Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
filadelfia
#1
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/filadelfia-przejscie-ze-smierci-do-zycia.html


[Obrazek: jan1334.jpg]" Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. 35 Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować " - Ewangelia Jana 13:34-35 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
Cytat:" I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 13:2 UBG

" To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem.13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.........To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali." - Jan 15:12-13,17 UBG - miłość taka jaką nas umiłował Zbawiciel.


" A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany" - Rzymian 5:5 UBG ________ " Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu " - 2 Tymoteusz 1:7 UBG - Boża miłość to dar. Dar zawarty w darze ducha świętego - mocy z wysokości.


                                           FILADELFIA


filadelfia - strong 5360 - miłość braterska, miłość do braci/sióstr chrześcijan

" Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. (10) Miłością braterską [FILADELFIA] jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, (11) w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, (12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali " - Rzymian 12:10 Biblia Warszawska 

" A o miłości braterskiej [FILADELFIA] nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować; (10) to zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali " - 1 Tesaloniczan 4:9-10 BW 


" Niech trwa braterska miłość [FILADELFIA]" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:1 UBG Cytat:" Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości [FILADELFIA], czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie " - 1 list Piotra 1:22 UBG 

" A do pobożności braterską miłość [FILADELFIA], a do miłości braterskiej [FILADELFIA] łaskę. (8) Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego, Jezusa Chrystusa " - 2 Piotr 1:7 Biblia Gdańska

" Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci [FILADELFOS ], miłosierni i uprzejmi " - 1 Piotr 3:8 UBG

_________________________________________________________________________


" Wszystko niech się dzieje u was w miłości " - Rzymian 16:14 Biblia Warszawska


 
" Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować " - 1 Koryntian 14:1 BWCytat:" bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości .......... Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. " - Galacjan 5:6, 13 BW

" Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; 16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach " - Efezjan 1:15-16 UBG - oczywiście nie chodzi o świętych na wzór rzymskokatolickich świętych Smile bo tacy święci to ludzi produkt. Paweł pisze o żywych świętych - wg Biblii każdy usprawiedliwiony, trwający w Chrystusie jest świętym, więc dziś są tysiące a może miliony świętych na świecie i tzw papież i rzymskie instytucje nie mają tu nic do powiedzenia.


" Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych ............  Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa" - kolosan 1:4, 2:2 UBGCytat:" Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was " - 1 Tesaloniczan 3:12 UBG - miłość wzlędem uczniów Chrystusa wymaga miłość takiej jaką umiłowal, nas Pan. Natomiast wszelcy pozostali ludzie nie są dziećmi Bożymi, ale bliźnimi i wobec nich też obowiązuje miłość - miłowanie ich jak siebie samego.

" Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość " - 2 Tesaloniczan 1:3 UBGCytat:" Słysząc o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych;

6 Modlę się, aby udzielenie twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa.
7 Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu twojej miłości, bracie, gdyż przez ciebie serca świętych zostały pokrzepione. " - list do Filemona 1:5-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie " - 1 Piotra 2:17 BW

" Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. (9) Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. (10) Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. " - 1 Piotr 4:8-10 Biblia Warszawska


                                    LISTY  apostoła  JANA  

" Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. 10 Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. 11 Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. " - 1 Jan 2:9-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Cytat: " Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.11 To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. 12 Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe." - 1 Jan 3:10-12 UBG - jakichś chrześcijanin może powie : nie miłuję tego brata ale też nie nienawidzę go - to jest jakaś bierna postawa. Ale tutaj moim zdaniem ukazana jest inna strona, aktywna : Kto nie miłuje braci i siostry w Chrystusie, ten nienarodził się na nowo. Nawet jeśli twierdzi że nie nienawidzi, to jeśli nie miłuje to wg mnie również nie narodził się na nowo - tak wg mnie wskazuje np ten werset.

"  My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci.

15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.
16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.
17 A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?
18 Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. " - 1 Jan 3:14-18 UBG


" Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością " - 1 Jan 4:7 UBG Cytat:" Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.

12 Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
13 Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha " - 1 Jan 4:11-13 UBG

" Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? 21 A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. " - 1 Jan 4:20-21 UBG


" Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. 2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania. 3 Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. " - 1 Jan 5:1-3 UBG - miłość Boża, prawdziwa miłość zawsze idzie w parze ze świętością, czystością. 


" Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę " - 2 Jan 1:1 UBGCytat:" A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.

6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować " - 2 Jan 1:5-6 UBG 


" Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie .........Umiłowany! Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, (6) którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. (7) Wyruszyli oni bowiem dla imienia jego, nic nie przyjmując od pogan. (8) My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy " 3 Jan 1:1 , 5-8 Biblia Warszawska


_______________________________________________________________________________


Ekumeniczne konszachty np z rzymskim katolicyzmem czy islamem i innymi religiami, organizacjami, filozofiami itd to nie jest Boże braterstwo, ale jedność na wzór który miał miejsce w mieście Babel - Babilon. To diabelska jedność, fałszywa miłość - nie mająca nic wspólnego z Bożą miłością, która opiera się na świętości, Bożych przykazaniach. Natomiast diabelska, fałszywa miłość to tolerancja dla grzechów, dla kłamstw. 


tutaj więcej o obłudnej, światowej miłości :  http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/swiat-nie-ma-takiej-miosci-agape.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/swiat-nie-ma-takiej-miosci-agape.html
Ekumeniczne sidła diabelska jedność : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/ekumeniczne-sida-diabelskiej-jednosci.html


" Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, (5) nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, (6) nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; (7) wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. (8) Miłość nigdy nie ustaje" - 1 Koryntian 13:4-8a BW
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości