Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
nowe ciała
#1
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html :[Obrazek: slowa.jpg] Czytaj Biblię, proś Chrystusa o zrozumienie jej


" Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. " - list apostoła Pawła do Filipian 3:20-21 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Cytat:" Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 3 A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty." - 1 list apostoła Jana 3:2-3 UBG 
żeby w tym wszystkim mieć udział trzeba uwierzyć : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html
              NIEŚMIERTELNOŚĆ  ,  NIEZNISZCZALNOŚĆ


Fundamentalną cechą nowych ciał jakie dostaną uczniowie Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to niezniszczalność, nieprzemijalność. To ciało nie będzie podatne na zniszczenie, nie będzie dotknięte starością. Zbawieni będą nieśmiertelni.
"  A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone [ AFTHARSIA ], a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność [ ATHANASIA ]. (54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone [ AFTHARSIA ] , i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność [ ATHANASIA ] , wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 15:50-54 Biblia Warszawska 

athanasia stron numer 110 - nieśmiertelność , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/system-stronga-mozliwe-pomocne-narzedzie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/system-stronga-mozliwe-pomocne-narzedzie.html


" które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, (16) jedyny, który ma nieśmiertelność [ ATHANASIA ], który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen " - 1 Tymoteusz 6:15-16 BW


Cytat:" A królowi wieków, nieśmiertelnemu [ AFTHARTOS], niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen " - 1 Tymoteusz 1:17 BW 


afthartos - nieskalany, niezniszczalny, nieśmiertelny. Rzeczownik afharsia wywodzący się od afthartos : niezniszczalność, nieśmiertelność


Cytat:"  tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności [ AFTHARSIA ] , da żywot wieczny " - Rzymian 2:7 Biblia Warszawska


                INNE  WŁAŚCIWOŚCI  NOWYCH  CIAŁChwalebne ciało Pana Jezusa ma szereg unikalnych właściwości. Najlepiej samemu przeczytać np ewangeliczne opisy które ukazują Zbawiciela po Jego zmartwychwstaniu. Podobne lub takie same właściwości będą mieć Zbawieni w swych nowych ciałach.
Pan nie jest ograniczony czasem i przestrzenią. Przenikał przed drzwi czy ściany - Jan 20:19, 26. Mógł pojawiać się i znikać - Łukasz 24:31, 36.Uczniowie nie dowierzali więc Pan jadł przed nimi : "Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? (42) A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. (43) A On wziął i jadł przy nich. " - Łukasz 24:41-42 BW


również Zbawieni gdy dostaną nowe ciała będą jedli i pili choć nie będą musieli. Będzie to raczej na chwałę Boga i w ramach wspólnoty miłości jaka będzie panowała między zbawionymi. 
"  I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec; 30 Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. " - Łukasz 22:29-30 Uwspółcześniona Biblia Gdańska , mówi też o tym Mateusz 26:29


" Gdy usłyszał to jeden ze współbiesiadników, powiedział do niego: Błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w królestwie Bożym. " -- Łukasz 14:15 UBG - 14 werset mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych w Chrystusie. Pokarmy i napoje będą nowe - nie będą podlegały żadnemu zepsuciu.Pan w swej wszechmocy i niezmierzonej mądrości wszystko wspaniale uczyni. Tak że obecne smaki nie będą miały porównania z tym co nastanie. 


Cytat:" Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą. " - 1 Koryntian 6:13-14 UBG - zniszczy to co skażone, śmiertelne, ulegające zniszczeniu a w zamian da nowe ciała i nowe pokarmy nie ulegające żadnemu zniszczeniu.[Obrazek: Obj.%2BJana%2B21%252C4.jpg]


  Właściwości, nowych wspaniałych możliwości w tych nowych  ciałach zapewne będzie mnóstwo. Bóg przygotuje wspaniałe rzeczy, więc i nowe ciała będą wspaniałe z niewyobrażalnymi obecnie dla nas funkcjami, możliwościami. Możliwe że zmysłów będzie wiele więcej niż pięć. Wzrok, słuch i inne funkcje będą na pewno nieporównywalnie większe niż te które mamy w tych ciałach. Gdyby Pan Jezus nam dokładnie ukazał te nasze przyszłe ciała i ich nowe możliwości, nowe funkcje to jestem pewien że grube książki można by było pisać na ten temat Smile . A o przyszłym nowym świecie można by było pisać i pisać bez końca - takie wszystko będzie wspaniałe i z tyloma nowymi rzeczami stworzonymi przez Ojca i Syna. Gdy czytam np 21 i 22 rozdział Objawienia Jana to zawsze jest to dla mnie bardzo budujące.


być może kiedyś demony powszechnie, oficjalnie przed ludzkością będą się manifestować - przybierając wygląd ludzi np jakichś znanych ludzi ale raczej nie będą się materializować jak przed potopem. Duch nie ma ciała i kości : "Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. (38) Lecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? (39) Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. (40) A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi " - Łukasz 24:37-40 BW , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html
Cytat:Na nowej ziemi i niebie nie będzie już nic przeklętego. Nie będzie żadnych chorób, śmierci. Nie będzie kalectwa. " Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych " - Księga Izajasza 35:5-6a Biblia Warszawska


Zbawieni w swych nowych ciałach nie będą odczuwać ani głodu, ani pragnienia, ani zmęczenia, nie będą potrzebowali snu. Nie będzie im groziło najmniejsze nawet zranienie, ich ciała będą niezniszczalne. Nie będą odczuwać bólu. Nie będą odczuwać zimna, gorąca. Ale chyba najwspanialszą rzeczą będzie wolność od grzeszenia. Nie będą mieć ciągoty do żadnego zła, ale będzie panowała miłość, świętość. 


Cytat:" Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych " - Księga Izajasza 26:19 BW

"Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał; 17 Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. " - Objawienie Jana 7:16-17 UBGCiężko w szczegółach nam sobie wyobrazić te przyszłe wspaniałości. Nasze 1400 gramowe mózgi nie są w stanie sięgnąć tego co nastanie. Ale to normalne - w końcu jesteśmy upadłymi ludźmi i tylko ludźmi. Ale możemy być pewni że OJCIEC i SYN stworzą tak wspaniałe rzeczy że tak jak mówi Biblia przez nieskończoność będzie radość i rozkosz panowała w Bożej bliskości. Nie będzie już żadnego smutku, mozołu, łez. Nawet takiego stanu raczej nie potrafimy sobie wyobrazić, bo jest to przeciwieństwem tego co ma miejsce na tym bezbożnym świecie. Ale miłość Boża jest pewna, udowodniona a także Boża moc stwórcza jest nieograniczona. Więc ta Boża niepojęta miłość i nieograniczona moc stwórcza są gwarantem że na zbawionych czekają niesamowite, niewysłowione, niewyobrażalne wspaniałości. 
Cytat:"  Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. (11) Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki. " - Psalm 16:10-11 BW 
Życie bez końca - nawet tego raczej nie potrafimy sobie wyobrazić. Życie trwające np miliard lat ciężko sobie wyobrazić, a przecież ten przykładowy miliard jest niczym w porównaniu do nieskończoności. Jest jak ziarenko piasku przy nieskończenie wielkiej górze. 


Cytat:" I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną." - Izajasz 35:10 Biblia Warszawska


Nie warto odrzucić oferowany dar Zbawieni, dar nieśmiertelności na rzecz góra kilkudziesięciu lat dla grzechu, pożądliwości, marności. A przecież nikt nie ma gwarancji że dożyje jutra. Z chwilą śmierci wspomnienia z gonitwy za grzechem zginą. A na Sądzie Bożym wszystko wyjdzie na jaw i usłyszy się skazujący wyrok. Nie warto iść tą drogą. Góra kilkadziesiąt lat w coraz bardziej zepsutym świecie, pośród trudów i niszczejącym z każdym dniem ciałem - a z drugiej strony nieskończoność z miłującymi nas : Ojcem i Synem. W nowym wszechświecie, pośród niewyobrażalnych wspaniałości. Grzech mocno się ceni, ale nie ma niczego do zaoferowania poza śmiercią i ewentualnymi złudnymi chwilami grzesznej rozkoszy, które są niczym w porównaniu do radości i rozkoszy w Królestwie Bożym. 
Promowane "kolekcjonowanie wspomnień" - czyli gonitwa za grzechem i pożądliwościami, zawiedzie - w chwili śmierci wspomnienia prysną a żyjąc dla grzechu a nie dla Chrystusa, człowiek straci to co wieczne i wspaniałe. Życie dla grzechu, pożądliwości to strata życia. 

Ja wybieram życie dla Chrystusa, bo On pokonał śmierć i miłuje mnie, nigdy nie zdradzi ani nie zostawi. Nikt nie może przebić tego co daje mi Zbawiciel i co da. Nikt nie może przebić Jego miłości do mnie i nikt nie ma niczego lepszego dla mnie niż On. Nikt i nic mi nie może zapewnić lepszej przyszłości niż On, więc nie chcę i nie zamierzam odchodzić od Niego ku grzechom czy marnościom światowym.
Cytat:"Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział" - Izajasz 25:8 BWTe rzeczy powinny być dla nas budujące, zawsze powinniśmy pamiętać o Bożych obietnicach - w tym tej mówiącej o nowej ziemi, o nowych wspaniałych ciałach, o nieskończoności z niewyobrażalnie wspaniałym OJCEM i SYNEM wraz ze zbawionymi z wszystkich wieków - razem z Ablem, Abrahamem, Dawidem, Izaakiem, Jakubem, Izajaszem, Jeremiaszem i pozostałymi bohaterami wiary oraz z milionami innych zbawionych będziemy żyć przez nieskończoność w miłości, sprawiedliwości i wiecznej radości, w niewysłowionych wspaniałościach nowego wszechświata, nowego stworzenia : Cytat: " Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.

2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
5 A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. " - Objawienie Jana 21:1-5 UBG


Sam Jan opisując w natchnieniu opisując np w 21 i 22 rozdziale nowe stworzenie i wieczność zbawionych, często w opisach używa słów "podobne do" lub "jak" - nie był w stanie ludzkimi słowami dokładnie opisach tych wspaniałości, bo nie da się ich opisać - to wszystko przekracza nasze obecne zrozumienie, możliwości. Ale to powinno tym bardziej utwierdzać nas w nadziei, w oczekiwaniu.


Cytat:" Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.

19 Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.
20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei;
21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.
22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
24 Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi?
25 Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością." - list do Rzymian 8:18-25 UBG - ludzie, zwierzęta i cała planeta, cały wszechświat - wszystko będzie nowe, idealne.Cytat:O nowym ciele mowa też np w 2 Koryntian 5:1-4. 


" Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne " - 2 Koryntian 4:18 UBG


            ZMARTWYCHWSTANIE  W  PISMACH
Cytat:[Obrazek: Obj.%2BJana%2B22%252C11.jpg]Cytat:  " Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos;

29 I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. " - Jan 5:28-29 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - ci, którzy nie umierają jako uczniowie Chrystusa nie będą mieć udziału w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. gdyż trwanie w czynieniu sprawiedliwości, odbywa się przez nowo narodzenie np - 1 list Jana 2:29.

o zmartwychwstaniu prawdziwie wierzących do życia wiecznego i późniejszym zmartwychwstaniu niesprawiedliwych na sąd mówi też np Daniel : " A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną " - Księga Daniela 12:2 Biblia Gdańska 
" Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. 16 I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi." - Dzieje Apostolskie 24:15-16 UBGCytat:" A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych " - Łukasz 14:14 UBG 


Niesprawiedliwi zmartwychwstaną po zakończeniu 1000 letniego Królestwa : " widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat " - Objawienie Jana 20:4-6 BW
Cytat: " Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie.

24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.
26 A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
27 Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. " - Ewangelia Jana 11:23-27 UBG" A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze; 2 Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych." - Dzieje Ap. 4:2 UBG


Cytat:" Wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. Jedni mówili: Co chce powiedzieć ten nowinkarz? A inni: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstanie ......  Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie. " - Dzieje Ap. 17:18, 32 UBG


" Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych? " - Dzieje 26:8 UBG


Cytat:" A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. 15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:13-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

 podważanie zmartwychwstania Chrystusa czy przyszłego zmartwychwstania zmarłych uczniów Chrystusa to niszczenie wiary - mowa o tym np w 15 rozdziale 1 list do Koryntian, oraz w : " A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; 18 Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych." - 2 Tymoteusz 2:17-18 UBG - nauka o zmartwychwstaniu jest jedną z podstaw - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 6:2. 
Cytat: " doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych " - 2 Koryntian 1:9 BW 
"  tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. (13) Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! (14) Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. (15) Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk " - Hiob 14:12-15 BW - śmierć jest często w Biblii nazywana snem - zmartwychwstanie w Chrystusie jest jedyną nadzieją dla umarłych. Nie ma życia po śmierci, będzie życie po zmartwychwstaniu : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html

Cytat:"  Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! (26) Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. (27) Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc " - Księga Hioba 19:25-27 Biblia Warszawska 


" Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem." - psalm 17:15 UBG 
Cytat:" Jak owce będą złożeni w grobie, śmierć ich pożre; prawi będą nad nimi panować o poranku, ich postać zostanie zniszczona w grobie, gdy opuszczą swoje mieszkanie. 15 Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. Sela. " - Psalm 49:14-15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 " A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym........ 44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.......... 54 Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. " - Jan 6:39-40, 44, 54 - oczywiście nie chodzi o rzymskokatolicką eucharystię ale w skrócie :  o wiarę że Jezus jest Chrystusem, który oddał swoje ciało na nasze grzechy i oddał swoją krew na obmycie nas z grzechów i zmartwychwstał. http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html
" I rzekł do nich Jezus: Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, (35) lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. (36) Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. (37) A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba. (38) Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją " - Ewangelia Łukasza 20:34-38 Biblia Warszawska
Odpowiedz
#2
Czy  te nowe  niesmiertelne ciała  maja byc  zachęta  do nawrócenia  ?
Nie bardzo rozumiem   zachwalanie  nowych ciał  .

Pierw trzeba   zrozumiec  CIAŁO  Jeszuah Mesjasza   z Nieba  a potem  wszystko  pójdzie 
Jego Śladem.
Odpowiedz
#3
(15-07-2015, 08:18 AM)orjo napisał(a):  Czy  te nowe  niesmiertelne ciała  maja byc  zachęta  do nawrócenia  ?
Nie bardzo rozumiem   zachwalanie  nowych ciał  .

Pierw trzeba   zrozumiec  CIAŁO  Jeszuah Mesjasza   z Nieba  a potem  wszystko  pójdzie 
Jego Śladem.

zachęta do nawrócenia to po pierwsze Boża miłość, łaska ukazana na Golgocie i udowodniona zmartwychwstaniem po trzech dniach. Ukazywanie Bożych obietnic - w tym nowych ciał - zawsze jest budujące, ale nie można pominąć fundamentu - ukrzyżowanego i zmartwychwstałego po 3 dniach Syna.
ps - Używanie Jeshuah itp nie pomaga w głoszeniu Ewangelii ale przeszkadza. Nie mamy w natchnionych greckich Pismach Jeshuah itp , są różne hebraizmy ale nie ma odnośnie imienia Syna a kombinacje wokół samej nazwy, nie pomagają - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/imienny-chaos-isus-jeszu-i-inne.html

, pozdrawiam
Odpowiedz
#4
Jeszua nie pomaga ci w głoszeniu dobrej nowiny ?
Masz natchnione pisma greckie hmm no cóz kazdy sobie wybiera natchnienie .
Moim zdaniem tobie przeszkoda jest pogarda do hebraizmu - jak to określiłes .
Ty chcesz nawracać na greke i zaoferujesz greckiego ducha ich bogów ?
Nie pojmuje tzw chrześcijan co wzdragaja sie na jezyk hebrajski czyli dzisiaj nikt w israelu nie powinien
miec Brit Hadasza bo w nim jest Jeszua ?
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości