Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Apostoł Paweł! Brak słów!
#1
Paweł z Tarsu
Wykształcony w Jerozolimie faryzeusz; początkowo prześladowca chrześcijan. Pod wpływem wydarzenia w drodze do Damaszku około 35/36 roku, nawrócił się i przyjął chrzest. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu

Paweł faryzeusz...No cóż...

OPIS
Faryzeusz jest jednym z trudniejszych przeciwników, mogą występować u niego wszystkie cechy opisane poniżej albo tylko niektóre. Faryzeusz jest bardzo obłudny w swoim postępowaniu, jest dwulicowy - udaje kogoś innego, uważa się za dziecko Boga i potomstwo Abrahama, ale w rzeczywistości[b] realizuje ukryte zamiary swojego ojca diabła[/b]. Jest bardzo niebezpieczny podobnie jak diabeł spiskuje, wystawia na próbę, używa różnych technik i sformułowań aby podchwycić kogoś w mowie i oskarżyć. Nie waha się się doprowadzić do zabójstwa proroka. To właśnie faryzeusze doprowadzili do śmierci Jezusa i ściągnęli na siebie Jego krew. Faryzeusz jest chciwy na pieniądze i na uznanie ludzi, dla pozoru odprawia długie modlitwy i zachowuje posty, uważa się za osobę religijną, ale nie dąży do nawrócenia innych osób tylko ma ich w pogardzie. Myśli, że jest kimś lepszym od innych, bo należy do Narodu Wybranego, ale kiedy przyszedł obiecany Mesjasz - Pan Jezus to faryzeusze nie przyjęli Go: „Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie.” (J 5,43)

A OTO CO SAM JEZUS POWIEDZIAŁ O FARYZEUSZACH!
„Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.[/b] W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi.” (J 8,37-50)

Jak to możliwe, że Faryzeusz, Paweł, dziecko diabła nawrócił się?
Nie ma takiej opcji! Oto Słowa Boga!
Rdz 3, 9-15 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty.

Czy nadal pomimo, że Jezus i Bóg Ojciec twierdzili co innego, wy uważacie, że Paweł, faryzeusz, dziecko diabła mógł się nawrócić? Zastanówcie się, bo " Kto jest z Boga, słów Bożych słucha"

Zakończę Słowami Jezusa:
Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?
Odpowiedz
#2
Jezus nie mógł przyjść do faryzeusza i ustanowić takiego 12 apostołem!
To nie ma sensu i Sprawiedliwości Bożej! Plemię żmijowe nie może nawrócić się, bo oni są dziećmi szatana! Oni nigdy nie będą zapisani w Księdze Żywota!

Paweł jako dziecko diabła, bardzo inteligentna i przebiegła postać napisał ewangelię, która nie jest Chrystusową, tylko ewangelią szatana! Dlatego występuje tutaj jawny konflikt pomiędzy jego ewangelią a ewangelią Chrystusową!

Rozwinę ten spór oraz kłamstwa i herezje Pawła bardzo dokładnie teraz:

List do Galacjan
1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
1:7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

A kto głosił inną ewangelię niż Paweł?

Jakub brat Jezusa. Jakub podkreśla, że miłość to wypełnianie Prawa, a więc uczynków, podczas gdy Paweł naucza, że uczynki są bez znaczenia jeśli człowiek wierzy, bo wiara niezależna od uczynków.

List Jakuba 2
14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? 15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? 17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz _ Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. 20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? 22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. 23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? 26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

Co na to ewangelia Pawłowa?
Rz:3 26 Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
3:27 Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.
3:28 Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

Gal 3:22 Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
3:23 Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.
3:24 Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

Sam Chrystus też oczywiście głosił odmienną ewangelię od Pawłowej:
Apokalipsa 20
12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jana14: 15 "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."
CHRYSTUS mówi: przestrzegać przykazań będziecie Z MIŁOŚCI nie z WIARY!!!

Gal3: 11 A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
3:12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

UWAGA! APOKALIPSA mówi także o sądzie i zbawieniu człowieka na podstawie uczynków! NIE WIARY!

xxxxxxxxxxxxx

PATRZ TUTAJ JAKUB vs. PAWEŁ ciąg dalszy:

Jak 2 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz _ Lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Rz2:36 Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

Gal3:22 Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

A tutaj niby małe nic a jednak ma kolosalne znaczenie, bo ujawnia kłamstwo Pawła:
Gal 1;18 Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni piętnaście;
1:19 A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.
1:20 A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię.

Jak to najpierw był u Piotra Kefasa 15 dni, później pisze, że innego apostoła nie widział oprócz Jakuba? Przecież pisze o dwóch, których widział! A woła, że innego oprócz Jakuba nie widział! A najgorsze że wzywa Boga na świadka jego prawdomówności! KŁAMCA!
Odpowiedz
#3
(20-07-2014, 11:12 PM)Mała Mi napisał(a):  A OTO CO SAM JEZUS POWIEDZIAŁ O FARYZEUSZACH!
„Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.[/b] W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi.” (J 8,37-50)

Jak to możliwe, że Faryzeusz, Paweł, dziecko diabła nawrócił się?

Chrystus również powiedział tak:

BT - Mateusza 23:1-3

(1) Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
(2) Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
(3) Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Skoro miano zachowywać polecenia zwykłego faryzeusza, choć ich nie naśladować - kontekst wersetów i dalsza część jasno wskazuje w czym rzecz - to cóż dopiero mówić o nawróconym faryzeuszu.

Pytasz, jak to możliwe, że faryzeusz nawrócił się? Tak, jak każdy grzesznik może się nawrócić, tak i Paweł mógł się nawrócić.
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję. Pisuję też na http://ewangelia.net.pl/
Odpowiedz
#4
Nie może się nawrócić faryzeusz, bo miał diabła za ojca.
Jego odmiana przeczyłaby Słowom Jezusa J 8:37-50. oraz Słowom Boga Rdz3, 9

Bóg wprowadził wieczny podział między Dziećmi Bożymi a Plemieniem Żmijowym! To jest wieczna wojna! A broń jaką zastosował Paweł jest ogromnym ciosem dla Ewangelii Chrystusa, ale są ludzie, którzy budzą się w Prawdzie!

Zostaliśmy oszukani! Dla mnie nie ma nawet cienia wątpliwości. Wierzę Bogu Ojcu i Synowi!
Odpowiedz
#5
(21-07-2014, 09:01 AM)Mała Mi napisał(a):  Nie może się nawrócić faryzeusz, bo miał diabła za ojca.
Jego odmiana przeczyłaby Słowom Jezusa J 8:37-50. oraz Słowom Boga Rdz3, 9

Bóg wprowadził wieczny podział między Dziećmi Bożymi a Plemieniem Żmijowym! To jest wieczna wojna! A broń jaką zastosował Paweł jest ogromnym ciosem dla Ewangelii Chrystusa, ale są ludzie, którzy budzą się w Prawdzie!

Zostaliśmy oszukani! Dla mnie nie ma nawet cienia wątpliwości. Wierzę Bogu Ojcu i Synowi!

Co to znaczy według Ciebie mieć diabła za ojca? Chyba nie masz na myśli nefilimów?

Wyjaśnij mi, biorąc pod uwagę to, co napisałaś - dlaczego Chrystus powiedział:

BT - Mateusza 23:3
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję. Pisuję też na http://ewangelia.net.pl/
Odpowiedz
#6
Zobacz Chrystus powiedział tak do faryzeuszy:
"Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma."

Jak ktoś taki może się nawrócić?
Paweł był faryzeuszem! Nie mógł się nawrócić, bo on pochodził z plemienia szatana, rozumiesz? Żadne dziecko diabła nie może się nawrócić!

To jest podstawa, żeby wziąść pracę Pawła pod wielką lupę! I jak zbadasz jego mowę i twierdzenia, nie masz czerwonego światła? Nie widzisz sprytu i kunsztu w unieważnianiu Słów Jezusa i tych, co go naprawdę znali i kochali i zostali upoważnieni do głoszenia Prawdziwej Ewangelii?

Cyprian, Paweł urodził się ze skażonymi genami, źle czynił, znęcał się z lubością nad ludem Bożym i zostawił po sobie dzieło, które wzięte pod lupę przeczy Słowom Jezusa!

Popatrz na dziejszych przedstawicieli plemienia żmijowego: Sekta Chabad Lubavitch, Syjoniści, Kabaliśći, Elita rządząca światem, Izrael! Kto z nich mógłby się nawrócić? Oni mają skażenie genetyczne, pochodzą od Kaina, są dziećmi diabła!

BT - Mateusza 23:3
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Jezus powiedział: Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Nie mogą czynić, bo są kłamcami, zwodzicielami, nienawidzącymi Boga i Ludu Bożego!
Odpowiedz
#7
(21-07-2014, 09:01 AM)Mała Mi napisał(a):  Nie może się nawrócić faryzeusz, bo miał diabła za ojca.
Jego odmiana przeczyłaby Słowom Jezusa J 8:37-50. oraz Słowom Boga Rdz3, 9

Bóg wprowadził wieczny podział między Dziećmi Bożymi a Plemieniem Żmijowym! To jest wieczna wojna! A broń jaką zastosował Paweł jest ogromnym ciosem dla Ewangelii Chrystusa, ale są ludzie, którzy budzą się w Prawdzie!

Zostaliśmy oszukani! Dla mnie nie ma nawet cienia wątpliwości. Wierzę Bogu Ojcu i Synowi!

Błądzisz coraz bardziej. Potomstwo diabła to nie jest potomstwo genetyczne - przeczytaj jeszcze raz albo wiele razy m.in 8 rozdział Ewangelii Jana ale wpierw poproś Chrystusa o ukazani Ci prawdy.

Ja podam jeszcze inny fragment : " Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować; (12) nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe" - 1 list apostoła Jana 3:8-12 BW


Jeśli dziecko diabelskie to to które grzeszy i nie miłuje, nie postępuje sprawiedliwie i nie może wg Ciebie się nawrócić - to czym jest nawrócenie ?? Ty żyłaś bez grzeszenia, w miłości i sprawiedliwości ?? Bo ja nie ewidentnie byłem dzieckiem diabła - w sidłach rozpusty z kobietami, pornografii, masturbacji, miłości do pieniędzy, miłości do świata nienawiści, agresji, obrzydliwego języka, kultu ciała, i wielu innych złych rzeczy i postępowań - Jezus Chrystus Stwórca Wszechrzeczy - uwolnił mnie od tych rzeczy i przemienił moje myślenie, postępowanie i nadal przemienia - jak to możliwe ?? przecież byłem dzieckiem diabła wg listu Jana.


"My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci" - 1 list Jana 3:14 BW - apostoł Jan pisze że można przejść ze śmierci do życia - czyli można przejść od dziecka diabelskiego do dziecka Bożego - to ewidentnie obala twoją teorię czy teorię Henryka Kubika o genetycznych potomkach. Kto nie miłuje nie jest dzieckiem Bożym a apostoł Jan pisze że również on przeszedł od śmierci czyli niemiłowania a więc kiedyś nie był dzieckiem Bożym.

, "Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego" - Ewangelia Jana 1:12 BW - nikt nie rodzi się dzieckiem Bożym, dzieckiem Bożym zostaje się przez żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale przeczytaj m.in jak pisałem jeszcze raz 8 rozdział Ewangelii Jana - tam wyraźnie pisze że dzieci diabła to dzieci duchowe a nie genetyczne. Dam Ci również dobrą radę - odstaw te teorie, najlepiej odejdź na pewien czas od internetu, wycisz się w modlitwie - zacznij prosić o ukazanie prawdy w Biblii i skup się na Biblii. Jeśli nie jesteś w niewoli komputera i teorii kospiracyjnych a zależy Ci na prawdzie i zbawieniu to wróć do źródła - nie ufaj sobie, ani mi ani Henrykowi Kubikowi czy innym ludziom ale szukaj prawdy u Chrystusa bo On jest prawdą i On ją ukazuje, pozdrawiam


,
Odpowiedz
#8
(21-07-2014, 09:28 AM)Mała Mi napisał(a):  Zobacz Chrystus powiedział tak do faryzeuszy:
"Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma."

Dlatego Ci się zapytałem, co według Ciebie znaczy mieć diabła za ojca.

(21-07-2014, 09:28 AM)Mała Mi napisał(a):  Jak ktoś taki może się nawrócić?
Paweł był faryzeuszem! Nie mógł się nawrócić, bo on pochodził z plemienia szatana, rozumiesz? Żadne dziecko diabła nie może się nawrócić!

Zaraz się to wyjaśni, ale tylko wtedy, gdy sobie odpowiesz na pytanie, co to znaczy mieć diabła za ojca.

(21-07-2014, 09:28 AM)Mała Mi napisał(a):  To jest podstawa, żeby wziąść pracę Pawła pod wielką lupę! I jak zbadasz jego mowę i twierdzenia, nie masz czerwonego światła? Nie widzisz sprytu i kunsztu w unieważnianiu Słów Jezusa i tych, co go naprawdę znali i kochali i zostali upoważnieni do głoszenia Prawdziwej Ewangelii?

Cyprian, Paweł urodził się ze skażonymi genami, źle czynił, znęcał się z lubością nad ludem Bożym i zostawił po sobie dzieło, które wzięte pod lupę przeczy Słowom Jezusa!

Czyli z jakimi genami? Czy jesteś genetykiem i potrafisz określić, które geny są skażone, a które nie? Wiem z historii powszechnej, że już niektórzy się zajmowali czystością genów i wyszło z tego wielkie zło.

Skoro idziesz w kierunku materialnym, że materia - geny - określa, kto jest dobry, a kto zły, i że materia - geny - określa, kto jest skażony, a kto nie; to powiedz mi jak na podstawie tych genów mogę to określić. Bo to, co materialne, jest do określenia przez eksperyment, liczbę, itp. Czy możesz mi powiedzieć, który składnik genotypu wskazuje na skażenie i pochodzenie od diabła? I czym dokładnie różnią się genotypy diabelskie od nieskażonych?

(21-07-2014, 09:28 AM)Mała Mi napisał(a):  Popatrz na dziejszych przedstawicieli plemienia żmijowego: Sekta Chabad Lubavitch, Syjoniści, Kabaliśći, Elita rządząca światem, Izrael! Kto z nich mógłby się nawrócić? Oni mają skażenie genetyczne, pochodzą od Kaina, są dziećmi diabła!

Czy jesteś na 100% pewna, że nikt z tych ludzi się nie nawrócił? Masz jakieś dowody?

(21-07-2014, 09:28 AM)Mała Mi napisał(a):  BT - Mateusza 23:3
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Jezus powiedział: Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Nie mogą czynić, bo są kłamcami, zwodzicielami, nienawidzącymi Boga i Ludu Bożego!

Dlaczego nie odnosisz się do pierwszej części tego wersetu? Druga część jest zrozumiała, nie trzeba jej wyjaśniać, bo ona wraz z całym kontekstem wersetów sama się wyjaśnia. Ale pierwsza część się kłóci się z Twoją tezą. Jeśliby faryzeusze byli potomkami diabła w materii, to jakim cudem Chrystus miałby mówić ludziom "czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą".

Cały ród ludzki wywodzi się od Noego i jego rodziny, od ośmiu osób. I to nawet Paweł podkreślał, o ile dobrze pamiętam. Mówienie, że diabeł wmieszał swoje geny w materię jest przekłamaniem. Jest nową modą "łowienia" nefilimów, tak bardzo propagowaną na zbawienie.com. Jest to wytrych, którym się nieudolnie próbuje wyjaśnić zło na Ziemi. Że to nie ludzie, tylko nefilimy. Mówi się o skażonych genach, a nie definiuje się czym te skażone geny są. Porażająca logika, a raczej jej brak.

Czy faryzeusze byli potomkami diabła w dosłownym, materialnym sensie? Czy mieli skażone geny? Nie! Mała Mi, naprawdę tego nie widzisz i dajesz się wciągnąć w te bajki o nefilimach. Przecież przywoływałaś wersety ew. Jana 8:37 - 50. I ten trzydziesty-siódmy werset mówi wyraźnie:

Cytat:BT
Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki.

BW
Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

BG
Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca.

Grecki STR
οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν

tł ang. słowo po słowie: I know that seed of Abraham you are.

tł. pol. z ang. Wiem, że jesteście nasieniem Abrahama.

Czy potrzeba więcej, aby kłamliwą bajkę o skażonych genach obalić?

O co więc chodzi w określeniu "mieć diabła za ojca"? Nie o materię, tylko o ducha i wynikającymi z tego ducha myślami i uczynkami - bo wtedy są one złymi myślami i złymi uczynkami. Tak ja to rozumiem.

O nefilimach też był spór swego czasu, w którym sam się udzielałem, na kilku forach - http://bible.4um.pl/viewtopic.php?f=5&t=279
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję. Pisuję też na http://ewangelia.net.pl/
Odpowiedz
#9
Do Cypriana:
Nie zgadzam się, że określenie użyte przez Chrystusa: mieć diabła za ojca odnosi się do charakteru i osobowości! To określenie odnosi się do plemienia żmijowego. Wiec odpowiadam na Twoje pytanie:
Cytat:Dlatego Ci się zapytałem, co według Ciebie znaczy mieć diabła za ojca.

Być częścią drugiej rasy na ziemi, między którą a naszą Bóg ustanowił nieprzyjaźń! Rdz3,15

Cytat:Czyli z jakimi genami? Czy jesteś genetykiem i potrafisz określić, które geny są skażone, a które nie? Wiem z historii powszechnej, że już niektórzy się zajmowali czystością genów i wyszło z tego coś złego?
Istoty, które torturują, mordują rytualnie, zniewalają narody lichwą, podatkami, uprawiają pedofilię, nekrofilię, bawią się w Bohemian Grove i tym podobnych miejscach na całym świecie w polowanie na dzieci, a później gwałcenie i mordowanie ich, czy to Dzieci Boże? Istoty z Jego Kodeksem wyrytym w sercu i sumieniem Bożym?
Czy KRK prowadzący inkwizycję, wojny święte, torturujący, uprawiający handel dziećmi, ludźmi, zajmujący się prostytucją i handlem narkotykami, inspirator wojen światowych jest Kościołem Chrystusa? Stąd moje zdziwienie nad genami takich ludzi, którzy są zdolni do takich rzeczy! Na pewno nie są Dziećmi Bożymi!

Skoro Bóg powiedział: Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie, a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo jej: ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę." (Rdz 3, 15)

POTOMSTWO SZATANA zabiło CHRYSTUSA ("zmiażdżyło mu piętę"). Faryzeusze doprowadzili do śmierci Jezusa.
Odpowiedz
#10
Mała Mi. Ja tylko chcę, byś się odniosła do słów Chrystusa, które przytoczyłem w kilku przekładach i w grece. Chrystus do tych, o których powiedział, że mają diabła za ojca, wcześniej powiedział: Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama. Tym samym potwierdził ich materialny rodowód. Jeśli się z tym nie zgadzasz, to powiedz jak ten fragment rozumiesz. Przeczytaj też post MD, gdzie masz wytłuszczone kim są dzieci Boże, a kim dzieci diabelskie.
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję. Pisuję też na http://ewangelia.net.pl/
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości