Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prosta droga do zbawienia!
#1
Smile 
Mam dla was dobrą nowinę, przeczytajcie ją do końca Smile


Dobra Nowina o Królestwie Bożym:

http://zwiastowanie.blogspot.com/p/czym-jest-dobra-nowina-o-krolestwie.html


Zbawienie - jak je uzyskać:

http://zwiastowanie.blogspot.com/2014/12/zbawienie-jak-go-dostapic-dyskusja-o.htmlCytat:Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz.
(Izaj. 26:7)

Dlaczego jest na świecie tyle "prawd"?, tyle religii?, tyle chaosu?
i ostatnio "modnych" nawracających stron internetowych z różnymi "prawdami biblijnymi" i przeróżnymi teoriami spiskowymi? Huh

Każdy mówi coś innego, fora biblijne przepełnione różnymi "prawdami" a zarazem brak tam miłości pomiędzy "chrześcijanami"

Cytat:Wielomówność nie bywa bez grzechu; ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest.

(Przyp 10,19

Zwykły biedny zapracowany dajmy na to taki KOWALSKI skąd ma na to wszystko zdobyć czas i poznać jaką drogą ma iść ku swemu wybawieniu?  Confused

Czy kiedy to wszystko przeczyta w np. w internecie na forach biblijnych, na stronach omawiających spiski światowe to dojdzie do całkowitej prawdy i zbawienia ?

Ktokolwiek twierdzi, że wszystko rozumie, zna doskonale wszystkie aspekty proroctw i potrafi przewidzieć dokładnie bieg wydarzeń jest w błędzie! Bóg nie oczekuje, że o własnych siłach poradzimy sobie ze zrozumieniem Jego Słowa i wszystkiego z księgi Apokalipsy. Ale co prawda w dniach ostatnich:

Cytat:... wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.
Dan. 12:4

Jednakże nie wszystkie sprawy w 100% Nawet sama Biblia przyznaje, że są w niej „pewne sprawy trudne do zrozumienia” (2 Piotra 3:16). W Dziejach Apostolskich opisano etiopskiego dostojnika, który nie pojmował fragmentu Pism. Bóg pomógł mu za pośrednictwem swojego sługi i Etiopczyk ‛uradowany pojechał dalej’ (Dzieje 8:26-39).

Dlatego warto wpierw zaznajomić się z tym co głoszą różne religie i wyznania na świecie a potem sprawdzić czy rzeczywiście to co nam przekazują ma podstawy biblijne, nie powinno się słuchać uprzedzeń (w internecie tego od groma Sad ) wobec różnych wyznań np. Świadków Jehowy  ale również i ich wysłuchać a potem sprawdzać czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Różne wierzenia wiele spraw wyciągnęło na wierzch, m.in. ŚJ, to dzięki innym wyznaniom świat dowiedział się od błędach doktryn starych kościołów = kulty pogańskie, wiara w piekło - (straszne męki od miłosiernego Boga?).

Ja nikogo na siłę nie wciągam ani nie skierowuję do żadnego wyznania jako jedynej drogi wybawienia ale chcę abyście pomimo uprzedzeń jednak nie zamykali się przed innymi ale z pokorą przyjęli to że Bóg okazuje  swą łaskę i swe dary bez względu na podziały i abyśmy wysłuchiwali co mają inni do przekazania i to sprawdzali z biblią, bo sama biblia do tego nas przekonuje:

Cytat:Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.
Dz.Ap. 17:11

Badajmy wszystko co nam mówią, bo Biblia również wspomina:

Cytat:Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli
Jana 8:32


Co to znaczy znać prawdę? To znaczy opierać się wyłącznie na biblii a nie tradycjach, nie naukach zwodniczych! Niestety są takie religie świata które twierdzą że znają prawdę a jednak opierają się nie tylko na biblii ale również tradycjach, w tym tradycjach przejętych z pogaństwa i głoszą nauki które nie mają potwierdzenia z biblią. Biblia jest jedynym źródłem informacji o Bogu i tylko na niej powinniśmy się opierać, jeśli czegoś tam nie ma to nie powinno się tego w ogóle dopisywać do naszej wiary.

Szatan w obecnych czasach mocno szaleje i dezinformuje, po internecie ogrom różnych teorii spiskowych, różnych stron z "prawdami", aby tylko ludziom mącić w głowach, aby ludzie ci żyli w strachu przed "globalnymi elitami"  które chcą nas unicestwić ale biblia podaje:

Cytat:Ponadto mówię wam, moi przyjaciele: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie nic więcej uczynić.Ale wskażę wam, kogo się bać: Bójcie się tego, który gdy zabije, ma władzę wrzucić do Gehenny. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwie monety małej wartości? A przecież ani jeden z nich nie jest zapomniany przed Bogiem. Lecz nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście warci więcej niż wiele wróbli.
Łuk. 12:4-7Prosta droga do zbawienia! Jaka to droga?Cytat:„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”
(Efez 2:8,9; BW).

Strzeżcie swych serc i swego języka! nie wynoście się jedni nad drugimi i nie kłóćcie się już i nie obrażajcie nawzajem

Cytat:strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia”
(Przysłów 4:23).

Cytat:"Śmierć i żywot jest w mocy języka."
(przyp. 18:21)

Cytat:Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
Mich. 6:8

Cytat:Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
Jan. 15:14

Cytat:Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
Jan. 15:7

Cytat:abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...
(J 15,12)

Cytat:     Czymże jest miłość? Przyjrzyj się kwiatowi róży. Czy róża może powiedzieć: Zapach mój przeznaczam tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go ludziom niegodziwym? Albo czy możesz sobie wyobrazić lampę, która ukrywa swoje światło przed złymi ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko wtedy, gdyby przestała być lampą. Zauważ, jak naturalnie i bez ograniczeń drzewo udziela swego cienia każdemu człowiekowi dobremu i złemu, młodemu i staremu, wysokiemu i niskiemu; wszystkim zwierzętom, każdej żywej istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto określimy pierwszą cechę miłości: nie robi ona żadnych różnic. Właśni dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni Bogu, który sprawia, że słońce świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad grzesznikami; "bądźcie doskonałymi jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest". Kontempluj w zadziwieniu nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a zrozumiesz na czym polega istota miłości...
źródło: http://adonai.pl/milosc/?id=8
Cytat:Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
1 List do Koryntian 13:1-8Cytat:Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.  A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.
Mat. 22:36-40


- krótko i na temat, przepis jak dostąpić zbawienia, niestety to jest wąska droga dla nieposłusznych i niepokornych, którzy chcą nadal doszukiwać się różnych innych dróg zbawienia lub postępować według własnego "widzimisię". Sad

Cytat:"Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: a właśnie one dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie"
(J 5,39n).


A więc drogą do zbawienia nie jest wypełnianie uczynków w obawie przed własną śmiercią z rąk Boga bo żaden człowiek nie jest w stanie zapracować na swe zbawienie i stać się tak świętym jak sam Bóg, wszyscy zgrzeszyli i zasługują na śmierć:

Cytat:Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
Rzym. 3:23

Drogą do zbawienia jest po pierwsze okazana nam łaska przez Boga Smile

Cytat:Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Ef 2:8-9 BW)


Cytat: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.
(J 3,16–18)

Bóg również tak umiłował świat że pozwolił również ludziom złym tutaj żyć, mimo ich jawnych przestępstw wobec swych bliźnich, nadal oni mają możliwość nawrócenia się aż do dnia sądu ostatecznego, jeśli tego nie zrobią sami na siebie ściągną potępienie i karę. Exclamation


Cytat:...słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mat. 5:45

A więc skoro nasz Bóg jest aż tak dobry to można go porównać do rodzica, który kocha swoje dzieci, powinniśmy więc Jemu okazywać szacunek i posłuszeństwo.

Być posłuszny nakazom swego Ojca - Boga, przejawiać miłość mimo wszystko nawet do swych nieprzyjaciół.


Cytat:Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
Mat. 5:46-48

Wszyscy zawdzięczamy Bogu swe życie, więc miłość jaką powinno się okazywać Bogu powinna być DOBROWOLNA! i udowodniona swoim postępowaniem czyli czynami.


Cytat::
Czyż więc poprzez wiarę przekreślamy Prawo? Wręcz przeciwnie. My Prawo umacniamy. Cóż pomoże, bracia moi, jeśliby ktoś twierdził, że wierzy, a nie spełniałyby uczynków? Czyż taka wiara może go zbawić? Gdyby brat lub siostra nie mieli się w co ubrać i brakło im codziennego chleba, a ktoś z was im powie: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie - a nie da im tego, co jest konieczne do życia, to cóż mu to pomoże? Tak też wiara nie przejawiająca się w czynach martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, ja zaś mam uczynki. - Pokaż mi twoją wiarę bez uczynków, a ja z uczynków moich pokażę ci wiarę. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? - Dobrze czynisz; ale demony też wierzą i drżą. A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz więc, że wiara współdziała z uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą. Tak wypełniło się Pismo, które mówi: „Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość", i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, a nie przez samą tylko wiarę. Podobnie też i nierządnica Rahab czyż nie dzięki uczynkom dostąpiła usprawiedliwienia, przyjmując zwiadowców a inną drogą ich wyprawiając? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków.
(Jk 2,14-26 BP)


Ludzie powinni uznawać swego Boga jako swego "doskonałego rodzica" który się nimi opiekuje ale także karci by owe dzieci były dla swych braci i sióstr grzeczne i sprawiedliwe - wtedy bowiem zapanuje ład i porządek na świecie.  Cała biblia o tym świadczy - to jedna wielka historia o wypełnianiu nakazów Bożych i co się dzieje jeśli ich nie wykonujemy wówczas cały światowy porządek się wywraca do góry nogami, bo BRAK MIŁOŚCI pomiędzy ludźmi!!!

My ludzie powinniśmy być narzędziem swego Stwórcy nie sprzeciwiając się jego nakazom. Rozmawiajcie z Bogiem przy pomocy modlitwy i regularnego czytania biblii - bo tam znajdują się odpowiedzi na każde pytania.


Cytat:Czy się pyszni siekiera wobec drwala?
Czy się wynosi piła ponad tracza?
Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi,
i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna.

Cytat: Księga Izajasza 10:15


Cytat:Czy stawia się garncarza na równi z gliną? Czyż bowiem coś utworzonego powie o swoim twórcy: „On mnie nie stworzył”? I czy rzecz ukształtowana powie o tym, kto ją ukształtował: „Nie wykazał się zrozumieniem”?
Księga Izajasza 29, 16

Módlcie się o dary, o mądrość, o pouczenia płynące wprost od Boga :


Cytat:Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

(2 List do Tymoteusza 3:16, BW)


Studiujcie Pisma bo pamięć ludzka jest ulotna i często zapomina o ważnych sprawach i pouczeniach.


Proście o pokorę, przecież wszyscy zawdzięczamy Bogu swe życie, miłość jaką powinno się okazywać Bogu powinna być udowodniona czynami. My ludzie powinniśmy być narzędziem swego Stwórcy nie sprzeciwiając się jego nakazom. Rozmawiajcie z Bogiem przy pomocy modlitwy i regularnego czytania biblii - bo tam znajdują się odpowiedzi na każde pytania.

Znać prawdę, która jest tylko w biblii czyli opierać się wyłącznie na biblii a nie tradycjach czy ludzkich wymysłach i "naukach", które są podchwytliwie wprowadzane w różnych religiach świata lub (ostatnio modna fala) przez internet. Ludzie dalej doszukują się prawd w pismach jakby znajomość pisma miało ich wybawić od śmierci, dalej się kłócą na forach internetowych o to kto lepiej rozumie biblię, nadal pojawiają się blogi i strony www z "jedyną prawdą objawioną".  Albo pojawiają się samozwańczy internetowi pastorzy, którzy się gubią sami wprowadzając w błąd również swoich czytelników / widzów.Cytat:Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.
2 Piotr. 3:13-18


Cytat:Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą
Księga Psalmów 1, 1 - 2"Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy" Smile
Odpowiedz
#2
Przeniose tu pewien post z watku p.t. "Muzyka/piesni", bo chce sie odniesc i mysle, ze tutaj bedzie do tego lepsze miejsce;

(23-09-2012, 08:19 AM)wolumen napisał(a):  
agnieszka napisał(a):Dzis moja corcia zostala zbawiona

Słucham?
To znaczy co?
Infantylność twojej wypowiedzi jest smutna.


(23-09-2012, 10:30 AM)wolumen napisał(a):  Skoro piszesz że twoja córka została dzisiaj zbawiona to znaczy że nie rozumiesz procesu który prowadzi do wybawienia od śmierci.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (List do Efezjan 2,8-9).

Dz.Ap.2, (36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. (38) Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (39) Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. (40) W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! (41) Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. (42) Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (43) Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. (44) Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. (45) Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. (46) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. (47) Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

wiec teraz jestesmy zbawieni laska przez wiare, to zbawienie mamy sprawowac z bojaznia i z drzeniem.

http://www.jezus.pl/Czytelnia/Ewangelia/Najwazniejsze-pytanie/Wszystkie-strony.htm ;

Cytat:"Plan Boga polega na zbawieniu Jego ludu od grzechów – oraz na pełnym i ostatecznym doprowadzeniu go do Niego (Mt 1,21; 2 Tm 2,10). W tym życiu chrześcijanie doświadczają zbawienia zarówno w czasie przeszłym, jak i teraźniejszym. Ponadto oczekujemy zbawienia w przyszłości. Jako chrześcijanie zostaliśmy zbawieni od kary za nasze przeszłe grzechy; obecnie jesteśmy zbawiani od mocy grzechu, a pewnego dnia, gdy Boży plan zbawienia zostanie doprowadzony do końca i będziemy z Chrystusem (i będziemy do Niego podobni), zostaniemy zbawieni nawet od samej obecności grzechu.

Taki jest Boży plan zbawienia."

p.s. to forum nosi nazwe "zbawieni" Smile


Odpowiedz
#3
Naszla mnie wlasnie jeszcze taka podsumowujaca mysl, ze czlowiek zbawiony to ten, ktory sprawuje swoje zbawienie dzieki lasce Boga, Ktory sprawia w nas chcenie i wykonanie.
Odpowiedz
#4
Przed nami wszystkimi jeszcze bardzo trudny okres, już w tej chwili, najgorszy w dziejach świata

Mat. 24:21
nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od
początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Cytat:2 Tym. 3:2-5
2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi,
chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom
nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
3. Bez serca, nieprzejednani, przewrotni,
niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co
dobre,
4. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący
więcej rozkosze niż Boga,
5. Którzy przybierają pozór pobożności,
podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej
mocy; również tych się wystrzegaj.

Ale my żyjący w nadzieji i posłuszni Bogu musimy wytrwać aż do samego końca mimo wszystko w pokorze i miłości aby nie dać się wciągnąć w to szaleństwo światowe (ja zawsze mówię że ten świat to pociąg ekspresowy, który podąża wysoko w górach do mostu który się zerwał, czyli ku przepaści, pędzi coraz szybciej ku upadkowi, i nie powinniśmy do niego wsiadać, przyłączać się do szaleństw tego świata)

Musimy mimo wszystko wytrwać w spokoju i pełniąc wolę Boga

Cytat:"Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami
Moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku
drugim". (J 13,35).
A wiecie dobrze jacy dziś są ludzie bezbożni,ale musimy mimo tych trudności i ich scierpieć:

Cytat:Mar. 13:7-13
7. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści
wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać,
ale to jeszcze nie koniec.
8. Powstanie bowiem naród przeciwko
narodowi i królestwo przeciwko królestwu i
będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód.
To jest początek boleści.
9. Ale wy sami miejcie się na baczności:
Będą was wydawać sądom, a w synagogach
będziecie bici; postawią was też przed nami
estnikami i królami z mego powodu, abyście
złożyli świadectwo przed nimi.
10. Lecz najpierw musi być zwiastowana
ewangelia wszystkim narodom.
11. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać,
nie troszczcie się naprzód o to, co macie
mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w
owej godzinie, albowiem nie wy jesteście
tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty.
12. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna,
i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i
przyprawią ich o śmierć.
13. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla
imienia mego; ale kto wytrwa do końca,będzie zbawiony.

A więc powinniśmy:
grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać,
wątpiącym dobrze radzić,
strapionych pocieszać,
krzywdy cierpliwie znosić,
urazy chętnie darować,
za ludzi się modlić,
głodnych nakarmić,
spragnionych napoić,
podróżnych w dom przyjąć,
nagich przyodziać.

Kto jest naszym bliźnim?
Bliźnim naszym jest każdy człowiek. Pan Jezus pouczył nas o tym
w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Więc podsumowując
"kto wytrwa do końca,
będzie zbawiony".

Amen Smile
Odpowiedz
#5
Amen! zbawiony jesli wytrwa do konca bedzie zbawiony!
Odpowiedz
#6
(31-10-2012, 12:00 PM)agnieszka napisał(a):  zbawiony jesli wytrwa do konca bedzie zbawiony!

Smile


Bóg poprzez swego Syna zapewnia wszystkim prawdziwym chrześcijanom wybawienie z teraźniejszego niegodziwego systemu rzeczy oraz wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci.
Cytat:Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął [„nie chce bowiem niczyjej zagłady”, Romaniuk], lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
2 Piotra 3:9

Miłosierny Bóg pragnie, aby wszyscy potomkowie Adama okazali skruchę, i wspaniałomyślnie postanowił, że każdy, kto ją okaże, może dostąpić odpuszczenia grzechów. Nie zmusza jednak nikogo do skorzystania z tej możliwości (Powt. Pr. 30:15-20).

Wielu ją odrzuca. Przypominają tonącego, który odpycha od siebie koło ratunkowe rzucone przez kogoś, kto pragnie mu pomóc.

Trzeba jednak podkreślić, że za odmowę okazania skruchy nie grożą wieczne męki w ogniu piekielnym. Jak wynika z 2 Piotra 3:9, ludzie nieokazujący skruchy mają zginąć, ulec zagładzie.


Panuje także przekonanie o "jednorazowym zbawieniu dzięki łasce" a wyznawcy nazywają siebie już teraz "zbawionymi".

Ale czy raz zbawiony jest już na zawsze zbawiony? Gdyby tak było i ktoś mówił „Ja już jestem zbawiony” to reszta słów wypowiedzianych przez Boga byłaby nieważna a człowiek myślał by sobie w że od tej chwili wszystko mu wolno bo i tak zostanie zbawiony Undecided


Cytat:Chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli.
Judy 5

Cytat:Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Mat. 24:13

Kiedy więc ktoś dopiero zaczyna wierzyć w Jezusa, nie da się jeszcze powiedzieć, czy w końcu zostanie zbawiony.

Cytat:Najmilsi moi, zawsze byliście posłuszni: pracujcie więc nad zbawieniem swym z lękiem i trwogą, nie tylko wtedy, gdy jestem z wami, lecz jeszcze więcej teraz, gdy mnie nie ma.
Filip. 2:12

Paweł upomniał mieszkańców Filippi, aby nie byli zbyt pewni siebie, lecz by pamiętali, że ich ostateczne zbawienie jeszcze nie jest przesądzone.


Piszę ten post widząc za oknem ludzi podążających na cmentarze (dziś 1 listopada) i tak się zastanawiam czy szacunek bardziej nie powinno się okazywać ludziom żyjącym? Dlaczego dopiero po śmierci otrzymujemy tyle kwiatów na grobach a za życia traktowaliśmy się jak wrogowie?

Cytat:"Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."
Jan Twardowski


Na tym polega prawdziwa wiara oparta na miłości a nie obłudna szopka Wink

Cytat:Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.
Wszystko niech się dzieje u was w miłości.
1 Kor. 16:13-14


Cytat:Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.
Hebr. 10:26, 27

Biblia nie popiera poglądu, że jeżeli ktoś dostąpił „zbawienia”, nie utraci go, bez względu na to, jakich grzechów by się dopuścił. Zachęca ona do trwania w wierności.

Cytat:Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga
...
Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy wieku przyszłego -
Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.
Hebr. 6:1, 4-6


Cytat:Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez. 2:8, 9

Wszystko, co Bóg czyni dla naszego wybawienia, jest wyrazem Jego życzliwości. Potomek Adama, bez względu na to, ile dobrego by zdziałał, w żaden sposób nie jest w stanie osiągnąć wybawienia o własnych siłach. Jest ono darem od Boga dla tych, którzy wierzą w gładzącą grzechy wartość ofiary Jego Syna.

Czy nie pozostaje to w sprzeczności z oświadczeniem, że chrześcijanie zbawieni są przez wiarę? W żadnym wypadku.

Posłuszeństwo Bogu świadczy tylko o szczerości wiary.Cytat:Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Jak. 2:14, 26

Nie można uczynkami zapracować sobie na zbawienie. Niemniej szczerej wierze będą towarzyszyć uczynki świadczące o posłuszeństwie wobec nakazów Boga i Chrystusa, a jednocześnie o wierze i miłości. Bez takich uczynków wiara byłaby martwa.


Cytat:Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony? A oni [Paweł i Sylas] rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój.
Dzieje 16:30, 31

Jeśli ten człowiek i jego domownicy naprawdę uwierzyli, to czy później nie działali zgodnie ze swą wiarą? Na pewno tak.

Zbawienie jest dostępne dla wszystkich ludzi, o ile ci szczerze uwierzą we wszystko, co Bóg przedsięwziął poprzez Jezusa i już na zawsze odwrócą się od jawnych grzechów bo to dzięki biblii dowiadują się że są grzeszni i co jest grzechem w oczach Boga.


Wszyscy prawdziwie nawróceni chrześcijanie powinni stosować wersety biblijne głównie do swego życia a nie do oceniania innych, gotowość do takiego podejścia do biblii wychodzi na dobre wszystkim, naprawdę, mogę to potwierdzić. Wink

Cytat:Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!
(Przyp. 4:23)

Cytat:Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca
Hebr. 6:11


I oto właśnie jest droga do zbawienia Exclamation
I za to właśnie:

2 Kor. 1:3:

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy.

Amen. Smile
Odpowiedz
#7
Czytelnik napisał(a):Biblia nie popiera poglądu, że jeżeli ktoś dostąpił „zbawienia”, nie utraci go, bez względu na to, jakich grzechów by się dopuścił. Zachęca ona do trwania w wierności.
zgadzam sie z tym, lecz slowo "zbawienia" w wyrazeniu (dostąpił „zbawienia”) nie trzeba pisac w cudzyslowiu, moim zdaniem. Wyzej cytowalam z Dz. Ap. 2
(47) Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

tu napisane jest bez cudzyslowia.

Zacytowalam rowniez cytat wyjasniajcy w jaki sposob chrzescijanie sa zbawieni.
Odpowiedz
#8
Zgadza się Agnieszko. Smile

Zbawianymi ludźmi można nazwać tych, którzy otrzymują od Boga pomoc w tej chwili w postaci usprawiedliwienia, natomiast to nie oznacza że Bóg będzie dzięki swej łasce patrzył jakoś inaczej, przychylniej na jawne grzechy swych sług przez palce, On tego zrobić nie może bo jest SPRAWIEDLIWY wobec wszystkich. Wiarę swą się udowadnia, a jak inaczej ją udowodnić jak nie poprzez okazywaną miłość braterska? Można tu przytoczyć przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) i zachowaniu tego syna który pozostał przy ojcu lub o przypowieści o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16) W obu przypadkach ci kórzy byli w swych oczach sprawiedliwsi i pracowici nie okazali miłości innym braciom, chceili być lepiej traktowani od innych ale to Bóg czyni jak chce i wynagradza jak chce. Naprawdę zbawionymi będą ludzie którzy będą już żyli wiecznie i sprawdzą się i wytrwaja w swej wierze do samego końca.

Tak naprawde ten cudzyslow to przestroga, jeśli ktoś myśli o sobie że jest "zbawionym" i że od tej pory może robić co chce, bo to nie jest prawdziwe "zbawienie". Prawdziwe zbawienie wygląda tak że jeśli pozostajemy w harmonii z Bogiem a nasza wiara jest ciągle jasna i stała tak że nie staramy się czynić naszej ale czynimy Jego wolę, wówczas rzeczywiście możemy mieć całkowitą pewność zbawienia.

Na tym właśnie polega pewność zbawienia - jest to pełne zaufanie do Pana.

Ps. 31:15-17:
Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim. W ręku twoim są losy moje, Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!l Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, Wybaw mnie w łasce swojej!
Odpowiedz
#9
"JAK DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA ?

Biblijna historia człowieka jest bardzo krótka: stworzenie i upadek. Niczego więcej człowiek nie był w stanie sam z siebie uczynić. Staliśmy się „umarli przez upadki i grzechy" (List do Efezjan 2,1). Przedłużenie tej historii jest całkowitą zasługą Bożej łaski. Wobec nieskończonej świętości Boga, oczywistym staje się fakt, iż Bóg pragnąc mieć nadal społeczność ze Swoim stworzeniem musiał przygotować plan zbawienia. Inicjatywa mogła należeć tylko do świętego Boga, człowiek nie był w stanie poradzić sobie w tragicznej sytuacji, w jakiej znalazł się przez swoje, nieposłuszeństwo.

Bóg przygotował plan zbawienia przed założeniem świata: Koncentrował się on na osobie pośrednika między świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem. Funkcję mediatora, a także ofiary za grzech przyjął na siebie dobrowolnie Boży Syn, Jezus Chrystus. Przez wcielenie Bóg zjednoczył się z człowiekiem. Paweł nazywa Jezusa ostatnim Adamem (Do Rzymian 5,12; l List do Koryntian, rozdz. 15, w. 22 i 47). Oto znów staje przed Bogiem prawdziwy człowiek, ale bez grzechu. Jezus Chrystus bierze na siebie karę za grzech człowieka, staje się pośrednikiem nowego przymierza między Bogiem a ludźmi, otwiera nową drogę do Bożego tronu. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu człowiek uzyskuje szansę zbawienia, ratunku przed słuszną karą za grzech buntu wobec Boga.

Przedstawiając nową sytuację człowieka, w jakiej znalazł się dzięki realizacji Bożego planu zbawienia, należałoby rozpatrzyć kilka jej aspektów i omówić związane z nią terminy.


OPAMIĘTANIE (POKUTA, NAWRÓCENIE)

Termin „opamiętanie" (w jęz. greckim "metanoia") oznacza zmianę umysłu, sposobu myślenia, celu. W opamiętaniu (pokucie) zawiera się element intelektualny zmiany poglądu na grzech. Człowiek uznaje grzech nie tylko za słabość i nieszczęśliwy wypadek albo pomyłkę, ale za osobistą winę, wykroczenie przeciw Bogu. Opamiętanie angażuje także element emocjonalny człowieka. Nazywane jest „Bożym smutkiem" w odróżnieniu od „smutku światowego" (2 List do Koryntian 7,10). Istnieje różnica między wyrzutami sumienia a opamiętaniem. Człowiek mający wyrzuty sumienia żałuje, że grzech został ujawniony, ale nie żałuje, że grzech popełnił. Biblijne opamiętanie zawiera też element wolicjonalny. Pokutując człowiek musi-podjąć decyzję odwrócenia się od grzechu, musi w ten proces zaangażować swoją wolę. Efektem pełnego i prawdziwego opamiętania jest wyznanie grzechu (Ew. Łukasza 15,21), odrzucenie grzechu (Izajasza 55,7) i nawrócenie się do Boga (l List do Tesaloniczan 1,9; Dzieje Apost.26,18). Pokuta nie jest naszą zasługą. Nie otrzymujemy zbawienia za to, że się opamiętaliśmy, ale tylko wtedy, jeśli się opamiętaliśmy.


WIARA

Znaczenie wiary w życiu chrześcijanina jest ogromne. Wiara jest jedynym- sposobem dojścia do Boga. „Bez wiary zaś nie-można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do.-Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają" (Do Hebrajczyków 11,6). Przez wiarę otrzymujemy zbawienie (Do Efezjan 2,8; Ew. Jana 1,12; Do Rzymian 4,5); przez wiarę otrzymujemy pełnię Ducha Świętego (Do Galacjan 3,14); uświęcenie (Dzieje Apost. 15,9; 26,18).

Wiara, podobnie jak opamiętanie, obejmuje wszystkie aspekty osobowości człowieka i angażuje element intelektualny, emocjonalny oraz wolę człowieka. Wiara opiera się na wiedzy, na znajomości Słowa Bożego (Do Rzymian 10,17). Świadomość Bożych obietnic i możliwości ich zastosowania w naszej sytuacji wywołuje w człowieku reakcję emocjonalną - radość, ufność, oczekiwanie na spełnienie. Ale na tym nie koniec. Nie wystarczy mieć poznanie i cieszyć się nim. Człowiek może uznawać Chrystusa za Boga, a jednak odrzucić Go jako Zbawiciela. Wiedza wymaga od nas podjęcia decyzji, zaangażowania woli. Człowiek musi wyznać, że Jezus jest jego Zbawicielem i Panem (Rzym. 10,9).


USPRAWIEDLIWIENIE

Usprawiedliwienie wiąże się ściśle z odrodzeniem. Odrodzenie to Boża odpowiedź na problem duchowej śmierci. Usprawiedliwienie, to Boża odpowiedź na problem winy. Człowiek, który powinien zostać uznany prawnie za winnego, zostaje uznany, przez Boży sąd za usprawiedliwionego. Oznacza to przebaczenie grzechów (Do Efezjan 1,7; Do Kolosan 2,13); przywrócenie Bożych względów i przywilejów (Rzymian 5,9), tak jakby, człowiek nigdy nie zgrzeszył; przypisanie człowiekowi sprawiedliwości Chrystusa. Grzesznik zanim może odzyskać społeczność z Bogiem, musi doświadczyć nie tylko przebaczenia dawnych grzechów, ale musi być także uznany za sprawiedliwego (2List do Koryntian 5,2l).

Usprawiedliwienie nie jest efektem spełniania dobrych uczynków (Rzymian 4,2-8; 5-6) lub przestrzegania nakazów zakonu (Rzymian 3.l9-20.23; Galacjan 2,16). Usprawiedliwienie jest w pełni darem Bożej łaski (Rzymian 3,24), który otrzymujemy dzięki zastępczej ofierze Jezusa Chrystusa (1 List Piotra.2,24; 2 List do Koryntian 5,2l; Do Rzymian 5,ll) przez wiarę (Do Rzymian 3,14.26; Galacjan 2,16).


NOWE NARODZENIE

W Biblii czytamy: „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute" (Jeremiasza l7,9). Istota ludzka potrzebuje gruntownej przemiany. Taką przemianę, o której czytamy w Nowym Testamencie (Ew. Jana 3,3) jest nowe narodzenie.

Nowe narodzenie nie jest poprawą, rozpoczęciem życia religijnego ani nawet zmianą serca. Nowe narodzenie nie polega na zmianie jakiejś cząstki człowieka ani na usunięciu pewnych elementów z ludzkiej natury. Nowe narodzenie jest udzieleniem człowiekowi Bożej natury, która sprawia, że staje się on nowym stworzeniem. Nowe narodzenie odbywa się przez osobiste zjednoczenie z Chrystusem (Jn 5,12; 2 Ptr 1,4). Nowe narodzenie nie jest dziełem człowieka. Tak jak nie mogliśmy spowodować swoich pierwszych, fizycznych narodzin, tak samo nie odrodzony człowiek me jest w stanie doprowadzić do duchowych narodzin. Nowe narodzenie jest darem Boga (Do Tytusa 3,5; Ew. Jaan 1,13). Sprawcą nowego narodzenia jest Duch Święty (Ew. Jana 3,5-8). Zasadniczą rolę w nowym narodzeniu odgrywa Słowo Boże (Jakuba 1,18; l List Piotra 1,23).

Jak wygląda nowe narodzenie? Choć człowiek nie może nic zrobić, aby się narodzić na nowo, to musi jednak spełnić pewne warunki, aby przyjąć odradzające działanie Boga.

Po pierwsze, musi uwierzyć wieści ewangelii, iż śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu jest jedynym środkiem zbawienia (l List Piotra 1,17-23). Po drugie, wiarą musi uznać Jezusa Chrystusa za Zbawiciela (Galacjan 3,26).

Nowe narodzenie sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi (Rzymian 8,16-17). Od tej chwili jesteśmy nowym stworzeniem i mamy udział w Bożej naturze (2 List do Koryntian 5,17; 2 List Piotra 1,4). Jako nowo narodzeni możemy odnosić zwycięstwo nad grzechem (l List Jana 3,9). Stwierdzenie „grzechu nie popełnia" w języku greckim oznacza dosłownie „grzechu nie praktykuje, nie ma w zwyczaju grzeszyć".


UŚWIĘCENIE

Uświęcenie dotyczy życia codziennego człowieka odrodzonego. Podstawowe znaczenie świętości to nie tylko nieobecność moralnej nieczystości, ale przede wszystkim oddzielenie, poświęcenie do specjalnego użytku dla Boga. Uświęcenie można rozpatrywać w trzech aspektach. Wstępny akt uświęcenia — człowiek zostaje uświęcony w momencie nowego narodzenia (2 List do Tesaloniczan 2,13). Chrystus stał się naszą sprawiedliwością i uświęceniem (l List do Koryntian 1,30). Istnieje różnica między sprawiedliwością a świętością. Sprawiedliwość to prawne stwierdzenie czyjejś racji. Odnosi się do postępowania, które jest prawe, właściwe, sprawiedliwe. Świętość -to cecha charakteru człowieka.

Drugi aspekt uświęcenia to ustawiczny proces uświęcania (2 do Tesaloniczan. 2,13; Kolosan 3,8-12). To, co człowiek wstępnie otrzymał od Boga w momencie nawrócenia, musi realizować w życiu codziennym. Jest to proces zmiany charakteru dokonujący się przez całe życie. Pełne i ostateczne uświęcenie stanie się naszym udziałem dopiero przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Zostaliśmy zbawieni od kary za grzech, jesteśmy zbawiam od mocy grzechu, zostaniemy zbawieni od obecności grzechu.


CZY CHRZEŚCIJANIN MOŻE MIEĆ PEWNOŚĆ ZBAWIENIA ?

Wielu ludzi, mimo swojej religijności, nie ma pewności, jak naprawdę wygląda ich relacja z Bogiem. Ich zdaniem posiadanie pewności zbawienia jest arogancją wobec Boga i zaprzeczeniem słabości człowieka. Biblia jednak podkreśla, że możemy i powinniśmy już teraz posiadać pewność zbawienia: "To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny" (1 List Jana 5,13). Tę pewność możemy uzyskać dzięki świadectwu Ducha Świętego ( 1 List Jana 5,10; Do Rzymian 8,16; l List Jana 3,24; Galacjan 4,6). Takie świadectwo Ducha Świętego nie jest uczuciem, ale autentycznym wkroczeniem w nową osobistą więź z Bogiem. Pewność taką daje nam też bowiem świadectwo Słowa Bożego (Ew. Jana 3,36; l List Jana 5,13). Innym sprawdzianem posiadania zbawienia jest miłość do braci (l List Jana 3,11-14), pragnienie wykonywania Bożych przykazań (l List Jana 2,3-5) oraz szczera przemiana życia i pragnień człowieka (2 List do Koryntian 5,17)".
z; http://kzwejherowo.pl/articles.php?cat_id=2
Odpowiedz
#10
Jeśli mocno się uchwycimy obietnic Boga, spełni się na nas Jego zapewnienie: „Nikt z opierających na nim swą wiarę nie będzie rozczarowany” (Rzymian 10:11).

Wink
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości