Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adwentyzm
#1
do błędów poniżej wymienionych dodać należy że JEDNORODZONY BÓG JEZUS to nie Michał - ani w wydaniu organizacji Świadków Jehowy ani w wydaniu adwentyzmu : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=159http://www-studium.blogspot.com/p/chrzest.html :

""Wracam myślami do chrztu gdy stoję nad brzegiem Wisły i słyszę głos pastora: Przedstawiam tu razem poprzedni i obecny tok myslenia.

Czy wierzysz że Sabat jest dniem świętym … wierzę - ale co to ma wspólnego z chrztem i moim pozostawieniem grzechów w wodzie?

Czy wierzysz, że wśród darów Ducha Świętego,udzielonych Kościołowi Bożemu, szczególne miejsce zajmuje dar proroctwa, który jest znamieniem prawdziwego Kościoła Bożego ostatnich dni i że dar ten objawił się w Kościele Adwentystów DS w życiu i działalności E.G.White? -

Wierzę - mówią wszyscy, ale co to ma wspólnego z chrztem i oczyszczeniem moich grzechów? Obmyciem moich win i pozostawieniem ich w wodzie ? Przecież mam być zanurzony w śmierć Chrystusa a nie wiarę w E. White. Pastorzy nie umieją dzisiaj poruszać się w darach Ducha Świętego, bo nauczono ich jedynie historii i zasad wiary ale dary Ducha są dzisiaj dostępne. Zajmowanie się jedynie wiedzą i teoriami biblijnymi prowadzi do zwiedzenia, umysł z chęcią akceptuje teorie innych ludzi. Bóg nie powołał nas do głoszenia filozofii ale prowadzenia innych do Jezusa a wierzących do życia duchowego. Pastor powinien być ekspertem w walce z grzechami ludzi a nie podawaniem im wiedzy.

Czy wierzysz, że biblijny system dziesięcin i ofiar jest Boskim postanowieniem, mającym na celu utrzymanie dzieła Ewangelii, stanowiącym dowód uznania Boga jako właściciela wszystkich dóbr, człowieka zaś jako szafarza?

Wierzę – ale co to ma wspólnego z chrztem? Żadna ofiara w jakiejkolwiek postaci nie zostanie przez Boga przyjęta jeżeli dający robi to z obowiązku, bo taki jest nakaz prawa „Ochotnego dawcę Bóg miłuje” Jeżeli dajesz bo musisz tracisz tylko pieniądze, w niebie twój czyn nie został zapisany.

Czy uważasz, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem ostatków? .. Czy wyrażasz chęć członkostwa w lokalnej kongregacji Kościoła na świecie? "

Jak ktoś nie wierzy w w organizację o nazwie Kościół Adwentystów, Sobotę i E. White nie zostanie ochrzczony powiedział mi pastor. Więc z kim ja zawieram przymierze? Z Chrystusem czy organizacją i jej przedstawicielami.?

Czy wierzysz, że w r. 1844 rozpoczęło się (zgodnie prorocką rachubą "2300 wieczorów i poranków" - Daniel 8, 14)oczyszczenie niebieskiej świątyni, że żyjemy w "godzinie sądu Bożego"(sądu śledczego), w związku z czym głoszone jest na ziemi trój anielskie poselstwo, mające na celu przygotowanie ludzkości na zakończenie czasu łaski i powrót Chrystusa?

Wierzę chociaż nie sprawdziłem tej przepowiedni ale chyba pastor mnie nie oszukał. Ale co chronologia ma do mojego chrztu?


Czy wierzysz, że Bóg usprawiedliwia człowieka z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, że przestrzeganie przykazań Bożych jest dowodem wiary i miłości oraz, że "wiara bez uczynków jest martwa"?

Skoro z łaski jestem usprawiedliwiony a nie z uczynków zakonu więc przyjmuje zbawienie od Chrystusa i po co mi zatem do chrztu mówić o sobocie i pokarmach.?

Kapłani i laicy

Wszyscy wchodzą do wody Jakiś inny pastor z którym wcześniej nigdy nie rozmawiałem chrzci bo tylko on ma takie prawo, ponoć mój duchowny nie był jeszcze ordynowany, nie wiem co to takiego czy ewangelista Filip z Dz. Ap. był ordynowany przez kogokolwiek sam Tertulian napisał później jak to na początku chrześcijanie chrzcili

„Czy wy jako laicy nie jesteście kapłanami? .. Kiedy nie ma zebrania kościelnego, to także ofiarę składasz i chrztu udzielasz i kapłanem jesteś sam sobie, bo gdzie się trzech gromadzi tak jest kościół choćby byli to laicy” De exhort cast 7

Pomyślałem jakoś to nie biblijne że chrztu i wieczerzy mogą udzielać wybrańcy po szkole teologicznej, i to pośród nich jedni mogą a drudzy nie. A może ktoś wie gdzie to jest w Biblii napisane że wieczerze Pańską może udzielać tylko duchowny? Skoro wszyscy jesteśmy kapłanami to dlaczego jest ta różnica. W Kościele Katolickim to zrozumiałe, bo mówi się wprost że są kapłani i laicy i laikowi nie wolno udzielać komunii bo nie ma świeceń kapłańskich, adwentyzm ma to samo tylko nie mówi o tym.

Wchodzę do wody i słyszę głos pastora „Na wyznanie twojej wiary i na zlecenie Jezusa Chrystusa chrzczę cię.. „ Jak to czyli jestem chrzczony na to wyznanie wiary które było przed chrztem? Czyli teraz jestem chrzczony w imię sabatu, dziesięciny, E. White i roku 1844. Przecież to nie jest chrzest biblijny. Ochrzczony w wyznanie zasad wiary. Ochrzczony w doktryny kościelne a nie w śmierć Chrystusa, przymierze zawieram z zasadami wiary kościoła ADS a nie z Chrystusem.

Dz.Ap. 10:48
48. I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.

A to ciekawe kto w Dziejach Apostolskich był chrzczony w imię sabatu czy dziesięciny, jak to Filip powiedział do dworzanina

Dz.Ap. 8:36-37
„A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Co wyznał eunuch? Czy przynależność do organizacji chrześcijańskiej? Eunuchu powinien mu zapytać Filip. Czy wierzysz że chrześcijanie są kościołem Boga? Czy wierzysz w sąd ostateczny i tysiąclecie? Czy wierzysz w dar proroctwa jaki objawia się w Kościele Chrześcijańskim? Czy wierzysz w system darów i ofiar i będziesz wspierał Kościół darami? - to byłoby takie adwentowe.

Minęło już 25 lat od mojego adwentowego chrztu oto wraz z innym braćmi i siostrami ale nie z Kościoła ADS stoję nad brzegiem Jordanu, każdy kto przyjeżdża do Izraela korzysta z ponownego chrztu w Jordanie na odnowienie przymierza, tak samo w Kanie Galilejskiej pary małżeńskie odnawiają sobie ślub, składają ponowne przyrzeczenie wierności Wchodzę do rzeki Jordan aby przyjąć chrzest i to biblijny: Ktoś napisał takie jakie było u Eunucha czyli w czasach apostolskich:

„Przed wezwaniem Imienia Bożego i zanurzeniem, katechumen powinien złożyć wyznanie wiary, odpowiadając na pytania chrzciciela, na przykład:

Bracie/Siostro [imię], czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?
Czy wierzysz, że On zmarł za twoje grzechy i zmartwychwstał dla twojego usprawiedliwienia?

Chrzciciel wypowiada formułę chrzcielną w brzmieniu: Na podstawie twojego wyznania wiary i pragnienia Chrztu - chrzczę ciebie w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.Cytat:
Przed chrztem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego składasz specjalne ślubowanie, w którym na kilkadziesiąt pytań pastora musisz dać odpowiedzieć twierdzącą. Inaczej nie zostaniesz ochrzczony. Oto owe pytania (przytaczam na podstawie Prawa Wewnętrznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego):

Czy wierzysz, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym Słowem Bożym, jedyną i nieomylną regułą wiary i postępowania?

Czy wierzysz, że istnieje Bóg w Trójcy Świętej jedyny -Bóg Ojciec, Istota doskonała, wszechmogąca i nieskończona w miłości, Syn Boży -Jezus Chrystus oraz Duch Święty, trzecia osoba Bóstwa, dokonująca odrodzenia serc?

Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest twoim osobistym Zbawicielem, że umarł za grzechy świata, zmartwychwstał i wstąpił do nieba,gdzie oręduje jako jedyny pośrednik między człowiekiem, a Bogiem i skąd przyjdzie jeszcze raz?

Czy wierzysz, że wola Boża w zakresie moralności wyrażona została w dziesięciorgu przykazaniach Bożych, że przykazania te są święte i niezmienne, obowiązują wszystkich ludzi zawsze i wszędzie?

Czy wierzysz, że dniem świętym z ustanowienia Bożego jest- zgodnie z czwartym przykazaniem biblijnego dekalogu - siódmy dzień tygodnia,czyli sobota, której przestrzeganie jest dowodem posłuszeństwa i znakiem przynależności Bożej, że dzień ten należy święcić od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Czy święcisz już sobotę zgodnie z dekalogiem za wzorem Chrystusa, apostołów i matki naszego Zbawiciela, Marii?

Czy wierzysz, że Bóg usprawiedliwia człowieka z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, że przestrzeganie przykazań Bożych jest dowodem wiary i miłości oraz, że "wiara bez uczynków jest martwa"?

Czy wierzysz, że starotestamentowa świątynia była symbolemświątyni niebieskiej - prawdziwego ośrodka służby Bożej w Nowym Testamencie oraz zbawczego dzieła Chrystusa?

Czy wierzysz, że w r. 1844 rozpoczęło się (zgodnie prorocką rachubą "2300 wieczorów i poranków" - Daniel 8, 14)oczyszczenie niebieskiej świątyni, że żyjemy w "godzinie sądu Bożego"(sądu śledczego), w związku z czym głoszone jest na ziemi trój anielskie poselstwo, mające na celu przygotowanie ludzkości na zakończenie czasu łaski i powrót Chrystusa?

Czy wierzysz, że prawdziwy Kościół Boży jest społecznością ludzi wierzących w Boga, oczekujących na powtórne przyjście Chrystusa oraz zachowujących przykazania Boże i wiarę Jezusową, że głową tego Kościoła jest Chrystus, a celem - wspólnota wiary i modlitwy, doskonalenie charakteru, służba miłości i głoszenie Ewangelii zbawienia?

Czy wierzysz, że Chrystus ustanowił następujące obrzędy:chrzest dorosłych przez zanurzenie jako symbol wiary w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa, Wieczerzę Pańską pod postacią chleba i wina jako symbol ciała i krwi Pana oraz umywanie nóg - obrzęd pokory poprzedzający Wieczerzę Pańską?

Czy wierzysz, że wśród darów Ducha Świętego,udzielonych Kościołowi Bożemu, szczególne miejsce zajmuje dar proroctwa, który jest znamieniem prawdziwego Kościoła Bożego ostatnich dni i że dar ten objawił się w Kościele Adwentystów DS w życiu i działalności E.G.White?

Czy wierzysz, że biblijny system dziesięcin i ofiar jest Boskim postanowieniem, mającym na celu utrzymanie dzieła Ewangelii, stanowiącymdowód uznania Boga jako właściciela wszystkich dóbr, człowieka zaś jako szafarza?

Czy wierzysz, że każdy, kto pragnie być zbawiony, musi doznać odrodzenia, tj. zmiany charakteru i odnowy życia przez wiarę w Chrystusa, przyjęcie Słowa Bożego i moc Ducha Świętego, że winien wzrastać w wierze, prowadzić życie zgodne z wolą Bożą i uczestniczyć w życiu i działalności Kościoła?

Czy wierzysz, że chrześcijanin winien godnie reprezentować wyznawaną prawdę, w szczególności winien prowadzić etyczny i zdrowy tryb życia,wstrzymywać się od nieczystych pokarmów, napojów alkoholowych, palenia tytoniu i używania szkodliwych dla zdrowia narkotyków, stosować w ubiorze zasadę umiaru, prostoty i czystości, przestrzegać dobrych obyczajów, godziwych rozrywek, dbać o godność pracy, dostojeństwo chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny?

Czy wierzysz, że nieśmiertelnym jest jedynie Bóg, że dusza ludzka, czyli psychika, nie jest nieśmiertelna i że "umarli o niczym niewiedzą", lecz śpią w prochu ziemi aż do zmartwychwstania?

Czy wierzysz, że nieśmiertelność stanie się udziałem sprawiedliwych przy zmartwychwstaniu ciał podczas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, że nauki o nieśmiertelności duszy i życiu pozagrobowym, czyśćcu i wiecznych mękach piekielnych są niezgodne z Pismem Świętym?

Czy wierzysz, że Jezus Chrystus przyjdzie jeszcze raz osobiście, widzialnie, majestatycznie "z mocą i chwałą wielką", w otoczeniu zastępów anielskich, jako "Król królów i Pan panów" w celu urzeczywistnienia zbawienia, że nastąpi wówczas zmartwychwstanie i przemienienie sprawiedliwych oraz zabranie ich do królestwa niebieskiego, jak również zakończenie historii grzechu i zła?

Czy wierzysz, że czas powtórnego przyjścia Chrystusa określają przepowiedziane przez Pismo Święte "znamiona czasu", że chociaż "dnia i godziny" przyjścia Pańskiego nikt nie zna, to jednak wypełniające się "znaki" wskazują na powagę czasu, potrzebę uświęcenia serc i przygotowania się na spotkanie Pana?

Czy wierzysz, że tysiącletnie królestwo Chrystusa jest okresem pobytu sprawiedliwych w niebie między pierwszym, a drugim zmartwychwstaniem, że w tym czasie ziemia znajdować się będzie w chaosie, a szatan będzie uwięziony iże po upływie tysiąca lat nastąpi ostateczne zakończenie odwiecznych planów Bożych wobec ziemi i człowieka?

Czy wierzysz, że sąd ostateczny nad szatanem, jego zastępami i niepokutującymi grzesznikami odbędzie się po tysiącleciu na ziemi,w rezultacie czego zniweczeni zostaną na wieki, ziemia natomiast zostanie oczyszczona i odnowiona?

Czy wierzysz, że oczyszczona przez Boga i odnowiona ziemia stanie się wieczną i szczęśliwą ojczyzną zbawionych, że przestępstwo prawa Bożego nigdy już więcej nie zakłóci pokoju królestwa Bożego?

Czy wierzysz, że władza świecka jest ustanowiona przez Boga dla ochrony obywateli i utrzymania porządku w społeczeństwie, z czego wypływa religijny obowiązek poszanowania tej władzy w myśl nauki Słowa Bożego,zwłaszcza zasady: "Oddajcież tedy co jest cesarskiego - cesarzowi, a co jest Bożego - Bogu"?

Czy wierzysz, że wszyscy ludzie - bez względu na rasę,narodowość i wyznawaną doktrynę - są równi i osobiście odpowiedzialni przed Bogiem, że Bóg obdarzył każdego człowieka wolną wolą i że wolność sumienia i wyznania stanowi z ustanowienia Bożego elementarne prawo osobiste człowieka?

Czy w przypadku zbłądzenia i naruszenia biblijnych zasad wiary przyjmiesz napomnienie sług Bożych i zboru i czy zastosujesz się do niego?

Czy pragniesz zawrzeć przymierze z Panem przez chrzest i przyłączyć się do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czy jest to twoją dobrą i nieprzymuszoną wolą?


Od pewnego czasu można też stosować wersje skróconą owych punktów, jednak wszystkie wyżej wymienione nauki są zawarte także w tej skróconej wersji. Jest tam i o Ellen G. White i o sądzie śledczym. Tak więc,zanim zostaniesz ochrzczony w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego musisz podpisać się pod tym wszystkim, co Kościół ten naucza."
Odpowiedz
#2
Czy przeżycia które są napisane dotyczą Ciebie czy kogoś innego?
Odpowiedz
#3
(30-01-2014, 11:06 AM)krav napisał(a):  Czy przeżycia które są napisane dotyczą Ciebie czy kogoś innego?

kogoś innego, właściwie innych bo to jest o adwentyźmie
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości