wiele innych rzeczy i aspektów ludzkiej osoby.Słowa oznaczaja m.in wiatr , oddech , tchnienie , istoty duchowe , siły witalne , moc , siłe twórczą , rozum intelekt.Duch to równiez okreslenie postawy człowieka tak negatywne jak i pozytywne , jego usposobienie , może odnosić sie do woli - np Bóg pobudza czyjegos ducha do danego zachowania , oznacza drogę wg stardardów Bożych.Między duchem ludzkim a zwierzęcem (tchnieniem życia) , nie ma żadnych róznic.Duch również bardzo mocno zwiazany jest z emocjami , ogólnie jest zwiazany z ludzka psychiką i wyraża pewne jej aspekty.BÓG OJCIEC i PAN JEZUS nazywani są również duchami.


przykłady ze starego testamentu odnoszące się do Ruach - ducha jako emocji i ogólnie stanów związanych z psychiką , rozumem , postawą : 1 Mojżeszowa 26:35 , 1 Moj 41:8 , 1 Moj 45:27 , 2 Mojżeszowa 6:9 , 4 Mojżeszowa 5:14 , 1 Samuela 1:15 , 1 Samuela 30:12 , 1 Królewska 21:5 , Ezdrasza 1:1 , Hioba 7:11 , Hioba 21:4 , Hioba 32:8 , Hioba 32:18 , Psalm 32:2 , Psalm 34:19 , Ps 51:12 , Ps 51:19 , Ps 77:7 , Przypowieści Salomona 11:13 , Przpowieści Salomona 14:29 , Przypowieści 15:4 , 15:13 , 16:18 , 16:19 , 16:32 , 17:22 , 25:28 , 29:11 , Kaznodziei Salomona 7:8 , Kaznodziei 7:9 , Kaznodziei 10:4 , Izajasza 54:6 , Iz 57:15 , Iz 65:14 , Ezechiela 3:14 , Ezechiela 20:32 , Daniela 2:1 , Daniela 7:15 (strong 7308 - słowo aramejskie) , Aggeusza 1:14

, podobne przykłady z NT (pneuma) odnoszące sie do m.in elementów ludzkiej psychiki , postawy : Mateusza 5:3 , Marka 2:8 , Łukasza 1:47 , Jana 11:33 , Jana 13:21 , Dzieje Apostolskie 17:16 , Dzieje 18:25 , 1 Koryntian 2:11 , 1 Koryntian 4:21 , 1 Koryntian 7:34 , 2 Koryntian 7:1 , Galacjan 6:1 (duch łagodności) , 1 Piotra 3:4.


w niektórych przypadkach tłumaczenia nie oddają tych słów , więc trzeba zajrzeć do tekstu zródłowego , konkordancji.


.................

W odniesieniu do życia duchowego i emocjonalnego , myślenia równiez używane jest słowo serce - to dotyczy tak starego jak i nowego testamentu ale czy to oznacza że serce jest niesmiertelną , oddzielną od ciała istotą ? - wg przysłów Salomona 23:33 serce mówi a wg PANA JEZUSA mamy miłować BOGA z całego serca - czy to oznacza że serce jest osobą ? , różne aspekty duchowe i związane z psychiką wyrażane są przez np biblijne nerki i wnętrzności - czy to równiez oznacza że są to osoby ? , czy może to są tylko słowa które pokazują że człowiek jest jednością , psychosomatyczna jednością - duszą żyjącą - nie oznacza to że serce jako mięsień , organ ciała ma coś wspólnego np myśleniem - w semickim świecie miało podwójne znaczenie , pierwsze oznaczało organ , drugie miało bardziej symboliczny - przenośmy wydzwięk tak jak nerki czy wnetrzności oznaczały głębie człowieka.Krew jest duszą i wg pisma np krew Abla przemawia - czy to znaczy ze krew jest niesmiertelna i jest osobą ?. - "Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało" Przysłów Salomona 17:22 ........." Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność (zadrość) toczy członki jak robak" Przysłów 14:30 .........inny przykład np psalm 32:1-5 - psychika ma wpływ na ciało , wszystko jest jednością , tworzy jeden , nierozerwalny mechanizm.Patrząc na tak szeroki zakres znaczeniowy słów : dusza i duch nawet ich wystepowanie wraz z ciałem nie oznacza że nie tworzą one z ciałem jednego mechanizmu , nie oznacza to też że oznaczaja neismiertelny byt który opuszcza ciało bo mogą oznaczac np tchnienie życia , oddech , życie , uczucia np :

" A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa " 1 Tesaloniczan 5:23 - wszystkie 3 elementy maja byc zachowane razem , nigdzie nie pisze ze beda istniec oddzielnie od siebie , a wiec czym moze byc duch i dusza obok ciała ? , są to elementy/ośrodki psychiki , duchowości człowieka a w przypadku ducha może to byc duch Boży czyli dar , natchnienie - bo w chwile wczesniej w 19 wersecie mamy powiedziane aby ducha nie gasić - zwolennicy nieśmiertelnej duszy automatycznie widza tu oddzielne byty od ciała ale nic takiego tu nie wystepuje.

, "A gdy uchodziła z niej dusza (NEPHESH), bo umierała, nazwała go: Ben-Oni, lecz ojciec nazwał go Beniamin. (19) I umarła Rachela, i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu" 1 Mojżeszowa 35:18-19 - czym jest dusza w tym wypadku ? , nephesh to również oddech/tchnienie ale również życie , wiec poprostu z Racheli uchodziło życie lub przestawała oddychac - uchodził z niej oddech , nie ma mowy o żadnej niesmiertelnej duszy bo wg ogromu relacji dusza jest śmiertelna i duszabardzo często jest synonimem życia.,
MARTWE DUSZE :

, Kiedy tchnienie-duch życia opuszcza ludzi lub zwierzęta stają się one duszami martwymi , tłumaczenia nie oddaja tego najlepiej : " Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego (duszy martwej - nephesh muth), nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał" 3 Mojżeszowa 21:11

"Przez cały czas, na jaki poświęcił się Panu, nie będzie przystępował do zmarłego ( martwej duszy - nephesh muth) - 4 Mojżeszowa 6:6

, "Wtedy Aggeusz zapytał i rzekł: Gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok (dusza nieczysta) i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc: Staje się nieczystą" Aggeusza 2:13 - inne powiązane wersety : 3 Mojżeszowa 19:11 , 19:13 , 19:28 , 3 Moj 21:1 , 3 Moj 22:4 , 4 Mojżeszowa 5:2 , 6:11 , 9:6 , 9:7 , 9:10, inne przykłady zwierząt jako dusz :

, " wszystko zaś, co nie ma płetw i łusek w morzach i w rzekach, wszystko, co się roi w wodzie, wszystkie istoty (nephesh)żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością" 3 Mojżeszowa 11:10

, "To jest prawo, dotyczące bydła i ptactwa, i wszelkich istot (nephesh) żyjących, które roją się w wodzie, i wszelkiego, co żywe (nephesh) pełza po ziemi" 3 Mojżeszowa 11:46

, "Sprawiedliwy dba o życie(nephesh) swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne" Przypowieści 12:10 - dusza tu może oznaczać tak istote zwierzęcia jak i życie zwierzęcia

, " Albowiem sieci jego zepsowane będą, i wszyscy, którzy robią sadzawki dla ryb (nephesh)" Izajasza 19:10 - BG

, " I gdzie tylko potok popłynie, każda istota (nephesh) żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok" Ezechiela 47:9

, " i jedna trzecia zwierząt (psyche) żyjących w morzu zginęła " Objawienie Jana 8:9 - oczywiscie sa to symbole ale samo uzycie słowa dusza do mieszkanów mórz odpowiada staremu testamentowi

, "A drugi wylał czaszę swoją na morze; i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie (psyche), żyjące w morzu, zginęło." Objawienie Jana 16:3


, KREW TO DUSZA , ŻYCIE WE KRWI : " Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz (nephesh) waszych." 1 Mojżeszowa 9:5 ........."życie (nephesh) wszelkiego ciała jest w jego krwi" 3 Mojżeszowa 17:11 ........"Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza (nephesh), a nie będziesz spożywał duszy(nephesh) wraz z mięsem" 5 Mojżeszowa 12:23 - ci którzy łamali czy łamią to przykazanie jedzą duszę

, Przysłów 28:17 : "Człowieka, który gwałt czyni krwi ludzkiej (człowiek który jest winny krwi duszy), choćby i do dołu uciekał, nikt nie zatrzym" - BG

, "Nadto i na podołkach twoich znajduje się krew dusz ubogich i niewinnych" Jeremiasza 2:34 - GB - dusza ma krew , znowu mamy potwierdzenie tego , to równiez swiadczy ze człowiek jako dusza zyjaca jest psychosomatyczna jednością, DUSZA MOŻE UMRZEĆ , MOŻE ZOSTAĆ ZABITA /ZAMORDOWANA :

, " A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: Nie zabijajmy go (nie zabijajmy , nie niszczmy duszy - nephesh)" 1 Mojżeszowa 37:21

, "Jeżeli kto zabije człowieka (kto zabije dusze ludzką), poniesie śmierć. (18) A kto zabije zwierzę (kto zabija duszę zwierzęcią), zapłaci za nie, zwierzę(nephesh) za zwierzę (nephesh - w tym wypadku istota za istote lub życie za życie - winowajca musiał oddac zwierze)." 3 Mojżeszowa 24:17-18

przeklęty kto zabija dusze za zapłatę - "Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka (nephesh - zabić duszę) i przelać krew niewinną." 5 Mojżeszowa 27:25

,"człowiek, któryby z hardości swawolnie zgrzeszył, tak urodzony w domu, jako i przychodzień, takowy Pana zelżył; przetoż wykorzeniony będzie on człowiek (dusza - nephesh) z pośrodku ludu swego" - 4 Mojżeszowa 15:30

, "Niech umrze dusza (nephesh) moja śmiercią sprawiedliwych, i niech będzie dokonanie moje, jako ich" 4 Mojżeszowa 23:10

, "A wy sami zostańcie w namiecich za obozem przez siedem dni; każdy, który kogo zabił (każdy który zabił dusze - nephesh)" - 4 Mojżeszowa 31:19

, kto zabił duszę ludzką nieumyślnie mógł uciec do miasta schronienia - "Postanowcież sobie miasta; miasta dla ucieczki mieć będziecie, aby tam uciekał mężobójca, któryby zabił kogo (dusze - nephesh) z nieobaczenia" 4 Mojżeszowa 35:11

dusze ludzką można było zabić na podstawie conajmniej 2 świadków - "Ktobykolwiek chciał zabić człowieka (dusze - nephesh), za świadectwem świadków zabije mężobójcę; ale świadek jeden nie będzie mógł świadczyć na skazanie kogo(duszy - nephesh) na śmierć" 4 Mojżeszowa 35:30

, "Oko twoje nie ulituje się: życie(nephesh) za życie(nephesh), oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę" - 5 Mojżeszowa 19:21 - nephesh mozna rozumiec na dwa sposoby albo życie albo osobe czyli osoba za osobe.

, "Iż zachowacie żywo ojca mego i matkę moję, i bracią moję, i siostry moje, i wszystko, co ich jest, a wybawicie dusze (nephesh) nasze od śmierci" - Jozuego 2:13 - BG

, " Tegoż dnia wziął Jozue Maceda, i wysiekł je ostrzem miecza, i króla ich zamordował wespół z nimi, i wszelką duszę (nephesh), która była w niem; nie zostawił żadnego żywo" Jozuego 10:28 - BG

, "A podał Pan i ono w ręce Izraela, i króla jego, i wysiekł je ostrzem miecza, i wszelką duszę (nephesh), która była w niem; nie zostawił w niem żadnego żywo," Jozuego 10:30 - BG

, "I wziął je, i króla jego, i wszystkie miasta jego, i wysiekli je ostrzem miecza, i pomordował wszystkie dusze (nephesh), które w niem były; nie zostawił żadnego żywo" Jozuego 10:39 - BG

, "Zabili też każdą duszę(nephesh), która była w niem, ostrzem miecza mordując, tak iż nie zostało nic żywego; a Hasor spalił ogniem" Jozuego 11:11 - BG

, "aby mógł się tam schronić zabójca, który zabił człowieka (zabił dusze - nephesh) nieumyślnie i bezwiednie " Jozuego 20:3

, "Zatem rzekł Samson: Niech umrze dusza (nephesh) moja z Filistynami" Sędziów 16:30

, "I rzekł Dawid do Abijatara: Wiedziałem onegoż dnia, gdyż tam był Doeg Edomczyk, że pewnie oznajmić miał Saulowi: Jam jest przyczyną śmierci wszystkich dusz (nephesh) domu ojca twego" 1 Samuela 22:22

, "Oto ty wiesz, co uczynił Saul, iż wygładził wieszczki i czarowniki z ziemi; przeczże ty sidło kładziesz na duszę (nephesh) moję, abyś mię na śmierć podał? " 1 Samuela 28:9

, "Aby ocalić od śmierci dusze (nephesh) ich I podczas głodu zachować przy życiu" Psalm 33:19

, "Boś od śmierci ocalił duszę (nephesh) moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia." Psalm 56:14

, "Zachował przy życiu duszę (nephesh) naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej." Psalm 66:9

, "Dał upust gniewowi swemu, Nie ochronił od śmierci duszy (nephesh) ich, A życie ich wydał zarazie" Psalm 78:50

, " Albowiem uchroniłeś duszę (nephesh) moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku." Psalm 116:8

, " I rzekli do niego: Czy wiesz już, że Baalis, król Ammonitów, posłał Ismaela, syna Netaniasza, aby cię (nephesh - zamordował , zniszczył duszę) zamordował" Jeremiasza 40:14

, " A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci( prosił o śmierc duszy - nephesh), mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć" Jonasza 4:8

, "Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze (nephesh), które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze (nephesh), które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa" - Ezechiela 13:19

, " Oto dusze (nephesh) wszystkie moje są, jako dusza (nephesh) ojcowska tak i dusza(nephesh) synowska moje są; dusza (nephesh), która grzeszy, ta umrze" Ezechiela 18:4

, "Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie ( duszę - psyche) dziecięcia" Mateusza 5:22 - Herod chciał zabić dusze dzieciecą czyli małego Jezusa

, "Smętna jest dusza (nephesh) moja aż do śmierci" Mateusza 26:38 ..... na potwierdzenie tego : " Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę(nephesh) " Izajasza 53:12

, "A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie (psyche - dusze zachowac czy zabić ?) zachować czy zabić? A oni milczeli" Marka 3:4

, "Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? (55) A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. (56) Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze(psyche - zabijać , niszczyć dusze) ludzkie, ale je zachować" Łukasza 9:54-56 - cofając się do historii Eliasza widać ze dwukrtonie zniszczył/ zabił dusze żyjące ogniem - 2 Królewska rozdział rozdział 1

, " I stanie się, że każda dusza (psyche), która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu" Dzieje Apostolskie 3:23

, " Lecz i teraz napominam was, abyście byli dobrej myśli; boć nie zginie z was żadna dusza (psyche), oprócz okrętu" 27:22 - dusza może się utopić , wg psychosomatycznej jedności to normalne ze dusza żyjąca może się utopić.

, " niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę(psyche) jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów" Jakuba 5:20

Inne przykładowe fragmnety pokazujące ze dusza jest śmiertelna : 1 Mojżeszowa 17:14 , 2 Mojżeszowa 12:15 , 3 Mojżeszowa 7:20 , 3 Moj 18:29 , 5 Moj 19:6 , Sędziów 5:18 , 2 Samuela 14:7 , Hioba 7:15 , Hioba 36:14 , , Psalm 22:30 , Psalm 49:9-10 , Ezechiela 17:17 , Jonasza 4:8 , Łukasza 6:9, DUSZA JE i PIJE

Dusza żyjąca jako psychosomatyczna jedność ma swoje potrzeby fizjologiczne , potrzebuje też jedzenia , picia : "w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy (nephesh - ...tylko to co dusza potrzebuje do jedzenia...) potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować" 2 Mojżeszowa 12:16

nieoczyszczona dusza która jadła z ofiary spokojej miałabyć wytracona - "A ktobykolwiek (nephesh - dusza która jadła) jadł mięso z ofiary spokojnej, ofiarowanej Panu, a byłby nieczysty, wytracony będzie człowiek (nephesh - wytracona bedzie dusza...) ten z ludu swego" 3 Mojżeszowa 7:20

, "Jeźliby się też kto (nephesh która się doktnęła) dotknął czego nieczystego, bądź nieczystości człowieczej, bądź nieczystości bydlęcej, bądź jakiejkolwiek obrzydliwości nieczystej, a jadłby mięso z ofiary spokojnej, ofiarowanej Panu, tedy wytracony będzie człowiek (nephesh - wytracona bedzie ta dusza...) ten z ludu swego " 3 Mojżeszowa 7:21

, dusza która jadła tłuszcz ofiar miałabyc wytracona : "ktobykolwiek jadł tłustość z bydlęcia, które ofiarować będzie człowiek na ofiarę ognistą Panu, niechaj wytracony będzie człowiek (nephesh - wytracona bedzie dusza która jadła...) ten, który jadł, z ludu swego" 2 Mojżeszowa 7:25

, wszelka dusza jedząca krew miałabyć wytacona : "Wszelki człowiek (nephesh - dusza która jadła...), który by jadł jakąkolwiek krew, wytracony będzie człowiek (nephesh - wytracona bedzie dusza) on z ludu swego" 3 Mojżeszowa 7:27

, dusza która zjadła coś rozszarpanego miała upra swoje ubrania i obmyć się wodą i dusza ta - człowiek, była nieczysta do wieczora : "I każdy, kto (nephesh - dusza która jadła by padline ...) by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą, i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty." 3 Mojżeszowa 17:15 - jesli dusza to nie cały człowiek to jak moze miec szaty i obmywać się wodą ? lub jeść padlinę ?

, dusza pragnie jeść np mięso : "Gdy Pan, Bóg twój, poszerzy twoje granice, jak ci obiecał, a ty powiesz: Chcę jeść mięso! - gdyż dusza (nephesh) twoja pragnie jeść mięso - możesz jeść mięso, ile tylko zapragnie twoja dusza" 5 Mojżeszowa 12:20

, " Napoił bowiem duszę (nephesh) pragnącego, A duszę(nephesh) głodnego napełnił dobrem!" Psalm 107:9 - równie dobrze można przetłumaczyć : duszę pragnącą i duszę głodną a kontekst pokazuje że chodziło o dosłowne jedzenie i picie bo ludzie ci błądzili po pustyni , z psychika też pewnie było u nich żle ale dosłownie byli głodni i spragnieni

inna historia ze 107 psalmu : - wszelki pokarm obrzydł ich duszy : "Wszelki pokarm obrzydł im (nephesh) I bliscy już byli bram śmierc" Psalm 107:18

"Czy nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie, nawet, aby zaspokoić (nephesh - by zaspokoic duszę gdy jest głodna) głód?" Przysłów Salomona 6:30

dusza spragniona potrzebuje wody : "Jak zimna woda dla ust (nephesh - zimna woda dla duszy spragnionej ...) spragnionych, tak dobra wieść z dalekiej krainy " Przysłów Salomona 25:25

, zacytuje Biblia Gdańska : " Dusza (nephesh) nasycona i plastr miodu podepcze; ale głodnej duszy (nephesh) i gorzkość wszelaka słodka" Przysłów 27:7

, " Jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi, jego (nephesh - gdy sie obudzi dusza jest głodna)) głód jest nie zaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się obudzi, jest (nephesh - dusza odczuwa pragnienie) słaby i czuje nieugaszone pragnienie" Izajasza 29:8

, "powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się" Łukasza 12:19 - powiem duszy czyli powiem sobie.

Inne przykłady : , 2 Mojżeszowa 12:15 , 2 Moj 12:19 , 3 Mojżeszowa 7:18 , 3 Moj 11:43 , 3 Moj 17:10 , 3 Moj 17:12 , 4 Mojżeszowa 21:5 , 5 Mojżeszowa 14:26 , 1 Samuela 2:16 , Psalm 78:18 , Przysłów Salomona 10:3 , Przysłów 13:25 , Przysłów 19:15 , Przysłów 23:2 , Kaznodziei Salomona 6:7 , Izajasza 32:6 , Lamentacje Jeremiasza 1:11 , 1:19 , Ezechiela 4:14 , Micheasza 7:1, Nephesh , psyche w odniesieniu do BOGA

(dusza w odniesieniu do Boga oznacza jego osobę ) - 3 Mojżeszowa 26:30 , Hioba 23:13 , Psalm 11:5 , Przypowieści Salomona 6:16 , Izajasza 1:14 , Iz 42:1 , Izajasza 53:10-12 , Jeremiasza 5:9 , Jer 6:8 , Jer 9:8 , Jer 14:19 , Jer 32:41 , Jer 51:14 , Ezechiela 23:18 , Amosa 6:8 , Zachariasza 11:8 , Mateusza 12:18 , Hebrajczyków 11:38


Dusza jako ośrodek emocjonalny , ośrodek myslenia , woli - ogólnie psychika :


1 Mojżeszowa 34:8 , 1 Moj 42:21 , 1 Moj 44:30 , 3 Mojżeszowa 26:43 , 4 Mojżeszowa 21:5 , 5 Mojżeszowa 18:6 , Ruty 4:15 , 1 Samuela 1:10 , 1 Sam 18:1 , 1 Sam 22:2 , 1 Sam 30:6 , 2 Samuela 5:8 , 2 Królewska 4:27 , 1 Kronik 28:19 , Estery 4:13 , Hioba : 3:20 , Hioba 7:11 , Hioba 10:1 , Hioba 19:2 , Hioba 21:25 , Hioba 27:2 , Hioba 30:25 ,
Psalmów : Psalm 6:4 , 11:5 , 31:8 , 35:9 , 42:6-7 , 43:5 , 63:2 , 88:4 , 94:19 , 119:28 , 119:81 , 131:2 , Przypowieści Salomona 2:10 , Przypowieści Salomona 24:14 , 28:25 , 29:17 , 31:6 , Kaznodziei Salomona 7:28 , Pieśn nad Piesniami 1:7 , 3:1-4 , Izajasza 1:14 , Iz 26:8 , Iz 38:15 , Iz 61:10 , Iz 66:3 , Jeremiasza 12:7 , Ezechiela 24:21 , Ezechiela 25:6 , Ezechiela 27:31 , Habakuka 2:4 , Zachariasza 11:8 , Ewangelia Mateusza 22:37 , Mateusza 26:38 , Marka 12:30 , Marka 12:33 , Marka 14:34 , Jana 12:27 , Dzieje Apostolskie 4:32 (dusza jako jedność chrześcijan , bliski , czuły zwiazek , podobnie Filipian 1:27) , Efezjan 6:6 , Kolosan 3:23 , 2 Piotra 2:8 , Objawienie Jana 18:14., nephesh / psyche jako synonim tchnienia , tchnienia życia , lub poprostu życia :

Nephesh lub psyche często mozna odczytac prawidłowo na 2 sposoby : albo jako osobe albo jako życia i tak jest w wielu przypadkach ale nigdy i nigdzie w Biblii nie ma mowy o jakims tworzy niesmiertelnym , rozumnym , oddzielnym od ciała , który po smierci nadal istnieje.

"Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz (nephesh - życia waszego) waszych" 1 Mojżeszowa 9:5

, " I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie(nephesh) moje" 1 Mojżeszowa 32:30 - to jest jeden z wielu przykładów które można odczytac na dwa sposoby czyli ocalała moja dusza czyli ja ocalałem , lub ocalało moje życie - zwolennicy niesmiertelnej duszy oczywiście wolą przyjąc to jako życie ale dziwnym trafem kiedy mowa jest że uchodziła z kogoś dusza , to juz wtedy nie mówią ze to życie hehe Wink a własnie chodzi o życie w takich przypadkach a nie o pogański niesmiertelny twór.

, " I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów: Idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na twoje życie (nephesh - czychali na twoja duszę)" 2 Mojżeszowa 4:19 - tu równiez mozna odczytac na dwa sposoby : czychali na ciebie / twoją osobę , lub czychali na twoje życie - ale tak czy inaczej to pokazuje ze nephesh oznacza m.in osobe lub życie i nie jest nieśmiertelna bo jak możnaby było na nią czychac ?

, "Jeżeli jednak nałożono na niego okup, to da jako okup za swoje życie (nephesh - okup za duszę) tyle, ile na niego nałożą" 2 Mojżeszowa 21:30 - tutaj równiez można odczytac na dwa sposoby : okup za swoja osobę lub okup za swoje życie

, "Nie wolno wam też przyjmować okupu za życie (nephesh - okup za duszę) zabójcy, którego uznano za winnego śmierci. Winien on bowiem ponieść śmierć." 4 Mojżeszowa 35:3 - tutaj równiez można odczytac na dwa sposoby : okup za osobę zabójcy , lub okup za życie zabójcy - znowu nephesh pokazuje znaczenie osoby lub życia

, "Nie wolno brać w zastaw żaren ani wierzchniego kamienia młyńskiego, gdyż przez to bierze się w zastaw samo życie(nephesh)" 5 Mojżeszowa 24:6 - tutaj raczej chodzi tylko o życie

, "Rzekli jej tedy ci mężowie: Życiem (nephesh) naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy" Jozuego 2:14 - tutaj można odczytac na dwa sposoby : ręczymy swoimi osobami , lub ręczymi swoimi życiem

, "A synowie Dana rzekli do niego: Niech twój głos już się wśród nas nie rozlega, bo inaczej natrą na was rozgoryczeni mężowie i utracisz swoje życie (nephesh) wraz z życiem (nephesh) swojej rodziny" Sędziów 18:25 - tutaj nephesh oznacza życie

, "nic nie zawiniłem przeciwko tobie, ty zaś czyhasz na moje życie (nephesh), aby mi je odebrać" 1 Samuela 24:12 - tutaj nephesh oznacza życie

, "Oto, jak cenne było dzisiaj twoje życie (nephesh) w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie (nephesh) w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku" 1 Samuela 26:24 - tutaj można odczytac na dwa sposoby : cenna twoja osoba w moich oczach lub cenne twoje życie w moich oczach i podobnie jest w drugim przypadku.

, " On rzekł do mnie; Przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie (nephesh) kołacze się jeszcze we mnie" 2 Samuela 1:9 - nephesh w tym wypadku to życie , byc może wielu widzi lub chciałoby m.in tu widziec nieśmiertelny pogański twór.

, " My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać; Bóg jednak nie odbiera życia (nephesh) " 2 Samuela 14:14 - i tutaj nephesh to życie

, "Idźże teraz - pozwól, że ci dam radę - i ratuj swoje życie (nephesh) i życie(nephesh) twego syna Salomona" 1 Królewska 1:12- tutaj mozna odczytac na 2 sposoby : ratuh swoja oosbe i osobe Salomona lub ratuj swoje życie i życie Salomona.

, "Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie, Boże mój, przywróć, proszę, życie(nephesh) temu dziecku. (22) I wysłuchał Pan prośby Eliasza, i wróciła dusza(nephesh) tego dziecka do niego, i ożyło" 1 Królewska 17:21-22 - tłumacze nie byli tu konsekwentni w 21 wersecie przetłumaczyli prawidłowo na życie ale w drugim przetłumaczyli wg tego w co wierzyli ale i w 22 wersecie chodzi o życie.

, "usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie (nephesh) moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie" 1 Królewska 19:4 - chodzi o życie , ta nephesh-zycie Eliaszowi chcieli odebrac jego przeciwnicy - 1 Królewska 19:14.

, "Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie (nephesh) zachowaj" Hioba 2:6 - tu równiexz można odczytac na dwa sposoby zachowaj jego duszę czyli zachowaj jego osobę , lub zachowaj jego dusze jako zachowaj jego życie.

,"Natomiast oczy bezbożnych zgasną; nie ma dla nich ucieczki, jedyną ich nadzieją - wyzionąć ducha (nephesh - wyzionac dusze)" Hioba 11:20 - oczywiście nephesh /dusza oznacza tutaj zycie - wyzionąc życie

, "Swoje ciało wezmę w swoje zęby, a swoje życie(nephesh) złożę w swoje dłonie" Hioba 13:14 - nephesh tutaj to życie

, "Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy? (nephesh) " Hioba 27:8 - i tutaj nephesh oznacza życie

, "cudzołożna żona przyprawia o cenne życie (nephesh) " Przysłów 6:26 - cudzołożna żona poluje na życie - nephesh

, "Kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi swojej duszy (nephesh); słyszy przekleństwo, a jednak go nie wydaje." Przysłów 29:24 - mozna odczytaj nephesh na dwa sposoby : nienawidzi siebie/ swojej osoby lub nienawidzi swojego życia

, "Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie(nephesh) " Izajasza 43:4 - nephesh tutaj to życie

, "Zalotnicy tobą gardzą, godzą na twoje życie (nephesh)" Jeremiasza 4:30 - tutaj równiez mozna odczytac na dwa sposoby : szukaja twojej osoby , lub szukaja twojego życia

, "Opadła z sił rodzicielka siedmiorga, wyzionęła swojego ducha (nephesh)" Jeremiasza 15:9 - równiez tutaj nephesh oznacza życie - wyzionęła życie , tłumacze BW nie najlpeiej to oddali tak jak Hioba 11:20 gdzie nephesh przetłumaczyli na ducha

, "Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie (nephesh) jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz" Jeremiasza 45:5 - i tutaj równiez nephesh oznacza życie"

, "Mówią do swoich matek: Gdzie jest chleb i moszcz winny, gdy na ulicach miasta mdleją jak śmiertelnie ranni, gdy wyziewają ducha(nephesh) na łonach swych matek?" Lamentacje Jeremiasza 2:12 - nepehsh tutaj to oczywiście życie

, "podnieś ku niemu swoje dłonie za duszę (nephesh) twoich dziatek, które omdlewają z głodu na rogach każdej ulicy!" Lamentacje 2:19 - tutaj mozna odczytac na 2 sposoby , mozna odczytac jako za dusze dzieci czyli za osoby dziecięce które omdlewały z głodu , lub nephesh mozna odczytac jako życie ,- zycie dzieci ale napewno nie ma tu zadnej niesmiertelnej istoty taka nie omdlewała by w z głodu

, " Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę (nephesh) " Ezechiela 33:5 - tu równiez mozna przetłumaczyc jako uratuje swoją osobę lub uratuje swoje życie.

, " Wtedy wzywali Pana, mówiąc: O Panie! Nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego (nephesh - z powodu duszy człowieka...) człowieka, i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz" Jonasza 1:14 - oczywiście dusza w tym wypadku to życie , ludzie wrzucajac Jonasza do morza byli pewni ze utoni - straci duszy czyli życie

, " Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę (nephesh), bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć" Jonasza 4:3 - nephesh w tym wypadku to życie , w Jonasza 4:8 mamy prośbe Jonasza o umarcie duszy - w tym wypadku chodziło o smierc osoby , ale to znowu pokazuje ze dusza to cały człowiek i nigdzie w ksiedze Jonasza nie ma mowy o jakims bycie istniejacym po smierci.

, "Kto stara się zachować życie (psyche) swoje, straci je, a kto straci życie(psyche) swoje dla mnie, znajdzie je" Mateusza 10:39 ...." Kto bowiem chce zachować duszę (psyche) swoją, straci ją, kto zaś straci duszę (psyche) swoją dla mnie, ten ją zachowa" Łukasza 9:24 - te same fragmenty i słowa sa róznie przetłumaczone - znowu tutaj tłumacze nie byli konsekwentni ale same słowa psyche można odniesc tak do całej osoby czyli kto stra sie zachowac swoja osobe / siebie ale można odnieść to do życia.

, " Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy(psyche) twojej " Łukasza 12:20 - ewidentnie chodzi tu o zycie , podczas gdy wcześniejszy werset mówiace o jedzacej pijącej duszy mówi o osobie

, "Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze(psyche) wasze" Łukasza 21:9 - psyche w tym wypadku to życie - życie wieczne

zacytuje Biblie Gdańska : "Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszę(psyche) swoję kładzie za owce...Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę(psyche) moję kładę za owce.... Dlatego mię miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę(psyche) moję, abym ją zasię wziął" Ewangelia Jana 10:11,15,17 - tutaj psyche moim zdaniem bardziej pasuje do osoby ale i przetłumaczenie na życie tak jak np w Biblii warszawskiej nie jest błędem

, " Rzekł mu Piotr: Panie! Czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszę(psyche) swoją za ciebie położę. (38) Odpowiedział mu Jezus: Duszę(psyche) swoją za mnie położysz?" Jana 13:36-37 - tutaj pasuje tak osoba jak i życie , oczywiście osobom wierzącym w nieśmiertelna dusze odzielna od ciała , termin osoba nie pasuje Wink

, "Kto miłuje życie (psyche) swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia(psyche) swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu" Jana 12:25 - ten werset można przetłumaczyć na dwa sposoby : kto miłuje życie lub kto miłuje duszę swioją czyli osobę - siebie

, "Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie (psyche) swoje kładzie za przyjaciół swoich" Jana 15:13 - nieśmiertelnej duszy nie mozna oddac za przyjaciół ale jesli dusza to psychosomatyczna jednosc to jak najbardziej jest to mozliwe

, "A Paweł zstąpiwszy na dół, przypadł nań, a ujrzawszy go, rzekł: Nie trwożcie się; boć w nim jest dusza(psyche)) jego" - Dzieje Apostolskie 20:10 - BG - psyche w tym wypadku to życie , jest w nim zycie

, " Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę(psyche)" Hebrajczyków 10:39 - mamy zestawienie zginać - zachować duszę , dusza oznacza tu życie ale zginięcie pokazuje ze kara bedzie wieczna śmierć.

, "Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie(psyche) swoje; i my winniśmy życie(psyche) oddawać za braci" 1 Jana 3:16 - PAN JEZUS oodał za nas życie ale równie dobrze oddał za nas siebie czyli swoją osobę , tak czy inaczej werset ten pokazuje szeroki zakres znaczenia słów tłumaczonych na dusze

, " I cynamonu, i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki czystej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników (soma - ciał), i dusz(psyche) ludzkich." - jesli ciała to ciałą ludzkie to na wiele sposobów można je kupic tak teraz jak i w przyszłości - m.in chodzi o prostytucje , organy na przeszczepy , jesli chodzi o dusze ludzkie to przyjmujac ze ciała dotycza ciał ludzkich to dusze ludzkie dotycza życia ludzkiego lub poprostu całej oosby nie tylko jako ciała ale i uczuć - w dzisiejszym świecie jak i przyszłym wszystko będzie na sprzedasz

, inne przykłady które moga byc uzyte jako życie : , Estery 7:3 , Hioba 6:11 , Psalm 31:14 , Przypowieści Salomona 1:18-19 , Przypowieści 13:8 , Jeremiasza 21:9 , 38:2 , 38:16 , 39:18 , Ezechiela 32:10 , Amosa 2:15

W Biblii warszawskiej termin psyche tłumaczony jest na życie ponad 30 razy - moim zdaniem nie zawsze słusznie ale niech każdy sobie sam sprawdzi.
,
Odpowiedz
#2
Tekst jest tak ' zawalony" treścią ,ze nic z niego nie wynika -czy chodziło ci o to by NIC nie zrozumieć ?

Nie wiem czy to twoje czy nie a jesli twoje to w którym MOMENCIE ?

Sa tu ZAKŁAMANIA grubą nicią szyte nie maja poparcia w Biblii a wrecz
zakłamują Biblie ..

Tak ludzie jak i zwierzęta po opuszczeniu ciała prochu ISTNIEJĄ ..
Ciało jest ograniczeniem dla ducha-duszy.

Wąż-Nachasz okłamał Ewe ze otrzyma ciało NIEŚMIERTELNE .
Odpowiedz
#3
tekst nie jest zawalany treścią , tylko jest moim zdaniem opisany całościowo , temat duszy to szeroki temat - opisałem wszystkie mi znane aspekty - wszystko co napisałem jest moje , oprócz krótkiego cytatu księdza z drugiej cześci.

Masz racje w temacie duszy są zakłamania dlatego napisałem to co napisałem aby pokazać ze człowiek jest dusza a nie tak jak świat wierzy że człowiek ma niesmiertelna dusze , ale szatan zwodzi cały świat , świat oszukany został przez religie , demony podszywające się pod zmarłych , oraz światową propagande m.in Hollywoodu który całe czas nadaje o nieśmiertelnej duszy i zyciu po smierci itd , dziwnym trafem nigdy nie słyszałem w TV o tym że życie dla umarłych jest mozliwe tylko przez przyszłe zmartwychwstabnie

.Dzięki Bogu my mamy Biblie a ona głosi wyjątkową nauke że człwowiek nie ma żadnej nieśmiertelnej duszy - tworu który istnieje po śmierci ale że wszystkie stworzenia sa nierozerwalnymi , niepodzielnymi duszami żyjącymi - człowiek jest psychosomatyczną jednością.Psychika ludzka , świadomość ludzka nie może istnieć bez ciała.

człowiek ani jego świadomość nie istnieje po śmierci , bo po śmierci nie ma żadnego działania , żadnego myślenia - jedyną szansą dla umarłych na życie jest ZMARTWYCHWSTANIE a nie diabelska / pogańska / platońska nieśmiertelna dusza bo taka nie istniała i nie istnieje.Nieśmiertelność będzie darem do którego się zmierza - Rzymian 2:7 , uczniowie BOGA JEZUSA otrzymaja ja dopiero w przyszłości w dniu zmartywychwstania / przemienienia - 1 Koryntian 15:49-54 , na dziś dzien nieśmiertelny i niezniszcalny jest tylko Bóg - 1 Tymoteusza 6:16 - "Jedyny który ma nieśmiertelność"

, : "Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję; gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. (5) Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą " Kaznodziei Salomona 9:4-5

"w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości" Kaznodziei 9:10

jesli chcesz zrozumieć o czym pisze to musisz przejrzeć wszystkie przypadki występowania słowa NEPHESH i słowa PSYCHE - obydwa zwroty sa używane ponad 850 razy , więc troche Ci to zajmie.Ja zbierając materiały na temat duszy przesledziłem kilkukrotnie występowanie wszystkich tych wyrazów , wiec wiem co mówie - jęsli chesz się dowiedzieć o czym napisałem , prześledz raz , drugi czy trzeci ... wszystkie występowanie tych słów a więc do usłyszenia za kilka może kilkanaście dni Wink : http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.studylight.org/lex/heb/view.cgi%3Fnumber%3D05315&prev=/search%3Fq%3Dstudy%2Blight%2Bnephesh%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DdDt%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=OAdjUI3LEIftsga84oDABA&ved=0CCkQ7gEwAA

, http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.studylight.org/lex/grk/view.cgi%3Fnumber%3D5590&prev=/search%3Fq%3Dstudy%2Blight%2Bpsuche%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D7sD%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=PgdjUNmeIIbLswaUtYCIBQ&ved=0CCwQ7gEwAA


Odpowiedz
#4
W pełni się zgadzam z tym co pisze MieczDucha.

Natomiast tekst nie jest przejrzysty i ciężko się czyta.
Odpowiedz
#5
Cytat:Dzięki Bogu my mamy Biblie a ona głosi wyjątkową nauke że człwowiek nie ma żadnej nieśmiertelnej duszy - tworu który istnieje po śmierci ale że wszystkie stworzenia sa nierozerwalnymi , niepodzielnymi duszami żyjącymi - człowiek jest psychosomatyczną jednością.
Psychika ludzka , świadomość ludzka nie może istnieć bez ciała.
czy ty piszesz ze jestesmy JEDNA DUSZĄ ?
Świadomosc nie moze istniec bez ciała ?
Przeciez ciało jest skorupą opakowaniem dla Świadomości dla duszy.
Jak to nie moze istniec JAK ISTNIEJE ..
Huh

Cytat:
człowiek ani jego świadomość nie istnieje po śmierci , bo po śmierci nie ma żadnego działania , żadnego myślenia
- jedyną szansą dla umarłych na życie jest ZMARTWYCHWSTANIE a nie diabelska / pogańska / platońska nieśmiertelna dusza bo taka nie istniała i nie istnieje.

Big Grin no NIE do tego nie potrzebny Platon a moze on ma racje ?
to co piszesz nalezało by oddzielic - Zmartych wstanie to całkiem coś innego To Życie ku Życiu w POZNANIU Boga IHVH-JAHSZUAH ..
TO JEGO ŻYCIE JEGO CIAŁA[NAS] W JEGO CIELE ..
Tylko TEN OBLECZONY W JEGO CIAŁO JEST JEGO CIAŁEM
Nikt z ciałem prochu nie nalezy do NIEGO ..

A to znaczy ze bładza w ciemnościach tego wymiaru chociaz innego poziomu [ zabardzo nie wiem jak to z tymi poziomami jest]
Cos jak Szósty zmysł..
Co nazywasz smiercia i działąniem i mysleniem - ?


Cytat:Nieśmiertelność będzie darem do którego się zmierza - Rzymian 2:7 , uczniowie BOGA JEZUSA otrzymaja ja dopiero w przyszłości w dniu zmartywychwstania / przemienienia - 1 Koryntian 15:49-54 , na dziś dzien nieśmiertelny i niezniszcalny jest tylko Bóg - 1 Tymoteusza 6:16 - "Jedyny który ma nieśmiertelność"
Juz TERAZ mamy sie OBLEC W JEGO CIAŁO to jest włąsnie ZNAK dla ZMARTWYCHPOWSTANIA .
nIE POWSTANIE jesli nie ma CIAŁA Z NIEBA - JEGO CIAŁA I KRWI.
Nie w przyszłości NIE , to zwodzenie TERAZ CZAS ŁASKI - OBLECZENIA SIE
W NAMIOT Z NIEBA - TAK napisano .

Cytat:, : "Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję; gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. (5) Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą " Kaznodziei Salomona 9:4-5
A cóż to za grono zyjących co ma NADZIEJE ?
nic nie wiedza - lub NIE MAJA POZNANIA ..Smile

Cytat:"w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości" Kaznodziei 9:10

POWALA twoje teorie jak sam widzisz UMARLI IDĄ - IDĄ do Szeolu
to tez świadomość bo kierunek jest obrany i to konkretny a nie na ślepo .

Po smierci ciała któe idzie do prochu Dusza-Duch w zalezności od Obleczenia
idzie lub błaka sie i nie sa zadne demony Chociaz tez takowe są.
Odpowiedz
#6
Wink bez komentarza , powtarzam - jeśli chcesz zrozumieć moje stanowisko , najpierw uczciwie przesledz występowanie słów nephesh i psyche :

, http://www.studylight.org/lex/heb/view.cgi?number=05315

, http://www.studylight.org/lex/grk/view.cgi?number=5590

, sprawdz w różnych wydaniach , sprawdz na stronach konkordancje danych wersetów , sprawdz tłumaczenia angielskie
Odpowiedz
#7
Prześledziłam 28 lat temu i zareczam cie ze wiem co pisze .
Z tym co ty piszesz NIE ZGADZAM sie bo zaprzecza SŁOWU TORY-BIBLII
poszedłes za pogladem sj i kogo tam jeszcze powołujesz sie na ST zapominasz ze jest różnica miedzy człowiekiem cielesnym niezewleczonym
Byc moze nie wiesz kogo dotyczy ST .

Zycie Świadomosc ISTNIEJE po opuszczeniu ciałą z prochu ziemi czego
tez dowodem i swiadkami byli ci na Górze Przemienienia-Objawienia.

Ciało jest martwe a Świadomosć istniej POZA CIAŁEM ..
Wszystko nazwałes demonami ?
Na jakiej podstawie gdzie to wyczytałeś ?
jesli zas istnieje świat duchów to znaczy ze istnieja poza ciałem .

A skoro umarli ida to sa świadomi cierpienia ....
Odpowiedz
#8
Co według Ciebie Orjo dzieje się z człowiekem po śmierci?
Odpowiedz
#9
To zalezy kim jest człowiek na jakim poziomie umiera czy jest Obleczony czy nie Zbawiony czy nie.

Wielu bardzo wielu błaka sie miedzy nami tak jak to pokazano w
'Piekny umysł " w 'Szósty zmysł" tak jak ostatnio widziałam na faktach
Duchy gdzie ojciec wieził w domu swoje dzieci a raczej Dusze dzieci.

Wierze w takie rzeczy tak jak i wierze w reinkarnacje chociaz nie wiem jak
to do konca z tym jest Ale jest moze nie kazdy sie moze reinkarnowac nie wiem ale Biblia mówi o reinkarnacji czy Wędrówce Dusz ,
Natomiast nie wierze w takie zaprzeproszeniem bzdury bałąmuctwa jak krk czy sj ze nie ma reinkarnacji za to maja biznes ..
i jak sj ze po smierci to nic nie ma ?
Apostoł Piotr przyrónuje takie Dusze do bydlat bo tak jak bydło nie maja Ducha HAMASZIIACH a TYLKO OBecnosc Jego sprawia ze juz nieinkarnuja
czy tez nie tułaja sie gdzies tu czy w Astralu ponoc paskudne miejsce bo jest to zbieranina wszystkiego
Duchy demonów sa innym rodzajem i jak czytałam nawet ci co potrafia przeprowadzic umarłęgo z demonem niechca miec nic wspólnego .

Sa duchy na powietrzu ale człowiek z przyczyn dla mnie nie znanych - niewiedza przekora głupota itp nie wiem Nie chce o tym slyszec a wiele nie trzeba .
Co powiesz dziecku 2 -4 lata kiedy ci mówi ze widzi pana ? zmysla ?
Nie bo przeciez nie wie o takim poziomie ..zatem co ?
Dodam ze jest to TEMAT nie taki banalny jak chca go przedstawic - jest baaardzo interesujący
Odpowiedz
#10
Dzięki Orjo za przedstawienie swojego zdania. Też uważam ten temat za trudny.
MieczDucha podał wersety, które mówią o tym, że umarli nic nie wiedzą, że po śmierci nie ma ani działania ani zamysłów itd...
Wskazywałoby to na fakt, że po śmierci człowiek jest w jakimś niebycie. Nic nie widzi, nigdzie nie może wędrować.

Pozostaje jeszcze kwestia zmartwychwstania. Czy masz może jakieś myśli na ten temat? Jak będzie wyglądało zmartwychwstanie i czy błąkające się dusze też zmartwychwstaną?

Jeśli MieczDucha zechciałby coś powiedzieć o zmartwychwstaniu to też bym bardzo chętnie posłuchał Smile

Dla mnie są to tematy trudne.

O reinkarnacji nie chcę się tutaj wypowiadać - może warto założyć nowy wątek na ten temat? Nie wiedziałem, że Biblia mówi o reinkarnacji i wędrówce dusz.Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości