Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zbroja Boża, wojna duchowa
#1
"Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła." (Efezjan 6:11)

Szatan jest niebezpiecznym wrogiem. "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć." (1 Piotra 5:8). Musimy traktować to niebezpieczeństwo poważnie. Bądź trzeźwy. Czuwaj. Uważaj! Nie pozwól wrogowi przyłapać się na nieuwadze. Szatan jest naszym przeciwnikiem... Naszym wrogiem. Piotr porównał go do ryczącego lwa, który wyrusza na żer. Szatan poluje na nas, jak lew poluje na swoje ofiary. On chce nas pożreć i połknąć. On jest władcą mocarstwa powietrza i księciem tego świata. Jest kusicielem, zwodzicielem, kłamcą, ciemiężycielem i mordercą. On i jego słudzy maskują się, by wniknąć w szeregi Kościoła. Szatan jest źródłem fałszywej nauki. On trzyma niewierzących w niewoli, kradnie im Słowo i oślepia ich oczy na światło Ewangelii. Dniem i nocą stoi przed Bogiem i oskarża nas. Jakie oskarżenie rzucił na ciebie wczoraj? Co mówi dzisiaj? Szatan oskarża cię codziennie przed Bogiem. Ma wiele taktyk. Czyż nie jest niebezpiecznym wrogiem?

Nie bój się! Mówię poważnie. Nie bój się. Szatan jest niebezpiecznym wrogiem, którego musisz traktować poważnie. Nie bój się jednak... On przegrał już tą wojnę. Jezus pokonał go na krzyżu. "Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli." (Hebrajczyków 2:14-15). Nie bój się... Masz po swojej stronie wszechpotężnego wojownika. "Większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie." (1 Jana 4:4). Nie bój się... Szatan jest poddany ograniczeniom. Bóg powstrzymuje go w miejscu, gdzie przebiega granica twojej wytrzymałości. Naszym udziałem jest obietnica, która rozprasza strach: "Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was." (Jakuba 4:7). Musimy twardo mu się przeciwstawić, a wtedy on ucieknie. Jak możemy mu się przeciwstawić? Jest to możliwe po części dzięki pełnej zbroi Bożej.

Czy jesteś ubrany do zwycięstwa? "Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko." (Efezjan 6:13). Ubierz się do zwycięstwa w pełną zbroję Bożą. Nie zakładaj kilku jej części. Nie zakładaj większości. Włóż na siebie całą zbroję Bożą. Ile części ma ta zbroja? Czy wiesz, jakie są te części? Czy możesz być odpowiednio ubrany, jeśli nie znasz odpowiedzi na te dwa pytania? Toczymy wojnę z groźnym wrogiem. Czy możliwe jest, że przegrywamy część bitew, ponieważ jesteśmy niedokładnie ubrani lub zupełnie nadzy? Jaką szansę na zwycięstwo ma tak naprawdę goły żołnierz? Włóż na siebie pełną zbroję Bożą. Załóż wszystkie sześć części Jego zbroi.

Załóż trzy części zbroi. Zanim zaczną się bitwy, powinniśmy założyć pas, pancerz i buty. Te pierwsze trzy polecenia tłumaczone są zazwyczaj w formie czasu przeszłego (z powodu form czasowników i kontekstu). Ubierz się, zanim wymaszerujesz na pole bitwy.

I CZĘŚĆ ZBROI... Przepasz swoje biodra prawdą, Efezjan 6:14. Jezus powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem." (Jana 14:6). Jezus jest prawdą. Załóż pas, którym jest Jezus? Bądź taki, jak On. Jezus modlił się: "Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą." (Jana 17:17). Słowo Boże jest prawdą. Załóż pas Słowa Bożego. Jezus powiedział do Swoich uczniów: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (Jana 8:31-32. Jezus i Słowo Boże mają moc cię wyzwolić, czyli dać ci zwycięstwo. Aby zwyciężyć, musisz trwać w Jezusie i w Jego Słowie.

II CZĘŚĆ ZBROI... Załóż pancerz sprawiedliwości, Efezjan 6:14. Mamy być więcej, niż tylko żołnierzami Chrystusa. Mamy być świętymi i czystymi żołnierzami Chrystusa. Dąż do świętości i czystości. Już zbyt wielu żołnierzy Króla nosi pozbawione połysku i zardzewiałe zbroje. Nasza zbroja powinna iskrzyć się sprawiedliwością, której nie dotknęła rdza grzechu. Nie próbuj prowadzić swojego chrześcijańskiego życia tak blisko krawędzi grzechu, jak to możliwe. Dąż do nieskalanej sprawiedliwości, która ochroni cię przed Szatanem.

III CZĘŚĆ ZBROI... https://www.youtube.com/watch?v=hbf9LUtDUWQ Obuj swoje nogi w gotowość głoszenia Ewangelii, Efezjan 6:15. Wielu chrześcijan służy Ewangelii ustami, ale nie życiem. Mówią innym wierzącym o mówieniu o Ewangelii, ale nie mówią o Dobrej Nowinie zgubionym ludziom. Czy jesteś gotowy dać Ewangelię zgubionym? Czy są do tego gotowe twoje chęci? Czy jest gotowy stan twojej wiedzy? Czy jesteś przygotowany do głoszenia Ewangelii? Czy nie chodzisz przypadkiem boso po polu bitwy? Przygotuj się do bitwy... Załóż buty. Wyrusz do walki "obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju." Twoje posłuszeństwo Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu przyczyni się do ostatecznej klęski Szatana, Apokalipsa 12:10-11.

Załóż kolejne trzy części zbroi. Weź je na siebie wchodząc na pole bitwy. Te trzy polecenia są zwykle tłumaczone w czasie teraźniejszym (z powodu form czasowników i kontekstu). Wyobraź sobie żołnierza na kilka chwil przed starciem z wrogiem w bitwie. Żołnierz podnosi tarczę, zakłada hełm i wyciąga miecz. Zanim rozpocznie się bitwa z Szatanem, ty powinieneś zrobić dokładnie to samo.

IV CZĘŚĆ ZBROI... Weź tarczę wiary, Efezjan 6:16. Początkiem naszego zwycięstwa z Szatanem jest nasze zbawienie. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, Efezjan 2:8-9. Te jednak wersety zostały napisane do wierzących, czyli tych, którzy doświadczyli już zbawiającej wiary. Tarcza wiary nie może więc być zbawiającą wiarą. Ta wiara jest inna - jest to aktywna, codzienna wiara po zbawieniu. Jest to wiara, która polega na pozostawieniu wszystkiego i ufaniu Bogu. Tego rodzaju wiara gasi rozżarzone pociski złego. Możesz żyć tego rodzaju wiarą. Ufaj Bogu bez względu na to, co ktoś inny może ci zrobić. Ufaj Bogu bez względu na to, co będzie się z tobą działo. Ufaj Bogu bez względu na to, co stanie się z otaczającymi cię ludźmi. Podnieś tarczę wiary.

V CZĘŚĆ ZBROI... Włóż hełm zbawienia, Efezjan 6:17. Pamiętaj, że te wersety były pisane do chrześcijan - do tych, którzy byli już zbawieni. Zakładanie hełmu zbawienia nie jest więc ilustracją przyjmowania Chrystusa jako Zbawiciela. Ten hełm jest hełmem nadziei zbawienia, 1 Tesaloniczan 5:8. Ja i ty będziemy jako wierzący żyć wiecznie z Bogiem... Mamy nadzieję zbawienia. Świadomość, że będę żyć wiecznie daje mi nowy sposób myślenia o swoim życiu i decyzjach. Jeżeli wierzę, że moje życie skończy się wraz ze śmiercią w wieku 80 lat, to mogę doświadczyć około czterdziestki kryzysu wieku średniego. Jeżeli jednak wiem, że będę żyć wiecznie z Bogiem, to pojęcia takie, jak wiek średni lub kryzys wieku średniego przestają się do mnie odnosić. A co by było, gdyby władze państwowe groziły ci śmiercią, jeśli nie wyprzesz się wiary w Jezusa? Noszenie hełmu nadziei zbawienia ochroniłoby twoją głowę i byłbyś w stanie jasno myśleć. Gdybyś wyparł się wiary, straciłbyś wieczne nagrody. Gdybyś nosił swój hełm, podjąłbyś właściwą decyzję.

VI CZĘŚĆ ZBROI... Weź swój miecz. Wyciągnij miecz Ducha, Efezjan 6:17. Jego Słowo jest twoim mieczem. Pozostałe pięć części zbroi służy do obrony. Miecz jest twoją jedyną bronią zaczepną. Poznaj swoją broń... Poznaj Słowo Boże. "Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy." (2 Tymoteusza 2:15). Używaj Słowa w swoich bitwach z Szatanem. Jezus był kuszony na pustyni. Trzy z pokus ze strony Szatana są opisane w Mateusza 4 i Łukasza 4. Jezus zareagował na każdą z tych pokus mieczem Ducha. Odpowiedział Szatanowi Słowem Bożym, cytując Powtórzonego Prawa 8:3, 6:16 i 6:13. Używaj swojego miecza... Używaj Słowa przeciw Szatanowi.

Walcz zgodnie z Bożym planem bitwy. Bądź silny, ubierz się do zwycięstwa, bądź wytrwały, sprzeciw się diabłu, bądź wytrwały. Szatan musi wtedy uciec. Taka jest Boża obietnica. Jeżeli będziesz walczył zgodnie z Bożym planem bitwy, odniesiesz zwycięstwo. "W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże." (Efezjan 6:10-17)
...............
"ZANOŚCIE O KAŻDYM CZASIE MODŁY" (w. 18)

Modlitwa jest żywą i bezpośrednią więzią z niebem. Możemy zamknąć wszelkie drzwi wiodące do grzesznych myśli, zwątpień i nieczystych wyobrażeń, wznosząc serce do Boga w szczerej modlitwie. Szatan wycofuje się, gdy widzi najsłabszego nawet człowieka, który klęczy w modlitwie przed Bogiem. W każdej chwili Bóg, z całą swoją potęgą, jest w zasięgu naszych modlitw! Dlaczego więc chrześcijańscy żołnierze mieliby się słaniać i upadać krok od zwycięstwa, tylko z powodu zaniedbania modlitwy?!"


Modlitwa jest oddechem dla duchowego życia - kto przestaje oddychać umiera, kto zaniedbuje modlitwy zaczyna umierać duchowo - "Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać," (Łukasza 18:1).
"W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali:" (Rzymian 12:12).
"W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem," (Kolosan 4,:2).
"Bez przestanku się módlcie." (I Tesaloniczan 5:17).

Również kto nie czuje głodu Słowa - nie ma chęci do czytania Biblii, nudzi go to, różne rzeczy odciągają go od czytania z modlitwą - ten również umiera duchowo jak ten który odstawia pokarm i jego ciało chudnie a po dłuższym czasie umiera. Tak samo jest z duchowym życiem - kto nie dostarcza mu duchowego pokarmu będzie słabł duchowo i umrze duchowo - " A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" - Mateusza 4:4

Nie lekceważmy modlitwy i czytania Pism - relacje buduje się m.in na rozmowie - kto nie rozmawia z Chrystusem ten nie zbuduje relacji z Nim a Pan często odpowiada przez Biblię.,
Odpowiedz
#2
MieczDucha czy potrafisz mi odpowiedzieć na jakiekolwiek moje pytania czy będziesz dalej uciekał z tematu na temat?

http://zbawieni.com/showthread.php?tid=435&pid=2848#pid2848

Undecided
Odpowiedz
#3
"Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane" - 2 Koryntian 2:11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - http://www.youtube.com/watch?v=TotzPsrdgns

, https://www.google.pl/search?q=Satan+should+get+an+advantage+of+us&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=DVQDVOT9As-KOrPwgYgP#channel=sb&q=Satan+should+get+an+advantage+of+us&rls=org.mozilla:pl:official&start=10


,
Odpowiedz
#4
"Duchowy bój" - cz 1 - http://www.youtube.com/watch?v=mERI12lpKV0
Odpowiedz
#5
"diabeł nie mógł ich (Izraelitów) zniszczyć, ale diabeł wiedział, że jeśli oni zanieczyszczą się to Bóg na nich natrze. I Bileam doradził : jest sposób aby ten naród ucierpiał. Musimy doprowadzić go do grzechu. Jeśli ten naród zgrzeszy, to sam Bóg będzie przeciwko nim" - http://www.youtube.com/watch?v=IghpWtMf2kE


,
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości