Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Objawienia Maryjne - Pomoc od Maryi czy zwodzenie przez Szatana?
#1
Exclamation 

Odpowiedz
#2
Często wałkowany, ale godny poruszenia temat, Bracie.

(1 Tymoteusz 2:5)    

„Albowiem jeden jest Bóg, JEDEN TEŻ POŚREDNIK między Bogiem a ludźmi, CZŁOWIEK CHRYSTUS JEZUS.”

A teraz zobaczmy, co rzekło to coś, co zwie się "maryją" w objawieniu z medjugorie z 17 lipca 1986 roku. Cytuję:

17 lipca 1986 [133]
"Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam, żebyście pomyśleli, dlaczego jestem tak długo z wami. JA JESTEM POŚREDNICZKĄ POMIĘDZY BOGIEM A WAMI. Dlatego,drogie dzieci, pragnę was wezwać, żebyściez miłością przyjmowali to wszystko, czego Bóg odwas żąda. Dlatego, drogie dzieci, wprowadzajcie w życie wszystkie orędzia, które wam daję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Źródło:
http://www.centrummedjugorje.pl/PL-H51/wszystkie-oredzia-matki-bozej.html

I wróćmy raz jeszcze do Słowa Bożego:

(1 Tymoteusz 2:5)    


„Albowiem jeden jest Bóg, JEDEN TEŻ POŚREDNIK między Bogiem a ludźmi, CZŁOWIEK CHRYSTUS JEZUS.”

Czy teraz widzisz wyraźne te różnice?

Ja używam zawsze Słowa Bożego do rozeznawania Ducha Chrystusowego. Tym bardziej trzeba traktować z wielkim dystansem wszelkie przejawy ponadnaturalnej mocy jak chociażby tego czegoś, co zwie się "maryją".

(2 Tymoteusz 3:14-15)
"(14) Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, (15) które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie."

Powtórzę:
"znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie."

(Dzieje Apostolskie 4:12).
„Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

(Jana 10:1-5)
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych".

"Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem" (Jana 14,6)

Innej drogi do życia wiecznego - nie ma.

Albo dawca życia Jezus, albo nic.

(Matuesza 7:13-14)
"Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują. "

To prawda.

(J4:23-24)
"(23) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to PRAWDZIWI CZCICIELE BĘDĄ ODDAWAĆ CZEŚĆ OJCU W DUCHU I W PRAWDZIE, a TAKICH TO CZCICIELI CHCE MIEĆ OJCIEC. (24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć W DUCHU I W PRAWDZIE."
Odpowiedz
#3
(22-01-2015, 09:26 PM)kramaz1 napisał(a):  dawca życia Jezus


Jezus nie jest żadnym dawcą życia, biblia opisuje Jezusa jako "pierworodnym wszelkiego stworzenia" czyli Jezus miał początek, natomiast Bóg Jahwe (Jehowa) nigdy nie miał początku. To Jehowa dał życie (tchnienie) zarówno Jezusowi, jak i aniołom, a potem wszechświatowi, planetom, ziemi, roślinności, zwierzętom i ludziom.

Wyznawcy binitarianizmu i trynitarianizmu są w błędzie:


Cytat:Rzecznicy Trójcy twierdzą, że „pierworodny” oznacza tu kogoś pierwszego rangą, najznakomitszego, najwybitniejszego; Chrystus nie ma więc uchodzić za część stworzenia, lecz za najwybitniejszego w porównaniu z tymi, którzy zostali stworzeni. Gdyby tak było i gdyby nauka o Trójcy była prawdziwa, to dlaczego Ojciec i duch święty nigdzie nie zostali nazwani „pierworodnymi wszelkiego stworzenia”? Tymczasem Biblia używa tego wyrażenia tylko w odniesieniu do Syna. Zgodnie z ogólnie przyjętym znaczeniem słowa „pierworodny” wskazuje ono, że Jezus jest najstarszy w rodzinie synów Jehowy. 2) Przed pojawieniem się wyrazu „pierworodny” w Kolosan 1:15 występuje on w Biblii ponad 30 razy i w każdym wypadku, kiedy odnosi się do żywych stworzeń, zawsze ma to samo znaczenie, mianowicie że pierworodny należy do jakiejś grupy. „Pierworodny Izraela” to jeden z synów Izraela; „pierworodny faraona” to ktoś z rodziny faraona; „pierworodne ze zwierząt” są zwierzętami. Co wobec tego skłania niektórych do przypisywania temu wyrażeniu w Kolosan 1:15 innego znaczenia? Czy chodzi tu o słownictwo biblijne, czy raczej o pogląd religijny, którego się trzymają i na który usiłują znaleźć dowody?

KLIK>> http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989276Cytat:Jak myśli Jezus a jak trynitarianie odnośnie równości z Ojcem?

Fragment z Filipian 2:5,6 brzmi wg.

Biblii Warszawskiej: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.„
Biblii Tysiąclecia: „To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem.„
Biblia Poznańska: „Postępujcie względem siebie na wzór Chrystusa Jezusa. On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem „

Omawiając ten fragment biblijny, nie sposób nie wspomnieć, iż próbują go wykorzystać również trynitarze (chodzi o zwrot odniesiony do Pana Jezusa „był w postaci Bożej”).

Czy jednak „był w POSTACI Bożej” to to samo co „Był BOGIEM”? Znamy wiele podobnych biblijnych zwrotów np. „on jest obrazem Boga niewidzialnego” z Kolosan 1:15 wskazujących podobieństwo Jezusa do Boga jako jego syna!
Czy to mają być dowody na istnienie Trójcy? Czy być obrazem kogoś to znaczy być tym kimś? A gdzież jest tu mowa o trzech osobach i relacjach między nimi? Znamy powiedzenie „ Jaki ojciec, taki syn” lub „wykapany tata”. Czy jednak w oparciu o takie zwroty chciałbyś udowadniać, że chodzi tu o jeden byt? Czy to ma „udowadniać”, że mówimy o jednym bycie w dwóch hipostazach (ojca i syna )?

Czy greckie słowo i filozofia ma uwiarygodnić niewiarygodne twierdzenia? Czy też wręcz przeciwnie dostrzeżesz, że skoro mówimy o „podobieństwie” do postaci, o tym, że stanowi odwzorowanie „obraz” – to raczej wskazujemy na dwie zupełnie odrębne do siebie osoby, które są do siebie podobne tak jak „ojciec i syn”.

(...)

A jak można dać władzę i chwałę BOGU? W Daniela czytamy, że „dano mu władzę”. A co wcześniej jej nie miał? Przecież zgodnie z atanazjańskim wyznaniem wiary, Pan Jezus w swym bycie przedludzkim „od zawsze” był RÓWNY Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu!
Opisane tu fakty wynikające z treści Pisma Świętego po raz kolejny wyraźnie zaprzeczają atanazjańskiej definicji Trój-jedynego Boga składającego się z „TRZECH RÓWNYCH SOBIE OSÓB”!


Jeżeli głębiej zastanowisz się i przemyślisz ten fragment biblijny osobiście się przekonasz dlaczego nauka o Trójcy oparta jest na fałszywych „ założeniach”.
źródło: http://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-nie-rowny-bogu/
Odpowiedz
#4
Cytuję:"Jezus nie jest żadnym dawcą życia"

Bracie Zwiastun Smile

(Ew. Jana 11:25-26)

"Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?"

Obyś Bracie, wyznał, to co czytamy w wersecie 27 tego rozdziału Smile

Wiesz. Martwie się o Ciebie.

Nie dlatego, że jesteś ŚJ, ale jak o zwykłego człowieka.

Bo w zasadzie musisz poznać Jezusa, aby poznać Boga Ojca.


To nie działa na odwrót, gdyż czytamy:

(Ew. Jana 14:6)

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."

Dlatego Bracie, pozwól, że się zapytam - czy masz Jezusa Chrystusa, który jest życiem?
Odpowiedz
#5
(04-02-2015, 08:21 PM)kramaz1 napisał(a):  Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?"

Czy rozumiesz co oznacza "Jezus jest życiem" - czy to znaczy że Jezus cię stworzył (jest Jahwe) czy może że otworzył drogę do życia wiecznego dla wszystkich potomków Adama?

W jaki sposób Jezus zbawia?

Cytat:„Jezus zbawia!”, „Jezus naszym Zbawicielem!” W wielu krajach takie napisy widnieją na budynkach lub w innych widocznych miejscach. Miliony ludzi szczerze wierzy, że Jezus jest ich Zbawcą. Zapytani o to, jak tego dokonuje, prawdopodobnie odpowiedzą: „Umarł za nas” lub „Umarł za nasze grzechy”. Śmierć Jezusa rzeczywiście umożliwia nam wybawienie. Ale jak śmierć jednego człowieka może stanowić zadośćuczynienie za grzechy wielu ludzi?

ODPOWIEDŹ zawarta w Biblii jest bardzo prosta i wyraźna, a jednocześnie kryje w sobie głęboką treść. Żeby jednak w pełni to pojąć, musimy najpierw spojrzeć na życie i śmierć Jezusa jako na rozwiązanie niezmiernie trudnego problemu. Tylko wtedy należycie ocenimy niezwykłą wartość jego śmierci.

W jaki sposób Jezus zbawia?
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2001841
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości