Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
8 rozdział księgi Daniela - antychryst, baran-kozioł
#1
http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/antychryst-i-wojsko-niebianskie.html : "Cały ósmy rozdział księgi Daniela mówi o przyszłości, o czasach ostatecznych. Ten rozdział zawiera bardzo ważne informacje, na temat przyszłych struktur geopolitycznych, na temat antychrysta - dojścia jego do władzy, na temat sposobu działania i rzeczy których dokona. Wielu chrześcijan, jeśli nie duża większość na dziś dzień wierzy że ten rozdział odnosi się do starożytności a nie do przyszłości. Według mnie cały rozdział odnosi się do czasów ostatecznych, mówi o wydarzeniach które kiedyś nadejdą.


" I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: Zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu [ETH -strong 6256] ostatecznego [QETS -strong 7093]" - Księga Daniela 8:17 BW


" Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu [eth - strong 6256] ostatecznego [ qets - strong 7093] , gdyż to jeszcze potrwa pewien czas" - Daniela 11:35 - BW

, "A w czasach [eth - strong 6256] ostatecznych [ qets - strong 7093] zetrze się z nim król południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i z wielu okrętami; wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź" - Daniela 11:40 - BW

, "Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu [eth - strong 6256] ostatecznego [ qets - strong 7093]! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie" - Daniela 12:4 - BW

" Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu [eth - strong 6256] ostatecznego [ qets - strong 7093]" - Daniela 12:9"W trzecim roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie, po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. (2) A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie w krainie Elam; w widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. (3) A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki; miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. (4) Widziałem, jak baran bódł na zachód i na północ, i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy; robił co chciał, i był coraz silniejszy. (5) A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. (6) A gdy przyszedł do barana mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. (7) I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi; a baran nie miał siły, by mu sprostać; i rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła" - Księga Daniela 8:1-7 Biblia Warszawska


" Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. (21) A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy" - Daniela 8:20-21 - zwroty "królowie Medii i Persji" i "król Grecki" jak wiele wskazuje to demoniczni władcy, ci sami którzy opisani są w 10 rozdziale księgi Daniela - m.in ten rozdział pokazuje że nad państwami stoją upadłe anioły - demony i że toczy się duchowa walka nad państwami, między aniołami ciemności a aniołami światłości. Baran oznacza króla Greckiego ale i róg między jego oczami oznacza króla - jeśli uznamy pierwszego króla za demona a róg za ziemskiego władcę to nie ma tu nic sprzecznego, dziwnego. Jeśli jest król, królowie to i musi być królestwo automatycznie, więc w obrazie np kozła również wg mnie zawiera się królestwo. Pod postacią zwierząt - zawierają się tak królowie jak i królestwa np : Daniela 7:17 - król a Daniela 7:23 królestwo, podobnie jest w Objawieniu Jana rozdział 13 - rozdział 17.
Media, Persja, Grecja nie oznaczają starożytnych państw - tamte co najwyżej były tylko cieniem przyszłości. Dany obszar, dane państwo obecnie nie musi się nazywać Medią, Persją Czy Grecją - raczej chodzi o zaznaczenie pewnego ogólnego regionu, kierunku geograficznego. Biblia często posługuje się nazwami regionalnymi ale w odniesieniu do czasów ostatecznych nie zawsze one oznaczają starożytny obszar ale sięgają dalej np Babilon, Egipt czy Tyr w odniesieniu do czasów ostatecznych oznaczają cały świat a nie tylko dosłowny Egipt, Irak czy region w obecnym Libanie.

Więc możliwe że np Król Grecji oznacza Europę a ona dziś jest coraz mocniej zjednoczona a w przyszłości może będzie to jedno państwo federalne. Media i Persja to również może jakaś azjatycka unia albo układ Rosji i Chin, albo Rosji i Iranu. Czas to pokaże, wojna między baranem i kozłem jest opisana dosyć szczegółowo moim zdaniem, tak że region Elam, okolice Suzy czy rzeki Ulai są moim zdaniem ważnymi szczegółami. Kraina Elam, miasto Suza i rzeka Ulai (prawdopodobnie rzeka Karkheh) znajdują się obecnie na terenie Iranu, dokładnie w południowo-zachodnim Iranie, niedaleko granicy z Irakiem. Jeśli mam rację że Elam, Suza i Ulai to celowo podane szczegóły to gdy nadejdzie ta opisywana wojna będzie można ją rozpoznać jako spełnienie proroctwa.


8 rozdział księgi Daniela o antychryście

Biblia Gdańska : "... powstanie król niewstydliwej twarzy i chytry; (24) I zmocni się siła jego, aczkolwiek nie jego siłą, tak, że na podziw będzie wytracał, a szczęśliwie mu się powiedzie, i wszystko wykona; bo wytracać będzie mocarzów i lud święty; (25) A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie"

Biblia Warszawska : "... powstanie król zuchwały i podstępny. (24) Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. (25) Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki"


1)
"I zmocni się siła jego, aczkolwiek nie jego siłą" - Daniela 8:24a BG - ten tekst mówi moim zdaniem to samo co 2 list do Tesaloniczan i Objawienie Jana, mianowicie że antychryst przyjdzie za sprawa szatana a nie w swojej sile : "A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana..." - 2 Tesaloniczan 2:9a
" I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc" - Objawienie Jana 13:2 BW

2)
"na podziw [PALA] będzie wytracał" - "na podziw" to hebrajskie słowo "PALA" - strong 6381 - oznacza coś cudownego, być niezwykłym, być cudownym, być nadzwyczajnym. Występuje np w odniesieniu do cudownych, niezwykłych czynów Pana Jezusa gdy wyprowadzał Izraelitów z Egiptu i gdy ich prowadził przez pustynię. "Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami [PALA] moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was" -2 Mojżeszowa 3:20
Więc cudowne wytracanie, nadzwyczajne niszczenie odnosi się do fałszywego proroka który będzie wykonywał władzę antychrysta.
"z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów" - 2 Tesaloniczan 2:9 UBG

3)
"bo wytracać będzie mocarzów i lud święty" - o tym samym niszczeniu uczniów Pana Jezusa mówi m.in Objawienie : "I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich..." - Obj 13:7
"A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich" - Daniela 7:21 BW

4)
"A przemysłem jego poszczęści mu się" , "Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie" - BW
"I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? " - Objawienie Jana 13:3-4

5)
"a uwielbi sam siebie w sercu swojem" - antychryst ma się wynosić ponad wszelkie bóstwo.
"I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze" - Objawienie Jana 13:5
" I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu" - Daniela 7:25 BW

" przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci...| - 2 Tesaloniczan 2:4a

"A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. (37) Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich" - Daniela 11:36-37 BW


6)
"czasu pokoju wiele ich pogubi" - pokój to słowo SHALWAH - strong 7962 - m.in spokój, beztroska, pomyślność
"Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. 4 Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej" - 2 Tesaloniczan 2:3-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

7)
"przeciw książęciu książąt powstanie" - o tym, że antychryst wystąpi przeciwko Panu Jezusowi mówi również Objawienie Jana : "I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem." - Objawienie Jana 19:11-19 BW

8)
"a wszakże bez ręki pokruszony będzie" - m.in drugi list do Tesaloniczan i Objawienie Jana mówią o tym : " I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką" - Objawienie 19:20 BW

"Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia" -
WOJSKO NIEBIESKIE - księga Daniela 8:10


W ósmym rozdziale również wersety : 9-12 mówią o antychryście.

Daniela 8:10 Biblia Gdańska: " I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich"

" Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich" - Daniela 8:10 BW

" I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących" - Ewangelia Łukasza 2:13 Biblia Warszawska

"Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela? " - Dzieje Apostolskie 7:42 BW

Jak można mówić że 8 rozdział księgi Daniela odnosi się starożytności, czy jakiś Antioch Epifanes czy ktoś inny ze starożytności wyrósł aż do wojska niebieskiego ?? i zrzucił kogoś z tego wojska na ziemię i podeptał ?? to niemożliwe dla śmiertelnika ale jeśli antychryst ma być opętany przez potężnego demona to najwidoczniej jest to możliwe, skoro księga Daniela o tym mówi. [zwierzę wychodzące z otchłani - Objawienie 11:7, 17:8 to potężna demoniczna istota, otchłań - to miejsce uwięzienia niektórych upadłych aniołów a nigdy ludzi, więc w pewnym okresie antychryst-człowiek w jakiś sposób będzie przejęty przed potężnego demona]

"Wojsko niebieskie" nigdy nie odnosi się do ludzi ale zawsze do aniołów Bożych albo do ciał niebieskich jak gwiazdy, planety ale nigdy nie odnosi się do ludzi. Daniel 8:10 jak i cały rozdział moim zdaniem wyraźnie pokazują, że mowa jest o czasach ostatecznych. Szkoda, że większość chrześcijan na dziś dzień nie widzi tego albo zostało wprowadzonych w błąd i wierzy, że mowa tu o starożytności. O starożytnej Persji czy Grecji mowa jest w księdze Daniela ale w 11 rozdziale w wersetach np 1-4.
Ósmy rozdział mówi nadal o przyszłych wydarzeniach, które kiedyś się sprawdzą.
Jak wiele wskazuje tłumaczenia biblijne o świątyni i o zniesieniu ofiar : krwawych, z pokarmów i ofiary codziennej są błędne i właśnie wersety Daniela 8:11-12 mogą rzucać dużo światła na prawidłowe interpretowanie tekstów : Księga Daniela 9:26-27, Daniela 11:31 i Daniela 12:11, Ewangelia Mateusza 24:15, Marka 13:14, Objawienie Jana 11:1-2.


, Co do "wojska niebieskiego/niebiańskiego" czy "zastępów niebieskich/niebiańskich" to tu są dowody że nigdy nie odnoszą się te słowa do ludzi : 5 Mojżeszowa 4:19 , 5 Mojżeszowa 17:3, 1 Królewska 22:19, 2 Królewska 17:16, 2 Krl 21:3,5 2 Krl 23:4-5, 2 Kronik 18:18, 2 Krn 33:3,5 , Nehemiasza 9:6, Izajasza 34:4, Jeremiasza 8:2, Jer 19:13, Jer 33:22, Sofoniasza 1:5

Szczegółowo w ósmy rozdział księgi Daniela nie mogę się zagłębić bo brak mi poznania jak i innym ale w swoim czasie, Pan Jezus ukaże prawdę tego rozdziału jak i innym swoim uczniom, obyśmy byli wśród nich jeśli dożyjemy tego czasu. "Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom" - Księga Amosa 3:7 Biblia Warszawska

Rzeczy które napisałem są moimi przemyśleniami ale wierzę, że rozsądnymi i prawdziwymi ale niech każdy będzie jak Berejczycy - 17 rozdział Dziejów Apostolskich"
Odpowiedz
#2
Dobrą pomocą by zgłębić proroctwa Daniela jest książka pod tytułem:

Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!

z 1999 roku wydanej przez Świadków Jehowy, niestety na razie jeszcze niedostępnej w wersji PDF na jw.org natomiast wersja drukowana jak najbardziej dostępna za darmo Smile

Jest jeszcze wersja elektroniczna tekstowa w programie komputerowym "Watchtower Library 2012 polska edycja"

Program ten dostępny jest tutaj:
http://chomikuj.pl/wts/Watchtower+Library+2012+PL

Po zainstalowaniu w wyszukiwarce programu wpisujemy kod:

dp

i znajdujemy wszystkie 18 rozdziałów tej książki, ponad 300 stron.

Nie będę tutaj niczego wklejał, bo zajęło by to ogrom miejsca, jednak polecam ciekawskim tego tematu.


Smile
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości