Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
zwierzęta z otchłani, morza i ziemi
#1
ósmy król niszczyciel z otchłani : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/osmy-krol-niszczyciel-z-otchani.html

podrabianie proroctw biblijnych : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9538 - 3 świątynia wg mnie to nie będzie spełnienie proroctwa biblijnego ale jego podróbka, podobnie moim zdaniem w tej budowli nie zasiądzie antychryst ale człowiek lub jeden z kilku osób, które będą go poprzedzać. Podobnie celowo dokonuje się wielu innych rzeczy aby podrobić inne proroctwa biblijne. Wg mnie wielkie znaki i cuda, które kiedyś będą tak niebezpieczne nawet dla wybranych, dlatego będą tak niebezpieczne bo będą wyglądały na biblijne wydarzenia, osoby i cuda - wielu będzie święcie przekonanych że te znaki i cuda to nie podróbki ale prawdziwe znaki, potwierdzające tego na którego wskazują, że jest prawdziwy ale on nie będzie prawdziwy a znaki i cuda będą miały tylko pozory biblijności.
POSIADANIE 7 GŁÓW i 10 ROGÓW

"I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów" - Objawienie Jana 12:3 Biblia Warszawska ____ "I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat" - Obj Jana 12:9a BW


szata, diabeł jest istotą osobową - to że jest opisany jako mający symboliczne "siedem głów i dziesięć rogów" nie robi z niego jakiejś organizacji, państwa, ruchu, ideologii. Mimo, że jest tak opisany nadal jest bytem osobowym. Tak samo jest ze zwierzęciem/bestią z 13 rozdziału Objawienia Jana i ze zwierzęciem wychodzącym z otchłani. Zwierzę z tego 13 rozdziału, które ma symboliczne 7 głów i 10 rogów to również istota osobowa, tak jak istotą osobową jest szatan.

Jednak wiele organizacji religijnych m.in organizacja Świadków Jehowy czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nauczają, że to nie istota osobowa. One i wiele innych organizacji, kościołów ale i indywidualnych osób nie uznają, że to byt osobowy ale że jest to organizacja jakaś, jakieś państwo, jakieś kościół itp.

Ale tak jak 12 rozdział mówi o osobowym bycie - szatanie, tak też 13 rozdział mówi, że pierwsze zwierzę to istota osobowa a jest nią wg mnie człowiek grzechu z 2 listu do Tesaloniczan, król inny niż poprzedni z księgi Daniela - 7:24, również 8 rozdział Daniela, 11:31-45, rozdział 12. Antychryst z 1 listu apostoła Jana 2:18. Również drugie zwierzę z 13 rozdziału to istota osobowa. Moim zdaniem będzie to człowiek, ale w pewnym okresie opętany przez potężnego anioła - króla otchłani, który zostanie z niej wypuszczony.

wizje zwierząt dotyczą nadal przyszłości, ale wielu przypisywało na przestrzeni historii różne wydarzenia, osoby, organizacje, ruchy, ideologie do tych proroctw ale było to błędne. Również dzisiejsze przypisywanie różnych rzeczy i osób jest błędne bo to opisane rzeczy są kwestią przyszłości. Zwierzęta - czy z otchłani, morza, ziemi nie oznaczają ani Kościoła Rzymskokatolickiego, ani ONZ, ani syjonizmu, globalizmu, ani USA, ani UE, ani Chin, ani Rosji, ani tysiąca innych rzeczy, które są przypisywane na dziś dzień do nich. Zanim te zwierzęta nadejdą wpierw musi wypełnić się wiele innych rzeczy, a które na dziś dzień jeszcze się nie zaczęły."I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona" - Objawienie Jana 12:1 BW - a więc moim zdaniem - zwierzę antychryst opisany jest że ma 7 głów i 10 rogów nie dlatego że sam jest organizacją, państwem ale że będzie tworzył to przyszłe czwarte królestwo które będzie inne niż wszystkie - Daniela 7:23. Będzie nim zarządzał a ono będzie mu służyć, będzie mu uległe. Będzie miało charakter antychrysta, czyli będzie działać i funkcjonować zgodnie z myślami i pragnieniami antychrysta. Ludzie w nim żyjący i tworzący je, będą myśleć, funkcjonować i postępować jak antychryst. Więc zwierzę mające 7 głów i 10 rogów nie wyklucza, tego że samo zwierzę jest królem i jest istotą osobową. Zwierzę MA 7 głów i 10 rogów ponieważ to MA - to posiadanie, pokazuje, ze ten twór będzie jego dziełem, którym będzie zarządzał, będzie funkcjonować według według jego planu, zamysłu i będzie mu uległe, ludzie tworzący i należący do tego królestwa będą podobni do swego upadłego króla.


Podobnie 12 rozdział pokazuje, że szatan będzie głową tego czwartego królestwa, głównym jego zarządcą i konstruktorem. szatan mający 7 głów i 10 rogów nie oznacza, jak pisałem że nie jest on istotą osobową, ale pokazuje, że on będzie ojcem założycielem czwartego królestwa i ono będzie podobne do niego. Będzie wyznawać diabelskie wartości, obywatele tego czwartego królestwa będą ulegli szatanowi i jego pożądliwościom, grzechom. To królestwo, która ma być inne niż wszystkie poprzednie będzie miało charakter szatana i będzie kierować się jego zamierzeniami i żyć według jego pomysłów, planów. Dlatego też i szatan opisany jest jako ten który MA siedem głów i dziesięć rogów. Nie ma ich dosłownie, bo to nie są dosłowne głowy i dosłowne rogi, ale ma je bo tworzyć będzie to czwarte królestwo, zarządzać nim a ono będzie postępować jak szatan i będzie mu uległe, poddane.

Tak samo jest w kwestii szkarłatnej bestii/zwierzęcia które wyjdzie z otchłani - ono też MA dziesięć rogów i siedem głów ale w takim samym charakterze jak szatan i antychryst : " I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów" - Objawienie Jana 17:3 Uwspółcześniona Biblia GdańskaZWIERZĘ - KRÓL i KRÓLESTWO


"Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi." - Księga Daniela 7:17 Biblia Warszawska


"I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją" - Księga Daniela 7:23 BW


Podobnie jest w księdze Objawienia - smok i zwierzę czyli szatan i antychryst to istoty osobowe, ale są opisane w kontekście posiadania czwartego królestwa.

OTCHŁAŃ

Abussos (grecki strong 12) - otchłań , czeluść ,

Słowo abussos występuje w Biblii 9 razy :

1) Ewangelia Łukasza 8:31
2) list do Rzymian 10:7
3) Objawienie Jana 9:1
4) Obj Jana 9:2
5) Obj 9:11
6) Obj Jana 11:7
7) Obj Jana 17:8
8 Obj Jana 20:1
9) Objawienie Jana 20:3

"I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas" - Objawienie Jana 20:3 BW _________ "A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia [PHULAKE - strong 5438] swego" - Objawienie 20:7

Więc w tym przypadku otchłań to więzienia dla szatana. W tej otchłani, więzieniu będzie więc szatan w przyszłości uwięziony przez 1000 lat. Ale obecnie już tam przebywa wiele zbuntowanych aniołów, które współżyły z kobietami.

" W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu [PHULAKE 5438], (20) które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę." - 1 list Piotra 3:19-20 BW


"aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy [ZOPHOS 2217] na wielki dzień sądu; (7) tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to" - list Judy 1:6 BW ___ Sodoma i Gomora oddała się podobnej rozpuście seksualnej co ci aniołowie za czasów Noego, którzy teraz są w ciemnicy [ZOPHOS 2217] czyli otchłani-więzieniu.

" Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani [TARTAROO 5020] , umieścił ich w mrocznych [ZOPHOS 2217] lochach , aby byli zachowani na sąd" - 2 list Piotra 2:4 BW


Tartar to miejsce uwięzienia niektórych upadłych aniołów, słowo to oznacza to samo co ciemnica z Judy 1:6, co więzienie z 1 Piotra 3:19, Objawienie 20:7 i otchłań - abussos występującą w dziewięciu miejscach Nowego Testamentu. Nigdy tartar, abussos nie były miejscem przeznaczonym dla ludzi i nigdy nie było tam żadnego człowieka i nie będzie tam żadnego człowieka. Jest to miejsce uwiezienia, niektórych złych duchów = upadłych aniołów. Niektórych bo wiele z nich jest na ziemi, między ludźmi.


Interpretacje mówiące że zwierzę z otchłani to jakaś organizacja, jakieś państwo, jakiś kościół to błędna interpretacja, bo w otchłani nie było i nie ma ludzi. Nie ma tam również państw, kościołów, organizacji jak ONZ czy coś innego Smile .


Z otchłanią związane są takie terminy jak : wiezienie, ciemnica, wieczne pęta, łańcuchy, mroczne lochy, związanie, tartar itp - więc nic dziwnego, że demony ukazane w Ewangelii Łukasza prosiły Zbawiciela aby ich tam nie posyłał :


" I zapytał go Jezus: Jak ci na imię? A on odpowiedział: Legion. Wiele bowiem demonów weszło w niego. 31 Wtedy prosiły go, aby nie kazał im odejść stamtąd w otchłań [ABUSSOS - strong 12] " - Łukasza 8:30-31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - możliwe więc że w otchłani oprócz aniołów którzy w czasach przed potopem dopuszczali się kontaktów seksualnych z kobietami, są również jakieś inne demony.

Objawienie Jana 9:1-2 - gdzie występuje dwa razy abussos mówi o gwieździe (w tym przypadku anioł Boży) , który otwiera otchłań i wypuszcza uwięzione tam upadłe anioły, skazane za przestępstwa seksualne sprzed potopu. Możliwe, że są tam demony skazane za coś innego ale Biblia moim zdaniem pokazuje raczej te skazane za kontakty seksualne z kobietami, z których rodzili się olbrzymy.

Objawienie 9:11 - ukazuje upadłego anioła, króla otchłani.

Ten sam anioł, który w 9 rozdziale otwiera otchłań w 20 rozdziale ukazany jest jako ten, który zamknie tam szatana : " I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani [ABUSSOS - strong 12] i wielki łańcuch w swojej ręce" - Obj 20:1 BW


Rzymian 10:7 - otchłań tutaj moim zdaniem jest ukazana jako przeciwieństwo nieba, ale nie jako miejsca po śmierci ale miejsca w które wstąpił Chrystus po zmartwychwstaniu, po to wg mnie aby ogłosić Boży trium nad upadłymi aniołami, nad śmiercią i zabranie władzy szatanowi nad nią - Hebrajczyków 2:14, Kolosan 2:15, 1 Piotra 3:19-22.

prześwietlenie słowa abussos razem z połaczonymi określeniami z listów Piotra i Judy wyraźnie pokazują,że otchłań - abussos była i jest miejscem uwięzienia części zbuntowanych aniołów. Nigdy to nie było miejsce dla ludzi, nie było ich tam, nie ma i nie będzie.

ZWIERZĘ WYCHODZĄCE Z OTCHŁANI

Objawienie Jana 11:17 : "A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani [ABUSSOS] stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich" - Objawienie Jana 11:17 BW

" Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani [ABUSSOS], i iść na zatracenie." - Objawienie Jana 17a - Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Księga Daniela pokazuje jasno, że za ziemskimi - ludzkimi władcami stoją również demoniczni władcy. "Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. (21) Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego" - Księga Daniela 10:20-21 BW


"A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy." - Daniela 8:21 BW - róg - król pierwszy ukazuje ludzkiego króla, ale kozioł ukazany jako również król który ma między oczami róg, oznacza może demonicznego króla, którym byłby demoniczny książę anielski grecki ukazany w 10 rozdziale.

Objawienie ukazuje potężnego upadłego anioła, który zostanie wypuszczony z otchłani i moim zdaniem to on opęta antychrysta.

"I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon [apollyon - strong 623] (Niszczyciel)" - Objawienie Jana 9:11 BW

"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia [APOLEIA 684] " - 2 Tesaloniczan 2:3 BW

Apoleia - zguba, zagłada, zniszczenie, ruina, strata, zatrata

Tak apollyon jak i apoleia wywodzą się od tego samego słowa - pochodzą od APOLLYMI - strong 622 - zniszczyć, zgładzić, zgubić, zabić, zginąć, być straconym. Więc syn zatracenia można oddać również jako syn zniszczenia.

Demon o imieniu niszczyciel , który wg mnie opęta antychrysta-człowieka grzechu, sprawi, że ten będzie dokonywał wielkich zniszczeń - jak pokazuje np księga Daniela antychryst będzie niszczył możnych i chrześcijan :

"Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych" - księga Daniela 8:24 BW


niszczyciel zostanie wypuszczony z otchłani-więzienia podczas 5 trąby a zwierzę zaczyna niszczyć w trakcie 6 pieczęci, więc chronologicznie równie to pasuje.

ÓSMY KRÓL

Zwierzę-król który kiedyś wyjdzie z otchłani to najpotężniejszy anioł przebywający w otchłani.

"Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie" - Objawienie Jana 17:7 BW ________ "...i siedmiu jest królów; (10) pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie" - - Obj 17:9c-11


zwierzę z otchłani jest wyraźnie nazwane królem, ósmym królem - nie królestwem ale królem. Królestwo będzie mu dane, dlatego też tak jak szatan i antychryst-człowiek, opisany jest że MA 10 rogów i 7 głów.

Moim zdaniem zwierzę wychodzące z morza - 13 rozdział to ukazanie antychrysta - człowieka, to pokazanie ludzkiej, cielesnej strony. A zwierzę wychodzące z otchłani - Obj 11:7, 17:8 to ukazanie demonicznej strony antychrysta, to moim zdaniem ukazanie potężnego upadłego anioła o imieniu "niszczyciel", który zawładnie antychrystem-człowiekiem.

ZGODNOŚĆ MIĘDZY APOSTOŁEM JANEM a DANIELEM i innymi prorokami


1)

"przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc" - Objawienie Jana 13:2b BW ______

"I zmocni się siła jego, aczkolwiek nie jego siłą" - Daniela 8:24a BG _______ "A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana..." - 2 Tesaloniczan 2:9a

2)

"I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze" - Objawienie 13:5a - "o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne" - Daniela 7:20 BW - to, że tutaj nazwany jest rogiem nie przeczy, że w Objawieniu jest nazwany zwierzęciem. 7 rozdział Daniela mówi o zwierzęciu jako królestwie ale o królach, ale ci królowie jak wszystko wskazuje to demoniczni królowie. Trzeba pamiętać że ludzie są ukazywani również jako zwierzęta - np Dzieje Apostolskie - wizja Piotra, psalm 22:17-22, Izajasza 56:10-11 ale i jako rogi np 7 rozdział Daniela. Trzeba pamiętać o różnych znaczeniach danego symbolu i patrzeć na kontekst. 13 rozdział Objawienia wg mnie pokazuje zwierzę-człowieka ale np 17 rozdział pokazuje zwierzę - upadłego anioła z otchłani. Tak jak ukazywał to Daniel nad państwami są również demoniczni władcy, którzy czasami są powstrzymywani przez Boga.


3)

"dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące" - Objawienie 13:5b _____ "będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu" - Daniela 7:25 BW - jeden czas = jeden rok = 360 dni (wg hebrajskiego kalendarza). Objawienie Jana rozdział 12 pokazuje że 1260 dni = czas, czasy i pół czasu. 1 czas = 360 dni (24 godzinne doby) w przypadku omawianych proroctw. Eschatologia m.in adwentyzmu zamieniająca w tych przypadkach dni na lata jest błędna.


4)

" I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu" - Objawienie 13:6a ______ "I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu" - Daniela 7:25a _____ "i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał" - Daniela 11:36b Biblia Warszawska

5)

"I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich" - Objawienie 13:7a _______ "A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich" - Daniela 7:21 BW _____ "zniszczy możnych i lud świętych" - Daniela 8:24d


6)

"dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami" - Objawienie 13:7b _____ antychryst będzie wywodził się z czwartego królestwa, które ma być inne niż wszystkie poprzednie, ma oo pochłonąć cała ziemię, więc i władza, która przejmie i umocni również odpowiada temu o czym mówi Objawienie - "I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją" - Daniela 7:23 BW

7)

" I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity" ______ "Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły - (3) Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta" - Ezechiela 28:2-3 - 28 rozdział Ezechiela pokazuje dwie postacie - pierwszą z nich jest książę Tyru, a drugą król Tyru. Bez wątpienia opis króla Tyru to opis szatana, a więc opis księcia Tyru wg mnie jest opisem antychrysta.

_____ "Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich " - Daniela 11:37 BW _____ "Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga" - 2 Tesaloniczan 2:4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

8)

"I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem" - Objawienie 19:19 BW ____"Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki" - Daniela 8:25c _____ "Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia" - 2 Tesaloniczan 2:8 UBG _____Daniela 11:44-45 _____ Ezechiela 39 - vs - Objawienie 19

INNE RZECZY UKAZUJĄCE ISTOTĘ OSOBOWĄ

"A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach" - Objawienie 16:10a BW - istota osobowa ma swoje królestwo.


"I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka" - Objawienie 16:13 BW - jak wychodzą z paszczy osobowej istoty jaką jest szatan-smok, tak samo wychodzą od osobowych istot jakimi będą : pierwsze zwierzę antychryst i drugie zwierzę fałszywy prorok.

"A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu........i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże" - Objawienie 17:13, 17 BW - osobowe istoty oddadzą swoją moc i władzę królewską innej istocie osobowej - zawsze na szczycie jest jakaś istota osobowa. Żadne struktury nie rządzą się same, ale zawsze jest istota osobowa lub istoty osobowe i taką będzie zwierzę - człowiek opętany przez zwierzę z otchłani - anioła niszczyciela.


"I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką" - Objawienie 19:20 ______ "A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków" - Objawienie 20:10 BW - szatan istota osobowa skończy tam gdzie inne istoty osobowe - zwierzę i fałszywy prorok. Może ktoś przytoczy że grób i hades też tam mają być wrzucone a nie są istotami osobowymi, ale w świetle występowania często szatan razem ze zwierzęciem-antychrystem i fałszywym prorokiem i w świetle wszystkich innych dowodów, to pokazuje również że są oni istotami osobowymi. Wpis na temat dręczenia, wieków wiecznych, ognia wiecznego - warto przeczytać, bo np tłumaczenie Objawienie 20:10 nie jest najlepsze m.in w BW : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655

DRUGIE ZWIERZĘ WYCHODZĄ Z ZIEMI


"I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich , i mówiło jak smok" - Obj 13:11 BW


"Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka ale mówiła jak smok" - UBG


"I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów" - Objawienie 5:6a BW


".....między starszymi stał Baranek jakby zabity, który miał siedem rogów......" UBG - Baranek mający siedem rogów nie oznacza jakiegoś pastwa, organizacji, kościoła. A rogi Baranka nie oznaczają tu królów. Drugie zwierzę ma rogi PODOBNE do rogów Baranka, a więc wg mnie to podobieństwo również oznacza to że te rogi jak u Baranka nie oznaczają królów a drugie zwierzę - fałszywy prorok nie oznacza państwa, organizacji czy jakiegoś kościoła ale jest to istota osobowa jak i pierwsze zwierzę - antychryst. Podobieństwo rogów oznacza moim zdaniem również imitowanie władzy Chrystusa zapowiadanej w proroctwach i imitowanie dzieł Chrystusa, zapowiadanych w Biblii.INNA MOŻLIWOŚĆ ????

przyszła mi podczas pisania taka myśl - skoro prawdopodobnie większość lub wszystkie więzione upadłe anioły w otchłani zostały skazane na to więzienie za kontakty seksualne z kobietami. To znaczy, że mają one możliwość przybierania ciała - w jakiś sposób mogły się zmaterializować i płodzić olbrzymy.
" A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni." - 1 Mojżeszowa 6:3 BW - w początkowych fragmentach wpisu są wersety nowotestamentowe, potwierdzający tą relację, że aniołowie współżyli z kobietami i dopuszczali się przestępstw seksualnych. Pisze w liście Judy nawet, że Sodoma i Gomora dopuściła się podobnych przestępstw seksualnych jak ci aniołowie.

Skoro mają one możliwość przybrania ludzkiego ciała i zostaną kiedyś wypuszczone z otchłani-abussos i wg mnie król otchłani - APOLLYON - NISZCZYCIEL opęta antychrysta, to może również na pewnym etapie przyjmie on wygląd antychrysta-człowieka. Możliwy moim zdaniem jest taki również scenariusz, że apollyon i inne anioły z otchłani mogą przybierać ciało na podobieństwo jakichś osób w tym antychrysta aby zwodzić masy ludzkie. Możliwe, że jakiś upadły anioł z otchłani - abussos na jakimś etapie i w celu zwodniczego udowodnienia boskości antychrysta, przyjmie ciało - wygląd na wzór antychrysta.


To wszystko tylko luźne interpretacje, przemyślenia. Więc proszę zachować do wszystkiego zdrowy dystans, rozsądek - prawda jest u Tego, który jest Prawdą czyli u Jezusa Chrystusa. Kto będzie szedł za Panem i będzie mu wierny i będzie posłuszny Mu, trwał w Jego przykazaniach ten w swoim czasie dzięki łasce Pana pozna prawdę.
"bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie" - Daniela 12:10 BW - warto aby priorytetem było poznawanie PANA JEZUSA i nowotestamentowych nauk i przestrzeganie ich. Aby nie się nie okazało, że ktoś nie narodził się na nowo, aby nie zaniedbać po nowonarodzeniu procesu uświęcenia. Aby nie zaniedbać ewangelizacji. Wszystko powinno być na swoim miejscu, proroctwa są ważne, ale jeśli ktoś będzie żył dla grzechu, w grzechu nie będzie miał poznania proroctw. Niech priorytetem będzie zbawienie, naśladowanie-uczniostwo, uświęcenie a wtedy PAN JEZUS jeśli żyjemy w czasach ostatecznych, nie zostawi takiego człowieka w niewiedzy.

JEŚLI KTOŚ SIĘ NIE NARODZIŁ NA NOWO albo NARODZIŁ SIĘ ALE ZANIEDBAŁ, ZARZUCIŁ PROCES UŚWIĘCENIA KTÓRY TRWA DO KOŃCA ŻYCIA - TEN CHOĆBY I MILIARD LAT PRZESIEDZIAŁ NAD OBJAWIENIEM JANA, KSIĘGA DANIELA CZY INNYMI BIBLIJNYMI TEKSTAMI MÓWIĄCYMI O PRZYSZŁOŚCI, NIE ZROZUMIE ICH PRAWIDŁOWO.
Odpowiedz
#2
zmieniłem - ostatnią część wpisu :


INNA MOŻLIWOŚĆ ????

przyszła mi podczas pisania taka myśl - skoro prawdopodobnie większość lub wszystkie więzione upadłe anioły w otchłani zostały skazane na to więzienie za kontakty seksualne z kobietami. To znaczy, że mają one możliwość przybierania ciała - w jakiś sposób mogły się zmaterializować i płodzić olbrzymy.
" A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni." - 1 Mojżeszowa 6:3 BW - w początkowych fragmentach wpisu są wersety nowotestamentowe, potwierdzający tą relację, że aniołowie współżyli z kobietami i dopuszczali się przestępstw seksualnych. Pisze w liście Judy nawet, że Sodoma i Gomora dopuściła się podobnych przestępstw seksualnych jak ci aniołowie.

Skoro mają one możliwość przybrania ludzkiego ciała i zostaną kiedyś wypuszczone z otchłani-abussos i wg mnie król otchłani - APOLLYON - NISZCZYCIEL opęta antychrysta, to może również na pewnym etapie przyjmie on wygląd antychrysta-człowieka. Możliwy moim zdaniem jest taki również scenariusz, że apollyon i inne anioły z otchłani mogą przybierać ciało na podobieństwo jakichś osób w tym antychrysta aby zwodzić masy ludzkie. Możliwe, że jakiś upadły anioł z otchłani - abussos na jakimś etapie i w celu zwodniczego udowodnienia boskości antychrysta, przyjmie ciało - wygląd na wzór antychrysta.


To wszystko tylko luźne interpretacje, przemyślenia. Więc proszę zachować do wszystkiego zdrowy dystans, rozsądek - prawda jest u Tego, który jest Prawdą czyli u Jezusa Chrystusa. Kto będzie szedł za Panem i będzie mu wierny i będzie posłuszny Mu, trwał w Jego przykazaniach ten w swoim czasie dzięki łasce Pana pozna prawdę.
"bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie" - Daniela 12:10 BW - warto aby priorytetem było poznawanie PANA JEZUSA i nowotestamentowych nauk i przestrzeganie ich. Aby nie się nie okazało, że ktoś nie narodził się na nowo, aby nie zaniedbać po nowonarodzeniu procesu uświęcenia. Aby nie zaniedbać ewangelizacji. Wszystko powinno być na swoim miejscu, proroctwa są ważne, ale jeśli ktoś będzie żył dla grzechu, w grzechu nie będzie miał poznania proroctw. Niech priorytetem będzie zbawienie, naśladowanie-uczniostwo, uświęcenie a wtedy PAN JEZUS jeśli żyjemy w czasach ostatecznych, nie zostawi takiego człowieka w niewiedzy.

JEŚLI KTOŚ SIĘ NIE NARODZIŁ NA NOWO albo NARODZIŁ SIĘ ALE ZANIEDBAŁ, ZARZUCIŁ PROCES UŚWIĘCENIA KTÓRY TRWA DO KOŃCA ŻYCIA - TEN CHOĆBY I MILIARD LAT PRZESIEDZIAŁ NAD OBJAWIENIEM JANA, KSIĘGA DANIELA CZY INNYMI BIBLIJNYMI TEKSTAMI MÓWIĄCYMI O PRZYSZŁOŚCI, NIE ZROZUMIE ICH PRAWIDŁOWO.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości