Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
spiski, spiskowcy
#1
http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/zasadzka-na-ludzi-faszywe-banknoty.html


,
Odpowiedz
#2
mój wpis z bloga uzupełniłem o : "często też chrześcijanie, mówią że badanie spisków, spiskowców to wyraz czuwania nakazany przez Pana Jezusa i zgłębianie ich wpisuje się w słowa : "Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi". Ujrzenie znaków nie ma nic wspólnego z karmieniem się spiskami, konspiracyjnym światem. Wiele z tych znaków będzie tak widocznych i odczuwalnych, że nie sposób będzie ich przegapić, szkoda czasu na świat dezinformacyjnych teorii, "Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić." - Ewangelia Mateusza 24:7-10

"I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu" - Mateusza 24:11 BW - a zwiodą wielu m.in dlatego, że ci ludzie, ci chrześcijanie zamiast poznawać Chrystusa poznawali szatana i jego wymysły konspiracyjne. Również rozpoznanie innych znaków nie ma nic wspólnego z dezinformacyjnym konspiracyjnym światem i poznawaniem go. Wręcz przeciwnie zagłębianie się w te fałszywe nauki to strata czasu i obciążanie serca a to właśnie obciążone serce, zatroskane jest wrogiem poznania znaków i przegapienia tego co najważniejsze :

"Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. 35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. 36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym" - Ewangelia Łukasza 21:34-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -

konspiracyjny świat, który jest chaosem, napędza niepokoje, strach, TROSKI a wtedy serce - umysł jest obciążony, człowiek nie czuwa tak jak nakazane i jest zagrożony zaskoczeniem. "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie" - Marka 14:38a - znowu modlitwa się pojawia- to modlitwa, życie w społeczności z Panem, sprawia, że człowiek zobaczy wszystko a nie życie spiskami, które prowadzą do odwrotnej rzeczy - do braku czuwania i braku światła, tak że człowiek nie zobaczy prawdziwych znaków, ale fałszywe znaki uzna za prawdziwe. Konspiracyjne świat, świat spisków, który jest pomieszaniem z poplątaniem utrudnia i utrudni zrozumienie nauk biblijnych i proroctw. Lepiej powrócić do czystego źródła - do biblijnych nauk. Sam wiem, jednak po sobie jak kiedyś latałem po różnych stronach, wyczekując "znaków" i czekając na jakąś wielkie przełomowe wydarzenie. Było to chorobliwe - od strony do strony i żyjąc w napięciu na "coś wielkiego". Brak wiary, brak cierpliwości, zaufania, brak znajomości Pism się objawiał.
Odpowiedz
#3
" Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN " http://dobra-nowina.info.pl/viewtopic.php?f=16&t=42

,
Odpowiedz
#4
,

http://www.aibi.ph/politics/6/conspiracy.htm

, https://deeperwaters.wordpress.com/2014/10/31/conspiracy-theories-dont/

, ciekawy wpis na temat teorii spiskowych - dlaczego są pułapką i dlaczego chrześcijanie nie powinni się na tych tematach skupiać, nie zgadzam się z końcówką mówiącą o antychryście, fałszywym proroku w odbudowanej świątyni - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=305 i mam inne zdanie na temat dwóch świadków - na dziś dzień skłaniał bym się ku symbolicznemu odczytaniu dwóch świadków jako większej grupy chrześcijan.
- http://www.faithdefenders.com/from-the-desk/conspiracy.html : "What Christians believe and how they live is to be based upon Scripture alone, i.e. sola scriptura, (1 Cor. 4:6). Vain speculations, guesswork, hearsay, rumors, slander, gossip, and lies do not constitute the basis of a godly life. This is why the Bible condemns the spreading of rumors, gossip, slander, and hearsay accusations:


Lev. 19:16; Psa. 15:3; 101:5; 140:11;
Pro. 10:18; 16:28; 20:19; Matt. 15:19;
Mk. 7:22; Rom. 1:29, 30; 2 Cor. 12:20;
Eph. 4:31; Col. 3:8; 1 Tim. 3:11; 5:13;
2 Tim. 3:3; Tit. 2:3; 1 Pet. 2:1.In particular, Jesus warned us not to be panicked or frightened by all the “rumors” that will arise at the end of the age.


And you will be hearing of wars and rumors of wars; See to it that you are not frightened by those things. They must take place, but they are the End. (Matthew 24:6)The closer we get to the End, the more people will be panicked by rumors of conspiracies. But Jesus warns us not to allow people to panic us by the rumor that this or that conspiracy signals that the End is upon us. A. T. Robertson comments,


See that ye be not troubled (horate mê throeisthe). Asyndeton here with these two imperatives as Mr 8:15 orate blepete(Robertson, Grammar, p. 949). Look out for the wars and rumours of wars, but do not be scared out of your wits by them. Throeô means to cry aloud, to scream, and in the passive to be terrified by an outcry. Paul uses this very verb (mêde throeisthai) in 2Th 2:2 as a warning against excitement over false reports that he had predicted the immediate second coming of Christ. But the end is not yet (all' oupô estin to telos). It is curious how people overlook these words of Jesus and proceed to set dates for the immediate end. That happened during the Great War and it has happened since.To this end, we offer the following biblical antidote to modern conspiracy cults that operate on the lunatic fringe of the world and of the church. Let the Christian hear what the Spirit says to the churches.
PART ONE: The Bible and Conspiracies

I. The historical books of Scriptures record all kinds of political and religious conspiracies, plots, secret societies, international intrigues, spies, insurrections, and revolutions that caused trouble in each generation. The following conspirators are mentionedAbsalom and Ahithopel: 2 Sam. 15:12, 31
Zimri: 1 Kings 16:9, 16, 20
Jozacar and Jehozabad: 2 Kings 12:20
Shallum: 2 Kings 15:10, 15
Hoshea: 2 Kings 15:30; 2 Kings 17:4
The servants of Amon: 2 Chron. 33:24; 2 Kings 21:23, 24
The people against the conspirators who murdered Amon: 2 Chron. 33:25
David: 1 Sam. 22:8, 13
Baasha: 1 Kings 15:27
Jehu: 2 Kings 9:14; 10:9
Enemies of Amaziah: 2 Kings 14:19
Pekah: 2 Kings 15:25
Enemies of Zachariah: 2 Chronicles 24:21
Zabad and Jehozabad: 2 Chronicles 24:2526
Enemies of Amaziah: 2 Chronicles 25:27
Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites: Neh. 4:8
Arabs conspiring to destroy Israel: Psa. 83
Amos: Amos 7:10
The enemies of Jesus: Mat. 26:3-4; Acts 4:24-28
The enemies of Paul: Acts 23:12
II. While conspiracies are recorded as part of the history of Israel, nowhere in the didactic and ethical parts of the Bible does God direct His people to study conspiracies or to spend their time, energy and money to “spread the word” of some conspiracy. Even though conspiracies abounded on all sides, the Patriarchs, prophets, apostles, and even Jesus did not pay them any attention. They had more important things to do with their time and energy.III. God tells us in His Word how He views conspiracies and how He wants us to view them.


The “passage of full mention” on how God views conspiracies is found in Psa. 2.
The politicians, kings, and rulers of the world plotted and schemed to take over the world. In their pride and conceit, they thought they could overthrow God’s sovereign control of the world.
But God laughed at their futile conspiracies. He was in control of all things and man’s conspiracies are nothing but hot air. Thus He mocks, ridicules, and rebukes the conspirators. He reminds them that He had placed King Messiah in control of the world. Instead of fearing conspiracies, they should fear Jesus and kiss his feet in submission.
Christ is sovereign over the world, not man. As long as He is on the throne, nothing can happen that surprises Him or disrupts His eternal decrees (Job 42:2; 1 Cor. 15:25).
No conspiracy can overthrow God’s sovereign rule over all things (Pro. 16:1, 9, 33; James 4:13-15).
Conspirators assume the sovereignty of man instead of the sovereignty of God (Psa. 2:3). This is why Arminian ministries get involve in conspiracies. For example, some of them state on their website that they believe in “the sovereignty of man.” Thus it is no surprise that they falls into conspiracy theories and set dates for the Second Coming.
Since Calvinists believe that God is sovereign over all things, they have not historically been guilty of setting dates or spreading conspiracy theories. God promises to protect his people from conspiracies: Psa. 31:19-20; 33:10; Jer. 11:6-17; Ezk. 22:24-28
Thus God’s people are not to fear conspiracies: Isa. 8:9-15; Mat. 6:24-33. Fear is the driving force and main fruit of the researching conspiracies.
PART TWO: The Present Situation

Instead of spending their time, energy, and money on deepening their walk with God, growing in holiness of life, expanding their knowledge of Scripture, and getting involved in the defense of the Faith, some Christians have left the path of righteousness and become lost in the maze of conspiracy cults. They spend countless hours reading books and magazines on conspiracies instead of reading the Bible and theological works. To their shame they spend more time watching videos on conspiracies instead of Christian videos; attending conspiracy seminars instead of church services, etc.


Down through the years I have seen good men destroy their sanity, careers, families, and their testimonies by the mental disease of conspiratorialis. Men who began as sincere Christian brothers with great families, good jobs, and a solid church life descended into the black pit of conspiracies.


One brother became so consumed with the conspiracy that civilization would end on Y2K that he quit his job, sold his home, moved to Idaho - after his wife divorced him for being a nutcase.


The last time I saw him, he was wild-eyed, unshaven, disheveled in appearance, and absolutely convinced that civilization would be over at the stroke of midnight. Cars would not run, planes would crash, all computers would fail, the banks would lose all records of money in your accounts, the government would collapse, and only those hiding in some isolated secure place would survive.


Of course, the fear merchants were ready to take the sucker’s money. Various so-called Christian ministries tapped into the conspiracy network and sold building lots, houses, generators, survival food, candles, guns, and medicine. (To their shame, they did not offer to return the guy’s money after Y2K came and went without a ripple.)


After Y2K was a total bust, he sat in Idaho - all alone: no job, no family, no church, no reputation, nothing but boxes of survival food. He had gambled everything on a conspiracy theory and lost everything.


It is interesting to note that I never heard one word of repentance or confession of false prophecy by those ministries that promoted Y2K hysteria. They simply moved on to another conspiracy theory!


I have heard every conspiracy fad come and go in the last forty years. The end of the world, the identity of the anti-Christ, the secret group that is really ruling the world, they have all passed my desk by the dozens. The following list is a only a SMALL sample of the parade of endless conspiracy theories that have been promoted during MY LIFE TIME!


The Catholic Church


Da Vinci Code


The Masons


The Illuminati


The Federal Reserve Bank


The Council on Foreign Relations


The Bohemian Grove


The Club of Rome


The Passover Plot


The Bilderberg Group


Order of Skull and Bones


The Trilateral Commission


The World Bank


The Jews (Protocols of Zion)


The Communists


The Fabian Socialists


The Marxists


World Economic Forum


The Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm


The Druids


Hermetic Order of the Golden Dawn


The Hibernians


The Satanists


The Rosicrucians


The Witches


The Jesuits


The Knights Templar


The gays and lesbians


The Priory of Sion


Ordo Templi Orientis


The Golden Dawn


The Knights of Malta


The New Age Movement


Judean People's Front


The Liberals


The Rothchilds


The Rockafellas


The C.I.A.


The United Nations


The Queen of England


Prince Charles


The K.K.K.


Nation of Islam


The Oil Companies


Hurricane Katrina was created and directed by Bush


IBM


The Bush family in league with the Saudis


The Muslim terrorists


The Mafia


There was no moon landing. It was done on a stage.


The C.I.A. created Aids to kill blacks


The C.I.A. sells drugs to blacks to keep them down.


The C.I.A. created LDS and other drugs.


911 was done or allowed by Bush


The Ascended Masters rule the world


The Shadow People


Lizoids


Mole people from the center of the earth


Princess Diana was murdered by the QueenIn my grandmother’s attic, I found a WWII tract that “proved” that Mussolini was the anti-Christ, the Pope was the false prophet, and Christ would return in three and one half years.


Many people have been identified as the Anti-Christ: Hitler, Stalin, Roosevelt, Kissinger, Nixon, Reagan, Bush, etc.. It seems that the conspiracy cults put up new candidates all the time. When will it end? When will they admit that they have been wrong every time?


Those who become possessed by a conspiratorial spirit must be confronted with the truth for their own good, the good of their families, their careers, their church, community, and nation.

I will speak to the few Christians who have lost their way in the world of conspiracies and secret societies. I speak to them because I have no leverage with non-Christians. I can quote the Bible all day long and they will ignore it because they don’t believe in the Bible. If I appeal to Christ and His cause, it will fall on deaf ears. If I bring up holiness of life and the importance of a good testimony before a watching world and church, they will shrug it off as nothing.


In some respects, this seminar will be a good test of salvation for those into conspiracies. If you are tangled up in the world of secret societies and conspiracies; if you are consumed with conspiracy theories; if you ignore my call to repentance; if you really think that man is sovereign; then you need to examine yourself to see if you truly know the Lord (2 Cor. 13:5).
Part Three: The Devices of Satan

A. We should not be ignorant of Satan’s Devices (2 Cor. 2:11).B. Satan’s devices or schemes are twofold:


1. Satan desires to keep people from being saved. To this end Satan does not let people hear the gospel.


2. Instead of spreading the good news of the Gospel, Satan diverts or side rails Christians into spending their time spreading the fearful news of some conspiracy.


3. They are deceived into spending all their time, energy, and funds to convert people to the conspiracy-of-the-month theory. They have unlimited zeal and funds to study and to promote the frightening news of some conspiracy plot.


Note: The 911Truth site urges its followers to “spread the light” by evangelizing relatives and neighbors. People are urged to “join today” and “donate now.” They have meetings and seminars to attend. They sell tracts and videos to promote conspiracies. It even has a “high priest” named David Giffen, a New Age professor who merges Christianity and Buddhism. This is why it is a cult.


4. Once someone gets trapped into one of the conspiracy cults, they do not spend their time telling sinners of Jesus and his love. They are fixated on generating fear and panic about some plot to take over the world.


5. What is the great commission of conspiracy cults? Go into all the world and spread the news of some fearful conspiracy! Shout it from the roof tops!


The government staged 9\11!
The moon landing was a fraud!
The Bilderberg Group is running the world!
The Jews are in control!
The Jesuits are behind it all!


6. Christians get their great commission from Matt. 28:19-20. They are to proclaim the good news of the Gospel of Jesus Christ. Christ and Him crucified is their message.


Question: Now, where is there a great commission in the Bible to study conspiracies and to evangelize people about those conspiracies?


Answer:


There is no biblical command to study, investigate, spend time on, and or spread the word about conspiracies.
There is no biblical example of the Patriarchs, the Prophets, the Apostles or the Lord Jesus Christ spending five minutes on the conspiracies of their day.
There is no biblical precept to research and spread conspiracy theories.


C. The second device of Satan is to sidetrack Christians from being and doing what God commands them to be and do in Scripture.


1. What has God called Christians to do with their time, energy and money?Matt. 6:25-33
Matt. 28:19-20
2 Cor. 7:1
Eph. 5:7-12
Phil. 4:6-9
Col.3:1-2
1 Thess. 4:3
Heb. 12:14
2 Pet. 3:18.2. If you obey God’s Word by doing what He commands you to do, you won’t have any time to run around like Chicken Little proclaiming “the sky is falling!”


3. I studied church history to see if any of the great men and women of God ever spent their valuable time researching the political and financial conspiracies and plots of their day. Despite the fact that there have always been secret plots to take over a country and the world, the godly spent their time advancing God’s kingdom rather than man’s kingdom. They searched the Scriptures daily, not the internet for the latest conspiracy gossip. They spread the gospel, not conspiracy theories.
PART FOUR: Why do people get caught up in conspiracy cults?


A conspiracy mindset is a form of Gnosticism in that gives people the psychological illusion that they are intellectually superior to everyone else. It authenticates their existence. They are not like the dumb masses. They are “in the know” and have secret information that no one else has. They look at everyone else as fools. It empowers them and makes them feel special.

A psychological profile of those who get drawn into the conspiratorial mindset reveals that most people who get trapped are insecure, pessimistic, and depressed. They believe the worst about themselves and everyone around them.

They are paranoid. Everything and everyone is against them.

They are helpless in the face of a vast conspiracy. Thus they are victims. They are not really responsible for their pathetic lives.

Studying conspiracies avoids practical holiness. Those who get sucked into the world of conspiracies and secret societies do not have their spiritual life under control. Their personal life is messed up. Their marriages are failures. Their finances are a disaster. They can avoid repentance and personal holiness by focusing on conspiracies.

The Bible commands us to do only those things that are “unto edification” (1 Cor. 14:16). Running after conspiracies does not edify anyone. The mad pursuit of conspiracies has spiritually harmed many.

For the most part, those who get involved in a conspiracy mindset are immature, irresponsible, and unreliable. They live on the lunatic fringes of society and the church.
PART FIVE: How Conspiracy cults deceive people

Conspiracy groups use half-truths, lies, distortions, and downright fraud.

They never admit they were wrong and foolish. Y2K did not end the world. Kissinger was not the anti-Christ. The Nazis, the Communists, etc. did not take over the world, etc. They have been wrong EVERY time they predicted things.

When you catch them in a lie, they will turn the tables on you by accusing you of being part of the conspiracy!

Their paranoia does not allow anyone to criticize their theories. They go emotional on you and lose their temper.

It does not matter how many lies you refute, they will just move on to the next one. They remind me of cultist like the Jehovah’s Witnesses.

This is why Scripture tells us not to waste our time on useless conspiracies


But refuse stupid and ignorant speculations,

knowing that they produce quarrels, and the

Lord's bond-servant must not be quarrelsome,

but be kind to all, able to teach, patient when

wronged (2 Timothy 2:23-24)

But shun stupid controversies and genealogies

and strife and disputes about the Law; for they

are unprofitable and worthless. (Titus 3:9)


7. Their favorite trick is to overwhelm you with an avalanche of questions without
waiting for you to deal with the first one. Each question is given with triumph as if they
are PROVING their theory by ASKING questions. Of course, asking questions
cannot logically prove anything. Facts prove things, not questions.


8. There are two kinds of questions:


There are valid questions that have been justified by documenting the facts on which they are based.

They are invalid questions that have not been justified by documenting the facts on which they are supposedly based.

For example, when someone asks, “If a plane crashed into the building, why is there no debris?” he is ASSUMING that there was no debris. He doesn’t prove there was no debris. He foolishly assumes there was none because he heard a rumor that there was no debris. Conspiracy minded people are very gullible and are ready to believe rumors without demanding proof.

Even if you show him pictures of the debris, he will say that the conspiracy leaders put it there!

Any theory that is based on undocumented questions is erroneous and a waste of time.9. Those possessed by a conspiratorial mindset are guilty of engaging in the sins of
gossip and slander (Lev. 19:16; Pro. 10:18; Mk. 7:21-22; Rom. 1:29-30; 2 Cor.
12:20; Eph. 4:31; Col. 3:8; 1 Pet. 2:1-2, etc.).


10. They violate the biblical command to show honor and respect to government
leaders (Rom. 13:7; 1 Pet. 2:17; 3:2)
PART SIX The “Hey, but…” Syndrome


Those possessed by a conspiratorial mindset have been so brainwashed that even after you explain that the Bible forbids you to spend time and money on running after rumors, they will demand that you refute all their questions! They want you to watch videos, read books, go to seminars, and, most important, go to a hundred internet sites that support whatever conspiracy fad is in vogue at that time.

They don’t get it!!!! The whole point of the Scriptures is to set your mind on things above and not things on earth. Why would you spend all the time and effort to refute their questions one by one when the point of Scripture is not to waste your time on such things? You have a God to glorify, sinners to convert, saints to edify, churches to serve, a Bible to study, hymns to be sung,

A few professing Christians have attempted to quote Scripture to support their lust for conspiracy theories. But the only passage that they have ever managed to use was taken out of context and twisted.Mr. Conspiro: Dr. Bob, the Bible tells us to “expose the deeds of darkness” done in “secret” (Eph. 5:8). Thus we must spend time exposing the secret societies and conspiracies that threaten us and our way of life.Dr. Bob: Not so fast, Jose! If you read the verses before and after the verse you just quoted, it is clear that the “deeds of darkness” are such things as immorality, impurity, greed, filthiness, silly talk, coarse jesting, idolatry, covetousness, deception, and empty words (vs. 3-6). The “deeds” are sins, not secret societies and conspiracies. Paul then tells us to spend our time learning what is pleasing to the Lord (v. 10). We are to “walk as children of the light” and not to “partake” in the deeds of darkness. There is nothing in the context about secret societies or conspiracies. You are taking a verse out of context.
Conclusion

The Bible tells that at the End of the age, Satan will bring about a one-world government and a one-world religion. They are inevitable and irresistible. It is going to happen. All the conspiracies will merge into one vast open conspiracy.


The Anti-Christ and the false Prophet will be quite visible and open about their hatred of God and Christians. You will see on TV when the Anti-Christ sits in a rebuilt Jewish temple in Jerusalem and claims to be God. The TV will record when the two witnesses will be killed and left for dead. There is nothing secret about the End. Jesus told us about it.


The ultimate conspiracy of Satan at the End makes all the other little conspiracies along the way look like Sunday School picnics. This is why Jesus said not to sweat the little conspiracies that we see around us today. Those conspiracies will go nowhere and they pose no real threat to the Christian. Thus we need not fear them said Jesus.


Put your faith in the sovereignty of God; get busy living for Christ; preach the gospel; bless the saints; serve your church; read some good theology books; sing good hymns; stop wasting your time on foolishness.


Become sober-minded as you ought, and stop sinning;

for some have no knowledge of God. I speak this to

your shame. (1 Cor. 15:34) "
Odpowiedz
#5
ostatnio na blog pod artykułem dostałem taki komentarz :

,, Anonimowy27 stycznia 2015 20:20

Przepraszam, że anonimowo, ale ten artykuł mnie uratował. Dziękuję! Ja podobnie jak mój przedmówca, namawiałam męża do robienia zapasów, chciałam zapełnić garaż po sufit.

Znam to wszystko, przez cała lata wierna byłam Biblii i odeszłam, zapomniałam, ale Bóg nie zapomina o swych dzieciach i poprowadził mnie tak, żebym znalazła ten artykuł.

Od czasu do czasu płakałam ze strachu, panikowałam, a tutaj znalazłam nadzieję i wybawienie z tych obłąkanych przemyśleń.
Dziękuję!
"

zacytowałem ten komentarz aby m.in pokazać że na prawdę jest wielu chrześcijan którzy mają z tym problem, a to się będzie nasilać wraz ze wzrastającym pędem ku wojnie w naszym regionie i z przyszłymi wydarzenia na świecie

,
Odpowiedz
#6
Najlepszą teorię spiskową jaką słyszałem w życiu to taka, która mówi, że:

GADAJĄCE WĘŻE NIE ISTNIEJĄ

Czy wierzysz w to? Smile

Zobacz. Problem polega na tym, że gdy nie widzisz zagrożenia - to i nie przeciwstawisz się mu.

Przykładowo:

TO MATKA BOSKA JEST JEDYNĄ POŚREDNICZKĄ POMIĘDZY BOGIEM, A CZŁOWIEKIEM.

Myślisz inaczej?
To jesteś urojonym sekciarskim spiskowcem.

No, ale powiedzmy, że nie przeciwstawie się temu myśleniu, iż:

MATKA BOSKA JEST JEDYNĄ POŚREDNICZKĄ POMIĘDZY BOGIEM, A CZŁOWIEKIEM.

.... i nie będę wspominał o tym ludziom.

Więc co się wtedy dzieje?

Torujesz drogę ku takim praktykom ogólnospołecznego przyzwolenia, która brzmi, że:

TO MATKA BOSKA JEST JEDYNĄ POŚREDNICZKĄ POMIĘDZY BOGIEM, A CZŁOWIEKIEM.

Czy teraz rozumiesz, o co tu chodzi?

Otóż, chce Wam pokazać na tym prostym przykładzie, że usypianie chrześcijaństwa jest dziś w modzie.

I jeżeli nie zrobisz tego na siłę - to przynajmniej ładnie brzmiącym artykułem, który ostudzi zapał wielu.

Dodatkowo, w imię teorii spiskowej dodałbym, że:

ŻADEN DIABEŁ, SZATAN, ORAZ KARA BOŻA NIE ISTNIEJĄ - PODOBNIE JAK SAM BÓG.

To wymysł spiskowców. To osoby urojone. Takich powinno się leczyć.
Czy słyszeliście to już kiedyś?

Chciałoby się dopisać, że to szatan każe nam tak myśleć - no ale idąc w myśl spisku - przecież żadne zło nie istnieje.
Podobnie jaki "gadające węże" Smile

"Więc przestań już o tym mówić i zajmij się sobą" - tak rzeknie Ci ktoś, ktoś komu zagrażasz i depczesz "po piętach".

Pamiętaj.

Nienawiść chrześcijan wobec uczynków nikolaitów - jest ZALETĄ popartą słowami samego Jezusa Chrystusa.

(Apokalipsa Jana 2:6)
"Ale masz tę ZALETĘ, że NIENAWIDZISZ czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę. "

Bo przecież są nimi Ci, kórzy "podają się za żydów, a nimi nie są, lecz są synagogą szatana". (Apokalipsa Jana 2:9)

Co więc zrobisz?
Uznasz swoje myślenie jako teorię spiskową Tobie narzuconą i porzucisz ją, by nie stawiać oporu fałszom?
Czy raczej będziesz ostrzegał ludzi przed zagrożeniem i niósł światło Jezusa?

A może nawet i Tobie na tym nie zależy....

Pomyśl.
Odpowiedz
#7
Artykuł i również ten z bloga są warte uwagi. Jednakże, nie zgodzę się ze wszystkim. Spiski, domysły i gdybania to raz, a prawda na temat pewnych rzeczy to co innego. Bardzo dużo ludzi np. w USA wychodzi z podobnego założenia, żeby nie tracić czasu na wariatów od teorii spiskowych, a sami mają pastorów należących do masonerii, wprowadzają okultyzm do kościołów, dają się manipulować i są poddawani przez media kontroli umysłu na każdym kroku.

Najważniejszy jest Jezus, trzeba się na Nim skupić, na pracy dla niego i na wzrastaniu w wierze i co do tego nie ma wątpliwości. Nie możemy jednak ignorować sztuczek diabła, bardzo dużo osób nawróciło się właśnie poprzez zobaczenie jaki naprawdę jest ten świat, kto nim rządzi i jak nami manipuluje.

Wiedza na pewne tematy daje także większe możliwości, jeżeli z kimś rozmawiamy. Na przykład katolików zazwyczaj nie przekona samo to, że kultu maryjnego nie ma w Biblii. Natomiast jak się sięgnie do historii związanej ze starożytnymi kultami, Nimrodem, Babilonem, symboliką okultystyczną używaną w kościołach, machlojami i powiązaniami takiej instytucji jak Watykan z masonerią to coś już daje więcej do myślenia.

To duchowa walka, czasem trzeba się zastanowić jak przy grze w szachy nad planami przeciwnika i przewidzieć jego następne ruchy. Posiadając wiedzę na niektóre tematy, możemy także skuteczniej się bronić np. przed kontrolą umysłu. Większość chrześcijan to niestety ignoruje i mamy przykładowo coraz szybciej wzrastający ruch ekumeniczny.

Jeżeli chodzi o troski związane ze sprawami typu wojny, tajne stowarzyszenia itd. to jak ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, to nie ma się czego bać. Ja tu raczej widzę motywację do dalszej walki, oczywiście nie fizycznej. Im mniej czasu, tym większa chęć do działania.
Moje wypociny na temat chrztu Duchem i języków jak ktoś chce - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=604
Odpowiedz
#8
(02-02-2015, 05:01 PM)Arraivald napisał(a):  nie tracić czasu na wariatów od teorii spiskowych

Masz rację:
KLIK>> http://zbawieni.com/showthread.php?tid=592&pid=4839#pid4839
KLIK>> http://zbawieni.com/showthread.php?tid=584&pid=4828#pid4828

Smile
Odpowiedz
#9
W tych sprawach trzeba się przekopać przez pewne rzeczy Zwiastunie. Niektóre z nich mają po kilka den

Linknąłeś 2 tematy, więc się do nich odniosę:
1. Jeżeli chodzi o chip jako znamię to mam to na oku i jest jedną z opcji. Osobiście optuję jednak za drugą czyli transhumanizmem, który jest bardzo pushowany w mainstream mediach. A czas pokaże jak to będzie, uważam, że dobrze mieć to na uwadze i zaszczepić tę wiedzę innym ludziom.
2. To, że koncerny farmaceutyczne zarabiają krocie pod pretekstem walki z rakiem uznałbym za fakt, nie za teorię. Drugą część odnosi się do kwestii związanych z Biblią i wiarą.

Dla Ciebie mogła to być strata czasu, dla kogoś innego nie, jeżeli oczywiście to miałeś na myśli.
Moje wypociny na temat chrztu Duchem i języków jak ktoś chce - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=604
Odpowiedz
#10
Sad 
(02-02-2015, 09:57 PM)Arraivald napisał(a):  Jeżeli chodzi o chip jako znamię  (...) optuję za transhumanizmem,

Biblia nie jest talią kart tarota by na jej podstawie wróżyć przepowiednie. Biblię należy dogłębnie badać a nie wyciągać jakiś fragmencik i używać go jak wróżenie z fusów lub interpretować go jak książkę Stanisława Lema do opisywania technologii XXI wieku. Bo w taki sposób to i każdy będzie mógł z niej wyczytać to tylko zechce.

W biblii trzeba rozróżniać znaczenie symboliczne od znaczenia dosłownego. W przypadku znaczenia "symbolu na ramieniu i czole" biblia wyraźnie tłumaczy to w innych fragmentach czym owo znamię jest:

Naprawdę polecam przejrzenie tego krótkiego artykułu wyjaśniającego znaczenie symboliki liczby 666, znamienia oraz bestii, i w jaki sposób ludzie owy znak (liczbę niedoskonałości) całkiem nieświadomie przyjmują (popierając z podziwem i uwielbieniem teraźniejszy świat):

KLIK>> http://zwiastowanie.blogspot.com/2014/12/666-znamie-bestii.html
(02-02-2015, 09:57 PM)Arraivald napisał(a):  koncerny farmaceutyczne zarabiają krocie

To że istnieje kartel farmaceutyczny do ja doskonale wiem, z życia realnego także, wielokrotnie pisałem o przykładach złego rządzenia tym światem (polecam przejrzenie mojego blogu), że ludzie obecnie nastawieni są tylko na zysk a moralność to już mało istotna rzecz; nawet na moim kanale youtube są bardzo ciekawe filmy dokumentalne (playlista), o politykach, o kartelach farmaceutycznych i nie tylko.

Mnie martwi co innego, że w internecie na potęgę rozrasta się "wylęgarnia kubikowców", głoszą oni coraz większe brednie i coraz więcej zdobywają słuchaczy a przysługują się do tego różnej maści pasterze np. "z filmów chrześcijańskich na youtube" ludzie zamiast samodzielnie myśleć, zaczynają tworzyć bajkopisarstwo jak Stanisław Lem a z biblii robią "księgę nostradamusa".  Shy

Ja nie zakazuję nikomu głoszenia swoich własnych wydumanych nauk i wkręcania w nie tekstu biblijnego, ale przestrzegam że jeśli będziemy dalej słuchali takich dyrdymałów to możemy naprawdę przeoczyć rzeczywistą prawdę biblijną.

A wielu ludzi na świecie naprawdę tej prawdy nie zna, natomiast mnóstwo ludzi (chrześcijanie i niechrześcijanie) już słyszało i powtarza te głupoty w stylu:
"biblia przepowiada czipowanie ludzi mikroprocesorami"


Zobaczycie już wkrótce kto tak naprawdę miał rację  Smile  Wspomnicie sobie jakiegoś Zwiastuna i innych ŚJ, który tak bardzo chcieli wam przekazać tyle prawd. Wink

Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości