Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
zastraszeni m.in Świadkowie Jehowy
#21
[Obrazek: indeksflp.jpg]"Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 7 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. 8 Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. 
9 Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. 10 Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. 11 Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi; 12 Mówiąc: Oznajmię twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę ci śpiewał. 13 I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. 17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 18 A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach." - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:6-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Słowo (Bóg) ciałem (człowiekiem) się stało - Ewangelia Jana 1:14. Podczas swego 33 letniego - Jezus był mniejszy od aniołów, nic więc dziwnego że był wtedy również mniejszy od OJCA : 
"Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca" - Ewangelia Jana 10:29 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem: Idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja" - Jan 14:28 UBG - skoro aniołowie byli wtedy również więksi, to naturalne że Ojciec był większy, ale dlaczego apostołowie mieli się radować ?? 
A dlatego, że Pan Jezus ponownie miał wrócić do swojego stanu przed wcieleniem, a więc stanu równego z Ojcem. Przed wcieleniem mieli równą naturę i po zmartwychwstaniu ponownie mają równą naturę. Ponownie Pan Jezus jest większy od aniołów, a równy OJCU. Słusznie więc apostołowie powinni się wtedy radować.
"A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat" - Ewangelia Jana 17:5 UBG. Werset np Jan 17:3 - trzeba odczytać w perspektywie kenozy i w perspektywie np 1 listu apostoła Jana gdzie również Pan Jezus nazwany jest prawdziwym Bogiem. 

                        PODDANY

"Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich" - 1 Koryntian 15:28 UBG

To, że jedyny Syn będzie poddany OJCU nie oznacza że Syn nie jest Bogiem, nie oznacza że ma niższą naturę. Słowo poddany to HYPOTASSO - strong 5293. To samo słowo użyte jest w Ewangelii Łukasza 2:51 - gdzie mowa, że 12 letni Jezus był poddany Marii i Józefowi.

"Żony, bądźcie poddane [HYPOTASSO] swym mężom, jak przystoi w Panu" - Kolosan 3:18 UBG - to nie oznacza, że żona ma niższą naturę od mężą. Mąż nie jest nadczłowiekiem, albo kobieta nie jest jakimiś gorszym człowiekiem, podczłowiekiem - ale mają różną pozycję, różne role, różne funkcje - ale te różnice nie wpływają na ich ludzką naturę. Ani mąż nie jest lepszy, ani żona nie jest gorsza. Jako ludzie są równi. Tak samo OJCIEC ma inne funkcje, role niż SYN ale jeśli chodzi o boską naturę, to jest ona u nich taka sama, równa. 

"Sługi nauczaj, aby byli poddani [HYPOTASSO] swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się" - Tytus 2:9 UBG - sługi a raczej niewolnicy, ale tak czy inaczej to jedni albo drudzy nie byli w swej ludzkiej naturze ani gorsi, ani lepsi od ich panów. A panowie również nie byli lepsi ani gorsi w ludzkiej naturze od im poddanych. 
W jakieś firmie, fabryce przeważnie jest ktoś na najwyższym stanowisku a inni są mu podlegli. Jeśli pracujecie gdzieś i macie szefa nad sobą - to czy jest on nadczłowiekiem w stosunku do was ??
Czy ma inną naturę tylko dlatego, że ma wyższe stanowisko ?? 
Czy jesteście gorszymi ludźmi od niego ?? Nie. Jako ludzie jesteście wobec siebie równi. Macie tą samą i równą naturę, mimo że szef jest ponad wami a wy jesteście mu ulegli (oczywiście w zakresie wykonywanym obowiązków i jeśli nie prowadzą one do jakiegoś grzechu, nie są jakimś oszustwem itp). 
Tak samo OJCIEC NIEBIAŃSKI ma inną funkcję niż Jego JEDYNY SYN - ale to nie oznacza że nie są sobie równi w boskiej naturze. Są sobie równi, a SYN poddany jest, uległy z powodu doskonałej miłości, a również OJCIEC w doskonałej miłości w stosunku do SYNA tą uległość pokazuje jako doskonały wzór, jako doskonałe relacje. 

                          GŁOWA

" Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. 23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała. 24 Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. 25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie" - list apostoła Pawła do Efezjan 5:22-25 UBG

" Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg " - 1 list do Koryntian 11:3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

To że OJCIEC jest głową SYNA to również nie oznacza, że mają inną boską naturę, ale to pokazuje różnice w pełnionych funkcjach. Tak samo mąż będący głową żony, nie oznacza że żona jest podczłowiekiem, że ma gorszą ludzką naturę, ale mąż ma inne role, inne funkcje, a żona ma inne. Jednak ludźmi są równymi - ani jedno, ani drugie nie jest ani niższe ani wyższe w ludzkiej naturze.
Tak samo OJCIEC i SYN nie mają różnej boskiej natury, ale równą. Są sobie równi. 
To po prostu doskonały wzór miłości i harmonii, porządku. 

ziemski ojciec i ziemski syn również mają inne funkcje, role. Ziemski ojciec zawsze będzie miał wyższą "rangę", rolę niż jego syn, ale jako ludzie są równi sobie, syn nie jest gorszym człowiekiem, a ojciec nie jest jakimiś supermenem, nadczłowiekiem. Jeśli między nimi jest prawdziwa miłość - agape a więc jeśli są chrześcijanami to syn zawsze będzie chętnie słuchał ojca i będzie mu uległy, a ojciec nie będzie wykorzystywał uległości syna do złych rzeczy, ale będzie się cieszył i sam wychodził z pomocą, otwartymi rękami do syna. Ten ziemski przykład nie jest idealny, ale relacje OJCA i SYNA są takie - my tego nie możemy pojąć w całości obecnymi umysłami, ale to się zmieni gdy dostaniemy nowe ciała. 

                          PYTANIA

Czasami ktoś pyta, jeśli Chrystus był Bogiem jak mógł być kuszony, jak mógł cierpieć głód. Inni pytają czy Chrystus modlił się do siebie. Inni jak Bóg mógł umrzeć na krzyżu, jak mógł cierpieć pragnienie, itd. Jak mógł wzrastać w mądrości - Łukasz 2:52, albo być zmęczonym - Jan 4:6 albo jak będąc Bogiem mógł nie wiedzieć kiedy nastanie koniec epoki grzechu i skutków grzechu - Mateusz 24:36.
 Odpowiedź jest prosta ale pokazuje również niewiedzę lub niewiarę ludzi którzy zadają takie pytania. Słowo (Bóg) ciałem (człowiekiem) się stało" - Ewangelia Jana 1:14. 
Jak pisze wyraźnie m.in w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków - Jezus stał się nawet mniejszym od aniołów. To nie Logos był kuszony ale ciało - człowiek, to nie Logos czuł zmęczenie, pragnienie, głód i tym podobne ale Logos.

"Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem " - 2 list do Koryntian 8:9 UBG - bogactwo to boskość równa OJCU, przyjście na ziemię jako człowieka to stanie się ubogim. Dzięki jego doskonałemu życiu jako człowiek - tym jego doskonałym człowieczeństwem, zostaliśmy ubogaceni. Zbawienie jest w Jego krwi. 

inny fragment ukazujący kenozę :
 "Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; 8 A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; 10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. 11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca " - list do Filipian 2:5-11 UBG - przed wcieleniem Zbawiciel był równy OJCU i po zmartwychwstaniu ponownie jest równy OJCU.Przyjął na 33 lata postać sługi, a więc przed tym nie był sługą. A skoro nie był sługą to musiał być równy OJCU o o tym mówi 6 werset.

"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, (6) który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca." - Filipian 2:5-11 Biblia Warszawska 

"Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego. (23) Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, (24) mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na niego gniewali." - Księga Izajasza 45:22-24 Biblia Warszawska "Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa " - list apostoła Pawła do Kolosan 2:9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - gdy Pan Jezus zmartwychwstał, jego ciało zostało przemienione w "uwielbione ciało" i w tym ciele mieszka cała pełnia boskości. Ta pełnia boskości którą ma OJCIEC, w SYNU mieszka cieleśnie. Obydwaj nie mieli początku (Chrystus - początek stworzenia Bożego - Objawienie Jana 3:14 - oznacza że Chrystus jest Stwórcą, On rozpoczął stwarzanie - mnóstwo fragmentów o tym mówi m.in psalm 102 który wg listu apostoła Pawła do Hebrajczyków - jest modlitwą króla Dawida do Pana Jezusa, który m.in wg tego psalmu 102 stworzył wszechświat, a wg m.in Kolosan rozdział 1 - wszystko jest przez Niego stworzone. 
Nie "wszystko inne" jak ma sfałszowany przekład Biblii Świadków Jehowy ale "wszystko". W liście do Kolosan wg przekładu Nowego Świata - dodano tam kilka razy słowo "inne" "inny" których nie ma w tekstach greckich. Te dodane słowa fałszują przesłanie - sugerować mają Świadkom Jehowy, że Chrystus został stworzony, a następnie dopiero Chrystus stwarzał wszystko "inne". Ale prawda jest inna - słowo "inne" nie występuje. Gdyby Chrystus był stworzeniem to w tekstach greckich byłoby to słowo i nie trzeba by było posługiwać się fałszerstwami. Prawda nie potrzebuje fałszerstw jak Przekład Nowego Świata. Machinacje organizacji Świadków Jehowy, tylko pokazują że prawda o Chrystusie jest inna niż mówią Świadkowie Jehowy. Ci ludzie zostali zwiedzeni i nieświadomie swoje błędne nauki podają dalej. )
YHVH JEST POSŁAŃCEM JEZUS = YHVHhttp://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194 - w tym linku napisałem, że podczas wcielenia Chrystus miał podwójną naturę. Ale dziś skłaniałbym się ku poglądowi, że na 33 lata zostawił całkowicie swoją boskość, aż do momentu zmartwychwstania, kiedy znowu stał się równy OJCU jak to było od zawsze, przed wcieleniem. Każdy niech sam z modlitwą rozważy = tak powinno wszystko się sprawdzać, nie tylko ten temat.
 
Ani Ojciec, ani Syn nie mieli początku. Syn nie jest stworzeniem. 
Syn i Ojciec w boskiej naturze są sobie równi, tak ja ziemski ojciec i ziemski syn są sobie równi w ludzkiej naturze. 


Spośród wielu rzeczy m.in równa część jaka ma być oddawana OJCU i SYNOWI pokazuję ich równą naturę : " Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał" - Ewangelia Jana 5:23 UBG - część dla Ojca i Syna to najwyższa postać czcihttp://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=8826
Odpowiedz
#22
Witam, czytając ów komentarze, nie mogę powstrzymać się aby nie udzielić swojej wypowiedzi, postaram się uczynić to bez emocji.... Organizacja Świadków Jehowy nie jest mi obca - mam również w rodzinie bliską a zarazem daleką mi osobę, która ponad 20 lat jest ochrzczonym Świadkiem Jehowy. Z doświadczenia wiem, że wersety biblijne nie są argumentami świadczącymi, i tu - uwaga!, że Jezus Chrystus jest Stwórca, zaczyna się zonglerka wersetami biblijnymi.
Z racji tego, że jestem osobą zdeterminowana, stanęłam na wysokości zadania i przetłumaczyłam kilka fragmentów Pisma Świętego z orginalnego języka staro - hebrajskiego, tzw. języka paleo- hebrajskiego wywodzącego się z języka fenickiego, który to nie ma nic wspólnego z współczesnym hebrajskim.
Swoje wypowiedzi umieściłam na jednym z blogów i jeśli mogę zamieścić ów informację - przepraszam nie jestem ekspertem w wklejaniu linków, więc napisze tytuł bloga: https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2015/09/17/jahwe-prawdziwe-imie-boga/ (wpisy pod imieniem Agnieszka)
Mam nadzieję, że pomoże to państwu w zrozumieniu - poznaniu istoty Stwórcy.
Odpowiedz
#23
(14-02-2016, 10:22 PM)Agnieszkam napisał(a):  ...
Z racji tego, że jestem osobą zdeterminowana, stanęłam na wysokości zadania i przetłumaczyłam kilka fragmentów Pisma Świętego z orginalnego języka staro - hebrajskiego, tzw. języka paleo- hebrajskiego wywodzącego się z języka fenickiego, który to nie ma nic wspólnego z współczesnym hebrajskim.
...

Przepraszam, że zapytam, ale ...

1. Rozumiem, że mówisz o hebrajskim biblijnym, w jakim napisane są pisma hebrajskie, czy tak? Mówisz o tym przykładowym tekście, czy jakimś innym --> link?

2. Dlaczego uważasz, że to co obecnie mamy, obecne przekłady, są zupełnie źle przetłumaczone?
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję. Pisuję też na http://ewangelia.net.pl/
Odpowiedz
#24
Ja zawsze zachęcam, aby czytelnicy również dociekali sami prawdy i badali temat bardzo wnikliwie.
Dokładnie, mam na myśli język biblijno- hebrajski, początkowo było to pismo obrazkowe, bez żadnej gramatyki, podziału na rodzaje (męski, żeński),itd. Już pierwsze słowa w Biblii zostały przetłumaczone nieprawidłowo, poza tym tetragram JHWH, IHVH, YHVH wskazuje na - jak mówimy dzisiaj w języku polskim - Jezusa Chrystusa. Nie będę powtarzać swoich dość obszernych wypowiedzi, dlatego odsyłam raz jeszcze do blogu który zamieściłam powyżej - w niedalekim czasie napiszę artykuł o tym......
P.S. Mieszkam na tzw. żydowskiej dzielnicy - mam bardzo dużo znajomych..... i kiedy podzieliłam się z niektórymi, nazwę to - moim odkryciem, byli bardzo z szokowani, poddenerwowani pytając skąd ja to wszystko wiem, w jaki sposób dowiedziałam się......, co jeszcze bardziej utwierdzilo mnie w przekonaniu, że jedynym prawdziwym Stwórcą jest sam Jezus Chrystus - jedyną prawdą i drogą życia.
P.S. Nie chcę być odbierana jako nauczycielka, pastorka, itp.
Nie należę do żadnej religii, organizacji, ugrupowania, itp. Moją "religią" jest tylko i wyłącznie Chrystus, a ja z dobroci serca i radości dzielę się z ludźmi tą prawdą.
Odpowiedz
#25
Zapraszam serdecznie do zapoznania się w bardziej czytelny sposób artykułu jaki zamieściłam na blogu Przemysława Mach https://poznajprawdeblog.wordpress. com/

https://poznajprawdeblog.wordpress.com/
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości