Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dusza część 2 - ostatnia
#1
Różne przypadki :

, "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy(psyche) zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę(psyche) i ciało zniszczyć w piekle (gehennie) " Mateusza 10:28-29 - nie ma tutaj zobrazowanego ciała i jakiegoś nieśmiertelnego bytu ale zobrazowane jest działanie ludzi i działanie Boga , oraz doczesna śmierc i doczesne życie jak i wieczne życie i wieczna śmierć.Ludzie zabijając uczniów BOGA JEZUSA zabijają ich ciało ale duszy czyli życia nie mogą zabić bo chrześcijanie mają obiecane zmartwychwstanie i życie wieczne , 29 werset pokazuje działanie Boże - PAN JEZUS ma moc zabić tak ciało jak i życie czyli pokazne jest tu unicestwienia - wieczna śmierć - 29 werset pokazuje ze psyche nie jest niezniszczalna - nie ma tu mowy o żadnym takim tworze , psyche tutaj jak i w wielu innych miejscach oznacza poprostu życie - PAN JEZUS jest stworzył i PAN JEZUS ma moc je zniszczyć w gehennie czyli drugiej śmierci i o tym mówi 29 werset.

, " A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze (psyche) zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć" Objawienie Jana 6:9-11 - psyche w tym wypadku oznacza osobę , czyli : "widziałem poniżej ołtarza osoby które zostyały zabite dla słowa Bożego i dla świadectwa ...." te "dusze" wołaja kiedy ich krew zostanie pomszczona - psychosomatyczna dusza ma krew jak to ukazane wiele razy jest w Biblii , te dusze otrzymuja ubrania , powiedziano aby odpoczeli az dopełni sie liczba ich braci którzy podobnie jak te dusze maja poniesc smierć męczeńską - fragment ten pokazuje te osoby w niebie a przecież ludzie zadne platońskie dusze tam nie przebywają , nie ida tam po smierci , psychosomatyczna biblijna dusza - osoba - człowiek pojdzie tam ale dopiero przy zmartwychwstaniu / przemienianiu które nastapi przy trąbie ostatecznej , gdyby nie zmartwychwstanie nie byłoby nadziei na żadne życie - jak powiedział Paweł : gdyby nie zmartwychwstanie to zmarli chrześcijanie poginęliby , gdyby istniały niesmiertelne dusze - twory odzielne od ciała to Paweł i inni pisaliby ze sa w niebie już - tak nie jest , dla zmarłych życie po śmierci nie istnieje , jedyną dlanich droga jest życie po zmartwychwstaniu : " a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. (18) Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli" 1 Koryntian 15:17-18 .............."Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy." 1 Koryntian 15:32 - - gdyby istniał platoński twór to Paweł by powiedział np "jesli nie ma zmartwychwstania to i tak mamy nieśmiertelne dusze odzielne od ciała i po śmierci będziemy żyć i bez zmartwychwstania" Wink

Podobnie jak Objawienie Jana 6:9-11 , pokazuje dusze Objawienie Jana 20:4-5 : "widziałem też dusze (psyche) tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie" - podobnie tutaj dusza oznacza osobe a wiec : "widziałem osoby tych którzy zostali ścięci za to że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże" - wszystko dzieje sie po zmartwychwstaniu tak jak w Objawieniu 6 , potwierdza to Obj 20:4-5 gdzie mowa o ożyciu , zmartwychwstaniu i że inni nie ożyli umarli nie ozyli.

, dusza jako synonim osoby to jedno z podstawowych znaczeń tego słowa , oczywiście chodzi o osobę ludzką a nie platoński- pogański , nieśmiertelny , rozumny , oddzileny od ciała byt - : "Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz (psyche)" Dzieje Apostolskie 2:41 - 3000 osób

, "I stanie się, że każdy (psyche - każda dusza), kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie" Dzieje Apostolskie 3:23 - stanie się że dusza - osoba która nie słuchała by owego proroka wytepiona bedzie

, "A było nas wszystkich na statku dwieście siedemdziesiąt sześć dusz (psyche)" - 276 osób - psyche to synonim osoby , Paweł nie wierzył w pogańskie filozofie

, "Każdy człowiek (psyche - kazda dusza) niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga" Rzymian 13:1 - psyche oznacza tutaj osobę

, " Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą (psyche - dusza żywa) żywą" 1 Koryntian 15:45 - Adam jako osoba był duszą żywą

, "Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz (psyche), ocalało przez wodę" 1 Piotra 3:20 - 8 dusz czyli 8 osób , reszta dusz sie potopiła a ze dusza może sie utopić to mozna zobaczyc w ksiedze Jonasza czy w Dziejach Apostolskich 27:22
, BG : "Wziął też Abram Saraj żonę swoję, i Lota syna brata swego, i wszystkę swą majętność, której nabyli, i dusze (nephesh), których nabyli w Haranie" 1 Mojżeszowa 12:5 - dusze to służba , niewolnicy Abrahama

, " Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: Daj mi ludzi (nephesh - daj mi dusze), a zabierz sobie dobytek!" 1 Mojżeszowa 14:21 - tutaj dusze podobnie znacza osoby , poddanych króla Sodomy

, BG : " A nie obrzezany mężczyzna, którego by nie było obrzezane ciało nieobrzezki jego, będzie wytracona dusza (nephesh) ona z ludu swego; albowiem zgwałcił przymierze moje" 1 Mojżeszowa 17:14 - tutaj nephesh znowu oznacza osobę - czyli osoba - dusza nieobrzana miałabyc wytracona spośród ludu swego

, "Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje, i wszystkich domowników (nephesh - wszystkie dusze swoje) swoich, i stada swoje, i wszystko bydło swoje" 1 Mojżeszowa 36:6 - dusze które wział Ezaw to poddani jego , służba

, " To są synowie Zylpy, którą dał Laban córce swej Lei, których ona urodziła Jakubowi; razem szesnaście osób (nephesh - 16 dusz)" - dusze to tutaj osoby - potomkowie Zylpy bo sama urodziła Jakubowi tylko 2 dusze ale czy zwolennicy oddzielnych od ciała bytów tutaj też widza te byty czy osoby ? , jesli platońskie byty to jak człowiek może urodzic ten platoński byt ? ale jesli widza pod duszami osoby - ludzi to dlaczego ich nie chca zobaczyć w np w Objawieniu 6:9 i 20:4 ? Wink

, BG : "Wszystkie dusze (nephesh), które przyszły z Jakóbem do Egiptu, co wyszły z biódr (łono) jego, okrom żon synów Jakóbowych, wszystkich dusz (nephesh) było sześćdziesiąt i sześć" 1 Mojżeszowa 46:26 - nephesh tutaj to osoby , ale czy wg zwolenników niesmniertelnego tworu , oddzielnego od ciala - dusze pochodza z łona - miejsca rozrodczego męzczyzny ?

, " A było wszystkich dusz (nephesh), które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz (nephesh) " 2 Mojżeszowa 1:5- BG , nephesh które pochodziły Z bioder /łona to osoby

, " Jeżeli ktoś (nephesh - jeżeli dusza chce złożyc...) chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka; niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła" - dusza może złożyc ofiarę z pokarmów , oczywiście nephesh to osoba

, " Jeżeli ktoś (nephesh - dusza nieświadomie zgrzeszy) nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań Pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich "3 Mojżeszowa 4:2 - nephesh to dusza

, "A jeżeli jakiś człowiek (nephesh - jakas dusza z prostego ludu ...) z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie" 3 Mojżeszowa 4:27 - ta sama dusza pózniej : "a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy, za swój grzech, który popełnił; (29) położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie się składa ofiary całopalne" 3 Moj 4:28-30 - każdy chyba widzi co dusza oznacza w Biblii , czy jest to nieśmiertelny byt oddzielny od ciała czy moze psychosomatyczna jedność

, 3 Mojżeszowa 5:1 - "Jeżeli kto (nephesh - dusza) zgrzeszy przez to, że usłyszał zaklęcie i był świadkiem tego albo dowiedział się o tym, a nie oznajmił tego, i w ten sposób zawinił ..."

, "albo jeżeli kto (nephesh -dusza) dotknie się czegoś nieczystego, czy to padliny dzikiego zwierzęcia nieczystego..." 3 Mojżeszowa 5:2 - dusza może dotykać i kalać się m.in padliną

, "albo jeżeli kto (nephesh - dusza) przysięga paplając niebacznie swymi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego ..."3 Mojżeszowa 5:4 - dusza ma usta ? biblijna psychosomatyczna napewno - wszystki 3 powyższe przykłady dusz - osób miały przynieść do kapłana owcę albo koze

, " Jeżeli ktoś (nephesh - dusza) dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy przez przywłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to przyniesie z trzody na swoją ofiarę pokutną dla Pana baranka bez skazy" 3 Mojżeszowa 5:15 - ponownie chodzi o osobę ludzką - duszę żyjącą

, 3 Mojżeszowa 5:17 - tutaj równiez wystepuje słowo nephesh które oznacza osobę która grzeszy i ma przypowadzic barana za grzech , podobnie jest w 3 Moj 6:2 tyle ze dusza miała zwrócić pełna wartość rzeczy i dołozyc jeszcze jedna piąta wartości , dusza ta miała również przyprowadzic barana za swój grzech.


tutaj jest ciekawy przykład : 3 Mojżeszowa rozdział 18 podaje cała gamę przestępstw seksualnych - 29 werset podaje : "Gdyż wszyscy (nephesh - wszystkie dusze które uczynia ....), którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią" - dusze które dopuszczaja sie przestępstw seksualnych miałybyc wytracone , czy dusza jako odzielny byt mogłaby sie dopuścić tych przestepst , czy mogłaby byc wytracona ? , dusza jako jednosc ciała i psychiki mogłaby sie dopuscic i byc ukarana śmiercią , platońskie filozofie tworzą chaos w biblijnej prostej nauce.

, 3 Mojżeszowa 18:9 - dusza jedząca trzeciego dnia z ofiary pojednania , miałabyć wytracona.

, "Kto (nephesh - dusza która zwróci się...) zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go(nephesh) spośród jego ludu" - oczywiście nephesh to człowiek /osoba , czy platońska dusza może sie zwracać do wywoływaczy , wróżbitów ?

, 3 Mojżeszowa 22:3 - człowiek nieczysty przystępujący do rzeczy świętych miał byc - taka dusza miałabyc wytracona - nephesh oczywiscie tutaj to synonim osoby ludzkiej

, "ktokolwiek (nephesh - dusza która dotknie się...) więc dotknie się tego, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie jadł niczego ze świętych rzeczy, dopóki swojego ciała nie obmyje wodą; (7) gdy zajdzie słońce, będzie czysty i potem będzie jadł ze świętych rzeczy, gdyż jest to jego pokarm." 3 Mojżeszowa 22:6-7 - dusza która się doktnęła czegos nieczystego , pozostała nieczysta az do wieczora , taka dusza nie mogła jeść z rzeczy świętych , dusza ta miała obmyć swoje ciało - widzimy dusza ma ciało , dusza je , dotyka się róznych rzeczy , dusza obmywa się wodą

, kapłan nabywał dusze za pieniądze : "Jeżeli jednak kapłan nabędzie na własność za pieniądze sługę (nephesh), to ten będzie jadł z tego" - 3 Mojżeszowa 22:11 , duszę - osobę można było kupić i dusza ta miała prawo jeść z rzeczy świętych (w przypadku zakupu przez kapłana)

, "Każdy (nephesh) zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu" 3 Mojżeszowa 23:29 - dusza która nie ukorzyła się w Jom Kippur miałabyc wytracona.

, " Każdego (nephesh), kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu" 3 Mojżeszowa 22:30 - dusza która pracowała w Jom Kippur miałabyc wytacona - pogańskie dusze pracuja ? czy może dusza to człowiek ?

3 Mojżeszowa 27:2 - jeżeli ktos dokonywał specjalnego ślubu , dając dana duszę Bogu to miał ja odkupić za odpowiednia cenę - w dalszych wersetach opisana jest ila dana "dusza" czyli osoba jest "warta" i sa wymieni męzczyzni , kobiety , dzieci

4 Mojżeszowa 5:6 - człowiek grzeszący to dusza która jest winna.

4 Mojżeszowa 9:3 - "Lecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony (nephesh - wytracona bedzie ta dusza ) ze swego ludu, gdyż nie złożył Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie; człowiek ten poniesie karę za swój grzech"

, 4 Mojżeszowa 15:28 - dusza która zgrzeszyła przez przeoczenie miałabyć przebłagana przez kapłana , 4 Mojżeszowa 15:30 - dusza która grzeszła rozmyslnie miałabyc wytracona spośród swojego ludu.

, "Każdy, kto dotknie umarłego (nephesh - duszy ludzkiej), to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek(nephesh) będzie wytracony z Izraela. Ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim" 4 Mojżeszowa 19:13 - nephesh to może byc martwa osoba jak i żywa

, "Człowiek czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby (nephesh - wszystkie dusze ...), które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem, lub umarłego, lub grobu" 4 Mojżeszowa 19:18 - dlaczego na osoby nie przetłumaczono np Objawienie 6:9 i Objawienia 20:4 ?

, " Lecz gdyby przestała ci się podobać, pozwolisz jej (nephesh) odejść, dokąd zechce. Ale nie sprzedasz jej za pieniądze i nie będziesz odnosił się do niej jak do niewolnicy, gdyż ją poniżyłeś" 5 Mojżeszowa 21:14 - żona sposród jeńców nazwana jest duszą którą się wypuści wolno a nie sprzeda

, "Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś (nephesh) ze swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodziej poniesie śmierć i wytępisz zło spośród siebie" - człowiek który ukradł dusze bratnią - porwał człowieka i go sprzedał miał ponieść śmierć - jeśli dusza jest odzielna od ciała , nieśmiertelna to jak można ja porwać ?

, " W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje (nephesh), aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech" 5 Mojżeszowa 24:15 - człowiek pracujący z pieniędzy utrzymywał swoją duszę - mozna to odczytac : utrzymywał swoją osobę lub swoje życie - dla osób wierzacych w dusze jako psychosomatyczną jedność , jedna i druga opcja jest do przyjęcia , natomiast osoby wierzące w niesmiertelny byt bedą rękami i nogami się bronić przez duszą jako osobą , bo jak to mozliwe aby niesmiertelby byt utrzymywać z pieniędzy Wink ? - ogrom innych przykładów jaki podałem obala pogańska nauke o niesmiertelnej duszy , która żyje po śmierci i jest oddzielna od ciała.

, "pieniądze wyznaczone według oszacowania jako opłata osobista każdego(nephesh) " 2 Królewska 12:5 - pieniądze każdej duszy wg oszacowania

, "Jego dech(nephesh) rozpala węgle, a z jego paszczy bije płomień." Hioba 41:13 - chodzi prawdopodobnie o oddech / dech

, " Nie wydaj mnie na pastwę (nephesh) wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem! " Psalm 27:12 - nie wydawaj mnie duszy wrogów

, "Bo obcy powstali przeciwko mnie, A okrutnicy godzą na życie(nephesh) moje" Psalm 54:5 - okrutnicy szukaja mojej osoby lub mojego życia

, "On strzeże dusz (nephesh) świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich" Psalm 97:10 - Bóg wyrywa dusze z rąk bezbożnych - nephesh to osoba ludzka , ale jęsli ktoś wierzy w nie smiertelny byt to jak bezbożni mogli go pochwycić ?

, "Wysłał przed nimi męża, Józefa sprzedanego w niewolę. (18) Nogi jego skrępowano pętami; Dostał (nephesh) się w żelazne kajdany" Psalm 105:17-18 - zelazo może spętać platoński byt , czy może dusza to Józef ? Wink

, "Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę (nephesh) od niejednego niebezpieczeństwa" Przysłów 21:23 - uchroni siebie , uchroni swoją osobę od niejednego niebezpieczeństwa

, " A dam do ręki twoich gnębicieli, którzy mówili do ciebie: Pochyl się (nephesh - pochyl duszę...), abyśmy przeszli po tobie! Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych" Izajasza 51:23 - po platońskiej duszy można chodzić ?

, "A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza (nephesh) w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli" Jeremiasza 13:17 - moja dusza płakac bedzie czyli poprostu płakał będę , takie wyrażenia sa bardzo częste : np "których nienawidzi dusza Dawida" czyli ja Dawid nienawidzę

, "w dwudziestym trzecim roku Nebukadnesara uprowadził Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, siedemset czterdzieści pięć osób(nephesh) z Judy" Jeremiasza 52:30 - Nebuzaradan do nieowli wział platońskie pogańskie niesmiertelne dusze czy dusze które sa psychosomatyczna , nierozerwalną jednością ? Wink

Ezechiela 27:3 - " Jawan, Tabal i Mesech handlowali z tobą: dostarczali ci niewolników(nephesh - dostarczali ci osób / niewolników) i naczyń miedzianych na zmianę" - dusze to ludzie / niewolnicy

, "Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę (nephesh) i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." Izajasza 53:12

......................

Róznych innych przykładów jest wiele tak w starym jak i w nowym testamencie ale nie będe wklejał wszystkich ponad 800 wystepowań - każdy kto szuka prawdy i chce pogłębić znajomośc w tym ważnym temacie powinien sam przejrzec wszystkie miejsca gdzie wystepuje NEPHESH lub PSYCHE.Znalazłem ciekawą wypowiedz biblisty księdza Czesława Jakubca , który m.in tłumaczył ksiege rodzaju w wydaniu Biblii tysiąclecia - oczywiście ten człowiek nie jest dla mnie autorytetem , bo autorytetm jest tylko BÓG JEZUS CHRYSTUS ale zacytuje wypowiedz tego księdza bo uważam ze jest bardzo ciekawa :

cytuję : "„Izraelici nie mieli sprecyzowanego pojęcia duszy ludzkiej jako istoty niematerialnej i rozumnej, której trwanie było niezależne od ciała śmiertelnego. Stąd to w hebrajskim języku biblijnym nie ma takiego wyrazu, który byłby dokładnym określeniem tego właśnie pojęcia. Wprawdzie w przekładach Biblii często występuje „dusz” (w przekładzie greckim – psyche, w łacińskim – anima), ale jest ona tłumaczeniem jednego z trzech wyrazów hebrajskich: nephesz, neszamah i ruach, przy czym ten ostatni wyraz odpowiada raczej pojęciu „duch”.


,Wypowiedz tego ksiedza nie przeszkadza katolicyzmowi nauczac spoganizowanych nauk , dodam że Izraelici w ogóle nie znali (nie wierzyli) takiego tworu jak nieśmiertelny byt , oddzielny od ciała , tak samo pierwsi chrześcijanie nie znali takiego tworu , dopiero pózniej pogańskie nauki zaczęły przenikać aż z upływem czasu uznane zostały przez wiekszość za prawdę.Mimo że np swiadkowie J. nauczaja podobnie na temat duszy to ostrzegam przed nimi , każda organizacja ma jakis mniejszy wiekszy element prawdy ale miesza ją z błędnymi naukami w przypadku ŚJ , błędne nauki to m.in zapieranie się boskości PANA JEZUSA lub nazywanie go Michałem , dlatego jęsli ktoś zrozumie że dusza nie jest niesmiertelna i że ma wiele znaczeń , niech nie wpadnie w sidła organizacji np ŚJ.Zbieznym również tematem jest historia "bogacza i Łazarza" ale to temat na osobny wpis , w skrócie nie mówi ona o życiu po śmierci ale o życiu po zmartwychwstaniu , o sądzie po zmartwychwstaniu i ogólnie ukazuje zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych a nie życie po śmierci , ale to inny temat.


, do pogańskiego tworu używałem często pojęcia platonizmu ale oczywiście ta nauka znana była dużo wcześniej na całym świecie , ale platonizm najbardziej jest przypisywany do spoganizowanemu pseudochrześcijaństwu i nie bez powodów bo m.in Orygenes opierał się na pismach Platona , podobnie platonizmem był skażony Klemens Aleksandryjski lub Augustyn
Odpowiedz
#2
Oczywiście jak zwykle dobre opracowanie.
Dla nas nic nowego.
Jako post mogłoby być to napisane trochę krócej (lepiej by się czytało) bo byłoby bardziej przyswajalne dla mniej zorientowanych osób.

I można byłoby zrobić przejrzyste podsumowanie.
Odpowiedz
#3
DUSZA żyjąca w CIELE to inaczej Osoba [a naukowo: osobliwość], czyli CZŁOWIEK

1/ Ludzie świadomie i egoistycznie Czyniący złą Wolę [zachcianki] – to wielbiciele szatana
2/ „pokój ludziom dobrej woli” – czyniącymi dobro oparte na Wzajemności
3/ Samymi tylko Dobrymi Chęciami jest piekło wybrukowane [wykafelkowane] – brak Ciała,
a dokładniej: Czynów
Fundamentem czynów jest Wola – ciałem zaś Narzędziem jest Rozum [myśli], Ręce [metody]
i Realizacja [ożywienie] poprzez Ciało tej Woli [czyny - wyniki – owoce]

Psyche i Nephesh – Wola i jej Realizacja [ciało] stanowią Osobę ludzką [śmiertelną]

Oto moje zrozumienie dobrego opracowania MieczDucha – które „sprowokowało” mój wpis.

Jezus wziął Chleb [symbol Ciała – Pokarmu – też narzędzia realizowania Woli], i dzieląc się
[Sobą] powiedział: - „Oto Ciało Moje, spożywajcie i Czyńcie to na moja pamiątkę...”
Co Czyńcie ? – mnie [Jego] naśladujcie w Postępowaniu swoim, jak Dusza żyjąca w Ciele...

Jezus wziął Wino [symbol Duszy – Woli – jako Fundamentu realizacji w Ciele], i dzieląc się
[Sobą] powiedział: - „Oto Krew Moja, pijcie i Czyńcie to na moją pamiątkę...”
Co Czyńcie ? – mnie [Jego] naśladujcie spełniając Wolę, zarówno Ojca i swoją doczesną we
wzajemności ze Mną, według Praw Stwórcy, w Postępowaniu swoim, jak Ciało z żywą Duszą
Karmcie się, spożywając Moją Osobowość, i dzielcie się Mną, tak jak Ja dzieliłem się Ojcem z wami, a Ja – moja Wola [mój Duch] – nie opuszczę was, aż do śmierci i na Sądzie.

Kto stworzył Wolę ? – i dał nam Wolną, jak Możliwość wyboru ? – nazwę To duchem Duszy
Kto stworzył Ciało ? – z jego Umysłem, i bogatymi Możliwościami [metodami] do tworzenia i realizowania zarówno Woli, jak i pomysłów, swoich i cudzych, przetwarzając co Stworzone

Wola [psyche] w połączeniu z Ciałem [nephesh] jest Osobą [istotą żyjącą]
Wola + Myśl + Metoda + Wynik = Człowiek [dusza żyjąca w ciele]

I teraz, jeżeli fundamentem działań człowieka jest Zła wola, będzie do niej dopasowywał
złe myśli [lub nienawiść], używał złych metod [głównie wobec innych] i Czynił zło.
Jest to Wzajemność duszy i ciała Wewnątrz, aby potem „dać owoce” na zewnątrz. Pozory.
[czyżby osobliwość ?]
Jeżeli trwałym [jak skała] Fundamentem Postępowania człowieka jest Dobra wola, będzie się
liczył z Bogiem i ze Stworzeniem, będzie do niej Wybierał najlepsze myśli [z miłości],
używał najlepszych metod [swoich lub Ojca], i Czynił dobro oparte na Wzajemności z innymi
Jest to Wzajemność duszy Z ciałem Wewnątrz, aby potem Realizować na zewnątrz. Prawdę.
[osobowość]
Na podstawie naszej Woli będziemy sądzeni... oraz Ci, którzy zabijają Dusze [psyche] Wolę
czynienia dobra u prawdziwie wiernych. Na podstawie Uczynków z naszej Woli... oraz Ci,
którzy zabijają Ciała [nephesh] czyniących dobrą wolę – synów i córek człowieczych.

Istota człekokształtna, której fundamentem jest zła wola, a owocem złe wyniki, a bogiem
ojciec kłamstwa, a „religią” egoizm, a „miłością” pogarda, a „wiarą” kult ziemski – to już nie
jest człowiek ani osoba... to Materia Ludzka „bezduszna” w swej pożądliwości i nienawiści,
już „martwa” za życia, bo „oświecona” okiem wynaturzenia – ona Wydala, a nie Daje...
Nic w zamian, albo duszę za ciało [materię] odda. A ciało przemija, zwłaszcza „bezduszne”.


Odpowiedz
#4
narazie przeczytalam to co seler ladnie napisal, potem w wolnej chwili chetnie przeczytam to co Miecz Ducha nareszcie napisal. Smile
Odpowiedz
#5
(25-09-2012, 10:17 PM)seler napisał(a):  DUSZA żyjąca w CIELE to inaczej Osoba [a naukowo: osobliwość], czyli CZŁOWIEK

1/ Ludzie świadomie i egoistycznie Czyniący złą Wolę [zachcianki] – to wielbiciele szatana
2/ „pokój ludziom dobrej woli” – czyniącymi dobro oparte na Wzajemności
3/ Samymi tylko Dobrymi Chęciami jest piekło wybrukowane [wykafelkowane] – brak Ciała,
a dokładniej: Czynów
Fundamentem czynów jest Wola – ciałem zaś Narzędziem jest Rozum [myśli], Ręce [metody]
i Realizacja [ożywienie] poprzez Ciało tej Woli [czyny - wyniki – owoce]

Psyche i Nephesh – Wola i jej Realizacja [ciało] stanowią Osobę ludzką [śmiertelną]

Oto moje zrozumienie dobrego opracowania MieczDucha – które „sprowokowało” mój wpis.

Jezus wziął Chleb [symbol Ciała – Pokarmu – też narzędzia realizowania Woli], i dzieląc się
[Sobą] powiedział: - „Oto Ciało Moje, spożywajcie i Czyńcie to na moja pamiątkę...”
Co Czyńcie ? – mnie [Jego] naśladujcie w Postępowaniu swoim, jak Dusza żyjąca w Ciele...

Jezus wziął Wino [symbol Duszy – Woli – jako Fundamentu realizacji w Ciele], i dzieląc się
[Sobą] powiedział: - „Oto Krew Moja, pijcie i Czyńcie to na moją pamiątkę...”
Co Czyńcie ? – mnie [Jego] naśladujcie spełniając Wolę, zarówno Ojca i swoją doczesną we
wzajemności ze Mną, według Praw Stwórcy, w Postępowaniu swoim, jak Ciało z żywą Duszą
Karmcie się, spożywając Moją Osobowość, i dzielcie się Mną, tak jak Ja dzieliłem się Ojcem z wami, a Ja – moja Wola [mój Duch] – nie opuszczę was, aż do śmierci i na Sądzie.

Kto stworzył Wolę ? – i dał nam Wolną, jak Możliwość wyboru ? – nazwę To duchem Duszy
Kto stworzył Ciało ? – z jego Umysłem, i bogatymi Możliwościami [metodami] do tworzenia i realizowania zarówno Woli, jak i pomysłów, swoich i cudzych, przetwarzając co Stworzone

Wola [psyche] w połączeniu z Ciałem [nephesh] jest Osobą [istotą żyjącą]
Wola + Myśl + Metoda + Wynik = Człowiek [dusza żyjąca w ciele]

I teraz, jeżeli fundamentem działań człowieka jest Zła wola, będzie do niej dopasowywał
złe myśli [lub nienawiść], używał złych metod [głównie wobec innych] i Czynił zło.
Jest to Wzajemność duszy i ciała Wewnątrz, aby potem „dać owoce” na zewnątrz. Pozory.
[czyżby osobliwość ?]
Jeżeli trwałym [jak skała] Fundamentem Postępowania człowieka jest Dobra wola, będzie się
liczył z Bogiem i ze Stworzeniem, będzie do niej Wybierał najlepsze myśli [z miłości],
używał najlepszych metod [swoich lub Ojca], i Czynił dobro oparte na Wzajemności z innymi
Jest to Wzajemność duszy Z ciałem Wewnątrz, aby potem Realizować na zewnątrz. Prawdę.
[osobowość]
Na podstawie naszej Woli będziemy sądzeni... oraz Ci, którzy zabijają Dusze [psyche] Wolę
czynienia dobra u prawdziwie wiernych. Na podstawie Uczynków z naszej Woli... oraz Ci,
którzy zabijają Ciała [nephesh] czyniących dobrą wolę – synów i córek człowieczych.

Istota człekokształtna, której fundamentem jest zła wola, a owocem złe wyniki, a bogiem
ojciec kłamstwa, a „religią” egoizm, a „miłością” pogarda, a „wiarą” kult ziemski – to już nie
jest człowiek ani osoba... to Materia Ludzka „bezduszna” w swej pożądliwości i nienawiści,
już „martwa” za życia, bo „oświecona” okiem wynaturzenia – ona Wydala, a nie Daje...
Nic w zamian, albo duszę za ciało [materię] odda. A ciało przemija, zwłaszcza „bezduszne”.
Masz dość DOJRZAŁY POKARM ....narazie tylko 'rzuciłam ' okiem 'Smile nie mówie tak - nie ... przyjrzę sieCytat:cytuję : "„Izraelici nie mieli sprecyzowanego pojęcia duszy ludzkiej jako istoty niematerialnej i rozumnej, której trwanie było niezależne od ciała śmiertelnego.
Stąd to w hebrajskim języku biblijnym nie ma takiego wyrazu, który byłby dokładnym określeniem tego właśnie pojęcia. Wprawdzie w przekładach Biblii często występuje „dusz” (w przekładzie greckim – psyche, w łacińskim – anima), ale jest ona tłumaczeniem jednego z trzech wyrazów hebrajskich: nephesz, neszamah i ruach, przy czym ten ostatni wyraz odpowiada raczej pojęciu „duch”.
dziwne ale mogę i ja nie wiedzieć


Cytat:,Wypowiedz tego ksiedza nie przeszkadza katolicyzmowi nauczac spoganizowanych nauk , dodam że Izraelici w ogóle nie znali (nie wierzyli) takiego tworu jak nieśmiertelny byt , oddzielny od ciała , tak samo pierwsi chrześcijanie nie znali takiego tworu , dopiero pózniej pogańskie nauki zaczęły przenikać aż z upływem czasu uznane zostały przez wiekszość za prawdę.

Mimo że np swiadkowie J. nauczaja podobnie na temat duszy to ostrzegam przed nimi , każda organizacja ma jakis mniejszy wiekszy element prawdy ale miesza ją z błędnymi naukami w przypadku ŚJ , błędne nauki to m.in zapieranie się boskości PANA JEZUSA lub nazywanie go Michałem , dlatego jęsli ktoś zrozumie że dusza nie jest niesmiertelna i że ma wiele znaczeń , niech nie wpadnie w sidła organizacji np ŚJ.Zbieznym również tematem jest historia "bogacza i Łazarza" ale to temat na osobny wpis , w skrócie nie mówi ona o życiu po śmierci ale o życiu po zmartwychwstaniu , o sądzie po zmartwychwstaniu i ogólnie ukazuje zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych a nie życie po śmierci , ale to inny temat.

PROSZE WYJASNIJCIE mi o co WAM chodzi z Dusza-Duch co chcesz powiedzieć ? MIECZU ..

Moim zdaniem wszystkie pierwotne ludy WIERZYLI i wierzą ze po smierci ciała . Nadal istnieje ŚWIADOMOSĆ która zamieszkiwałą to ciało- zezwłok

Zycie po smierci istnieje przeciez Świadomośc nie umiera .
Odpowiedz
#6
dzięki Osobie Syna Człowieczego, ...i dzięki Wam – w tej kolejności, ....mam możliwość
podzielić się Czynem, z własnej nieprzymuszonej Woli, tych co grają na Jego chwałę,
albowiem jeżeli ta Muzyka nie przenika Duszy aby Dobro czynić,
jest nic nie warta.... Dzielmy się Pokarmem słów ludzkich,
i naszego Ojca – jak Chlebem....
Dzięki,

Jesse Cook – Cafe Mocha
http://www.youtube.com/watch?v=KtLYp83pqfo&feature=related

dopisek:
Świadomość Woli jest Nieśmiertelna – i Ci są [Będą] przy Tronie, aby Zaświadczyć
o Nieśmiertelności Stworzyciela, który JEST,
Hej !
[ten dopisek powyżej jest dla Orjo]

___________ EDIT ___ dlaczego poCzynię dopisek ?

bo spotykamy się z Czarno-Białymi kafelkami wszędzie... [patrz teledysk], a przecież
stworzony Świat nie jest czarno-biały,
nasza Wola jest Kolorowa ? – no, właśnie... powinna być Czarno-Biała, = TAKczyNIE,
Kolory są Wszędzie, natomiast Wiara niech będzie Niezłomna, jak biel lub czerń...
Wiara w Co i Kogo ?
Jeżeli Pokarmem jest Słowo, które Ciałem się stało... To powinno pomóc w Zbawieniu.
Duszy vel Woli ...zbawieniu tejże. Aby wieczna była Wola czynienia Dobra.
Tu, i w Niebie. I w kolorze Istnienia. Człowieka w kolorze Ras.

Deptajmy zatem Czarno-Białe Zwiedzenie tego świata, ...pomimo że Kolorowy,
z Woli Boga.... deptajmy kafelki na podłodze satanistów.

Jesse Cook - La Rumba D'el Jefe ( HD )
http://www.youtube.com/watch?v=WnVa_rJiGm4&feature=related

Widok "Kolorowej Woli" ... na Podło-dze Czarno-Białej

dopisek EDIT 2
wspomniałem o Kolorach, albowiem jestem Romem, cyganem, i za To dziękuję Ojcu...
pozdro Wink

______________ dopisek Trzeci

"świat" Zniewolenia... została Wola vel Dusza
jak przetrwać ?
Jesse Cook - Bogota By Bus - Video
http://www.youtube.com/watch?v=gcKcuPWDwxc&feature=related

jak przetrwać ma Dusza ma, ...czyli Ja ?
Hej !
______________
zastanawiałem się, czy...
podać Kolory,
więc
4.
Mladen Grdović - Sedam dana, sedam noći
http://www.youtube.com/watch?v=yAija9HevHY&feature=related
Odpowiedz
#7
seler napisał(a):pid='1029' dateline='1348611477'
DUSZA żyjąca w CIELE to inaczej Osoba [a naukowo: osobliwość], czyli CZŁOWIEK

1/ Ludzie świadomie i egoistycznie Czyniący złą Wolę [zachcianki] – to wielbiciele szatana
2/ „pokój ludziom dobrej woli” – czyniącymi dobro oparte na Wzajemności

3/ Samymi tylko Dobrymi Chęciami jest piekło wybrukowane [wykafelkowane] – brak Ciała,
a dokładniej: Czynów

Fundamentem czynów jest Wola ciałem zaś Narzędziem jest Rozum [myśli], Ręce [metody]
i Realizacja [ożywienie] poprzez Ciało tej Woli [czyny - wyniki – owoce]
.Smakowity to kąsek SmileHuh wróce do tego ..

Dusza jest tym czym jest w zalezności od odzienia-ciała - kształtu
I jest człowiekiem lub zwierzęciem chociaż ... Nie kazdy kto wygląda jak człowiek jest CZŁOWIEKIEM ....
A to znaczy ze moze istniec NIESPÓJNOŚĆ pomiedzy tym co zewnetrzne z tym co wewnątrz DLATEGO nie mozemy rozpoznac "człowieka"
ze zwierzeciem nie mamy kłopotu ale ... kto wie jak to jest do konca?
przeciez demony dopraszały sie wejścia w wieprze a przeciez wieprze nie były demonami ..to tak pobieżnie ..Confused

Cytat:Psyche i Nephesh – Wola i jej Realizacja [ciało] stanowią Osobę ludzką [śmiertelną]
A kiedy nie ma CIAŁA ,to czym względnie kim jest Boze ze jest to pewne.
Cytat:Oto moje zrozumienie dobrego opracowania MieczDucha – które „sprowokowało” mój wpis.
Ja inaczej rozumiem a opracowanie jest pracowite lecz ....
Huh

Cytat:Jezus wziął Chleb [symbol Ciała – Pokarmu – też narzędzia realizowania Woli], i dzieląc się
[Sobą] powiedział: - „Oto Ciało Moje, spożywajcie i Czyńcie to na moja pamiątkę...”
Co Czyńcie ? – mnie [Jego] naśladujcie w Postępowaniu swoim, jak Dusza żyjąca w Ciele...
Dzieląc SWOJĄ WOLE-SIEBIE pomiedzy SWOICH bo JEGO CIAŁEM jesteśmy.
On zaś GŁOWĄ .
Jego CIAŁO realizuje JEGO WOLE bo sa uczestnikami JEDNEGO CHLEBA-CIAŁA ....POKARMU-NAUKI .
CZyncie TO .....??? pomysle


Cytat:Jezus wziął Wino [symbol Duszy – Woli – jako Fundamentu realizacji w Ciele], i dzieląc się
[Sobą] powiedział: - „Oto Krew Moja, pijcie i Czyńcie to na moją pamiątkę...”
Co Czyńcie ? – mnie [Jego] naśladujcie spełniając Wolę, zarówno Ojca i swoją doczesną we
wzajemności ze Mną, według Praw Stwórcy, w Postępowaniu swoim, jak Ciało z żywą Duszą
Karmcie się, spożywając Moją Osobowość, i dzielcie się Mną, tak jak Ja dzieliłem się Ojcem z wami, a Ja – moja Wola [mój Duch] – nie opuszczę was, aż do śmierci i na Sądzie.
czy według ciebie Dusza- nefesz - i Duch-Ruach jak i neszema-niszmat- to jedno i to samo ?
Cytat:Kto stworzył Wolę ? – i dał nam Wolną, jak Możliwość wyboru ? – nazwę To duchem Duszy
Kto stworzył Ciało ? – z jego Umysłem, i bogatymi Możliwościami [metodami] do tworzenia i realizowania zarówno Woli, jak i pomysłów, swoich i cudzych, przetwarzając co Stworzone

Pytanie co było pierwsze Mysl czy WOLA ?
Tu nie jestem pewna ze człowiek miał Wolna Wole bo skroro ma jakikolwiek zakaz to WOLA juz nie jest Wolna , bez konsekwencji czynu.
Bóg ma WOLNA WOLE nikt nie pociągnie GO do odpowiedzialności za czyn
a skoro sa konsekwencje czynu to WOLA nie jest WOLNA - tak mysle na teraz ...
Adam miał wybór - sa tacy co twierdza ze i WOLNA WOLE tez miał ,ale
jak mogła byc WOLNA i pociągac konsekwencje czynu ?
Moim zdaniem NIE ma tak .

Cytat:Wola [psyche] w połączeniu z Ciałem [nephesh] jest Osobą [istotą żyjącą]
Wola + Myśl + Metoda + Wynik = Człowiek [dusza żyjąca w ciele]

I teraz, jeżeli fundamentem działań człowieka jest Zła wola, będzie do niej dopasowywał
złe myśli [lub nienawiść], używał złych metod [głównie wobec innych] i Czynił zło.
Człowiek cielesny z natury jest ZŁY ,tak napisano i nic nie zmienimy.
Problem w tym ,ze to człowiek o
sadza czyny swoje i nie swoje a napisano .
Myslcie o tym co dobre doskonałe w OCZACH IHVH
widzisz tłumacze UCIELI koncówke I POZOSTAŁO -czyncie to co DOBRE ...
ale w czyich oczach ?
człowiek jest stronniczy i egoistyczny zawsze dazy dla rozkoszowania swego Egoizmu a nie patrzy na OCZY Boga.
Cytat:Jest to Wzajemność duszy i ciała Wewnątrz, aby potem „dać owoce” na zewnątrz. Pozory.
[czyżby osobliwość ?]
Jeżeli trwałym [jak skała] Fundamentem Postępowania człowieka jest Dobra wola, będzie się
liczył z Bogiem i ze Stworzeniem, będzie do niej Wybierał najlepsze myśli [z miłości],
używał najlepszych metod [swoich lub Ojca], i Czynił dobro oparte na Wzajemności z innymi
Jest to Wzajemność duszy Z ciałem Wewnątrz, aby potem Realizować na zewnątrz. Prawdę[osobowość].

Ciągle nie ma DUCHA-RUACH - dlaczego co z duchem ?
kto ma dobra wole i co to znaczy dobra ?

Cytat:Na podstawie naszej Woli będziemy sądzeni... oraz Ci, którzy zabijają Dusze [psyche] Wolę
czynienia dobra u prawdziwie wiernych. Na podstawie Uczynków z naszej Woli... oraz Ci,
którzy zabijają Ciała [nephesh] czyniących dobrą wolę – synów i córek człowieczych.
Wola czyli nasze CHCĘ -
Uwazasz ze Dusza-nefesz to ciało z prochu ziemi ?
Zabijaja ciało lecz Duszy ZABIC nie moga - powiedział Pan JAHSZUAH

Cytat:Istota człekokształtna, której fundamentem jest zła wola,
a owocem złe wyniki,
a bogiem
ojciec kłamstwa,
a „religią” egoizm,
a „miłością” pogarda,
a „wiarą” kult ziemski – to już nie
jest człowiek ani osoba...
to Materia Ludzka „bezduszna” w swej pożądliwości i nienawiści,
już „martwa” za życia, bo „oświecona” okiem wynaturzenia – ona Wydala, a nie Daje...
Nic w zamian, albo duszę za ciało [materię] odda.
A ciało przemija, zwłaszcza „bezduszne”.
słusznie - chyba ?Smile
Uf początek zrobiłam ,ale to zamało

Cytat: Dzielmy się Pokarmem słów ludzkich,
i naszego Ojca – jak Chlebem...
.
Dzięki,

dopisek:
Świadomość Woli jest Nieśmiertelna – i Ci są [Będą] przy Tronie, aby Zaświadczyć
o Nieśmiertelności Stworzyciela, który JEST,
Hej !
[ten dopisek powyżej jest dla Orjo]
Smile
CHLEB to JEGO CIAŁO z Nieba -SAM tak o sobie zaświadczył ...
i teraz jesli
CIAŁO to ODZIENIE z NIEBA a nie z Ziemi prochu..
Dzieląc sie POKARMEM SŁÓW - OBLEKAMY przez SŁOWO które GŁOSIMY
bo jak piszesz Chleb jest CIAŁEM ...
Zatem co GŁOSIMY staje sie CIAŁEM -OBLEKAMY albo w SZATE ZBAWIENIA albo w łachmany..z Prochu Ziemi.
Hallelu - JAH
SWIADOMOŚĆ to RUACH-DUCH
i nie umiera lub nie jest martwa
Dusza -nefesz Zbawienie jej jest Celem ufności-wiary ...
jak cos to popraw mnieOdpowiedz
#8
Orjo,
powiedzmy, że Wszystko jest w jak najlepszym Porządku,
ale My to tylko tak możemy sobie powiedzieć...
Dusza jest Duszą... i Dupa !
że sobie tak Wykrzyknę, ale co Ci chciałem powiedzieć, napisać,
to najwyraźniej zrobię później,
dzisiaj Nie...

Jesse Cook - The Rumba Foundation Medley
http://www.youtube.com/watch?v=OIa_WTcZeFQ&feature=related

Później Ci Odpowiem... dzisiaj nie... seler
Hej !
Kim jest Dusza, to najprawdopodobniej powinniśmy wiedzieć....
Bogiem w Czynach.

Nie będę Nikogo poprawiał... Wszyscy i Każdy z Nas ma Duszę... Wolę
Bóg Jest Bogiem,
seler,
jesteśmy Tylko stworzeniem, ale nie Nim.. uszanujmy To, ten Krzyż...Odpowiedz
#9
No dobrze niech bedzie później ...
Dusze mamy jak najbardziej i Dusza potrzebuje Zbawienie czyli jest
czegos pozbawiona i czyms obciążona.

Celm WIARY jest Zbawic Dusze - teraz tak mysle czy chodzi o naszą wiare ?

A moze o ... WIARE ,która przyszła ?
a wtedy ?

JEGO CELEM JEST ZBAWIĆ DUSZE .... O, to coś NOWEGO.
Czy człowiek moze Zbawic swoja Dusze ?
NIE.
Zatem Objawienie .... Celem WIARY ,KTORA PRZYSZŁA ,JEST ZBAWIC DUSZE
A ON ZBAWI LUD SWÓJ od grzechów ich..


WIARA PRZYSZŁA- a zanim przyszła byli poddani wychowawcy TORY

Ga 3:25 bt "Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy"
.
Ograniczone zadanie Prawa

23 Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary.

24 Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.

25 Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy
26 Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.

27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni/ZANURZENI w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

DUSZA JEST BOGIEM w czynach jesli JEST ZBAWIONA .
ale to twardy POKARM-Chleb-Ciało .

POWIEDZIAŁ
Czy znajde WIARE kiedy Przyjde ?
Czym jest WIARA ?
Odpowiedz
#10
Orjo napisał(a):Czym jest Wiara ?

Czym ?
Chęcią Bycia z Prawdą - z Ojcem - z Życiem...
Wierzę... bo Wiem
że ?

[tu: seler niesamowicie się ocenzurował.. całkiem niepotrzebnie,
ale zgodnie z netetykietą]

Chęć to inaczej Wola,
seler 26-09-2012
Hej !
______________

Wiara JEST Chęcią Bycia... z Prawdą ... Wolą
...
pozdrawiam - seler - 26-09-2012
...
______________

Zniewolenie, to Zachcianka bycia z Kłamstwem,
też Wybór...
Hej !
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości