Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prosta droga do zbawienia!
#11
Psalm 15:

Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.

Amen.
Smile
Odpowiedz
#12
Prosta droga do zbawienia i życia wiecznego ale czy za trudna do wykonania przez ludzkość ?

Wink


1 Jana 3:1-24:


Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.
A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.
Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.
Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca,
Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.
Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem
I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.
A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.
A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.


Odpowiedz
#13
Rainbow 
Jako że na całym świecie a nawet w internecie nadal są podziały, nadal jest ocenianie się jednych przez drugich, nadal jest rozłam w chrześcijaństwie i nadal wielu chrześcijan reprezentuje bardzo zły przykład przez co zraża się pogan do Boga. Chciałbym po raz ostatni poruszyć jeszcze raz ten bardzo ważny temat aby ludzie nie zwątpili i nie tracili wiary z powodu innych wyznawców czy z powodu przywódców religijnych i ich nauczań.Mamy tysiące wyznań chrześcijańskich i innych kościołów na całym świecie, które zwalczają się wzajemnie! Bo każdy kościół, każde wyznanie twierdzi że jest tym jedynym gdzie po za nim nie ma zbawienia ale śmierć!

Mamy miliony forów dyskusyjnych niby chrześcijańskich i religijnych a taka sama walka na argumenty.

Ale czytelnicy!!! Zanim drugiego osądzicie czy przeżyje czy nie przeżyje armagedonu z powodu swoich poglądów odpowiedzcie sobie na proste pytanie:

Czy uczciwy i sprawiedliwy człowiek zostanie przez Sprawiedliwego Boga ukarany czy kiedykolwiek w dziejach świata tak się stało?

W Nowym Świecie, w raju który niebawem będzie

Jeremiasza 31:34:

Cytat:już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.Zbawienie jest prostym planem, który rozumieją prości ludzie a nie ci "naukowFcy" którzy wiecznie poszukują "zbawienia w pismach"

"badacie pisma bo sądzicie że w nich znajdziecie życie wieczne"

Zasady są proste:

Trzeba miłować Boga (być posłuszny Jego nakazom) oraz bliźniego swego oto cały plan zbawienia!


Mateusza 22:37:

Cytat:...Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon (Prawo) i prorocy.Decyzja o zmianie swego dotychczasowego postępowania jest narodzeniem się ponownym w Duchu Bożym, czyli zmianą dotychczasowego trybu życia ze szkodliwego dla innych na pomocnika innych. Zbawienie jest to uwolnienie od chorób, śmierci i mozołu ludzkiego w bliskim już Królestwie Bożym, które zapanuje tutaj, na Ziemi. Owo Królestwo nastanie po usunięciu szatana, demonów oraz wielbiących szatana posłusznych mu władz.

A dziś mamy pseudo-chrześcijan którzy uznają się za "nowo narodzonych" a mają gdzieś bliźniego. Huh

Miłuj Boga i bliźniego. Najmądrzejsze Prawo we Wszechświecie. I to wszystko!


Nie trzeba być geniuszem, aby natychmiast zauważyć, że powyższa rada jest bardzo rzadko stosowana. Ziemia jest wypełniona przemocą i przelewem krwi. Jeżeli miłujesz Boga, modlisz się do Niego i nigdy nie krzywdzisz bliźnich, ale często im pomagasz - takie postępowanie kwalifikuje cię do życia wiecznego, czyli... zbawienia.

Czy jedziesz samochodem, czy pracujesz, czy przebywasz w domu czy gdziekolwiek - zawsze zadawaj sobie to pytanie:

Czy tym co teraz robię, wyrażam wyrażam swoją miłość do Boga i bliźniego?

Częste powtarzanie tego pytania oraz analiza własnego postępowania pomoże nam wielce w stosowaniu na co dzień tej prostej zasady.

Bóg wybiera do Królestwa Bożego jedynie takich ludzi, którzy chcą żyć wiecznie, w miłości, sprawiedliwości, czyli w posłuszeństwie wobec Przykazań, ponieważ owe Przykazania, czyli Prawo jest gwarancją naszego szczęścia. Prawo to chroni ciebie oraz chroni także twojego bliźniego.Innymi słowy - Bóg wybiera do swojej trzody tych, którzy będą mu z całego serca posłuszni, będą Go miłowali i będą miłowali współbraci.
Można to porównać do organizowania cudownego państwa, na którego czele stoi Chrystus, który zapłacił swoim życiem za to, co głosił chodząc po ziemi. Jak sam wyraźnie widzisz, zbawienie jest proste, logiczne i jest dla każdego bardzo zrozumiałe. Chrystus wybiera jedynie tych, którzy będą stanowić cenne społeczeństwo, uczciwe, prawdomówne i jednomyślne, którego celem będzie służenie z radością owemu rządowi oraz stałe ulepszanie owego Królestwa, według wskazówek i planów Króla tego Królestwa.A dziś co robią chrześcijanie różnych wyznań? ZWALCZAJĄ SIĘ I POUCZAJĄ KTO MA RACJĘ!!!
JAK CHCĄ WYBUDOWAĆ JEDNOMYŚLNOŚĆ?

Przecież państwo podzielone nie ostoi się!!!


Jedynie ci, którzy miłują Boga i bliźniego, nie krzywdzą innych ale ich miłują, otrzymają życie wieczne w Królestwie Bożym, tutaj na ziemi.

Bóg wybiera do Królestwa tylko tych, którzy nie będą stanowić dla innych jakiegokolwiek zagrożenia.

Mateusza 6:19

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: 20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 21 Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje

Jezus miał na myśli wykonywanie dobrych uczynków, które są według Biblii rejestrowane w niebie i na podstawie tych uczynków ludzie będą sądzeni. Każda myśl, każda modlitwa i każdy czyn każdego człowieka jest przez Boga rejestrowany. Exclamation

Tutaj nie chodzi tylko o otrzymanie łaski od Boga w postaci ofiary Jezusa Chrystusa Exclamation

Jakuba 2:14
Cytat:Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

Te wersety ukazują nam wyraźnie, że uczynki są bardzo ważne, Jakub, ponownie potwierdził to, co Jezus zobrazował w przypowieści o Samarytaninie.


Żaden człowiek lubujący się w łamaniu Prawa nie zostanie oszczędzony podczas sądu Bożego. Exclamation Exclamation Exclamation

Objawienie 9:20:

Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Wielu niepokoi się brakiem wiedzy biblijnej oraz WŁAŚCIWEGO zrozumienia Biblii. Nie ma powodów do jakichkolwiek obaw. Bóg jest sprawiedliwy i nie będzie nikogo karał za to, że w niewiedzy ktoś niechcący złamał Jego Prawo czy trwał w błędzie! Jezus Oto nasz Król i Zbawiciel, który tego dokonał. Jego postawa przekonuje nas, że możemy Mu w pełni zaufać. Każde Jego słowo jest Prawdą i On to potwierdził swoimi... uczynkami, będąc posłusznym swemu Ojcu aż do śmierci, oddając swoje życie na okup - w mękach - za nas, grzeszników. Wykupił nas ze szponów szatana ! Z tej właśnie przyczyny demony uciekają od nas, ponieważ na mocy owego okupu nie mają one do nas więcej żadnego prawa. Chyba, że sami pchamy się w ich szpony. Sleepy

Biblia jest Słowem Bożym, którym powinniśmy się karmić codziennie i częstować się z innymi! Heart

Mateusza 4:4

Cytat:A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jest to każde Słowo, które pochodzi z ust Bożych. Wszystkie wypowiedzi Boga Ojca oraz jego Syna są majestatyczne i mądre. Mądrość Boga zdecydowanie góruje nad mądrością człowieka.

Jezus nas upomina, abyśmy ciągle pamiętali o Bożych nakazach. Często unosimy się emocjami, często negatywnymi, przytłaczają nas kłopoty, problemy, często kłopoty rodzinne i oraz wielu z nas prześladuje najbliższe otoczenie , nie jesteśmy doskonali i nie staniemy się w chwili obecnej doskonali ale Bóg chce, abyśmy nie przestawali postępować zgodnie z Jego przykazaniami.

Jakże wspaniałym życiem byłoby mieszkanie pośród ludzi, którzy właśnie w taki sposób - bez względu na humor czy okoliczności dążyliby do tego, aby tobie i innym pomagać we wszystkim, z czym nie możesz sobie dać rady.

W ten sposób, dzięki stosowaniu się do tych Przykazań znikną wszelkie problemy tego świata.

Nie powinniśmy się obawiać, że jakikolwiek dobry człowiek zginie z ręki Boga - nawet, jeżeli o Nim nigdy nie słyszał. Jeżeli jego uczynki będą świadczyć o jego przydatności w Królestwie Bożym, z pewnością go tam nie zabraknie. Miliony dobrych osób powstaną z martwych do życia wiecznego. Ludzie ci zobaczą Jezusa - oczywiście, że uwierzą, ale przyczyną ich zbawienia będą ich uczynki, które są wpisane w tzw. księgi żywota i tylko one zadecydują na Sądzie Bożym, czy dany człowiek będzie nadawał się do Królestwa Bożego, czy też nie.

NIE OCENIAJCIE SIĘ NAWZAJEM BEZ WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ RELIGIJNĄ! BO TYLKO BÓG SPRAWIEDLIWIE OSĄDZI BO WIDZI SERCA LUDZI! Heart

Wielu ludzi umarło będąc członkami fałszywych religii, będąc ofiarami fałszywych doktryn lub w ogóle nie mając pojęcia o tym, że Bóg rzeczywiście istnieje i wynagradza za dobro oraz karze za zło. Wielu się na Bogu zawiodło z powodu olbrzymich zbrodni sług szatana w Jego Imię.

Wszyscy ci ludzie - kiedyś i dzisiaj byli oszukiwani - z czasem poznają Prawdę o Bogu i zobaczą Jego Królestwo. Ale Sąd Boży zadecyduje o ich losie jedynie na podstawie ich uczynków. Bóg weźmie pod uwagę ich niewiedzę, zaślepienie, ohydne warunki, w jakich żyli i umierali i na tej podstawie tylko On będzie mógł wydać właściwy sąd. Albo otrzymają oni nagrodę - życie wieczne oraz staną się członkami Królestwa Bożego, albo spotka ich potępienie oraz powtórna i bezpowrotna śmierć.
Nasze postępowanie jest wynikiem - posłuszeństwa wobec sumienia - albo posłuszeństwa wobec indoktrynacji władz czy przywódców religijnych albo posłuszeństwa wobec Boga. Wielu żołnierzy odmawiało wykonywania rozkazów ludobójstwa. Inni znajdowali wielką przyjemność w zadawaniu innym bólu i śmierci. Z tych właśnie uczynków na podstawie wnikliwej oceny Boga cały świat będzie wcześniej czy później przez Boga sądzony. Tak żywi jak i umarli!
"Wiara bez uczynków jest martwa"

1 Kor. 13:
"Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość."

Rzymian 10:11:
„Nikt z opierających na nim swą wiarę nie będzie rozczarowany”

2 Piotr. 3:18:
"Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy."

Wink

Odpowiedz
#14
Słowa osoby wierzącej ,która opowiada sie tak jednoznacznie ze nie jest
doskonała ,nie zdaje sobie sprawy jak bardzo ZASMUCA DUCHA ŚWIETEGO.
Adonai JAHUSZUAH powiedział cos zgoła innego .
"BĄDZCIE DOSKONALI JAK OJCIEC WASZ JEST DOSKONAŁY " czy uczniowie polemizowali z Jego słowami czy mówili ze to nie jest mozliwe ?

Odpowiedz
#15
Czytelnicy, ci którzy jeszcze nie wierzą w Boga lub np .drwią sobie z naszych tutaj dyskusji , czekając na bliski już czas wypełnienia się proroctw zawracajcie na dobrą drogę, póki jest jeszcze czas! Bóg cieszy się z kolejnego nawróconego (syn marnotrawny) bardziej niż z wielu innych już nawróconych. Coraz bliższy jest czas obietnicy którą dano ludziom ufającym i pokładającym nadzieję w Bogu a nie w ten świat. Jak widzicie nie (konkretna) religia was zbawi, zbawi was wasze zaufanie w Boga i poddanie się Mu.(12-12-2012, 06:53 PM)orjo napisał(a):  Słowa osoby wierzącej ,która opowiada sie tak jednoznacznie ze nie jest doskonała ,nie zdaje sobie sprawy jak bardzo ZASMUCA DUCHA ŚWIETEGO.Orjo Wink tylko pamiętaj że będąc doskonałym, tak doskonałym jak Jezus Chrystus;

trzeba nie być:

samolubnym,
chciwym,
chełpliwym,
pysznym,
bluźnierczym,
rodzicom nieposłuszny,
niewdzięcznym,
bezbożnym,
bez serca,
nieprzejednanym,
przewrotnymi,
niepowściągliwym,
okrutnym,
miłującym tego, co złe,
zdrajcą,
zuchwalcem,
nadętym,
miłującym więcej rozkosze niż Boga,


Nie można przybierać pozoru pobożności czyli okazywać swej wiary publicznie jako coś sztucznego (w niedzielę do kościółka w święta święconka bo co sąsiad powie) a w sercu być i czynić zupełnie na odwrót (sąsiada przeklinać w swych czterech ścianach).


Nie można:
zazdrościć,
być chełpliwym,
nadymać się.


Będąc w pełni doskonałym;

trzeba być:

szlachetnego usposobienia,
cierpliwym,
łaskawym
nie zazdrościć,
nie szuka poklasku,
nie unosić się pychą,
nie dopuszczać się bezwstydu,
nie unosić się gniewem,
nie pamiętać złego;
być: dobrotliwym,
postępować: przystojnie,
nie szukać swego,
nie unosić się,
nie myśleć nic złego,
nie raduje się z niesprawiedliwości,
radować się z prawdy
zakrywa to złe u innych,
wszystkiego się spodziewać i wszystko znosić.


Chcąc być doskonałym, w miłości nigdy nie ustawać!


Mając swą żonę nie cudzołożyć z innymi kobietami, nie zajmować się sprawami tego świata, trzymać się z dala od pokus, które masowo na tym świecie nas atakują i nasze byty zatruwają.

Nie kraść, i nie pożądać tego co ma sąsiad, nie czynić sobie innych bożków, bożkami mogą być wszystkie rzeczy w których pokładamy bardziej nadzieję i aniżeli w Bogu.

Nie zabijać a kto już na brata swego się gniewa już jest uznany za mordercę !

Żyć nienagannie,
pełnić to, co prawe,
nie ranić językiem swym,
mówić prawdę w sercu swoim,
nie obmawiać językiem swoim,
nie czynić zła bliźniemu swemu
nie znieważać sąsiada swego
czuć się wzgardzonym i niegodnym a czcić tych, którzy boją się Pana,
swych pieniędzy nie pożyczać na lichwę,
nie dać się przekupić przeciw niewinnemu,
strzec swego serca, swego języka.Być skłonnym nawet do oddania życia za innych, mając ostatni grosz przy duszy czy ostatnią kromkę chleba podzielić z się z drugim czy obmyć nogi swoim bliźnim tak jak to czynił Jezus, jeśli chcesz być pierwszy bądź ostatni.

Jeśli to wszystko czynisz możesz nazwać się doskonałym / doskonałą1 Kor. 13
Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

To wszystko co wymieniłem z biblii (to i tak nie wszystko) ale to nie trudne do zapamiętania bo to wszystko co powyżej mieści się w słowie miłośćRz 13,8-12(13.14)
Cytat:Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy.
Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.


Na tym polega cały zakon i prorocy i do tego mamy dążyć, MY czyli ludzie, którzy chcą pełnić wolę Naszego Stwórcy.Psalm 15:
Cytat:Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.I dlatego właśnie nie ma na świecie ani jednego sprawiedliwego bo każdy z nas popełnił albo nadal popełnia grzechy a potem ich żałuje łamie choć kilka z powyższych zasad.

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,"
Rzym. 3:23

Ale Bóg zna nas doskonale i nad wszystkimi ludźmi się zmiłował

Cytat:„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.
(J 3,16–18)


Dołączają do NAS kolejni ludzie którzy przez całe życie czynili zło, np. skruszeni więźniowie czy ludzie którzy wyrządzali krzywdy innym ludziom a którzy przejrzeli na oczy jak bardzo źle robili i wołają o pomoc (łotr na krzyżu obok Jezusa) jeszcze nie jest za późno!!!

Dana im została szansa naprawienia swoich błędów, a my ludzie nie mamy prawa osądzać nawet tych ludzi, bo postąpimy jak w przypowieści o synu marnotrawnym, powiemy:

"jak to ?! dlaczego syn marnotrawny, który robił co chciał, teraz ucztuje a ojciec się bardziej cieszy z niego niż tych którzy byli wierni od początku"

albo z przypowieści o winnicy

powiemy:

"dlaczego Bóg wynagradza jak chce i daje zapłatę komu chce a nie według naszej ciężkiej pracy"

Cytat:„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”
(Efez 2:8,9; BW).

Nie ma się czym chlubić. Jezus zawsze to samo powiadał do wszystkich skruszonych grzeszników lub gdy uzdrawiał chorych:

"idź i już więcej nie grzesz"

Dlatego mamy iść przez życie i jak to tylko możliwe nie grzeszyć już, starać się z całego serca każdego dnia wypełniać to co prawe w oczach Boga.

"strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia”
(Przysłów 4:23).


Dzień w dzień czytajcie biblię!
http://zbawieni.com/showthread.php?tid=260

i wypełniajmy z całego serca to co Bóg chciałby od nas, czyli "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem..." (J 15,12)

Wtedy i Bóg i Jezus Chrystus będą z nas wszystkich zadowoleni

"Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję."
Jan. 15:14


Po wysłuchaniu tej "dobrej nowiny" jesteśmy przeszczepioną gałązką do dobrego drzewa dającego nam żywot, ale jeśli nie chcemy iść drogą prawą bo wydaje się nam że mamy wolną wolę i wolimy iść za głosem szatana wtedy możemy zostać wycięci sekatorem i spaleni na stosie gałęzi nie wydających żadnych owoców.

Na tym również polega mądrość :

Cytat:Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
Jan. 15:7

Jeśli się słucha rad i nakazów Boga:

Cytat:Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz.
(Izaj. 26:7)


Mat. 22:36-40
Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

- krótko i na temat, "wąska" to droga ale dla nieposłusznych i niepokornych, którzy chcą żyć jak im się podoba, lub nadal szukają różnych innych dróg do zbawienia.


Ale tylko tak można dostąpić zbawienia Tylko tak można żyć w doskonałym świecie gdzie nikt nigdy nikomu krzywdy nie zrobi swoim postępowaniem.Mich. 6:8

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Odpowiedz
#16
Pieknie to napisałes A TERAZ pokaz GDZIE to w taki sposób POWIEDZIAŁ SAM JAHSZUAH ... w innym razie nie mnie ale Jemu zadajesz KŁAM.
On wiedział jaki jest człowiek a mimo to powiedział JAKO NAKAZ BADZIECI DOSKONALI JAK OJCIEC WASZ JEST DOSKONAŁY..
czy ty UFASZ JEGO SŁOWU czy poprawiasz Jego SŁOWO ..
Wiesz na czym polega WIARA ?Smile

napisałes
Cytat:=czytelnik
I dlatego właśnie nie ma na świecie ani jednego sprawiedliwego bo każdy z nas popełnił albo nadal popełnia grzechy a potem ich żałuje łamie choć kilka z powyższych zasad.

SKORO nadal jestes NIESPRAWIEDLIWY , to marnujesz codzienne czytanie Biblii?

....

czytelnik
Cytat:Jeśli to wszystko czynisz możesz nazwać się doskonałym / doskonałą

NIE !
Nie od ciebie i twoich uczynków zalezy Boza DOSKONAŁOSĆ - tego nie dokona zaden człowiek to nie lezy w jego ludzkiej mocy.

.
tu jest troche o tym temacie
http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=13&t=37&p=1253#p1253
Odpowiedz
#17
(13-12-2012, 02:29 PM)orjo napisał(a):  ... powiedział JAKO NAKAZ BADZIECI DOSKONALI JAK OJCIEC WASZ JEST DOSKONAŁY..

Orjo, będąc DOSKONAŁYM W TEJ CHWILI jaki pożytek jest więc z mojej wiary? jaki mają z tego pożytek inni ludzie i jaki pożytek ma Bóg z człowieka doskonałego (jeśli takowy gdzieś na świecie jednak się uchował wbrew tekstom biblii?)

Łaska Boga i ofiara Chrystusa jest niepotrzebna bo jakiś człowiek już stał się doskonały.

(Jk 2,14-26 BP)
Cytat:" Pokaż mi twoją wiarę bez uczynków, a ja z uczynków moich pokażę ci wiarę. "

"Bądźcie wy tedy doskonali" czyli czyńcie to co nakazuje Bóg aby dążyć do swej doskonałości dzień w dzień. Jeśli oznajmiono by ludzkości że wymogiem jest BYCIE DOSKONAŁYM JUŻ TERAZ W ŻYCIU DOCZESNYM I STAJĄC JAKO DOSKONAŁY W SWYCH CZYNACH PRZED SĄDEM BOŻYM TO do Królestwa Niebios nikt by nie wszedł bo nikt by nie wykonał w 100% Bożych wymagań. Dlatego Bóg się zmiłował nad ludźmi, posłał swego syna na śmierć za grzeszników.

Oto cały kontekst tego urywka z bibli:

Mat. 5:38-48
Cytat:Słyszeliście, iż powiedziano; Oko za oko, ząb za ząb.
A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.)

Bądźcie doskonali czyli bierzcie przykład z miłosierdzia Boga, bierzcie przykład z Jezusa Chrystusa, naśladujcie ich czyny.


No ale dobra, nie chcąc stać w miejscu z "jedynie słusznymi poglądami" czyli "nie wspinając się po tej drabinie" w celu udoskonalenia swej wiary

Cytat:"Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają."
Dz.Ap. 17:11

Więc biorę twoje słowa do zweryfikowania, wczuwam się w twoją argumentację i zweryfikuję ją z biblią, czyli mówię:

"jestem doskonały"

Definicja doskonałości (za wikipedią)

Cytat:"Słowo doskonałość jest spolszczoną wersją łacińskiego perfectio, zaś doskonały – perfectus. Perfectio oznaczało dokonanie czegoś, zrobienie do końca. Doskonałość w swym dosłownym znaczeniu określa dokonanie, wykończenie (dokonany, wykończony). Dzieło dokończone nie powinno posiadać braków, powinno być pełnym. W dawnej polszczyźnie używano słowa doskonalstwo (np. Skarga pisał: Jezus jest wzorem doskonalstwa)."

Czyli będąc już doskonałym tak samo jak Bóg, potrafię doskonale wypełnić wszystkie jego wymogi, wydaję doskonałe wyroki sądowe na innych ludziach, wydaję doskonałe owoce dla tej ziemi, uważam że nie muszę już nic w sobie zmieniać czy poprawiać,mogę sobie żyć jak chcę a całe pismo święte jest mi niepotrzebne i podchodzę do niego obojętnie bo przecież po co mi pismo święte do własnego pouczania się, przecież jestem doskonały więc nie potrzebuję już żadnych porad, bo będąc już doskonałym potrafię stworzyć raj na ziemi!

No ale coś mi tu nie gra, jeśli jestem doskonały to czemu dalej krzywdzę innych ludzi a potem tego żałuję, chyba coś z tą moją doskonałością nie w porządku, prawda?

Dlatego też jest pewna formułka w biblii:

2 Tym. 3:16-17
Cytat:Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Jeśli stając się doskonałym i myśląc że jestem zbawiony jedynie poprzez ofiarę Chrystusa ...

Mat. 1:21
Cytat:Urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

to znaczy że cała reszta tekstów biblijnych jest niepotrzebnie spisana, i że nie muszę udowadniać swej wiary własnymi czynami.

Nie nie jest mi potrzebne badanie mego serca:

Przyp. 4:23:
Cytat:Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

Nasze sumienia wymagają regulacji, podobnie jak wszystkie inne cechy naszej upadłej ziemskiej natury. Skoro więc nasze sumienia muszą być regulowane, musimy posiadać pewien wzorzec, według którego będziemy je nastawiać.

(Jk 2,14-26 BP)

Cytat:"Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? - Dobrze czynisz; ale demony też wierzą i drżą. A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz więc, że wiara współdziała z uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą
...
Widzicie więc, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, a nie przez samą tylko wiarę.."

Mogę doskonale wypełniać swą wiarę tym że zarówno wierzę że Jezus przelał swą krew za moje (i wszystkich innych ludzi) grzechy i że swą wiarę chcę popierać swymi czynami - więć doskonale wypełniam swą wiarę ale nie jestem w pełni doskonały w swych czynach by wypełnić wszystko w 100% co nakazuje mi Bóg lecz się cały czas staram.

Cytat:sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał
sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi
.
Dzieje Ap. 24:16

Niestety nie potrafię stać się samodzielnie w pełni doskonałym w tej chwili i takim wyniosłym stanąć przed Bogiem, dlatego też uczynki współgrają z wiarą i dlatego też muszę przyjąć również ofiarę Chrystusa i CHCĘ do doskonałości dążyć ze wszystkich sił aby w końcu w raju w którym przyjdzie mi żyć z innymi ludźmi był jak wszyscy inni doskonali w swym postępowaniu.

Bo tylko wtedy Bóg może ludzkość mu posłuszną odmienić i uczynić w pełni LUDŹMI DOSKONAŁYMI I NIEŚMIERTELNYMI.

__________________________

Księga Psalmów 1, 1 - 2

"Szczęśliwy mąż, który ... ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą"2 Piotr. 3:9-12:

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
...
Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności,
Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?
...
cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek
...
"Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy


Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Wink
Odpowiedz
#18
Niestety to nie tak nie ten szczebel drabiny Sad wszystko pomieszałes tak jestes zapatrzony w siebie ,ze NIE POZWALASZ Duchowi Świętemu na DZIAŁANIE ?
Mieszasz cielesnosc z Duchem a tak sie nie da .

Nazywasz wyniosłościa to co JAHSZUAH powiedział bez osłonek?
Badzicie DOSKONALI JAK OJCIEC JEST DOSKONAŁY ...
nie patrz na wikipedie tylko na SŁOWO BOZE ...

Cytat:Cytat:"Słowo doskonałość jest spolszczoną wersją łacińskiego perfectio, zaś doskonały – perfectus. Perfectio oznaczało dokonanie czegoś, zrobienie do końca. Doskonałość w swym dosłownym znaczeniu określa dokonanie, wykończenie (dokonany, wykończony).
Dzieło dokończone nie powinno posiadać braków, powinno być pełnym. W dawnej polszczyźnie używano słowa doskonalstwo (np. Skarga pisał: Jezus jest wzorem doskonalstwa)."
wikipedie tez ŻLE skomentowałeś
A co z tym co mówi apostoł Paweł
Zareczyłem was jako ..... jako ..... co tam czytasz ?
co znaczy Bez skazy i zmarszczki - ???

Ciągle siedzisz na szczeblu grzesznika ?
.
Chcesz zaprzeczyc ze JEGO DZIEŁO nie jest DOSKONAŁE ?

a codziennie Biblie czytacie ? po co skoro od lustra odchodzicie tak samo BRUDNI jak przychodzicie ?

czy nie tak mówił Paweł o lustrze ?Odpowiedz
#19
(13-12-2012, 07:11 PM)orjo napisał(a):  wszystko pomieszałes

Cóż mogę jeszcze dodać, starałem się merytorycznie odnieść do tej sprawy, którą ty przedstawiłaś akurat nie wiem czemu w wątku o zbawieniu przekomarzać się o słówko "doskonały".

Zacytowałem konkretne wersety biblijne, w zamian otrzymałem tylko odniesienia personalne (o czym właśnie wiele już tutaj na tym forum pisałem i czego pełno w internecie dostrzegam). SadMam więc dla Ciebie i wszystkich czytelników jeszcze coś ... bardzo ciekawy artykuł, który może jeszcze bardziej sprecyzuje co to znaczy być doskonałym i niedoskonałym i co zrobić by się wybawić od złego wyboru w życiu czyli wyboru śmierci zamiast życia wiecznego."Wielkość i małość człowieka ukazane w wybranych księgach Pisma Świętego. "Cytat: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (...) A potem Bóg rzekł: <Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba (...) Niechaj zaroją się wody od roju istot żywych!> (...) A wreszcie rzekł Bóg: <Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!>

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę." (fragmenty Rdz 1,1-27)

Tak oto pierwsza księga Pięcioksięgu Mojżeszowego przedstawia stworzenie świata, istot żywych oraz powołanie do życia pierwszych ludzi. W przełomowym, szóstym dniu Bóg rozpoczyna historię ludzkości ciągnącą się przez tysiąclecia do dziś.

W tak długim okresie czasu od stworzenie człowieka ów mieszkaniec Ziemi nieraz udowadniał, iż jest w stanie osiągać rzeczy wielkie i szlachetne jak również wielokrotnie hańbił swój ród złymi uczynkami i zbrodnią. W mojej pracy przedstawię sprawy dotyczące postępowania człowieka, jego wad i zalet, zapisywanych wiekami w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Zacznę może od opisania ułomności człowieka i jego charakteru w oparciu o księgi Pisma Świętego.

Pierwszym i chyba najbardziej brzemiennym w skutki złym czynem człowieka jest jego niepodporządkowanie się Bogu w raju Edenie, czego efektem było zerwanie jabłka z drzewa poznania dobra i zła. Jak wiemy Bóg kategorycznie zabronił ludziom spożywania owoców z tego drzewa, lecz kobieta skuszona przez węża (uosobienie szatana) zerwała jabłko i w raz z mężem zjadła je. W ten oto sposób autor biblijny przedstawił pierwszą wadę niedoskonałego człowieka - nieposłuszeństwo, ciekawskość i łatwość ulegania wpływom. Za ten występek ludzie zostali surowo u karani na wieki, czego skutkiem wg Księgi Genesis jest ich śmiertelność, konieczność morderczej pracy w pocie czoła dla przetrwania i ból kobiet przy narodzinach potomstwa.

Przykładem na ciekawość kobiecą może być również zachowanie żony Lota. Kiedy rozgniewany Bóg postanawia zniszczyć grzeszne Sodomę i Gomorę powiadamia o tym żyjący tam sprawiedliwy ród Lota - brata Abrahama umożliwiając im ucieczkę. Stawia jednak jeden warunek - gdy będą opuszczać swoje rodzinne miasto nie mogą ani razu spojrzeć za siebie. Nieposłuszną okazała się być żona Lota. Odwróciwszy się w stronę Sodomy została za karę zamieniona w słup soli. Od tego właśnie epizodu biblijnego pochodzi stwierdzenie: "zamienić się w słup soli".

Dobitnym przykładem na brak u ludzi szacunku do pewnych wartości, tradycji niech będzie historia Ezawa, pierworodnego syna Izaaka. Kiedy pewnego dnia bardzo znużony Ezaw wrócił z pola jego brat Jakub gotował soczewicę. Ezaw poprosił o trochę tej potrawy, lecz Jakub powiedział, aby wcześniej odstąpił mu swój przywilej pierworództwa i wtedy dopiero otrzyma soczewicę. Brat Jakuba nie myśląc jakie to może mieć kolosalne znaczenie dla historii narodu Izraela przystaje na propozycję brata. Za miskę soczewicy oddaje swoje pierworództwo! Widzimy tu kompletny brak odpowiedzialności i bezmyślności ze strony Ezawa - pierworodny syn Izaaka faktycznie nie umie zapanować nad potrzebami swojego ciała. Następnie Jakub "kradnie" błogosławieństwo należące się Ezawowi podszywając się pod niego. Jest to przykład bratobójczej rywalizacji (w przypadku Ezawa i Jakuba nie dosłownie), z którą wcześniej stykamy się w historii zbrodni Kaina na Ablu.

O małości człowieka mówi się w Księdze Koheleta tymi słowami: "Marność nad marnościami - wszystko marność i gonienie za wiatrem". Mówca na zgromadzeniu (Eklezjastes) mówi o przemijaniu życia ludzkiego, o bezsensowności jego poczynań. Przedstawia kruchość człowieka na zasadzie kontrastu do Słońca i Ziemi czyli innych tworów Boga, oraz na zasadzie kontrastu do samego Boga. Bóg i jego twory: Słońce i Ziemia wg Księgi Eklezjastesa są wieczne. Zabiegania człowieka o dostatnie życie, sławę, władzę są niczym w stosunku do tych doskonałych tworów.

Teraz przedstawię jeszcze dwa przykłady na niedoskonałość człowieka, zaczerpnięte z ksiąg Nowego Testamentu.

Pierwszym niech będzie historia zdrady Jezusa przez Judasza Iskariotę. Jezus nauczając w Świątyni Jerozolimskiej wzbudził oburzenie i chęć spisku wśród faryzeuszy. Owi myśliciele i kapłani z Jerozolimy chcąc zgładzić Jezusa postanowili przekupić, któregoś z jego uczniów, aby ten wydał im Jezusa. Zdrajcą okazał się Judasz. Za trzydzieści srebrników obiecał, iż wskaże miejsce modłów Jezusa i pokaże pocałunkiem, który to Jezus (stąd wywodzą się powiedzenia: "judaszowe srebrniki", "pocałunek Judasza"). Zachowanie Judasza jest przykładem ludzkiej pazerności, chciwości, obłudy. Motywacją do zdrady swego nauczyciela życia, jest marne trzydzieści srebrników! Żadna kwota nie jest warta śmierci drugiej osoby. Judasza - zdrajcę i okrutnika dotknęła kara boska. Popełnił on samobójstwo i po dziś dzień śmierć samobójczą interpretuje się jako haniebną śmierć zbrodniarzy.

W Nowym Testamencie, a konkretnie w Ewangeliach, opisany jest jeszcze jeden ciekawy przypadek ilustrujący ułomną naturę człowieka. Chrystus przepowiedział Piotrowi, iż zanim kogut dwa razy zapieje on się go trzy razy wyprze. Mimo, iż uczeń Mesjasza temu zaprzeczał, stało się tak jak powiedział Jezus. Piotr w obawie o swoje życie trzy razy zaparł się swego nauczyciela. Widzimy znów, że człowiek jest istotą słabą i tchórzliwą. Mimo, że Piotr był wierny Jezusowi zaparł się go. Przykład ten jest ilustracją tezy, że człowiek jest osobą łatwo ulegającą negatywnym wpływom.

W Piśmie świętym znaleźć możemy również fragmenty mówiące o wielkości człowieka i o jego zaletach. W swoich rozważaniach na ten właśnie temat skupię się głównie na przykładach z Księgi Rodzaju, Księgi Hioba i Ewangelii.

Potomek Noego - Abraham był człowiekiem ukazanym w Biblii jako prawy i bogobojny. Kiedy jeszcze jako Abram otrzymał polecenie opuszczenia swojej ziemi ojczystej i powędrowania do Kanaanu w Palestynie nie zastanawiał się nad tym zbytnio. Otrzymał polecenie od Boga i uwierzył mu. Kiedy dotarł do Kanaanu zawarł przymierze z Bogiem, a ten obiecał mu liczne potomstwo. Przez dziesiątki lat Abraham jednak nie miał dziecka ze swą żoną Saraj (później Sarą). Ale przez te wszystkie lata nie zwątpił w Boga. Zostało mu to wynagrodzone i Sara poczęła syna - Izaaka, kolejnego po Noem i Abrahamie patriarchę narodu wybranego. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Kazał mu złożyć jego jedynego syna w ofierze. Abraham chciał uczynić jak mu nakazano, lecz gdy nachylił się nad Izaakiem z nożem, aby go zabić, został powstrzymany przez Anioła Pańskiego. Historia Abrahama jest przykładem na to, że ludzie mimo swych ułomności posiadają także pozytywne cechy tj. bojaźliwość, ofiarność, bezgraniczne zaufanie do słuszności woli bożej.

Te wszystkie cechy posiadała również Maria - matka Jezusa, która "nie zobaczyła a uwierzyła".

Historia Hioba jest także warta przedstawienia. Otóż Hiob - "mąż z ziemi Us" był człowiekiem prawym, bogobojnym, szlachetnym, opływającym w dostatek. Pewnego dnia szatan za zgodą Boga zesłał na niego nieszczęścia: zmarły mu dzieci, stracił majątek, w końcu zachorował na straszną chorobę - trąd. Do Hioba przychodzili "przyjaciele", którzy złośliwie komentowali jego bogobojność. Hiob nie zaparł się mimo to Boga. Jego żona złorzeczyła na Boga, a Hiob nadal był pewien, że to co mu się dzieje ma jakiś większy sens. I miał rację. Bóg chciał szatanowi udowodnić wiarę swojego ludu na przykładzie właśnie owego męża - Hioba. Problemy, złorzeczenia żony i zarzuty przyjaciół trwały.

Hiob postąpił w tej sytuacji jednak najlepiej jak mógł. Otóż całą tę sprawę dał pod osąd Bogu całkowicie mu zawierzając. I Bóg wtedy poznał, że Hiob mimo wszystkich swoich narzekań nigdy się go nie wyprze i zawsze będzie mu ufał. Stwórca docenił jego postawę i wynagrodził mu wszystko "w dwojnasób". Hiob jest przykładem człowieka nie tracącego nigdy honoru i swej wiary. "Pielęgnuje" mimo wszystko te uczucia, które wiążą się z jego Bogiem. Jest wierny swoim ideałom. Efektem takiego postępowania jest dla niego życie piękniejsze i lepsze od tego, które stracił.

Podsumowując zauważmy, że w Biblii opisane są zarówno dobre jak i złe strony ludzkiej natury i charakteru. Słowa przewijające się Pismo Święte "Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli" pozwalają stwierdzić, iż wielkość człowieka wiąże się z życiem sprawiedliwym, zgodnym z przykazaniami boskimi , zaś zło wynikające z ułomności ludzkiej rodzi się z braku szacunku do zasad ustalonych przez Boga.

Ponieważ wielkość i małość natury ludzkiej zależy od wyboru sposobu życia, pozostaje mieć nadzieję, że większość istot, które "Bóg stworzył na swoje podobieństwo" podejmie właściwą decyzję.

Wink
Odpowiedz
#20
Merytorycznie sie starasz i własnie dlatego nie zauważasz najważniejszego.
Tu o nie merytoryke chodzi ,
Czytelniku szybko sie poddajesz a wersety krore podałeś PRZEKRESLAJĄ
SŁOWO SAMEGO JAHSZUAH .

Dlaczego nie chcesz podac wersetów które dobitnie mówią o Dziele DOSKONAŁYM .
czy ja mam podac te wersety ?
Maciejek moze ma dobre intencje ale z jakiego szczebla drabiny patrzy ..?
Pełno w internecie ale ja MAM PELNIE W NIM W JAHSZUAH MESJASZU
Popatrz jak wyrażne jest SŁOWO
Kto jest sprawiedliwy ??/ jak On JEST SPRAWIEDLIWY
czy jestes Sprawiedliwy jak ON ?
Prosta DROGA do ZBAWIENIA ?
On JEST DROGA ,, bez WIARY nie ma Drogi nie ma Zbawienia nie ma nic .
hm dlaczego w tym temacie o byciu DOSKONAŁYM ?
A to juz sam powiedz dlaczego podwazyłeś - niemozność - bycia DOSKONAŁYM ,kiedy Biblia mówi całkiem co innego ...

Wersetów az nadto tylko WIARY I DUCHA KODESZ potrzeba ..
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości