Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chronologia, trąby z Objawienia
#1
A) 1 pieczęć
2 pieczęć - cztery pieczęcie odpowiadają wg mnie m.in : Ewangelia Mateusza 24:7-8,
3 pieczęć
4 pieczęć


B) 1 trąba
2 trąba
3 trąba
4 trąba - wydarzenia z pierwszych 4 trąb są wg mnie bezpośrednimi skutkami pierwszych 4 pieczęci
5 trąba
6 trąba
7 trąba
siódma trąba wg mnie jest momentem pochwycenia, które nastąpi po objawieniu się antychrysta ale przed wielkim uciskiem - wielki ucisk nie rozpocznie się od objawienia się antychrysta ale ale od ohydy spustoszenia, która wg mnie jest podobizna zwierzęcia


C) 5 pieczęć - tu wg mnie ukazana jest sytuacja już po pochwyceniu ale na ziemi trwa wielki ucisk zapisanych w księdze życia.

D) 1 czasza
2 czasza
3 czasza
4 czasza

pierwsze 4 czasze wylewane są na 100 % w trakcie wielkiego ucisku (bo np 1 czasza dotyka tych którzy przyjmą znamię) - najprawdopodobniej jednak dzieje się to pod koniec 3.5 rocznego wielkiego ucisku.

E) 6 pieczęć - to wydarzenie ma miejsce po wielkim ucisku : Ewangelia Mateusza 24:29-31

5 czasza - prawdopodobnie ciemność w królestwie zwierzęcia to również to samo wydarzenie co 6 pieczęć


F) 6 czasza - następuje po wielkim ucisku - w jej trakcie PAN JEZUS powraca - Objawienie 16:15
7 czasza


G) 7 pieczęć - wg mnie tak jak wszystko rozpoczyna się od pieczęci tak na pieczęci się kończy.


_____________________________________________________wydarzenia które są związane z czterema pierwszymi trąbami nastąpią co najmniej około 4 lata przed objawieniem się antychrysta i wg mnie niewiele późniejszym początkiem 3.5 rocznego wielkiego ucisku.
Wydarzenia związane z 5 trąbą mają trwać 5 miesięcy : " I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy" - Objawienie Jana 9:5 - te wydarzenia te pierwsze z trzech "biada: - Objawienie Jana 9:12.

Drugie biada które rozpocznie się od 6 trąby zawiera w sobie również 1260 dni prorokowania "2 świadków" , po zakończeniu ich misji, ich śmierci i zmartwychwstaniu - Pismo mówi : "Drugie "biada" minęło oto nadchodzi szybko trzecie "biada" - Objawienie Jana 11:14.

"...Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić." - Objawienie Jana 8:13

7 trąba wg mnie zawiera w sobie m.in pochwycenie tych którzy w ówczesnych bardzo trudnych warunkach i prześladowaniach zachowają niewzruszoną ufność i trwanie w naukach Pana Jezusa, ta trąba też to właśnie zrzucenie szatana i jego aniołów na ziemię - po 7 trąbie miało nastąpić biada mieszkańcom ziemi i to samo podaje 12 rozdział Objawienia :

," Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele" - Objawienie Jana 12:12, podobieństwa występują też w opisach 11 i 12 rozdziału : " I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować" - Objawienie Jana 11:15-17

,"I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem" - Objawienie Jana 12:10.


Osoby mówiące że wielki ucisk może rozpocząć się w każdej chwili mylą się i m.in przykłady z Objawienia to pokazują bo mamy : 5 miesięcy - (5 trąba, 1 biada) + 1260 dni świadczenia "2 świadków" (6 trąba, 2 biada) co daje co najmniej ok 47 miesięcy do zrzucenia szatana na ziemię i do pochwycenia. Następnie po zrzuceniu na ziemię szatan będzie prześladował "niewiastę" - "A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża." - Objawienie Jana 12:13-14. I to jest ważny element bo po skończonych okresach 5 i 42 miesięcy po których szatan zostanie zrzucony na ziemię, zacznie się jeszcze jeden okres trwający czasy, czasy i pół czasu czyli znowu 42 miesiące w 6 wersecie przedstawione jako 1260 dni : "I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni" - Objawienie Jana 12:6

więc po 4 trąbach mamy co najmniej : 5 miesięcy + 42 miesiące + 42 miesiące - m.in to znowu obala m.in eschatologie adwentyzmu i niektóre wykłady pana Veitha bo jeśli wg adwentyzmu 42 miesiące z Objawienia Jana 13:5 oznaczają 1260 lat i zakończyło się w roku 1798 tak więc działalność 2 świadków musiała się rozpocząć jakieś 2520 lat przed rokiem 1798 a jeśli dodamy 5 miesięcy z 5 trąby to wychodzi na to że zabrzmiała ona ok 870 roku przed Chrystusem. Księga Daniela 9:27 również pokazuje ze w objawieniu Jana dni nie zamienia się na lata ale oznaczają one dosłowne 24 godzinne dni.

Z tego co jest podane wychodzi nam co najmniej 89 miesięcy, niektórzy słowa z Objawienia Jana 9:15 (byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok) - odbierają jako nie wyznaczony co do godziny termin rozpoczęcia wydarzenia ale czas jego trwania. Dodatkowo nie wiadomo jak długo trwać będą pierwsze 4 trąby spowodowane wg mnie wielkimi wojnami, upadkiem ekonomii i innych systemów.

Trąby w tym pierwsze 4 to nie są wg mnie dosłowne wydarzenia ale pod symbolami np z przyrody kryje się ludzkość i różne systemy które poniosą wielkie straty i dojdzie do wielkich zmian, zawirowań, wielkiej ilości ofiar - ogólnie bardzo poważnych zmian w świecie a nawet w Kościele Chrystusowym bo np moim zdaniem 4 trąba ukazująca gasnącą trzecią część słońca, księżyca i gwiazd odpowiada tym samym symbolom użytym odnośnie niewiasty która odziana jest w słońca, księżyc ma pod nogami i ma koronę z 12 gwiazd a więc wygaśniecie trzeciej części może oznaczać zwiedzenie, upadek w wierze, pójście za grzechem - bezbożny styl życia - ciemność itp.


gdzieś tam co jakiś czas woda się zrobi czerwona od np alg a ludzie już w tym widzą słowa z Objawienia, ale to jest moim zdaniem nie poważne - http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ocean-w-okolicy-australii-zmienil-kolor-czerwony

,"http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/jezioro-we-francji-zmienilo-kolor-wody-krwistoczerwony

Kiedyś pewnie sam bym tak reagował jak niektórzy ale takie właśnie podejście pokazuje tylko powierzchowną znajomość proroctw biblijnych a często i całej biblii. To samo wg mnie dotyczy pozostałych trąb - fundamentalne znaczenia są symboliczne i dotyczą samych ludzi i systemów ludzkich a nie dosłownych drzew, mórz, traw, gór, asteroid, - dosłownego znaczenia spodziewam się z 16 rozdziale bo te wydarzenia będą miały miejsca wg mnie pod koniec rządów antychrysta i po jego rządach więc wtedy jak najbardziej dosłowne odczytanie 7 czasz ma sens.

Część wydarzeń z trąb może mieć pewne pokrycie w przyszłych wydarzeniach np jak najbardziej uważam że mogą uderzyć asteroidy - wtedy wielu powie ze to np gwiazda "Piołun" - Objawienie Jana 8:10-11. Może dojść do erupcji wulkanu którego cześć się osunie do oceanu np La Palma co grozi wschodniemu wybrzeżu USA : http://www.sfora.pl/Nowy-Jork-moze-zniknac-z-powierzchni-ziemi-Grozi-mu-fala-tsunami-a30161
Wtedy też wielu by powiedziało że to góra ziejąca ogniem która wpadła do morza : "zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew" - Objawienie 8:8 - ale tego typu wydarzenia nie będą wg mnie spełnieniem proroctw.
Odpowiedz
#2
(08-05-2013, 11:39 AM)MieczDucha napisał(a):  A) , - dosłownego znaczenia spodziewam się z 16 rozdziale bo te wydarzenia będą miały miejsca wg mnie pod koniec rządów antychrysta i po jego rządach więc wtedy jak najbardziej dosłowne odczytanie 7 czasz ma sens.

[/b][/color].


"A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca." - Objawienie Jana 16:12

Eufrat tutaj tak jak w Objawieniu 9:15 to nie dosłowna rzeka z bliskiego wschodu, na nic się zda propaganda np New York Timesa i innych mass mediów : "The shrinking of the Euphrates, a river so crucial to the birth of civilization that the Book of Revelation prophesied its drying up as a sign of the end times" - http://www.nytimes.com/2009/07/14/world/middleeast/14euphrates.html?_r=0

zapora Ataturka która może zatrzymać przepływ Eufratu też w razie czego będzie tylko działaniem imitującym proroctwo ku zwiedzeniu m.in chrześcijan : http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_Atat%C3%BCrka


Objawienie Jana 16:12 nawiązuje do kampanii wojennej Cyrusa, który przekierował wody Eufratu przepływające przez miasto Babilon - tak, że suchym korytem rzeki jego wojska dostały się do miasta Babilonu i zdobyły go. Objawienie Jana 16:12 nie ma znaczenia lokalnego i dosłownego ale ma znaczenie symboliczne i wydźwięk globalny tak jak globalny jest i będzie
Wielki Babilon. Jednak aby zwieść ludzi możliwe że w Iraku powstanie kiedyś nowe miasto - Babilon : taki błędny pogląd jest rozpowszechniany przez cykl książek "Powieść o czasach ostatecznych" - ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie - wg mnie te książki to odwrotność biblijnej eschatologii, ale ku zwiedzeniu mnóstwa ludzi są dobre - nie osądzam autorów, sami może są zwiedzeni i działają w nieświadomości - ale na bazie tych książek kręci się filmy, wydaje się komiksy, opowieści dla nastolatków, robi się gry komputerowe. Książki te wg mnie ukazują imitacje proroctw które będą miały miejsce a nie prawdziwe spełnienie biblijnych proroctw : http://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_o_czasach_ostatecznychEufrat z Objawienia 9:15 i 16:12 to : " I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki" - Objawienie Jana 17:15 - wszetecznica to moim zdaniem religijna strona wielkiego Babilonu która zostanie zastąpiona kultem antychrysta (Babilon to wg mnie cały świat - wszystkie światowe systemy które osiągną pełnię mocy i możliwości pod panowaniem antychrysta)


,"Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów, i przez owe straszydła zgłupieli" - Jeremiasza 50:38

,"Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta" - Jeremiasza 51:13 - miasto Babilon mieszkało nad Eufratem, który przepływał przez Babilon : "A gdy głośno przeczytasz cały ten zwój, przywiąż do niego kamień i wrzuć go do Eufratu" - Jeremiasza 51:63 - a więc wody z Objawienia to Eufrat a ten Eufrat to ludy, tłumy, narody i języki.


Królowie ze wschodu słońca to Pan Jezus i Jego wojsko, Cyrus jako typ Pana Jezusa też przyszedł ze wschodu - z Persji.

," Któż wzbudził na Wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku? Który poddaje narody swojej mocy i podbija królów? Którego miecz ściera ich jak proch, a łuk rozwiewa jak plewę? " - Izajasza 41:2 - główne odniesienie moim zdaniem dotyczy Pana Jezusa ale możliwe że również te słowa odnoszą się do Cyrusa.

,"Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę..." - Izajasza 44:28

,"Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: (2) Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory" - Izajasza 45:1-2


Jeśli również armagedon ma być imitowany to trzeba się spodziewać np 200 milionowej armii chińskiej jako podróbki Objawienia Jana 9:16 (wg biblii to wydarzeni nie ma nic wspólnego z armagedonem i czasem rządów antychrysta) i należy się spodziewać wysuszenia Eufratu przez np zatrzymanie przepływu wody przez zaporę Ataturka - takie zwodnicze imitowanie proroctw zwiedzie wielu, następnie uznaliby zwycięzcę fałszywego-wykreowanego armagedonu za boga - opowieści z Ney Yorka Timesa i innych mass mediów nie są przypadkiem, biblia wyklucza dosłowne odczytywanie tych proroctw czy przypisywanie 6 trąby do armii chińskiej, poza tym między 6 trąbą a Objawieniem 16:12 jest różnica w czasie kilku lat.


Co do pierwszych 4 trąb to tylko ze względu na czas ich wystąpienia odczytałbym je dosłownie ale może mają one symboliczne znaczenie i pod symbolami kryją się bardziej przyziemne skutki


_______________


trąby mają ograniczony wpływ w porówaniu do trąb, między obydwoma są pewne podobieństwa :

pierwsza trąba dotyka symbolicznej ziemi i pierwsza czasza wylana jest na ziemię

druga trąba sprawia że jedna trzecia symbolicznego morza zamienia się w krew , druga czasza sprawia że całe morze zamienia się w krew

trzecia trąba dotyka symbolicznej jednej trzeciej częsci rzek i źródeł wód, trzecia czasza sprawia że rzeki i źródła wód zamieniają się w krew

czwarta trąba dotyka jednej trzeciej częsci symbolicznych : słońca, księżyca i gwiazd , czwarta czasza jest powiązana ze słońcem
Odpowiedz
#3
dodać można jeszcze że Biblia mówi o co najmniej dwóch oblężeniach Jerozolimy - i to pierwsze zostanie moim zdaniem celowo nazwane armageddonem ale nie będzie nim, prawdziwy Armageddon będzie kilka lat później -
"A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie" - Ewangelia Łukasza 21:20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - to oblężenie moim zdaniem nastąpi gdzieś na początku albo niedaleko przed przejęciem władzy przez antychrysta - porównajcie sobie Ewangelię Mateusza 24:15-21, Marka 13:14-20, Łukasza 17:26-37

natomiast to wydarzenie nastąpi pod koniec Jego rządów i to jest drugie oblężenie o którym mówi Biblia ale może będą jakieś inne
: "Wyrocznia. Słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu: (2) Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. (3) W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. (4) W owym dniu - mówi Pan - dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem, lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów. (5) Potem książęta Judy będą mówić w swoim sercu: Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją moc w Panu Zastępów, w swoim Bogu. (6) W owym dniu uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa i jakby żagiew płonącą w słomie, i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wokoło; lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. (7) Najpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy. (8) W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele. (9) W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. (10) Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. (11) W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (12) Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno; (13) ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. " - Księga Zachariasza 12 BW


Łukasza 21:20 a Zachariasza 12 to dwa różne wydarzenia w dwóch różnych okresach czasu. Więc i armageddon wg mnie będzie miał swój wykreowany, fałszywy odpowiednik.

,
Odpowiedz
#4
Zastanawiam sie czy ci z poan z Narodów nie pomieszali tego co
tylko dla Israela z tym co dla pogan.

Tu trzeba by rozdzielic jedno od drugiego.
I Czas bedzie kiedy Czas pogan sie zakonczy czyli juz niedługo .
Odpowiedz
#5
(21-12-2014, 02:17 PM)orjo napisał(a):  I Czas bedzie kiedy Czas pogan sie zakonczy czyli juz niedługo .

jeszcze nie rozpoczął się początek boleści, więc niedługo jest pojęciem względnym. Świadkowie Jehowy już 100 lat temu mówili, że nie długo i że miliony ludzi pamiętających rok 1914 nie umrą. Minęło ok 100 lat i może został jakieś jednostki, ale nie miliony ani tysiące. Organizacja ŚJ kolejny raz musiała zmieniać swoje fałszywe nauki i zmienili ją w 1995 roku.
Świat jeśli będzie istniał kolejne dekady to sytuacja będzie jeszcze gorsza, to co się nam wydaje jako spełnienie np 2 Tymoteusza 3:1-5 może mówić o sytuacji za np 20 albo 30 lat albo później. Wydarzenia od początku boleści po powrót Pana i Boga Jezusa Chrystusa na ziemię nie wydarzą się w przeciągu kilku miesięcy ale będzie to co najmniej kilka lat - nie mniej niż ponad 7 lat
Odpowiedz
#6
(22-12-2014, 06:39 AM)MieczDucha napisał(a):  2 Tymoteusza 3:1-5 może mówić o sytuacji za np 20 albo 30 lat albo później

Confused (2 Piotra 3:1-4)

(2 Piotra 3:9)

Czterej jeźdźcy apokalipsy:
KLIK>> http://zbawieni.files.cba.pl/zbawieni.com/archive/index6aca.html?thread-553.html
KLIK>> http://zwiastowanie.blogspot.com/2014/12/czterej-jezdzcy-apokalipsy.html

Co oznacza liczba 666? czy ludzie będą chipowani? Kim jest antychryst i człowiek bezprawia?
KLIK>> http://zwiastowanie.blogspot.com/2014/12/666-znamie-bestii.html

Źródło zła zdemaskowane:
KLIK>> http://zwiastowanie.blogspot.com/2014/12/kataklizmy-jak-z-przepowiedni-ludzie.html?q=ZDEMASKOWANE

Czego uczy nas Słowo Boże na temat Głoszenia Dobrej Nowiny?
KLIK>> http://zbawieni.files.cba.pl/zbawieni.com/archive/indexb76a.html?thread-554-1.html

Czym jest Dobra Nowina o Królestwie Bożym?
KLIK>> http://zwiastowanie.blogspot.com/p/czym-jest-dobra-nowina-o-krolestwie.html

Jak dostąpić zbawienia?
KLIK>> http://zwiastowanie.blogspot.com/2014/12/zbawienie-jak-go-dostapic-dyskusja-o.html


Smile
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości