Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cudowne Ocalenie Ludu Bożego
#21
Melantiq!

Napisałeś, że nic Cię nie jest w stanie pocieszyć, jeśli nie ma ochrony ludu Bożego przed wielkim

uciskiem.

W ewangelii Łukasza, której chyba nie uznajesz, Jezus mówi w kontekscie końca(21:36)

"Czuwajcie więc modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie

i stanąć przed Synem Człowieczym"

To samo mówi jednak Jezus w Apokalipsie 3:10:

"Ponieważ zachowałeś nakaż mój ,by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby,

jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi."


Według tego, w co ja wierzę, słowa te odnoszą się do chrześcijan z pogan, którzy wiernie

trwali przy Jezusie i cierpienia wielkiego ucisku ich nie dotkną.

Opisałam to m.in w tym temacie:

http://zbawieni.com/showthread.php?tid=206&page=4

Post 39 i 40 i kolejne.

Łuk 21:24 mówi o skończeniu się czasu pogan. Ja rozumiem to, jako i koniec łaski dla

chrześcijan z pogan,kończący się pochwyceniem jak i jako przywrócenie Żydów do łask, o którym

pisał Paweł, ale nie tylko, bo w Starym Testamencie wiele proroctw mówi o tym, że Żydzi

u kresu czasów, po swoim wygnaniu i karze się nawrócą.

Wielu chrześcijan nie podziela takiego poglądu wyznając tak zwaną teologię zastąpienia, że

Izraelem są wszyscy wierzący w Chrystusa, a stary lud Boży w postaci literalnego Izraela

już przeszedł do lamusa i obecnie nie ma znaczenia.

Dlaczego jednak ten lud nie zniknął na przestrzeni dziejów, nie mając przez 2000 lat swego

państwa i żyjąc w rozproszeniu wśród innych narodów?

Dlaczego znowu Apokalipsa wspomina o 12 plemionach Izraela, że z każdego plemienia ma być zebrane

12 tysięcy? Wielu interpretuje to przenośnie, ale czy słusznie?

W moim przekonaniu cały galimatias w niezrozumieniu czasów końca bierze się z nieuwzględnienia roli

literalnego Izraela.

Czy aby przypadkiem to państwo odrodziło się po tak długim nieistnieniu?

Czy nie widać tego, że Żydzi są ogólnie nienawidzeni i pasuje to jak ulał do biblijnych proroctw,

że świat wystąpi przeciwko Izraelowi. Co rusz pojawiają się jakieś preteksty, żeby atakować Żydów,

mniej lub bardziej uzasadnione, ale przecież jakieś powody do nienawiści muszą być, bo coś musi

skłonić świat do wystąpienia przeciwko Izraelowi.

W moim przekonaniu Henryk Kubik odrzucił Pawła z powodu tego, że Paweł zapowiadał powrót do łask

literalnego Izraela. Większość chrześcijan Pawła nie odrzuca, ale w swoisty sposób interpretuje

jego wypowiedzi o łasce dla Żydów.

Każdy oczywiście będzie wierzył w co chce, ale najlepiej jest wierzyć w prawdę, a nie swoje

wyobrażenia często wynikające z sympatii lub antypatii.

W tym powyżej podanym temacie w którymś poście napisałam o tym, że Bóg mi

objawił, że stosunek do Żydów jest wyznacznikiem posiadanego przez człowieka ducha.

To jest objawienie dla mnie, nie musiałam się tym dzielić, zwłaszcza że wiele osób bardzo

krytycznie wyraża się o takich objawieniach.

Z drugiej jednak strony Jezus mówi, aby dzielić się tym, co mówi On nam na ucho(Mat 10:27),

a inni niech osądzają to, jak chcą.

Dla mnie ta cała nagonka na Żydów jest jednoznacznym znakiem; nienawidzą ich muzułmanie,ale i wręcz

świat cały. Na przykładzie Polski można zobaczyć również, jak wielka jest nienawiść do Żydów.

A najbardziej zastanawiające jest to , jak wielu chrześcijan ich nienawidzi.

Przypadek w ogóle nie dający do myślenia, czy może jednak scenariusz dawno przewidziany w Biblii?

Ważne jest znać prawdę, bo prawda wyzwala.

Życzę wszystkim, aby swą wiarę opierali na prawdzie!
Odpowiedz
#22
aga, bardzo dziękuje za pocieszenie.

Jednak teraz kompletnie nie myśle o tym, bo interesują mnie tylko te proroctwa o czasach końca.
Chce zrozumieć, o co w nich chodzi, kto jest kim, i kiedy to nastąpi, ale nie KIEDY w sensie czy jutro czy pojutrze, tylko o CHRONOLOGIE mi chodzi.


A więc analizujmy dalej.
Bóg w Objawieniu do Jana mówił, co ma sie stać NIEBAWEM.

Czyli w zasadzie to co pisze w Objawieniu, tyczy sie okresu od śmierci Jana aż do teraz tak to widze.

"Objawienie 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi."

Bóg jako perfekcjonista nie użył słowa w czasach ostatecznych, lecz niebawem.
Więc to napewno sie stanie niebawem od śmierci Jana.


"Objawienie 12:12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. 13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. 14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża."

Niewiadomo, ile czasu zajęło smokowi ściganie Niewiasty.
Lecz wiadomo, że smok został zrzucony na ziemie po tym, jak ona porodziła chłopczyka.
Czyli, że Izrael urodził 144000 świętych.


"Objawienie 13: 16 I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia."

Nie wiem czy ktoś zauważył, ale nie są te wersety przedstawione jako OSTATECZNY CZAS świata. Czas Końca.

"Objawienie 14:12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. 13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny."

Czy to napewno czasy końca?
Czy raczej całego okresu, od śmierci Jana?
Przez ten okres WIELU LUDZI umierało za Jezusa!
Za świadectwo, za wiare w Niego, czy Bóg miałby tylko na myśli tych w czasach końca a o reszcie zapomniał?
Moim zdaniem nie.


"Objawienie 20:4 I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat."

Czy ludzie którzy są tu opisani pojawią sie dopiero w Wielkim Ucisku?
Czy raczej w całym okresie 2000 lat można było takich spotkać?
Moim zdaniem dotyczy to wszystkich ludzi, od czasów Jana włącznie aż do teraz."Objawienie 20: 5 Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie."

Czy tu chodzi o to, że po 1000letnim okresie nastąpi DRUGIE zmartwychwstanie?
Czy ci, którzy nie mają udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, to ci którzy przyjęli znamie bestii bądź byli całe życie grzesznikami?


"Objawienie 22:14: Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. 15 Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je."

Moim zdaniem to dotyczy wszystkich ludzi, począwszy od czasów Chrystusa aż do teraz.
Ale to nie wygląda na opis Królestwa Wiecznego.
Tylko na opis 1000letniego Królestwa Chrystusa.
Bo na zewnątrz wciąż będą grzesznicy, czyli nie będzie nowej ziemii i nowego nieba."Objawienie 11:14 Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". 15 I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. 16 A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, 17 mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; 18 i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię."

Tutaj jest opis tego, co stanie sie tuż po tym, gdy dwaj świadkowie którzy zostali zabici, ożyją i wstąpią do nieba.
Uwaga! Ten okres jest prawdopodbnie 3,5 letnim okresem który nastąpi pod koniec 1000letniego Królestwa.
Skąd taki wniosek?
Ponieważ panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.
Czyli nie jest to opis Wielkiego Ucisku który ma rzekomo nastąpić tuż przed 1000letnim Królestwem.
Jest to opis 3,5 lat tratowania miasta świętego pod koniec 1000letniego Królestwa Chrystusa.
Takie moje zdanie.
No i najważniejsze, PANOWANIE NAD ŚWIATEM.
Nie nad Królestwem na środku ziemii dla Izraelitów tylko nad ŚWIATEM. Mniemam, iż całym.


"Objawienie 12:11 A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć."

Opis 140000 świętych, których szatan oskarża dniem i nocom.
Wynika z tego, że ICH LICZBA musi sie dopełnić.
Począwszy od czasów Chrystusa aż do teraz wciąż umiera ktoś święty, ktoś kto żył tylko dla Chrystusa.
Gdy ich liczba sie dopełni, czyli gdy już 144000 osób z każdego plemienia Izraela umrze w imie Chrystusa, szatan zostanie wyrzucony z nieba.
Czyli nie jest to garstka osób, która nagle sie pojawi.
Opis rodzenia Niewiasty to moim zdaniem opis rodzenia przez okres 2000 lat."Objawienei 7: 3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. 4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:"

Uważam, że chodzi tu o to, że 144000 świętych w pewnym okresie pojawią sie na ziemii jednocześnie, czyli jedni już będą żyli, a drudzy, zmartwychwstana.
I będzie ich pieczętowanie."Objawienie 12: 15 I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. 16 Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. 17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie."

Gdy wszyscy święci 144000 zostaną zabrani do nieba, smok zaatakuje Lud, z których oni sie narodzili.
Czyli Izrael. Ale Izrael zostanie zabrany na pustynie na 3,5 roku.
Więc smok nic mu nie zrobi, podejmie natomiast walke z resztą potomstwa Izraela.
Czyli znowu, wcale nie oznacza to tylko murzynów, chińczyków itp.
Potomstwo to potomstwo czyż nietak?
Jeśli my jesteśmy Izraelitami, to także jesteśmy potomwstem Izraela?
Czy może nie jesteśmy? Hmm to dziwne.
Dziwne, żeby Niewiasta była potomkiem samego siebie.

Czyli co jest jej potomwstem? Także Izraelici czy już nie?
Chodzi tu o potomwstwo duchowe czy żywe?"Objawienei 16:14 a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. 15 Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. 16 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. 17 A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. 18 I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. 19 I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. 20 I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. 21 I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka."

To jest chyba najbardziej zaskakujący fragment, jaki do tej pory spotkałem w księdze Objawienia!
Jak wiadomo z Ksiegi Ezechiela ale również Objawienia, armagedon ma nastąpić pod koniec 1000letniego panowania Chrystusa w środku świata.
Czyli oznacza to, że pod koniec tego Królestwa WCIĄŻ BĘDZIE ISTNIAŁ WATYKAN!
Chrystus przypomina tutaj o tym, że przyjdzie jak złodziej!

Czyli ów dzień wcale może nie oznaczać dnia który przyjdzie niebawem na nas czy na Lud Boży!
Ten dzień zaskoczy tych, którzy są na zewnątrz poza Królestwem Chrystusa w środku ziemii.
Czyli nakazy o opuszczeniu Babilonu z samego nieba będą prawdopodobnie wtedy!
Jak to jest możliwe?"Objawienie 17: 12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem."

"Objawienie 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu."

Prawdopodobnie 1 godzina oznacza 1000 lat.
Czyli Watykan i Kościół Katolicki upadnie dopiero pod koniec 1000letniego Królestwa Chrystusa?
Czy to możliwe.
Mam ogromny mętlik w głowie i zanim rozpoczne dalszą analize i wnioski bardzo wiele musze przemyśleć.

Zauważyłem, że chronologia jest BARDZO pomieszana w Księdze Objawienia.
Prawdopodobnie celowo albo i nie, wszak Jan pisał pod natchnieniem.
Odpowiedz
#23
post napisał(a):Chyba żartujesz? Smile Temat zbawienia cię nie interesuje?

Oczywiście, że interesuje!
Tymbardziej własnie dlatego chce poznać szczegóły czasów końca, bo tęsknie do PRAWDZIWEGO ŻYCIA.
Oddychać nie moge już i patrzeć na wszystko dookoła.
Pragne tylko Królestwa Bożego.
Podobno Ucisk już trwa ale księga Ezechiela mówi jasno, że Bóg ze względu na swoje imie wyprowadzi swój Lud do ziemi na środku świata.
I nie mówie tak z postów Henryka, On mnie zainteresował tym tematem i tą księgą.
I sam przeczytałem jej troche i tam tak pisze i to Prawda Bóg tak powiedział sam Bóg.
Że wyprowadzi Lud na pustynie, swój Lud i będzie tam go sądził, z dala od węża.
Henryk teraz bada sprawe słowian.
Podobno jest około 12 krajów, gdzie żyją słowianie, to pasuje do 12 plemion Izraela.
Ponadto wszelkie pochodzenie słowian jest dla świata tajemnicą. Czyli ktoś ukrył celowo pochodzenie słowian.
Ukrył to najprawdopodobniej sam szatan z demonami. To pasuje jak ulał.
Bo to prawdopodobnie Lud Boży! Czyli nadzieja rodzi sie ogromna!
Odpowiedz
#24
(24-11-2014, 11:26 AM)Melantiq napisał(a):  Podobno jest około 12 krajów, gdzie żyją słowianie, to pasuje do 12 plemion Izraela.
ktoś ukrył celowo pochodzenie słowian ...Bo to prawdopodobnie Lud Boży!

Wierz sobie nadal w ludzkie bajeczki, twój wybór Rolleyes

Ho ho nieźle, Bóg wybawi tylko Słowian, którzy już mają nawet swój hymn:
"My Słowianie"

Świetnie, aaa nieee, ........ czekaj czekaj,............ tylko Polacy zostaną zbawieni, dzięki królowej matce niebios, aaaaa nieeeee... czekaj czekaj, trzeba się modlić i rozsyłać listy w sprawie zdetronizowania królowej niebios jako przekleństwa - matki częstochowskiej i ustanowić króla Polski Jezusa Chrystusa trzeba przegonić tych złych Islamistów i Żydów z Polski i cały zły zachód - "ciach babkę w piach" SmileLudzie ludzie "chrześcijanie" co się z wami dzieje, Bóg was kompletnie opuścił
SZALEŃSTWO JAKIEGO NIGDY NIE BYŁO?!

Zajmujecie się kompletnymi głupotami tak jak radni, którzy zajmują się majtkami Kubusia Puchatka, wojenka o oto że miś chodzi bez majtek w bajkach. Big Grin
Lud Boży to nie konkretna rasa czy naród, BÓG NIKOGO NIE DZIELI ZE WZGLĘDU NA RASY, KOLOR SKÓRY CZY NARODOWOŚĆ - by byłby zwykłym narodowcem, kimś z kim mamy do czynienia dziś, ci którzy wołają:

"Żydzi wynocha do Izraela", Polska dla Polaków, "won islamiści"

Idziecie w tym samym kierunku jak hitlerowcy, "wojowniczy chrześcijanie".


Bóg wyraźnie powiedział że Dobra Nowina będzie głoszona po całej zamieszkałej ziemi WSZYSTKIM NARODOM

Bóg serdecznie zaprasza ludzi ze wszystkich narodów, bo nie chce aby ktokolwiek zginął, Bóg zaprasza Samarytan i pogan:
KLIK>> http://m.wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2002245

I nigdy nie chciał mieć nic wspólnego z obłudnikami (i wśród żydów i wśród chrześcijan), którzy twierdzą że wierzą tymczasem ich serca przepełnione są obrzydliwością!

Lud Boży obecnie jest rozsiany po świecie i są to pojedynczy ludzie, żyjący we wszystkich krajach, także w Izraelu, Chinach, Rosji, Ameryce, Polsce, ludzie, którzy zaczynają się nawracać i służyć Bogu - prawdziwi chrześcijanie, czczący Boga duchem i prawdą (nieobłudni) a nie konkretna rasa.

Co do samych Żydów z obecnego Izraela, oni także mają szansę się nawrócić, uwierzyć w Jezusa i zacząć czynić to co on nakazał. Ale czy proroctwa biblijne odnoszą się do współczesnego "odrodzonego" państwa Izrael? NIE, dlaczego?

Przeczytajcie:

KLIK>> http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2010813


W 33 roku n.e. Żydzi stracili status narodu wybranego, ponieważ odrzucili Mesjasza, Syna Jehowy. Sam Mesjasz zapowiedział: „Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca proroków i kamienująca tych, którzy zostali do niej posłani (...). Oto wasz dom jest wam pozostawiony” (Mateusza 23:37, 38). Słowa te spełniły się w roku 70, kiedy rzymskie legiony zburzyły Jerozolimę. Świątynia została zniszczona, a klasa kapłańska przestała istnieć. Czy Bóg zrezygnował ze swojego zamierzenia, by mieć swą „szczególną własność spośród wszystkich ludów, (...) królestwo kapłanów i naród święty”? (Wyjścia 19:5, 6).

Apostoł Piotr, który sam był Żydem, odpowiedział na to pytanie w liście skierowanym zarówno do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego.

Napisał:

„Wy jesteście ‚rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność’ (...). Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym; wy byliście tymi, którym nie okazywano miłosierdzia, lecz teraz jesteście tymi, którym miłosierdzie okazano” (1 Piotra 2:7-10).


Przynależność do narodu wybranego przestała mieć związek z miejscem urodzenia czy narodowością — pojawił się naród duchowy, złożony z chrześcijan wybranych za pośrednictwem ducha świętego. Apostoł Paweł ujął to tak:

„Ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania — nad Izraelem Bożym — niech będzie pokój i miłosierdzie” (Galatów 6:15, 16).


Współczesne państwo Izrael przyznaje obywatelstwo rodowitym Żydom lub osobom nawróconym na judaizm. Natomiast do narodu nazwanego w Biblii „Izraelem Bożym” mogą należeć tylko ci, którzy są „posłuszni i pokropieni krwią Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1:1, 2). O członkach „Izraela Bożego”, czyli duchowych Żydach, Paweł napisał:

„Nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. Taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga” (Rzymian 2:28, 29).

Rodowici Żydzi, którzy nie uznali Jezusa, przypominali gałęzie usunięte z drzewa oliwnego po to, by można było wszczepić dzikie gałęzie, symbolizujące chrześcijan pochodzenia pogańskiego (Rzymian 11:17-21).

Kończąc swój wywód, apostoł oświadczył:

„Przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów, i w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael” (Rzymian 11:25, 26). Czy Paweł zapowiedział, że w pewnym momencie Żydzi zaczną się masowo nawracać na chrystianizm? Bez wątpienia niczego takiego nie sugerował.
Mówiąc o „całym Izraelu”, Paweł miał na myśli Izrael duchowy — chrześcijan namaszczonych duchem świętym. Wskazał, że odrzucenie Mesjasza przez rodowitych Żydów nie udaremniło zamierzenia Boga, który postanowił mieć duchowe „drzewo oliwne” z gałęziami wydającymi owoce. Harmonizuje to ze słowami Jezusa, który przyrównał siebie do winorośli i zapowiedział, że bezwartościowe gałęzie zostaną z niej usunięte.


Rzekł: „Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest hodowcą. Każdą gałąź we mnie, która nie rodzi owocu, usuwa, a każdą rodzącą owoc oczyszcza, żeby rodziła więcej owocu” (Jana 15:1, 2).

Jak widać, powstanie współczesnego państwa Izrael nie zostało przepowiedziane w Biblii. Ale Księga ta mówi o utworzeniu Izraela duchowego. (Rodzaju 22:15-18; Galatów 3:8, 9).

Smile

Odpowiedz
#25
post napisał(a):Jak widać, powstanie współczesnego państwa Izrael nie zostało przepowiedziane w Biblii. Ale Księga ta mówi o utworzeniu Izraela duchowego. (Rodzaju 22:15-18; Galatów 3:8, 9).

To kogo Bóg wkońcu zabierze na tą pustynie na 3,5 roku?
Swój naród Izrael, który GRZESZY BARDZO MOCNO w oczach Boga, czy duchowy Izrael, który chodzi w świętości, nawrócony do Boga?
To nie pasuje do księgi Ezechiela, bo Bóg wyraźnie powtarza, że Izrael dużo grzeszy i ma sie rumienić i wstydzić za swoje grzechy, i że będzie ich sądził na pustyni.
Nie ma ani jednej wzmianki o tym, że Izrael sie nawróci, czy że Bóg na pustynie zabierze wszystkich z każdego narodu i plemienia i języka, którzy sie do Niego nawrócili.
Bóg wyraźnie mówi, że tylko SWÓJ LUD zabierze, bo obiecał to komuś to po pierwsze, a po drugie ze wzgledu na swoje święte imie, które teraz jest zbeszczeszcone pośród narodów przez grzechy Izraela!
Nie ze względu na to, że sie nawrócili, bo nie pisze nic o nawróceniu,
Izrael według tego proroctwa sie nie nawróci i jako GRZESZNY NARÓD zostanie zabrany na pustynie i osądzony.
Odpowiedz
#26
(24-11-2014, 01:17 PM)Melantiq napisał(a):  To kogo Bóg wkońcu zabierze na tą pustynie na 3,5 roku?

TE WYDARZENIA JUŻ SIĘ WYPEŁNIŁY Exclamation

Temat niewiasty, kim ona jest i sprawa z przebywaniem 1260 dni na pustkowiu opisana jest szczegółowo w tym szerszym artykule poniżej, przeczytaj go naprawdę dokładnie a wiele zrozumiesz. Smile ExclamationWielki smok barwy ognistej
Co ogląda Jan? „I było widać inny znak w niebie: a oto wielki smok barwy ognistej, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; a jego ogon wlecze trzecią część gwiazd nieba — i zrzucił je na ziemię. I smok stał przed niewiastą, która właśnie miała urodzić, aby mógł, gdy już ona urodzi, pożreć jej dziecko” (Objawienie 12:3, 4).

Ten smok to Szatan, „pradawny wąż” (Objawienie 12:9; 1 Mojżeszowa 3:15). Jest dzikim niszczycielem — siedmiogłowym, żarłocznym smokiem, który potrafi z łatwością połknąć swą ofiarę. Jakże osobliwie wygląda: Siedem głów i dziesięć rogów wskazuje, że jest twórcą politycznej bestii, którą wkrótce potem opisano w 13 rozdziale Objawienia, a która także ma siedem głów i dziesięć rogów. Na każdej głowie Szatana widnieje diadem — w sumie jest ich siedem — co nas upewnia, iż mocarstwa światowe wyobrażone przez ową bestię podlegają jego rządom (Jana 16:11). Dziesięć rogów stanowi trafny symbol pełni władzy, jaką sprawuje nad tym światem.


Szatan został zrzucony na ziemię w XX wieku gdy rozpoczęły się tutaj klęski i wojny na niespotykaną dotąd skalę:

KLIK>> http://zbawieni.com/showthread.php?tid=540&pid=4258#pid4258
KLIK>> http://zbawieni.com/showthread.php?tid=310

Rozpoczęły się one wraz z nadejściem I wojny światowej czyli od roku 1914.

W niebie już panuje Królestwo Boże i nie ma tam szatana, szatan jest tutaj na ziemi i wojuje, a także rządzi tym światem bo wie że mało ma czasu, a do nieba już go nie przyjmują. Big Grin

Szatan czyli, smok ma władzę również w dziedzinie duchowej. Ogonem „wlecze trzecią część gwiazd nieba”. Gwiazdy wyobrażają czasem aniołów (Joba 38:7). Wzmianka o „trzeciej części” może uwypuklać fakt, że Szatan zwiódł znaczną liczbę aniołów, upadłe anioły, które zwą się demonami. Exclamation

Gdy już raz dostali się pod jego panowanie, nie było dla nich ratunku. Nie mogli wrócić do świętej organizacji Bożej. Stali się demonami, których jak gdyby wlecze za sobą Szatan — ich król czy też władca (Mateusza 12:24). Prócz tego czytamy, że zrzucił ich na ziemię. Niewątpliwie jest to nawiązanie do wydarzeń sprzed potopu, kiedy za dni Noego Szatan nakłonił nieposłusznych synów Bożych do zstąpienia na ziemię i współżycia z córkami ludzkimi. Tych „aniołów, którzy zgrzeszyli”, Bóg za karę wtrącił niejako do więzienia, a ich stan bywa nazywany Tartarem (1 Mojżeszowa 6:4; 2 Piotra 2:4, BT; Judy 6).

Wyraźnie ukazano tu więc dwie przeciwstawne organizacje:

niebiańską organizację Jehowy, zobrazowaną przez niewiastę

oraz

demoniczną organizację Szatana, rzucającą wyzwanie władzy Boga.

Wielka kwestia sporna co do zwierzchnictwa musi zostać rozstrzygnięta. Ale jak? Szatan, który dalej wlecze za sobą demony, przypomina drapieżnego zwierza, wypatrującego potencjalnej ofiary. Czeka, żeby niewiasta urodziła. Chce pożreć jej nowo narodzone dziecko, ponieważ wie, że stanowi ono śmiertelne zagrożenie zarówno dla niego samego, jak i dla świata podlegającego jego władzy (Jana 14:30).


Czas wyznaczony narodom na rządzenie się bez ingerencji Bożej upłynął w roku 1914 (Łukasza 21:24). Wtedy to, w ściśle oznaczonej porze, niewiasta wydaje na świat dziecko: „I urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną. I dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. A niewiasta uciekła na pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Objawienie 12:5, 6). Jej dziecko to „syn, mężczyzna”. Dlaczego Jan używa tych dwóch określeń? Aby wykazać, że nadaje się ono do rządzenia narodami i ma potrzebną do tego moc. Słowa te uwypuklają również, jak doniosłym i radosnym wydarzeniem są te narodziny. Odgrywają kluczową rolę w dopełnieniu się świętej tajemnicy Bożej. Przecież owo dziecko płci męskiej „ma paść wszystkie narody rózgą żelazną”!


Czyż wypowiedź ta nie wydaje się znajoma? Rzeczywiście, mówiąc o Jezusie, Jehowa obiecał proroczo: „Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane” (Psalm 2:9). W innym proroctwie powiedziano o nim: „Laskę twej mocy pośle Jehowa z Syjonu, mówiąc: ‚Wyrusz na podbój między swoich nieprzyjaciół’” (Psalm 110:2, NW). A zatem narodziny, które widzi Jan, mają ścisły związek z Jezusem Chrystusem. Oczywiście nie obrazują jego narodzin z dziewicy przed nastaniem I wieku naszej ery ani wskrzeszenia go do życia duchowego w 33 roku n.e. Nie chodzi tu też bynajmniej o reinkarnację. Mowa raczej o narodzinach Królestwa Bożego w roku 1914, kiedy to stało się ono rzeczywistością, a Jezus — przebywający w niebie już ponad 19 stuleci — został wyniesiony na tron jako Król (Objawienie 12:10).

Jehowa nigdy by nie dopuścił, żeby Szatan pożarł Jego małżonkę lub nowo narodzonego syna! Owo dziecko płci męskiej zostaje zaraz po narodzinach „porwane do Boga i do jego tronu”. Dostaje się więc pod opiekę Jehowy, a On w pełni troszczy się o to nowo narodzone Królestwo, za pomocą którego uświęci swe wzniosłe imię. W tym samym czasie niewiasta ucieka na pustkowie, na miejsce przygotowane dla niej przez Boga.

Poczyniono też przygotowania do doniosłego wydarzenia, po którym Szatan już nigdy nie zdoła zagrozić Królestwu w niebie. O jakie wydarzenie chodzi?

Wojna w niebie!

Jan ciągnie dalej:

„I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie, ale nie przemógł ani się już nie znalazło dla nich miejsce w niebie.

Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię; zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie” (Objawienie 12:7-9).

A zatem dopełnieniu świętej tajemnicy Bożej towarzyszą dramatyczne wydarzenia: wyrzucenie Szatana z nieba i strącenie go wraz z demonami na ziemię. Swoboda ruchów tego, który tak dalece wprowadził w błąd całą zamieszkaną ziemię, że stał się jej bogiem, zostaje w końcu ograniczona do najbliższych okolic planety, gdzie niegdyś wszczął swój bunt (2 Koryntian 4:3, 4).

Czyli obecnie szatan może omamiać i zwodzić wyłącznie ludzi ale nie aniołów w niebie gdzie niema już dostępu! Bo został wywalony Exclamation

Tylko ziemię w obecnych czasach może wprowadzać w błąd a nie nieba i aniołów.Kto odnosi to wspaniałe zwycięstwo w imieniu Jehowy? Biblia powiada, że Michał i jego aniołowie. Ale kim jest Michał? Imię to znaczy „Któż jest jak Bóg?” Michał musi więc być zainteresowany usprawiedliwieniem zwierzchnictwa Jehowy i udowodnieniem, iż nikt nie może się z Nim równać. W 9 wersecie Listu Judy nazwano Michała „archaniołem”. Co ciekawe, w innym miejscu Biblia odnosi ten tytuł tylko do jednej osoby, mianowicie do Jezusa Chrystusa. Paweł pisze o nim:

„Sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą” (1 Tesaloniczan 4:16, NW).

Tytuł „archanioł” znaczy „naczelnik aniołów”. Nic więc dziwnego, że Księga Objawienia wspomina o „Michale i jego aniołach”. Inne fragmenty Biblii mówiące o aniołach podporządkowanych sprawiedliwemu słudze Bożemu nawiązują do Jezusa.

Dlatego Paweł pisze, iż „Pan nasz, Jezus, objawi się zstępując z nieba wpośród zastępów swych aniołów” (2 Tesaloniczan 1:7, Kowalski, kursywa nasza; zobacz też Mateusza 24:30, 31; 25:31).


Z tych i innych wersetów wynika niezbicie, że Michał to nikt inny, jak tylko Pan Jezus Chrystus zajmujący swe niebiańskie stanowisko. Teraz, w dniu Pańskim, nie poprzestaje na powiedzeniu Szatanowi:


„Niech cię zgromi Jehowa”. Nastał czas sądu, toteż Jezus jako Michał zrzuca z nieba nikczemnego Szatana i jego demonicznych aniołów (Judy 9, NW; Objawienie 1:10).


Jest rzeczą nader stosowną, że czyni to właśnie on — nowo intronizowany Król. Jezus jest również Nasieniem obiecanym w Edenie, które w końcu rozgniecie głowę owego pradawnego węża i tym samym na zawsze go unicestwi (1 Mojżeszowa 3:15).


Wyrzucenie go z nieba przybliżyło Jezusa do tego ostatecznego zgniecenia Szatana.


Smile
Odpowiedz
#27
Po przeczytaniu tego co napisałeś poprostu nie mam pojęcia o co chodzi.
Kompletnie wywróciłeś do góry nogami moje postrzeganie Czasów Końca.
Skoro w 1914 roku zrzucony został szatan na ziemie, to oznacza, że potomstwo Niewiasty, Izrael, musiał już zostać zabrany na 3,5 roku na pustynie. Po 3,5 roku miało powstać 1000letnie Królestwo Boże.
Twierdzisz, że chłopczyk którego porodziła, to Jezus, z kolei proroctwa mówią o 144000 świętych.
Czyli jest tutaj błąd i ktoś sie myli.
Po drugie to oznacza, że 1000letnie Królestwo aktualnie trwa, bo w 20 wieku Niewiasta została zabrana na pustynie.
Czyli minęło około 100 lat, zostało jeszcze 900 lat.
Jakoś nie widze, aby było jakieś Królestwo na środku swiata, któremu Bóg niesamowicie błogosławi a narody drżą przed tym.
I nie widze, żeby ktoś był prowokowany z powodu owych błogosławieństw.
Klęski czy ucisk miały trwać 3,5 roku a nie 100 lat!
A tyle około minęło od rzekomego zrzucenia szatana, który pała gniewiem do reszty potomstwa.
Wychodziło by na to, że my jesteśmy resztą potomstwa, a Izraela już nie ma, został zabrany na pustynie i osądzony, i teraz żyją w 1000letnim Królestwie Chrystusa.
Bez sensu.
Mi to nie pasuje. Moje serce mi mówi, że tak nie może być.
Izrael jako grzeszny naród ma zostać zabrany na 3,5 roku na pustynie.
Czy my grzeszymy? Tak. Narodów słowian jest ile? Około 12.
Tak jak plemion Izraelskich i TERENÓW podzielonych na 12 części w 1000letnim Królestwie Chrystusa.
Czyli to dopiero musi nastąpić a napewno jeszcze nie nastąpiło.
Odpowiedz
#28
(24-11-2014, 02:02 PM)Melantiq napisał(a):  Po przeczytaniu tego co napisałeś poprostu nie mam pojęcia o co chodzi.

Faktycznie wszystko pokręciłeś, wszystko rozumiesz dosłownie, a jest to spowodowane tym że słuchasz wszystkich, wszystko przyjmujesz i wszystko ze wszystkim mieszasz, coś przeczytałeś u Kubika, coś u mnie i zamiast obrać jeden kierunek, ten najwłaściwszy to ty wszystko naraz zmieszałeś i dlatego nic ci nie wychodzi. SleepyMelantiq napisał(a):Skoro w 1914 roku zrzucony został szatan na ziemie, to oznacza, że potomstwo Niewiasty, Izrael, musiał już zostać zabrany na 3,5 roku na pustynie. Po 3,5 roku miało powstać 1000letnie Królestwo Boże.

Potomstwo Niewiasty to religia prawdziwa, prawdziwi chrześcijanie począwszy od I wieku czczący Boga duchem i prawdą.

Jezus wskazał, że podczas Jego obecności ów ostatek potomstwa będzie aktywnie działał (Mat. 24:45-47; Gal. 3:26-29).
Rozgłaszając Dobrą nowinę o Królestwie Bożym

Królestwo Boże już istnienie, ale w niebie, po zrzuceniu szatana miało już istnieć ów Królestwo, ale zobacz co proroctwa mówią dalej, owy smok (szatan) po wojnie w niebie i ustanowieniu Królestwa Bożego będzie zrzucony na ziemię i będzie teraz mącić i zwodzić ludzi oraz prześladować potomstwo niewiasty czyli chrześcijan przebywających teraz na ziemi.

Nadejście panowania Królestwa Bożego również na ziemi dopiero nastąpi, bo musi się jeszcze wydarzyć kilka proroctw:

jednym z nich jest ogłoszenie przez narody fałszywego pokoju i bezpieczeństwa, oraz głoszenie dobrej nowy o Królestwie Bożym po całej ziemi.


(24-11-2014, 02:02 PM)Melantiq napisał(a):  Twierdzisz, że chłopczyk którego porodziła, to Jezus, z kolei proroctwa mówią o 144000 świętych.144000 świętych to nie chłopczyk ale oblubienica Chrystusa - czyli ludzie namaszczeni duchem świętym, którzy wejdą w skład Królestwa Bożego (czyli "narodzinach Królestwa Bożego")


Ale zobacz że istnieją jeszcze drugie owce, czyli potomstwo niewiasty, prawdziwi chrześcijanie obecnie na ziemi, którzy będą mieszkali wiecznie na ziemi w raju

Widzisz teraz dlaczego ci się to wszystko miesza?

Bo to ludzie mieszają, ludzie uważają że wszyscy ludzie idą do nieba, że tylko jacyś Słowianie czy jakieś 12 pokoleń, że wszyscy będą porwani, że nie ma czegoś takiego jak drugie owce, wielka rzesza, dlatego mieszają, miesza Henryk Kubik niestety, przyjmując fałszywe poglądy różnych religii i a tobie się miesza bo słuchasz tego wszystkiego i nagle słuchasz to co ja mówię i nagle wywraca się ci się wszystko do góry nogami.Objawienie to najtrudniejsza do interpretacji księga Biblii.
Wielu już było ludzi, którzy podejmowali trud jej zrozumienia i zawsze różnie to wychodziło. Aby do jej badania przystąpić, trzeba mieć "upoważnienie"znajomości całej Biblii a przede wszystkim opiekę i pomoc Ducha Świętego Exclamation


A jak takich prawdziwych chrześcijan rozpoznać? już na forum pisałem, na pewno nie są to ci, którzy zaczynają głosić wywrotowe nauki i nie przejawiać miłości. Exclamation

Melantiqu jeśli rozpoznasz prawdziwych chrześcijan to rozpoznasz prawdziwe nauki i prawdziwe zrozumienie proroctw biblijnych.


Smile
Odpowiedz
#29
Dlatego pozostaje przy tym co od początku pisałem.
Wtedy to ma przynajmniej ręce i nogi.
Proroctwa Ezechiela i Objawienie o zabraniu Ludu Bożego na pustynie tylko to mnie interesuje.
3,5 roku tam będą przebywać.
Potem na 1000 lat odziedziczą Królestwo w środku świata.
Wszystko wskazuje na 12 plemion Słowiańskich.
Dziwne, zaskakujące, ale PRAWDZIWE.

Dziwne i zaskakujące prawdopodobnie dlatego, ponieważ to Prawda, która była cały czas ukrywana, więc naturalna reakcja:
Zaskoczenie, Szok, Euforia.
Odpowiedz
#30
(24-11-2014, 03:20 PM)post napisał(a):  
(24-11-2014, 03:13 PM)Melantiq napisał(a):  Zaskoczenie, Szok, Euforia.

Strona Henryka Kubika i wielu podobnych ludzi tworzących teorie spiskowe tak właśnie działa, wywołać emocje i wielkie zaskoczenie, a trzeba się kierować rozsądkiem i dokładnym rozeznaniem a nie przyjmować wszystkiego jak ciepłe kluseczki.

Ale czy Dobra Nowina nie powinna tak właśnie działać?
Dobra Nowina przecież nie wywoła smutku, zniesmaczenia, przygnębienia, jakoś nie pasuje to do DOBREJ Nowiny.
Ale Zaskoczenie, Szok, Euforia, Radość, Szczęście jak najbardziej!

Szczerze mówiąc ta NOWINA odnawia moje serce!
Mam ochote miłować wszystkich i przebaczać każdemu!

Pozatym Jezus kazał głosić DOBRĄ NOWINE!


Nie mówił:
"idźcie, głoście ZŁĄ NOWINE!, mówcie, że zbliża sie rzeź owieczek, będą tortury i palenie w piecach!"
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości