Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Piotr Zimbarder
#21
(15-11-2014, 09:27 PM)Mała Mi napisał(a):  Watcher napisał:

Cytat:Zobacz co mówi do nas Bóg:

Cytat:
Niech z waszych ust nie wychodzi żadna zgniła wypowiedź, lecz wszelka wypowiedź dobra ku zbudowaniu, stosownie do potrzeby, aby słuchającym udzielić czegoś korzystnego.

Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem. Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi,tkliwie współczujący,wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył.

Efezjan 4:29-32

Zobacz, co mówi do nas BÓG?

Tego NIGDY BÓG WIEKUISTY nie powiedział!!! jak mogłeś zacytować słowa jakiegoś tam pisarza jako Słowa samego Boga - Stwórcy Świata!?

Zrób tak jeszcze raz - to nie zostawię na tobie suchej nitki!


Undecided
Bóg powiedział (za pośrednictwem ludzi bo ludzie byli tylko narzędziem do spisywania jego ksiąg) nie tylko to co jest w Efezjan 4:29-32 ale powtarzał te same rzeczy i to przez kilka tysięcy lat do wszystkich pokoleń żyjących na tej ziemi w różnych księgach biblijnych, w psalmach, najwięcej w przypowieściach, itp. oto niektóre podobne przykłady:

PSALMÓW 39:2
Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym; włożę munsztuk w usta moje, póki niepobożny będzie przedemną.

Psalm 15:
Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego.

Przyp. 4:23:
Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

Smile
Odpowiedz
#22
Chciałbym aby moja Biblia miała taki filter, że tylko słowa które powiedział Bóg albo Jezus są na czerwono.
Cała Biblia od początku do końca, od Księgi Rodzaju aż do Objawienia.
Coś takiego byłoby bezcenne.
Odpowiedz
#23
Watcherze, napisałeś:
Cytat:Bóg powiedział (za pośrednictwem ludzi bo ludzie byli tylko narzędziem do spisywania jego ksiąg) nie tylko to co jest w Efezjan 4:29-32 ale powtarzał te same rzeczy i to przez kilka tysięcy lat do wszystkich pokoleń żyjących na tej ziemi w różnych księgach biblijnych, w psalmach, najwięcej w przypowieściach

Jeżeli Bóg przemawiał przez proroków, to mówił: Tak mówi Pan lub Tak mówi Bóg. Dlatego nie można pisać że słowa Pawła są Słowami Boga, to kłamstwo i nadużycie. Po prostu napisz: tak mówił Paweł i to wtedy będzie zgodne z prawdą.
Odpowiedz
#24


Bóg dał nam wszystkim coś za co możemy być Mu naprawdę wdzięczni. Darem jest Biblia, książka, która pochodzi wprost od Niego. Ta niezwykła Księga wyjawia rzeczy, o których nie dowiedzielibyśmy się w żaden inny sposób, co więcej jako jedyna książka przetrwała tyle tysięcy lat i jest najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie.
Bóg nie jest tyranem bez znieczulicy aby ludzi zwodzić tak jak robi to szatan i z pewnością zadbał już dawno temu aby Jego księga była kompletna już od 2000 lat.

To szatan i antychryści próbują wmawiać że Bóg od nas nie dba i że pozwolił na oszustwa biblijne, to szatan i ludzie pod Jego wpływem chcieli niszczyć biblię, lub nie pozwalali zwykłym śmiertelnikom dostępu do niej przez setki lat "ciemnogrodu" - tak tak były takie czasy że biblia była niedostępna dla ludzi mimo to przetrwała do dziś i dziś jest najbardziej rozpowszechnioną księgą - to widać że Bóg nie pozwoli na to aby księga ta zniknęła z historii świata.

Bo Biblia jest ‛natchniona przez Boga’ (2 Tymoteusza 3:16). Jak to rozumieć? Ona sama tak odpowiada: „Ludzie mówili od Boga, uniesieni duchem świętym” (2 Piotra 1:21). Zilustrujmy to przykładem: Przedsiębiorca zleca sekretarce napisanie listu. Ale skoro znajdą się tam jego myśli i dyspozycje — będzie to jego list, nie sekretarki. Czasami sekretarka pisze własnymi słowami tak samo apostołowie i ludzie w starożytności opisywali jak te sprawy widzieli z perspektywy tamtych czasów, np. apostoł Jan swoje wizje opisywał w taki sposób ponieważ nie był w naszych czasach i nigdy nie widział elektroniki, techniki, czołgów, helikopterów itp.

Pisarze biblijni byli jak współczesna sekretarka szefa, choć sekretarka może pisać w imieniu szefa i swoimi pismem to jednak taki list adresowany jest jako list od szefa, który go autoryzuje. Podobnie Biblia zawiera przesłanie od Boga, a nie od ludzi, którzy ją spisali. Jest więc naprawdę „słowem Boga” (1 Tesaloniczan 2:13).
Jeśli obecnie gdy czasy ostateczne się przybliżyły a Bóg nadal popiera cała swoją biblię to znaczy że cała biblia jest przez Niego natchniona. Wymysł aby eliminować apostołów Pawła, Łukasza, a nawet niektóre księgi starego testamentu to wymysł tylko niektórych ludzi.


Jeśli ktoś chce niech zapozna się z tym artykułem omawiającym przykłady że biblia to książka niezwykła pod względem spójności, dokładności historycznej czy naukowej:
http://www.jw.org/pl/publikacje/książki/czego-uczy-biblia/biblia-księga-od-boga

Jak już mówiłem nie da się obecnie skreślić żadnego rozdziału z tej księgi bo obecnie tworzy ona spójną całość, ten kto przeczytał/przesłuchał z pomocą Boga ten zrozumie że jest to spójna całość nie dająca się wyeliminować w żadnym z fragmentów.
Biblię spisywano ponad 1600 lat. Jej pisarze pochodzili z różnych epok i środowisk. W gronie tym znaleźli się rolnicy, rybacy i pasterze, lecz także prorocy, sędziowie i królowie. Ewangelista Łukasz był lekarzem, Paweł z kolei faryzeuszem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Pomimo takich różnic między pisarzami Biblia od początku do końca tworzy spójną całość. Pierwsza księga biblijna opowiada, jak się zaczęły problemy ludzkości. Ostatnia ukazuje, że cała ziemia stanie się rajem, czyli pięknym ogrodem. Biblia przedstawia w sumie tysiące lat historii i stopniowo odsłania kolejne szczegóły zamierzenia Bożego. Jej spójność jest naprawdę uderzająca, a właśnie tym powinna się cechować Księga pochodząca od Boga.

Co szczególnego napisał o „słowie Bożym” apostoł Paweł?

Biblia jest niezwykłą Księgą, ale jej wartość nie polega jedynie na wewnętrznej spójności, zgodności z nauką, rzetelności historycznej, praktyczności czy wiarygodności proroctw. Chrześcijański apostoł Paweł napisał, że „słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą, i jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a także stawów i ich szpiku, i jest zdolne rozeznać myśli i zamiary serca” (Hebrajczyków 4:12). To co głosi apostoł Paweł i jak i inni pisarze biblijni nie może pochodzić od człowieka, są to tak mądre sformułowania i teksty że przewyższają one mądrość ludzi.

I tę dyskusję co do wiarygodności poszczególnych ksiąg można już zakończyć stwierdzeniem że albo w to wierzysz albo nie - darem od Stwórcy jest wolna wola, masz wybór. Wierzysz w biblię że pochodzi od Boga albo nie wierzysz, wiara tylko w niektóre księgi nie jest wiarą prawdziwą, jest wiarą antychrysta. Exclamation
Odpowiedz
#25
Cytat:To szatan i antychryści próbują wmawiać że Bóg od nas nie dba i że pozwolił na oszustwa biblijne, to szatan i ludzie pod Jego wpływem chcieli niszczyć biblię, lub nie pozwalali zwykłym śmiertelnikom dostępu do niej przez setki lat "ciemnogrodu" - tak tak były takie czasy że biblia była niedostępna dla ludzi mimo to przetrwała do dziś i dziś jest najbardziej rozpowszechnioną księgą - to widać że Bóg nie pozwoli na to aby księga ta zniknęła z historii świata.

To w sumie bardzo ciekawe. Mogłoby tak być. I jest w tym dużo sensu.
Ale co z kąkolem i pszenicą i fałszywymi prorokami?
Odpowiedz
#26
Cytat:I tę dyskusję co do wiarygodności poszczególnych ksiąg można już zakończyć stwierdzeniem że albo w to wierzysz albo nie - darem od Stwórcy jest wolna wola, masz wybór. Wierzysz w biblię że pochodzi od Boga albo nie wierzysz, wiara tylko w niektóre księgi nie jest wiarą prawdziwą, jest wiarą antychrysta.

To się jeszcze okaże, czy nie jest wręcz odwrotnie. Ja wierzę, że Księgi prorockie, Księga Henocha, Apokalipsa i ew. Jana były całkowicie natchnione przez Boga, całkowicie! Dlaczego wiara w najbardziej autoryzowane Słowo Boże jest wiarą antychrysta? Do czego prowadzi czytanie tylko tych Ksiąg? Czy mądrzejsze jest czytanie Ksiąg prorockich, Apokalipsy, Słów Chrsytusa z ewangelii i karmienie się tymi Słowami, czy czytanie Listów Pawła i brak czasu na Prawdziwy Pokarm dany nam przez Ojca i Syna? Każdy ma wolną wolę, swoje poznanie i inną mądrość w sobie, pochodzącą od Boga, dlatego ja NIGDY nie zamienię Prawdziwego Pokarmu, pochodzącego ze Słów Wiekuistego Boga na np. Listy Pawła !!!
Chcę rozmyślać nad każdymi kilkoma wersami Bożych Słów długi okres czasu i dlatego nie zamierzam zajmować mego czasu na czytaniu długich, zagmatwanych, nieścisłych, za każdym razem o innym znaczeniu pism, tak jak tutaj poruszanego pisarza biblijnego- Pawła! http://zbawieni.com/showthread.php?tid=506&pid=3970#pid3970

Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy

Być może Bóg pozwolił na wydanie Biblii w takiej właśnie formie, żeby sprawdzić czy owce pójdą za Jego głosem, czy będą Go szukały z całego serca? Czy tylko Jego Słowami będą się chciały karmić? szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy poznanie rośnie... (Wersja Teodocjona) Daniela 5, 4Ty, Danielu, trzymaj w ukryciu te słowa. Zamknij pieczęciątę księgę, aż to się zacznie spełniać, aż wielu przyjmie naukę i przeważy mądrość"

Jana 10;27 „Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną”

Jana10, "1Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
"


Chcę poznać TYLKO I WYŁĄCZNIE Głos Mego Pasterza, żeby się nie pomylić i nie pójśc za obcym!

Ap 12, 9...diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię
Odpowiedz
#27
Jeśli owce Chrystusa słuchają tylko Jego głosu, a za obcym nie pójdą, to oznacza, że Henryk nie ma żadnej zasługi w tym że krytykuje listy Pawła.
Bo ze słów Chrystusa wynika, że prawdziwa owca, czyli potomstwo Ludu Bożego naturalnie wykryje jad i kłamstwo w Biblii gdziekolwiek ono jest.
Będzie akceptować wyłącznie to co pochodzi od Boga, a to co od obcego odrzucać.
Czyli Henryk w najlepszym wypadku przyśpieszył rozpoznanie fałszu w listach Pawła, ale tego nie dokonał.
Owce Chrystusa same bez niczyjej pomocy do tego by doszły tak wynika ze Słów Chrystusa!
Ale jak ma sie do tego globalne zwiedzenie? Skoro owce będą słuchać tylko głosu Chrystusa to znaczy że nie można ich zwieść?
Czy to znaczy, że tylko te owce, które wiedzą co jest fałszem w Biblii a co nie, to one są prawdziwymi owcami Chrystusa?
A co z resztą? Jak do tej sprawy ma sie zwiedzenie? Tyle pytań a odpowiedzi tak mało.
Odpowiedz
#28
(16-11-2014, 09:06 AM)Melantiq napisał(a):  Chciałbym aby moja Biblia miała taki filter, że tylko słowa które powiedział Bóg albo Jezus są na czerwono.

Cała biblia jest na czerwono, nawet kropka na końcu księgi objawienia.

Smile
Odpowiedz
#29
(16-11-2014, 12:20 PM)Mała Mi napisał(a):  
Cytat:I tę dyskusję co do wiarygodności poszczególnych ksiąg można już zakończyć stwierdzeniem że albo w to wierzysz albo nie - darem od Stwórcy jest wolna wola, masz wybór. Wierzysz w biblię że pochodzi od Boga albo nie wierzysz, wiara tylko w niektóre księgi nie jest wiarą prawdziwą, jest wiarą antychrysta.

To się jeszcze okaże, czy nie jest wręcz odwrotnie. Ja wierzę, że Księgi prorockie, Księga Henocha, Apokalipsa i ew. Jana były całkowicie natchnione przez Boga, całkowicie! ...

Według jakiego klucza tak sądzisz? Jakiego algorytmu użyłaś, że po jego zastosowaniu okazało się, że natchnione są tylko Księgi prorockie, Apokalipsa i ew. Jana oraz dodatkowo apokryf - tzw. Księga Henocha? Co z resztą Ksiąg?

Co oznacza określenie 'całkowicie natchnione przez Boga'. Czy Księga może być natchniona częściowo?
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję. Pisuję też na http://ewangelia.net.pl/
Odpowiedz
#30
(16-11-2014, 02:11 PM)post napisał(a):  
(16-11-2014, 09:06 AM)Melantiq napisał(a):  Chciałbym aby moja Biblia miała taki filter, że tylko słowa które powiedział Bóg albo Jezus są na czerwono.

Cała biblia jest na czerwono, nawet kropka na końcu księgi objawienia.

Smile

Zaczyna chyba do mnie docierać, że sprawa z listami Pawła i z całym fałszowaniem Biblii zostanie przezemnie zrozumiana dopiero gdy nadejdzie czas ostateczny i Bóg ujawni całą Prawde światu.
W tej chwili nie wiem nic, niczego nie jestem pewien, wszystko można sobie tłumaczyć jak sie chce, i niewiadomo kto kłamie, kto zwodzi, nic niewiadomo.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości