Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są SYNAGOGĄ SZATANA"
#1
(Biblia NT, Mateusza 7:15)

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami"

(Biblia NT, List do Rzymian 9:6
"nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem"

(Biblia NT, Apokalipsa 2:9)
"podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są SYNAGOGĄ SZATANA"

http://zapodaj.net/3f4f857ff6053.gif.html
Odpowiedz
#2
protokoły to oszustwo, to że w jakimś stopniu sytuacja pasuje do tego co się dzieje nie znaczy że są one prawdziwe, ale że są one koniem trojańskim - tzn szatan i demony wprowadzają w czym pewne rzeczy ale na jednym ogniu chcą upiec nie jedną pieczeń - jednocześnie chcą stworzyć kozła ofiarnego - żydów. Zgonić wszystko co złe albo ile da się zła na tzw Żydów.
Później się ich wymorduje albo w inny sposób wyeliminuje a ludzie którym wcześniej wmówiono że to Żydzie zło tworzyli, będą się radować i uznają tych któzy usuną tzw Żydów za wybawicieli, dobrodziei.

Podobnie jak teoria Nowego Porządku Świata jest pułapką, trucizną, podobnie jest z tzw Żydami, syjonistami itp - zrzucanie winy na nich czy iluminatów, banksterów itp to droga na manowce i odwracanie uwagi od prawdziwych sprawców zła - po pierwsze demonów.

Żałosne jest że wielu ludzi nie widzi, że to np żli Polacy robią zło a nie źli Żydzi udający Polaków. To nie źli żydzi udają Polaków, ale źli Polacy udają celowo Żydów bo tzw Żyd to świetny kamuflaż i kozioł ofiarny i wpisuje się w eschatologiczną strategię szatana.

Podobnie to nie Żli Żydzi udaja Niemców, ale źli Niemcy udają Żydów - bo to jak wyżej świetny kamuflaż.

To nie źli Żydzi udają Rosjan, ale źli Rosjanie udają Żydów.

Oczywiście wśród tzw Żydów też są źli ludzie, ale to co np ukazują protokoły mędrów syjonu, czy podobne publikacje to tworzenie kozła ofiarnego. To tworzenie mitu że Żydzi są odpowiedzialni za zło i oni kontrolują świat i zarządzają złem. To nie prawda. Biblia tak mówi o demonach a om podlegli są ludzie ze wszystkich narodów, języków, ras a na czele struktur ludzkich zła - są żli ludzi z różnych narodowości czy religii a nie tylko Żydzi czy głównie Żydzi. szatan promuje jednak taki mit i będzie kreował go dalej.

Zostaw lepiej te syjonizmy, Żydów, teoria NWO bo to ślepe uliczki - w swoim czasie szatan obali NWO i wprowadzi odwrotne rzeczy

. pozdrawiam
Odpowiedz
#3
Cytuję:"protokoły to oszustwo, to że w jakimś stopniu sytuacja pasuje do tego co się dzieje nie znaczy że są one prawdziwe, ale że są one koniem trojańskim - tzn szatan i demony wprowadzają w czym pewne rzeczy ale na jednym ogniu chcą upiec nie jedną pieczeń - jednocześnie chcą stworzyć kozła ofiarnego - żydów. Zgonić wszystko co złe albo ile da się zła na tzw Żydów.
Później się ich wymorduje albo w inny sposób wyeliminuje a ludzie którym wcześniej wmówiono że to Żydzie zło tworzyli, będą się radować i uznają tych któzy usuną tzw Żydów za wybawicieli, dobrodziei. "

Słusznie Bracie: Miecz Ducha

Winą próbuje się obarczać właśnie naród Izraela.
Dlatego już za czasów apostoła Pawła mawiano:

(Biblia NT, List do Rzymian 9:6)
"nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem"

Potem sam Jezus nam o tym wspomniał:

(Biblia NT, Apokalipsa 2:9)
"podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są SYNAGOGĄ SZATANA"

W "Protokołach" jest napisane o antysemityzmie i kontroli "braci młodszych" - właśnie jako "kozłów ofiarnych" na zasadzie atrapy.

Protokół IX § 2.
Obecnie, jeżeli niektóre państwa zaczynają protestować przeciwko nam, czynią to tylko dla formy, według uznania naszego i w myśl poleceń naszych, antysemityzm bowiem jest nam potrzebny dla rządzenia naszymi braćmi młodszymi.

I o tym też właśnie Bracie - wspomniałeś.
Więc nic nie stoi w sprzeczności z "Protokołami", skoro wspomniał o ich autorach także apostoł Paweł i sam Jezus.

Natomiast, chyba zgodzisz się ze mną co do jednego, że śledząc losy Izraela na przestrzeni wieków - zawsze dojdziemy do wspólnych konkluzji, które mówią, że kara Boża spotyka zawsze tego, który porzuca naukę Pana.

Tak też się w istocie dzieje z Izraelem karconym przez Boga.

Zawsze istnieli tyrani.
Nabuchodonozor, Faraon, Nimrod, oraz wielu innych, których Bóg używał jako swych narzędzi wymierzania kara za niewierność.

MIASTO NIERZĄDNICA - SYJON, oraz gniewa Boga na niego wylany.

(Ks. Izajasza 1:20-31)

"Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły. (21) Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy! (22) Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane. (23) Twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei; wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem. Nie oddają sprawiedliwości sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich. (24) Przeto [taka jest] wyrocznia Pana, Boga Zastępów, Wszechwładcy Izraela: Ach! uraduję się kosztem moich wrogów, pomszczę się na mych nieprzyjaciołach. (25) Obrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów. (26) Przywrócę twoich sędziów jak dawniej, i twoich radnych jak na początku. Wówczas cię nazwą: Miastem Sprawiedliwości, Grodem Wiernym. (27) Syjon okupi się poszanowaniem prawa, a jego nawróceni sprawiedliwością. (28) Buntownicy zaś i grzesznicy razem będą starci, a odstępujący od Pana wyginą. (29) Zaiste, wstyd wam będzie z powodu terebintów, któreście umiłowali, zarumienicie się wobec gajów, któreście obrali sobie. (30) Bo będziecie jak terebint ze zwiędłym listowiem i jak ogród, w którym nie ma wody. (31) I stanie się mocarz podpałką, a dzieło jego iskrą. Zapłoną razem oboje, a nikt nie ugasi."

I tak też się dziś dzieje.

(Ks. Izajasza 5:25-30)

"(25) Dlatego się rozpalił gniew Pana przeciw swojemu ludowi, wyciągnął na niego rękę, by wymierzyć cios, aż góry zadrżały. Ich trupy jak gnój zaległy środek ulic. Mimo wszystko gniew Jego się nie uśmierzył, i ręka Jego jest dalej wyciągnięta. (26) On zatknie chorągiew dla dalekiego narodu i gwizdem wezwie go z krańców ziemi - i oto on przyjdzie rączy i lekki. (27) Nie ma w nim słabego ani zmęczonego, nikt nie drzemie ani nie śpi, nikt nie odpina pasa ze swych bioder ani nie ma rozerwanego rzemyka u trzewików. (28) Strzały jego ostre i każdy łuk napięty; kopyta jego koni są jak krzemień, koła jego rydwanów pędzą jak huragan. (29) Jego ryk jest jakby lwicy, on ryczy jak lwiątka. Wydaje pomruk, porywa swą zdobycz i umyka, a nikt mu jej nie wyrwie. (30) Szum przeciw niemu powstanie w ów dzień jakby szum morza. Wtedy spojrzymy na ziemię: a oto przerażające ciemności, światłość się od chmur przyćmiła."

(Ks. Izajasza 1:4-9)
 
"(4) Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz. (5) Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe; (6) od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, nie złagodzone oliwą. (7) KRAJ WASZ SPUSTOSZONY, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach: spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. (8) Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. (9) Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze. "

I nie chodzi o to, aby się na kimś wyżyć lub szukać winowajcy, ale w otoczeniu panującego ciemiężcy, który "podaje się za Żydów, a nim nie jest, ale jest SYNAGOGĄ SZATANA": pokazać ludziom drogę powrotu do Pana, ponieważ z racji naszych licznych błędów - dopuściliśmy do tak wielkiego rozlewu nieprawości. Stąd też tak liczne między nami kłótnie i nazywanie wszystkiego spiskiem, gdy spiskiem nie jest.

(Izajasza 8:12-13)


NIE NAZYWAJCIE SPISKIEM WSZYSTKIEGO, CO TEN LUD NAZYWA SPISKIEM; i nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie! Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować.
Odpowiedz
#4
Ludzi można oszukać nawet wtedy, gdy mają już prawdę w ręku.

To fakt.


Bracie, czy rzeczywiście uważasz, że Protokoły Mędrców Syjonu są propagandą rosyjską lub bajką jakiegoś: Jolie'go ? Smile

Przyjrzyj się wpierw temu, na jakim portalu te informacje wyczytałeś.
Domyślam się, że była to prawdopodobnie Wikipedia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Protoko%C5%82y_m%C4%99drc%C3%B3w_Syjonu

Albo specjalnie do tego celu zrobiony dokument przez DISCOVERY w HISTORIA TVN Smile

https://www.youtube.com/watch?v=5pF0lgZQSQg

... i to jeszcze na kanale "FREE Europe" ( eh, co za wdzięczna masońska nazwa Big Grin

Spójrz teraz chociażby na właściciela Wikipedii, Jimm'iego Walles'a.

"I'm a complete non-believer." - rzekł właściciel portalu niosącego prawdę encyklopedyczną i to jeszcze na masnońskim serwisie http://www.BigThink.com - promującym wolnomularski ateizm i teorię ewolucji, której programy socjotechniczne do wdrożenia na ludziach opisane są właśnie w bajce "Protokołów Mędrców Syjonu" Big Grin

Źródło:
http://bigthink.com/videos/what-do-you-believe-25?lt%3B/a&gt%3B

Treść całości wywiadu:

Jimmy was asked by "Big Think" Do you have a personal philosophy? And if so, how would you describe it?

Jimmy Wales: I do have a personal philosophy, and it’s very firmly rooted in reason. In other words, I think it’s one of the most important things that we all have as an ethical responsibility is to think really hard, to really focus our minds and try and find out what is true. And that really guides everything that I do. That’s really, really important. And you can see that coming out in my work. Not at all. I’m a complete non-believer. The measure of a good life? That’s a very interesting way of putting it. For me, the measure of a good life is really tied up with productivity – with actually doing something constructive, doing something useful with your time. And for me, that is not a sort of duty to toil. That’s not what I mean by that. It should be fun. It should be exciting. It should be creative. For me, that’s what makes life worth living, is having creativity and productivity, building things that are useful. Yeah, that’s how I look at it.

Recorded On: Aug 10, 2007

To jeszcze nie wszystko o tym panu Smile

Zanim wzbogacił się do rangi popularnego w świecie masońskiego serwisu prawdy: "non-profit" czyli Wikipedia - to był wcześniej założycielem firmy Bomis, która odpowiedzialna jest za wdrożenie tzw. "PornTraffic'a", czyli spopularyzowanego systemu marketingowego pornografii w obecnym świecie internetu.

Zobacz więc, jakie żniwo zbiera dziś pornografia internetowa od 1996 roku, czyli od chwili powstania PornTraffica Smile

Reasumując więc, jeżeli znajduję w serwisie Non-Profit "ala" Wikipedia takie oto informacje:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Protoko%C5%82y_m%C4%99drc%C3%B3w_Syjonu

i to jeszcze pod szyldem człowieka, który mówi wdrożył marketing erotyczny i wyznaje: "I'm a complete non-believer." na dywaniku wolnomularza: Sama Harris'a - no to niestety, prawdą okazuje się ciągle Słowo Boże, które mawia:

(Biblia NT, Mateusza 7:15)
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami"

(Biblia NT, List do Rzymian 9:6
"nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem"

(Biblia NT, Apokalipsa 2:9)
"podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są SYNAGOGĄ SZATANA"

Dlatego Protokoły Mędrców Syjonu - są tutaj niepodważalną prawdą, której boją się masoni, łącznie z Królem Masonerii wyglądającym zza 10 centymetrowej szyby kuloodpornej "Papa-Mobile"

Dodatkowo, pan Jimmy Walles - pomógł w promocji idei wolnomularstwa swym kolegom z innych agend, takich jak BigThing.com Sama Harris'a i Richarda Dawkinsa.

Nawet nie masz pojęcia, że te ich wszystkie strony są promowane dzięki pieniądzom pompowanym w dużej mierze z pornografii.

No i jeszcze ten słynny NON - PROFIT w ich hasłach.

Eh..., co za litościwa forma pozyskiwania funduszy Big Grin

"Bądź FREE i bez zobowiązań "- jak to mawiają hasła satanizmu wolnomularstwa.

Bracie Miecz Ducha, wobec tego - zestawiaj zawsze fakty Słowa Bożego z otaczającą Cię rzeczywistością, bo inaczej pogubisz się w tym gąszczu. Wiedz też, że kwestie polityczne, wojen, zwiedzeń - wyjaśnia nam szczegółowo właśnie Biblia.

Więc są to tematy, które nie powinny być nam obce.

Warto o tym wiedzieć, aby i innych ostrzec.

Przypomnę raz jeszcze: "Ludzi można oszukać nawet wtedy, gdy mają już prawdę w ręku."

Dlatego Pan Jezus mawia: "aby nie dać sobie wyrwać wieńca Zbawienia"

DODATEK:

PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU SĄ FAŁSZYWKĄ:

http://zapodaj.net/5da24b7f4c5b7.gif.html
Odpowiedz
#5
źle się domyślasz, jeśli myślisz że opieram się na Wikipedii czy jakimś dokumencie mass medialnym.
Dawno temu czytałem te protokoły i jest to ewidentne kreowanie kozła ofiarnego, zrzucanie winy z pleców szatana i demonów i z prawdziwych ludzkich zarządców na marionetki jakimi są tzw masoni czy tzw "Żydzi"

Czy przestrzegasz ludzi przed tym, że tzw teoria NWO to sidło - ta teoria sama jest spiskiem, więc kto powtarza dalej jej założenia ten jest zwiedziony, sam taki byłem - przestrzegałem przed masonami, iluminatami itd - i o to chodzi szatanowi - on ich unicestwi w swoim czasie a ludzie skupieni na masonach, iluminatach o innych marionetkach ukazywanych jako zarządcy robią szatanowi przysługę.

Nic dziwnego że w mass mediach, w telewizji mówi się o nich i ukazuje nauki teorii NWO - szatan sam objawia swój plan ludzkości - czy kreuje celowo sztucznego wroga, którego obali w swoim czasie żeby ludzie widzieli w tych którzy zniszczą masonów, iluminatów, którzy zreformuja świat - żeby zobaczyli w nim dobrodziei albo kogoś innego. Taki scenariusz również wspiera Biblia, więc wiem co mówię pisząc że protokoły to oszustwo, i że spiskiem jest sama teoria NWO. Nie tyle mówi ona o spiskach co jest pułapką na ludzi - sam kiedyś w nią wpadłem.

tzw NWO to opozycja kontrolowana, sztuczny wróg. I jak widać plan szatana jest sprytny i działa w dużej mierze - skoro ja czy ty wpadliśmy w to również, to co powiedzieć o milionach ludzi, którzy nie są chrześcijanami.

Co do tzw Żydów, synagogi szatana - to byli to autentyczni, cieleśni Żydzi - np Ewangelia Jana rozdział 8 : "Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu"

Natomiast ja piszę o pewnej zwodniczej nauce, wspieranej przez m.in protokoły, która chce wmówić ludziom, że to no nie źli Polacy czynią zła ale źli Żydzi, tzw syjoniści czynią zła a udają tylko Polaków. Podobnie jest w innych krajach - nie ma złych np Amerykanów, są źli żydzi udający Amerykanów. Szatan celowo bierze biblijne terminy jak Żyd, Syjon, Izrael, Goi ale chce to przekręcić i zrzucić winę na jakaś jedną grupę.

Czy mówisz że to nie Żydzi rządzą np w Polsce ale Polacy ?? a jeśli ktoś przy władzy czyni zło to czyni to zły Polak a nie Żyd ??

, Czy mówisz że źli np Polacy celowo są ukazywani jako Żydzi, tzw syjoniści ??


,
Odpowiedz
#6
W zasadzie, to z Biblii dobrze wiemy, że jeden światowy ład ma nadejść.
Ma panować czytany przez nas często "ład i pokój"
Natomiast kwestia nazewnictwa nie ma tu znaczenia.
Jedni zwą to NWO, drudzy Unia inni braterstwo....
Zaś w ostatecznym rozrachunku chodzi tu ciąglę o owładnięcie przez szatana ludów całej ziemii i panowanie na 3,5 roku.

Odnośnie kwestii upadku masoństwa lub iluminatów - to jest to także opisane w Protokołach.
To właśnie z protokołów wiemy, że istnieje "masoństwo na pokaz" i tzw. "tajne stowarzyszenia synagogi szatana" - bez wiedzy naszej.

Te pierwsze, czyli tzw. "promowani wszędzie iluminaci na pokaz" - będą właśnie zmieceni przez Antychrysta.
Dzięki takiej praktyce, wzbudzi się w uciskanym obecnie świecie - ufność wobec potęgi owego "wybawcy ludzkości":

§ 10. Egzekucje nad masonami
Śmierć jest nieuniknionym końcem każdego życia. Lepiej jest przyśpieszyć koniec tych, którzy przeszkadzają naszej sprawie niż nas, którzy jesteśmy jej twórcami.
Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt prócz braci nie będzie mógł się domyśleć, nawet same ofiary; wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować. Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masoństwa wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym. Głosząc gojom liberalizm, jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa.

Cytuję:"Czy mówisz że to nie Żydzi rządzą np w Polsce ale Polacy ?? a jeśli ktoś przy władzy czyni zło to czyni to zły Polak a nie Żyd ?? , Czy mówisz że źli np Polacy celowo są ukazywani jako Żydzi, tzw syjoniści ??"

Zobacz Bracie, że model kontroli uciskanego Państwa opisywał nam Kohelet 5-7:

"KIEDY WIDZISZ, ŻE W KRAJU JEST KRZYWDZONY BIEDAK, A SPRAWIEDLIWOŚĆ ORAZ PRAWO SĄ DEPTANE, NIE DZIW SIĘ!
1. KOGOŚ, KTO MA WŁADZĘ - PILNUJE WYŻSZY OD NIEGO
2. A NAD NIMI - JEST KTOŚ JESZCZE WYŻSZY"

Natomiast o ludziach wdrażającyh "tajemne ryty", napisano w (Mądrości 12:3-6)
UWAGA: czynili to tzw. "MIESZKAŃCY ŚWIĘTEJ ZIEMII":

(Mądrości 12:3-6)
"(3) Bo i dawnych MIESZKAŃCÓW TWOJEJ ŚWIĘTEJ ZIEMII (4) ZNIENAWIDZIŁEŚ ZA ICH POSTĘPKI tak obrzydliwe: czarnoksięstwa, niecne obrzędy, (5) bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze - z ludzkich ciał i krwi - BIESIADY WTAJEMNICZONYCH SPOŚRÓD BRACTWA, (6) i rodziców mordujących niewinne istoty."

Antychryst ma zasiąść w światyni Boga, na tronie Dawidowym:
To także wiemy z Biblii. Zaś w Protokołach napisano:

§ 24. Król izraelski - patriarchą świata
Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, ZAOFIAROWANĄ MU PRZEZ EUROPĘ, z tą chwilą stanie się PATRIARCHĄ ŚWIATA. Ofiary niezbędne, złożone dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manię wielkości, zawartą w konkurencji rządów gojów. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem. wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast PO CAŁYM ŚWIECIE.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości